Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sen o karierze - Jak skutecznie pomagać niepełnosprawnym ? Kariera a niepełnosprawność. Misja i wyzwania dla poradnictwa zawodowego Warszawa 23-24 października.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sen o karierze - Jak skutecznie pomagać niepełnosprawnym ? Kariera a niepełnosprawność. Misja i wyzwania dla poradnictwa zawodowego Warszawa 23-24 października."— Zapis prezentacji:

1 Sen o karierze - Jak skutecznie pomagać niepełnosprawnym ? Kariera a niepełnosprawność. Misja i wyzwania dla poradnictwa zawodowego Warszawa 23-24 października 2009 r. Kariera a niepełnosprawność. Misja i wyzwania dla poradnictwa zawodowego Warszawa 23-24 października 2009 r. CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W BIAŁYMSTOKU LOKALNE CENTRUM DORADZTWA ZAWODOWEGO

2 Sen o karierze - Jak skutecznie pomagać niepełnosprawnym ? Każdy człowiek zdrowy, głuchy, niewidomy, słabo widzący, niewidomy, słabo widzący, niedostosowany społecznie, niedostosowany społecznie, inwalida ruchu inwalida ruchu ma prawo do: ma prawo do: opieki, wychowania, pobierania opieki, wychowania, pobierania nauki i życia w społeczeństwie. Preambuła Międzynarodowej Konwencji Praw Człowieka Preambuła Międzynarodowej Konwencji Praw Człowieka Każdy człowiek zdrowy, głuchy, niewidomy, słabo widzący, niewidomy, słabo widzący, niedostosowany społecznie, niedostosowany społecznie, inwalida ruchu inwalida ruchu ma prawo do: ma prawo do: opieki, wychowania, pobierania opieki, wychowania, pobierania nauki i życia w społeczeństwie. Preambuła Międzynarodowej Konwencji Praw Człowieka Preambuła Międzynarodowej Konwencji Praw Człowieka

3 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku powołane do życia w 2005 r.: rozpoczynało edukację dorosłych od 4 oddziałów, rozpoczynało edukację dorosłych od 4 oddziałów, obecnie prowadzi edukację w 38 oddziałach obecnie prowadzi edukację w 38 oddziałach Od tego czasu mamy kontakt z dorosłymi osobami niepełnosprawnymi: ubiegającymi się o przyjęcie do szkół CKU ubiegającymi się o przyjęcie do szkół CKU słuchaczami CKU słuchaczami CKU Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku powołane do życia w 2005 r.: rozpoczynało edukację dorosłych od 4 oddziałów, rozpoczynało edukację dorosłych od 4 oddziałów, obecnie prowadzi edukację w 38 oddziałach obecnie prowadzi edukację w 38 oddziałach Od tego czasu mamy kontakt z dorosłymi osobami niepełnosprawnymi: ubiegającymi się o przyjęcie do szkół CKU ubiegającymi się o przyjęcie do szkół CKU słuchaczami CKU słuchaczami CKU I obszar działania Dlaczego CKU postanowiło pomagać osobom niepełnosprawnym ? Dlaczego CKU postanowiło pomagać osobom niepełnosprawnym ?

4 Dlaczego CKU postanowiło pomagać osobom niepełnosprawnym ? Od IX. 2005 r. realizowane jest doradztwo zawodowe. Od 1 września 2008 r. decyzją Prezydenta Miasta zostało powołane Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego w CKU. Odbiorcami usług doradczych są: słuchacze CKU słuchacze CKU inni dorośli mieszkańcy Miasta inni dorośli mieszkańcy Miasta młodzież szkół gimnazjalnych młodzież szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych Miasta Białegostoku Miasta Białegostoku II obszar działania

5 Dlaczego LCDZ/ CKU postanowiło pomagać osobom niepełnosprawnym ? W r. szk. 2008/2009 i bieżącym r. szk. pomiędzy Dyrektorem CKU a Dyrektorami 28 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zostały podpisane Porozumienia o Współpracy w zakresie realizacji działań z obszaru doradztwa zawodowego w Białymstoku. Wśród nich są: wszystkie szkoły integracyjne szkoły z oddziałami integracyjnymi szkoły z oddziałami integracyjnymi szkoły specjalne szkoły specjalne Jak duże wyzwanie stanowi INTEGRACJA dla zajmujących się wspomaganiem – także dla nas LCDZ/CKU, wystarczy popatrzeć na liczby

6 Dlaczego CKU postanowiło pomagać osobom niepełnosprawnym ? INTEGRACJA W PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH m. BIAŁEGOSTOKU w roku szkolnym 2009/2010 stan na 07.09.2009 r. Lp.Typ placówki Liczba placówek Liczba oddziałów Liczba uczniów 1 Przedszkola Samorządowe Integracyjne lub z oddziałami integracyjnymi 425119 2 Szkoły Podstawowe 892320 3 Publiczne Gimnazja z oddziałami integracyjnymi lub integracyjne 646193 4 Szkoły Ponadgimnazjalne 22298 ZSTiO LP. z oddz..Int.1733 LO integracyjne1314 T z oddz. Int.1938 ZSO 9 XVI LO z oddz. Int1313 OGÓŁEM 24185780

7 Dlaczego CKU postanowiło pomagać osobom niepełnosprawnym ? W każdej z grup odbiorców spotykamy się z różnymi rodzajami niepełnosprawności Na co dzień mamy kontakt z Klientami: o obniżonej sprawności intelektualnej o obniżonej sprawności intelektualnej (np. z upośledzeniem umysłowym) z obniżoną sprawnością funkcjonowania społecznego z obniżoną sprawnością funkcjonowania społecznego (zaburzenia równowagi nerwowej, emocjonalnej czy zdrowia psychicznego) z obniżoną sprawnością komunikowania się z obniżoną sprawnością komunikowania się (np. utrudniony kontakt słowny - zaburzenia mowy, autyzm, jąkanie się)

8 Dlaczego CKU postanowiło pomagać osobom niepełnosprawnym ? o obniżonej sprawności ruchowej (osoby z dysfunkcją narządu ruchu) o obniżonej sprawności ruchowej (osoby z dysfunkcją narządu ruchu) z obniżoną sprawnością psychofizyczną z powodu chorób somatycznych (np. nowotwory, cukrzyca, itp.) z obniżoną sprawnością psychofizyczną z powodu chorób somatycznych (np. nowotwory, cukrzyca, itp.) o obniżonej sprawności sensorycznej (osoby niewidome i słabowidzące, osoby słabosłyszące) o obniżonej sprawności sensorycznej (osoby niewidome i słabowidzące, osoby słabosłyszące) Często mamy do czynienia także z Klientami ze sprzężonymi niepełnosprawnościami

9 Dlaczego CKU postanowiło pomagać osobom niepełnosprawnym ? Jesteśmy młodą placówką na mapie edukacyjnej Miasta, ale dynamiczną, podejmującą wyzwania, otwartą na współpracę - np. w obszarze doradztwa zawodowego (realizacja, promocja, współuczestnictwo w tworzeniu zrębów systemu poradnictwa) Jesteśmy młodą placówką na mapie edukacyjnej Miasta, ale dynamiczną, podejmującą wyzwania, otwartą na współpracę - np. w obszarze doradztwa zawodowego (realizacja, promocja, współuczestnictwo w tworzeniu zrębów systemu poradnictwa) Jako LCDZ - realizując swoje statutowe zadania jednocześnie stanowimy pomost pomiędzy edukacją dzieci i młodzieży a edukacją osób dorosłych (mamy stały kontakt z szerokim spektrum Klientów, lepiej rozumiemy Ich potrzeby, na bieżąco widzimy braki i z większą łatwością możemy je zgłaszać, konsultować, dyskutować nt. rozwiązań z przedstawicielami Samorządu lokalnego, organu nadzoru merytorycznego, itd.; także wychodzić naprzeciw trudnościom np. tworzenie stosownej do oczekiwań niepełnosprawnych – typu szkoły, rodzaju szkolenia, itp.) Jako LCDZ - realizując swoje statutowe zadania jednocześnie stanowimy pomost pomiędzy edukacją dzieci i młodzieży a edukacją osób dorosłych (mamy stały kontakt z szerokim spektrum Klientów, lepiej rozumiemy Ich potrzeby, na bieżąco widzimy braki i z większą łatwością możemy je zgłaszać, konsultować, dyskutować nt. rozwiązań z przedstawicielami Samorządu lokalnego, organu nadzoru merytorycznego, itd.; także wychodzić naprzeciw trudnościom np. tworzenie stosownej do oczekiwań niepełnosprawnych – typu szkoły, rodzaju szkolenia, itp.) Doradztwo zawodowe zostało wpisane jako jeden z priorytetów Prezydenta Miasta Białegostoku w Strategii Rozwoju Edukacji na lata 2008-2013 (np. wsparcie merytoryczne - doradca ds. osób niepełnosprawnych) Doradztwo zawodowe zostało wpisane jako jeden z priorytetów Prezydenta Miasta Białegostoku w Strategii Rozwoju Edukacji na lata 2008-2013 (np. wsparcie merytoryczne - doradca ds. osób niepełnosprawnych)

10 Co CKU/LCDZ zrobiło dotychczas w obszarze wspierania osób niepełnosprawnych ? Zniwelowanie barier architektonicznych dla osób o obniżonej sprawności ruchowej Zniwelowanie barier architektonicznych dla osób o obniżonej sprawności ruchowej Doposażanie zaplecza technicznego dla osób o obniżonej sprawności sensorycznej (niewidomych i słabowidzących, osób słabosłyszących) Doposażanie zaplecza technicznego dla osób o obniżonej sprawności sensorycznej (niewidomych i słabowidzących, osób słabosłyszących) Duża otwartość na indywidualne potrzeby w zakresie przyjęcia do szkoły i gotowość wspomagania w procesie edukacji w CKU Duża otwartość na indywidualne potrzeby w zakresie przyjęcia do szkoły i gotowość wspomagania w procesie edukacji w CKU Wsparcie psychologiczne i doradcze dla zainteresowanych osób z innymi rodzajami niepełnosprawności Wsparcie psychologiczne i doradcze dla zainteresowanych osób z innymi rodzajami niepełnosprawności

11 Co CKU/LCDZ zrobiło dotychczas w obszarze wspierania osób niepełnosprawnych ? Diagnozowanie potrzeb i potencjału zawodowego zainteresowanych i pomoc w budowaniu ścieżki kariery w ramach zajęć poradnictwa grupowego i indywidualnego Diagnozowanie potrzeb i potencjału zawodowego zainteresowanych i pomoc w budowaniu ścieżki kariery w ramach zajęć poradnictwa grupowego i indywidualnego Budowanie systemu wsparcia w środowisku lokalnym Budowanie systemu wsparcia w środowisku lokalnym - zorganizowanie Konferencji pt. Dorośli niepełnosprawni w - zorganizowanie Konferencji pt. Dorośli niepełnosprawni w polskim systemie edukacji w dniu 3 grudnia 2009 r. polskim systemie edukacji w dniu 3 grudnia 2009 r. - wzajemne poznanie się instytucji wspomagających osoby - wzajemne poznanie się instytucji wspomagających osoby niepełnosprawne w Mieście niepełnosprawne w Mieście - przeprowadzenie 2 grup warsztatów dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, doradców zawodowych Miasta z zakresu obalania psychologów, doradców zawodowych Miasta z zakresu obalania mitów i stereotypów zachowania w kontakcie z osobą niepełnosprawną mitów i stereotypów zachowania w kontakcie z osobą niepełnosprawną - wypracowanie wniosków do dalszego działania w obszarze wspomagania niepełnosprawnych

12 Nadszedł czas OTK … Bardzo dziękujemy SDSiZ za fantastyczną akcję w postaci Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery Informacja o OTK na stronie WWW była katalizatorem, przyśpieszającym kolejny etap naszych działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Bardzo dziękujemy SDSiZ za fantastyczną akcję w postaci Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery Informacja o OTK na stronie WWW była katalizatorem, przyśpieszającym kolejny etap naszych działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

13 Co zrobiliśmy w dniach 5-11.X.2009r. Seminarium Młodzież niepełnosprawna w polskim systemie edukacji – ograniczenia i możliwości. Budowanie koalicji na rzecz wspierania rozwoju ścieżki kariery Seminarium Młodzież niepełnosprawna w polskim systemie edukacji – ograniczenia i możliwości. Budowanie koalicji na rzecz wspierania rozwoju ścieżki kariery 6 października 2009 r., CKU w Białymstoku 6 października 2009 r., CKU w Białymstoku Cele Seminarium: poznanie systemu wsparcia w systemie edukacji dla ucznia szkoły - poznanie systemu wsparcia w systemie edukacji dla ucznia szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej z orzeczonym stopniem gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej z orzeczonym stopniem niepełnosprawności niepełnosprawności - analiza możliwości współpracy instytucji działających na rzecz uczniów niepełnosprawnych niepełnosprawnych - integracja instytucji państwowych, samorządu lokalnego oraz organizacji pozarządowych, pedagogów, doradców zawodowych, rodziców dzieci i pozarządowych, pedagogów, doradców zawodowych, rodziców dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na rzecz budowania koalicji w zakresie młodzieży niepełnosprawnej na rzecz budowania koalicji w zakresie planowania ścieżki rozwoju zawodowego, drogi do edukacji, zawodu, pracy planowania ścieżki rozwoju zawodowego, drogi do edukacji, zawodu, pracy i kariery osób niepełnosprawnych i kariery osób niepełnosprawnych

14 Co zrobiliśmy w dniach 5-11.X.2009r. stanowi II etap działań w zakresie budowania koalicji Seminarium stanowi II etap działań w zakresie budowania koalicji wsparcia na rzecz niepełnosprawnych Z myślą o budowaniu koalicji wsparcia do naszych działań w charakterze Partnerów Seminarium zaprosiliśmy: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział w Białymstoku Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną Nr 1 w Białymstoku Przedszkole Samorządowe nr 26 Integracyjne w Białymstoku Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Jana Pawła II w Białymstoku Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku

15 Co zrobiliśmy w dniach 5-11.X.2009r. Seminarium to wystąpienia: - wprowadzające w tematykę edukacji młodzieży niepełnosprawnej i przyszłości kariery zawodowej - merytoryczne, obrazujące spektrum możliwości wsparcia młodzieży z dysfunkcjami, prezentowanego przez przedstawicieli instytucji państwowych, samorządowych, pozarządowych, oraz osób fizycznych między innymi : Kuratorium Oświaty (obowiązujące przepisy prawa) DEKiS Urząd Miejski (możliwości organizacyjne, finansowe) PFRON (finansowanie wsparcia technicznego) WUP (finansowanie wsparcia w ramach środków z Programu PO KL) PUP (finansowanie wsparcia w ramach środków PFRON, Funduszu Pracy, itp.) Placówek oświatowych (edukacja i wspomaganie rozwoju) Stowarzyszeń, Fundacji (usprawnianie, rehabilitacja, itp.) Rodziców

16 Co zrobiliśmy w dniach 5-11.X.2009r. Co zrobiliśmy w dniach 5-11.X.2009r. Także w ramach Seminarium: - dyskusja podsumowująca - wnioski końcowe Bardzo ważnym elementem Seminarium było podpisanie przez Dyrektorów placówek edukacyjnych Miasta Białegostoku, Prezesów Stowarzyszeń, Przedstawicieli Instytucji oraz Rodziców 16 Deklaracji przystąpienia do współpracy na rzecz stworzenia grupy wsparcia dla osób niepełnosprawnych. I Spotkanie robocze Zespołu Inicjującego powołanie koalicji także z udziałem przedstawicieli Organu Prowadzącego (DEKiS Urzędu Miejskiego), Kuratorium Oświaty, Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w dniu 28 października 2009 r.

17 Co zrobiliśmy w dniach 5-11.X.2009 r. Czynniki wyboru zawodu. Zainteresowania zawodowe Zajęcia grupowe Czynniki wyboru zawodu. Zainteresowania zawodowe dla uczniów III klas integracyjnych Publicznego Gimnazjum Nr 13, 17,18 w Białymstoku; 7- 9 7- 9 października 2009 r.; w w/w placówkach oraz w CKU w Białymstoku Cel zajęć: - uzyskanie i pogłębienie przez ucznia samoświadomości i wiedzy w zakresie planowania ścieżki kariery edukacyjno – zawodowej. zakresie planowania ścieżki kariery edukacyjno – zawodowej. W spotkaniach grupowych wzięło udział 81 uczestników; doradztwo indywidualne prowadzone w późniejszym terminie. Zajęcia były prowadzone metodami aktywizującymi z zastosowaniem nowoczesnych technik przekazu: mini-wykład, burza mózgów, dyskusja grupowa, praca w grupach, prezentacja multimedialna.

18 Co zrobiliśmy w dniach 5-11.X.2009 r. Warsztaty z zakresu samopoznania w aspekcie planowania przyszłości edukacyjno - zawodowej - dla młodzieży niepełnosprawnej Zespołu Szkół Nr 16 w Białymstoku. - 8 października 2009 r.; CKU w Białymstoku Zajęcia grupowe prowadzone metodami aktywnymi mają na celu: pobudzenie aktywności uczestników pobudzenie aktywności uczestników zapewnienie większego poczucie bezpieczeństwa zapewnienie większego poczucie bezpieczeństwa rozwijanie wiary we własne możliwości rozwijanie wiary we własne możliwości stwarzanie możliwość doskonalenia kompetencji komunikacyjnych stwarzanie możliwość doskonalenia kompetencji komunikacyjnych kształcenie umiejętności współpracy i działania w grupie kształcenie umiejętności współpracy i działania w grupie uczenie przestrzegania przyjętych zasad uczenie przestrzegania przyjętych zasad W ramach OTK w Lokalnym Centrum Doradztwa Zawodowego w Białymstoku doradcy zawodowi rozpoczęli cykl zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego dla młodzieży ponadgimnazjalnej – uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej - specjalnej

19 Co zrobiliśmy w dniach 5-11.X.2009 r. Program zajęć przewiduje cztery cotygodniowe, dwugodzinne spotkania z każdą grupą Program zajęć przewiduje cztery cotygodniowe, dwugodzinne spotkania z każdą grupą w siedzibie CKU w Białymstoku. Tematyka zajęć jest dostosowana nie tylko do możliwości Tematyka zajęć jest dostosowana nie tylko do możliwości intelektualnych, ale także do rodzaju grupy. intelektualnych, ale także do rodzaju grupy. W klasach początkowych program obejmuje zagadnienia z zakresu komunikacji interpersonalnej, twórczego myślenia, współpracy w grupie, asertywności. W klasach początkowych program obejmuje zagadnienia z zakresu komunikacji interpersonalnej, twórczego myślenia, współpracy w grupie, asertywności. W klasie ostatniej zajęcia są uzupełniane o tematykę rynku pracy, W klasie ostatniej zajęcia są uzupełniane o tematykę rynku pracy, sporządzenie dokumentów aplikacyjnych, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą sporządzenie dokumentów aplikacyjnych, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą Jako dopełnienie zajęć grupowych przewidziane są konsultacje indywidualne Jako dopełnienie zajęć grupowych przewidziane są konsultacje indywidualne Uczestnicy zajęć to młodzież niepełnosprawna intelektualnie w stopniu lekkim, kształcąca się w zawodzie - kucharz małej gastronomii. Uczestnicy zajęć to młodzież niepełnosprawna intelektualnie w stopniu lekkim, kształcąca się w zawodzie - kucharz małej gastronomii. Program jest realizowany w oparciu o metody aktywizujące (zajęcia o charakterze warsztatowym z wykorzystaniem pracy indywidualnej, praca w małych grupach, burzy mózgów itp Program jest realizowany w oparciu o metody aktywizujące (zajęcia o charakterze warsztatowym z wykorzystaniem pracy indywidualnej, praca w małych grupach, burzy mózgów itp

20 Co zrobiliśmy w dniach 5-11.X.2009 r. Spotkanie informacyjne dla grupy osób niepełnosprawnych, bezrobotnych nt. możliwości wsparcia w ramach działania LCDZ/CKU Spotkanie informacyjne dla grupy osób niepełnosprawnych, bezrobotnych nt. możliwości wsparcia w ramach działania LCDZ/CKU - 5 października 2009 r.,CKU w Białymstoku Cel spotkania : - wyposażenie Klientów w informacje nt. wsparcia w obszarze podniesienia wiedzy i umiejętności, zwiększających szansę powrotu na rynek pracy Spotkanie prowadzone w formie mini-wykładu, dyskusji (prezentacja możliwości wsparcia ze strony LCDZ i organizacji pozarządowych). Spotkanie prowadzone w formie mini-wykładu, dyskusji (prezentacja możliwości wsparcia ze strony LCDZ i organizacji pozarządowych). Spotkania indywidualne dla zainteresowanych Spotkania indywidualne dla zainteresowanych

21 Co zrobiliśmy w dniach 5-11.X.2009r Ogłoszenie konkursu Moja pasja początkiem drogi do kariery Ogłoszenie konkursu Moja pasja początkiem drogi do kariery - 9 października 2009 r. Konkurs skierowany do młodzieży: - szkół gimnazjalnych Miasta Białegostoku w tym wszystkich integracyjnych i z oddziałami integracyjnymi integracyjnych i z oddziałami integracyjnymi - do młodzieży niepełnosprawnej Zespołu Szkół Nr 16 w Białymstoku. Cele konkursu: rozwijanie zainteresowań uczniów rozwijanie zainteresowań uczniów ukazanie roli zainteresowań w samopoznaniu oraz możliwości wykorzystania zainteresowań i pasji w planowaniu ścieżki kariery ukazanie roli zainteresowań w samopoznaniu oraz możliwości wykorzystania zainteresowań i pasji w planowaniu ścieżki kariery popularyzacja wiedzy z zakresu problematyki planowania kariery popularyzacja wiedzy z zakresu problematyki planowania kariery W konkursie biorą udział prezentacje dotyczące pasji, zainteresowań, hobby, rozwoju zawodowego i planowania kariery ucznia/uczniów, indywidualne lub stworzone przez zespół autorski. Forma dowolna z wykorzystaniem różnych narzędzi i środków artystycznego wyrazu. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 12 stycznia 2010 r.

22 Praca rozumna i wytrwała, która nie myśli o zbieraniu owoców w tydzień po posiewie, przebija góry, nad przepaściami przerzuca mosty. Bolesław Prus nad przepaściami przerzuca mosty. Bolesław Prus Bardzo dziękuję za uwagę Bardzo dziękuję za uwagę Regina Miedziałowska Regina Miedziałowska Kierownik Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego Kierownik Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego przy CKU w Białymstoku przy CKU w Białymstoku CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W BIAŁYMSTOKU LOKALNE CENTRUM DORADZTWA ZAWODOWEGO


Pobierz ppt "Sen o karierze - Jak skutecznie pomagać niepełnosprawnym ? Kariera a niepełnosprawność. Misja i wyzwania dla poradnictwa zawodowego Warszawa 23-24 października."

Podobne prezentacje


Reklamy Google