Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zgodnie z definicją sformułowaną przez Światową Organizację Zdrowia (WHO): Osoba niepełnosprawna to osoba, u której istotne uszkodzenia i obniżenie sprawności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zgodnie z definicją sformułowaną przez Światową Organizację Zdrowia (WHO): Osoba niepełnosprawna to osoba, u której istotne uszkodzenia i obniżenie sprawności."— Zapis prezentacji:

1 Władysław Sanocki „Człowiek niepełnosprawny jest pełnoprawnym członkiem ludzkiej wspólnoty”.

2 Zgodnie z definicją sformułowaną przez Światową Organizację Zdrowia (WHO): Osoba niepełnosprawna to osoba, u której istotne uszkodzenia i obniżenie sprawności funkcjonowania organizmu powodują uniemożliwienie, utrudnienie lub ograniczenie sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie, biorąc pod uwagę takie czynniki jak płeć, wiek oraz czynniki zewnętrzne lub okresowa, wrodzona lub nabyta, ustabilizowana lub progresywna.

3 LOGO SYMBOLIZUJĄCE NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

4 Rodzaje niepełnosprawności:
1. Osoby z niepełnosprawnością sensoryczną: osoby niewidome i słabowidzące osoby niesłyszące i słabosłyszące osoby głuchoniewidome

5 2. Osoby z niepełnosprawnością fizyczną:
osoby z uszkodzonym narządem ruchu osoby z przewlekłymi schorzeniami narządów wewnętrznych

6 3. Osoby z niepełnosprawnością psychiczną
- stan ten jest definiowany jako stan obniżonej sprawności umysłowej w stosunku do stanu normalnego, charakteryzujący się niedorozwojem lub zaburzeniami procesów percepcyjnych, uwagi, pamięci i myślenia, a także zaburzenia w przystosowaniu społecznym. W 1968r. Światowa Organizacja Zdrowia przyjęła klasyfikację, obowiązującą także w Polsce, która za kryterium podziału upośledzenia umysłowego uznaje iloraz inteligencji.

7 Osoby z niepełnosprawnością złożoną, dotknięte więcej niż jedną niepełnosprawnością:
- wystąpić tu mogą połączenia różnych, wymienionych powyżej niepełnosprawności, np. osoba niewidoma z umysłowym upośledzeniem, osoba z uszkodzonym narządem ruchu z zaburzeniami psychicznymi itp.

8 Przyjaciel doda Ci skrzydeł :)

9 wobec osób niepełnosprawnych”
„Praktyczny poradnik savoir – vivre wobec osób niepełnosprawnych”

10 10 podstawowych zasad : Mówiąc i pisząc o osobach z niepełnosprawnością nigdy nie używaj, dawnych, krzywdzących określeń: - kaleka, inwalida, upośledzony, niepełnosprawny! Mówiąc i pisząc o osobach z niepełnosprawnością nigdy nie używaj określeń żargonowych i eufemistycznych: - przykuty do wózka, inwalida na wózku, sprawny inaczej!

11 3. Mówiąc i pisząc o osobach z niepełnosprawnością używaj określeń:
- osoba z niepełnosprawnością - osoba z niepełnosprawnością ruchową - osoba poruszająca się na wózku - osoba poruszająca się o kulach - osoba niewidoma  - osoba niedowidząca - osoba niesłysząca – osoba niedosłysząca - osoba głuchoniewidoma - osoba z niepełnosprawnością intelektualną - osoba z zaburzeniem psychicznym - osoba niskiego wzrostu

12 Zanim udzielisz pomocy zapytaj czy osoba
z niepełnosprawnością życzy jej sobie. Bądź taktowny w inicjowaniu kontaktu fizycznego – zanim dotkniesz osoby z niepełnosprawnością, aby jej pomóc uprzedź ją o tym. Wózek, laska, proteza to elementy przestrzeni osobistej osoby z niepełnosprawnością – nie dotykaj ich bez potrzeby.

13 7. Nie głaszcz psów przewodników i psów asystentów
7. Nie głaszcz psów przewodników i psów asystentów! Nie rozpraszaj ich uwagi! Te zwierzęta muszą być cały czas skupione, aby jak najlepiej pomóc swemu panu/pani. Zwierzęta pomagające osobom z niepełnosprawnością są dobrze wyszkolone i łagodne. Gdyby jednak zdarzyło się, że ktoś nie może zapanować nad swoimi zwierzęciem, możesz poprosić o jego wyprowadzenie.

14 Jeśli coś mówisz – zwracaj się bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością. Rozmawianie tylko z jej towarzyszem, opiekunem, pomocnikiem lub tłumaczem języka migowego świadczy o ignorowaniu takiej osoby i jest wyrazem braku kultury.

15 9. Reaguj uprzejmie na prośby osób
z niepełnosprawnością. One się nie skarżą, ale podpowiadają ci, co mogłoby im ułatwić funkcjonowanie w pewnej przestrzeni. 10. Jeśli nie wiesz jak się zachować wobec osoby z niepełnosprawnością – po prostu ją o to zapytaj!

16 Gdyby wszyscy byli tacy sami, nikt nikomu nie byłby potrzebny ks
Gdyby wszyscy byli tacy sami, nikt nikomu nie byłby potrzebny ks. Twardowski

17

18

19

20

21

22

23 Dar Przyjaźni - Darem Życia

24 Opracowano na podstawie:
„Praktyczny poradnik savoir – vivre wobec osób niepełnosprawnych”, autorstwa Judy Cohen - ACCESS RESOURCES;– pełny tekst dostępny na pl.wikipedia.org/wiki/Niepełnosprawność centrumir.republika.pl/niepelnosprawnosc1.html Opracowała pwd. Daria Osmenda


Pobierz ppt "Zgodnie z definicją sformułowaną przez Światową Organizację Zdrowia (WHO): Osoba niepełnosprawna to osoba, u której istotne uszkodzenia i obniżenie sprawności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google