Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zgodnie z definicją sformułowaną przez Światową Organizację Zdrowia (WHO): Osoba niepełnosprawna to osoba, u której istotne uszkodzenia i obniżenie sprawności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zgodnie z definicją sformułowaną przez Światową Organizację Zdrowia (WHO): Osoba niepełnosprawna to osoba, u której istotne uszkodzenia i obniżenie sprawności."— Zapis prezentacji:

1

2 Zgodnie z definicją sformułowaną przez Światową Organizację Zdrowia (WHO): Osoba niepełnosprawna to osoba, u której istotne uszkodzenia i obniżenie sprawności funkcjonowania organizmu powodują uniemożliwienie, utrudnienie lub ograniczenie sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie, biorąc pod uwagę takie czynniki jak płeć, wiek oraz czynniki zewnętrzne lub okresowa, wrodzona lub nabyta, ustabilizowana lub progresywna.

3 LOGO SYMBOLIZUJĄCE NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

4 Rodzaje niepełnosprawności: 1. Osoby z niepełnosprawnością sensoryczną: a)osoby niewidome i słabowidzące b)osoby niesłyszące i słabosłyszące c)osoby głuchoniewidome

5 2. Osoby z niepełnosprawnością fizyczną: a)osoby z uszkodzonym narządem ruchu b)osoby z przewlekłymi schorzeniami narządów wewnętrznych

6 3. Osoby z niepełnosprawnością psychiczną - stan ten jest definiowany jako stan obniżonej sprawności umysłowej w stosunku do stanu normalnego, charakteryzujący się niedorozwojem lub zaburzeniami procesów percepcyjnych, uwagi, pamięci i myślenia, a także zaburzenia w przystosowaniu społecznym. W 1968r. Światowa Organizacja Zdrowia przyjęła klasyfikację, obowiązującą także w Polsce, która za kryterium podziału upośledzenia umysłowego uznaje iloraz inteligencji.

7 4.Osoby z niepełnosprawnością złożoną, dotknięte więcej niż jedną niepełnosprawnością: - wystąpić tu mogą połączenia różnych, wymienionych powyżej niepełnosprawności, np. osoba niewidoma z umysłowym upośledzeniem, osoba z uszkodzonym narządem ruchu z zaburzeniami psychicznymi itp.

8 Przyjaciel doda Ci skrzydeł :)

9 Praktyczny poradnik savoir – vivre wobec osób niepełnosprawnych

10 10 podstawowych zasad : 1.Mówiąc i pisząc o osobach z niepełnosprawnością nigdy nie używaj, dawnych, krzywdzących określeń: - kaleka, inwalida, upośledzony, niepełnosprawny! 2.Mówiąc i pisząc o osobach z niepełnosprawnością nigdy nie używaj określeń żargonowych i eufemistycznych: - przykuty do wózka, inwalida na wózku, sprawny inaczej!

11 3. Mówiąc i pisząc o osobach z niepełnosprawnością używaj określeń: - osoba z niepełnosprawnością - osoba z niepełnosprawnością ruchową - osoba poruszająca się na wózku - osoba poruszająca się o kulach - osoba niewidoma - osoba niedowidząca - osoba niesłysząca – osoba niedosłysząca - osoba głuchoniewidoma - osoba z niepełnosprawnością intelektualną - osoba z zaburzeniem psychicznym - osoba niskiego wzrostu

12 4.Zanim udzielisz pomocy zapytaj czy osoba z niepełnosprawnością życzy jej sobie. 5.Bądź taktowny w inicjowaniu kontaktu fizycznego – zanim dotkniesz osoby z niepełnosprawnością, aby jej pomóc uprzedź ją o tym. 6.Wózek, laska, proteza to elementy przestrzeni osobistej osoby z niepełnosprawnością – nie dotykaj ich bez potrzeby.

13 7. Nie głaszcz psów przewodników i psów asystentów! Nie rozpraszaj ich uwagi! Te zwierzęta muszą być cały czas skupione, aby jak najlepiej pomóc swemu panu/pani. Zwierzęta pomagające osobom z niepełnosprawnością są dobrze wyszkolone i łagodne. Gdyby jednak zdarzyło się, że ktoś nie może zapanować nad swoimi zwierzęciem, możesz poprosić o jego wyprowadzenie.

14 8. Jeśli coś mówisz – zwracaj się bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością. Rozmawianie tylko z jej towarzyszem, opiekunem, pomocnikiem lub tłumaczem języka migowego świadczy o ignorowaniu takiej osoby i jest wyrazem braku kultury.

15 9. Reaguj uprzejmie na prośby osób z niepełnosprawnością. One się nie skarżą, ale podpowiadają ci, co mogłoby im ułatwić funkcjonowanie w pewnej przestrzeni. 10. Jeśli nie wiesz jak się zachować wobec osoby z niepełnosprawnością – po prostu ją o to zapytaj!

16 Gdyby wszyscy byli tacy sami, nikt nikomu nie byłby potrzebny ks. Twardowski

17

18

19

20

21

22

23 Dar Przyjaźni - Darem Życia

24 Opracowano na podstawie: Praktyczny poradnik savoir – vivre wobec osób niepełnosprawnych, autorstwa Judy Cohen - ACCESS RESOURCES;– pełny tekst dostępny na www.mpips.gov.plwww.mpips.gov.pl pl.wikipedia.org/wiki/Niepełnosprawność centrumir.republika.pl/niepelnosprawnosc1.html Opracowała pwd. Daria Osmenda www.rudaslaska.zhp.pl/.../material_na_temat_niepelnosprawnosci.do www.przyjaciel.opole.pl


Pobierz ppt "Zgodnie z definicją sformułowaną przez Światową Organizację Zdrowia (WHO): Osoba niepełnosprawna to osoba, u której istotne uszkodzenia i obniżenie sprawności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google