Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Elektryczno ść i Magnetyzm Wykład: Jan Gaj Pokazy: Tomasz Kazimierczuk/Karol Nogajewski, Tomasz Jakubczyk Wykład piętnasty 8 kwietnia 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Elektryczno ść i Magnetyzm Wykład: Jan Gaj Pokazy: Tomasz Kazimierczuk/Karol Nogajewski, Tomasz Jakubczyk Wykład piętnasty 8 kwietnia 2010."— Zapis prezentacji:

1 Elektryczno ść i Magnetyzm Wykład: Jan Gaj Pokazy: Tomasz Kazimierczuk/Karol Nogajewski, Tomasz Jakubczyk Wykład piętnasty 8 kwietnia 2010

2 Z ostatniego wykładu Związki między wielkościami elektrycznymi a mechanicznymi (prądnica, silnik) Współczynnik indukcji własnej i wzajemnej Energia zwojnicy, gęstość energii pola magnetycznego Obwody RL: relaksacja, różniczkowanie, całkowanie Drgania gasnące w obwodzie RLC

3 Pr ą d zmienny Oscyloskop i miernik napięcie zmienne Napięcie skuteczne: - napięcie prądu stałego o tym samym skutku cieplnym w oporniku - jest proporcjonalne do amplitudy - współcznynnik proporcjonalności do amplitudy zależy od kształtu 0 U0U0 U s = U 0 / 2 Tak samo definiujemy natężenie skuteczne

4 Amperomierz cieplny I Mierzy średnią wartość I 2 (natężenie prądu stałego wydzielającego w oporniku tę samą moc).

5 Miernik elektrodynamiczny Moment siły proporcjonalny do kwadratu natężenia prądu Mierzy skuteczną wartość natężenia prądu

6 Porównanie ró ż nych mierników pr ą du zmiennego Generator A1A1 A2A2 I 1 I 2 elektrodynamicznymagnetoelektryczny z diodą

7 I Prawo Kirchhoffa dla pr ą du zmiennego Węzeł obwodu I3I3 A~ Wartości skuteczne: I i 0 I1I1 I2I2 Wartości chwilowe: I i = 0

8 II prawo Kirchhoffa dla pr ą du zmiennego Oczko obwodu I1I1 I4I4 I3I3 I2I2 I5I5 V~ U i 0 Porównujemy średnie kwadratowe zamiast wartości napięć (natężeń) Dodawanie amplitud nie działa z powodu różnicy faz

9 Formalizm zespolony w opisie wielko ś ci sinusoidalnie zmiennych t Im Z Re Z Część rzeczywista nie miesza się z urojoną, a więc można stosować prawo Ohma Amplituda zespolona Wielkości zmienne można teraz dodawać, bo różnica faz nie przeszkadza! Prawa Kirchhoffa stosują się do amplitud zespolonych Związki między napięciem a natężeniem: mnożenie przez R lub różniczkowanie (L, C)

10 Prawo Ohma w formalizmie zespolonym, impedancja C L R Zawadajest modułem impedancji Wprowadza się też admitancję czyli odwrotność impedancji

11 Ograniczenia i komplikacje w analizie obwodów elektrycznych Obwód znacznie mniejszy od długości fali elektromagnetycznej Właściwości elementów odbiegają od najprostszego modelu Właściwości połączeń: R, L, C Aspekt mechaniczny

12 Impedancja rzeczywistej zwojnicy = R L Przesunięcie fazowe napięcia względem natężenia

13 Rezonans szeregowy (napi ęć ) C L R U Dobroć obwodu Moc spada do połowy gdy

14 Rezonans mechaniczno-elektryczny G Generator

15 Gło ś nik dynamiczny

16 Obwód zast ę pczy Zaniedbując R i L otrzymujemy Połączenie równoległe II prawo Kirchhoffa Siła elektrodynamiczna II zasada dynamiki W tym przybliżeniu elementy obwodu zastępczego i dalej


Pobierz ppt "Elektryczno ść i Magnetyzm Wykład: Jan Gaj Pokazy: Tomasz Kazimierczuk/Karol Nogajewski, Tomasz Jakubczyk Wykład piętnasty 8 kwietnia 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google