Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Elektryczno ść i Magnetyzm Wykład: Jan Gaj Pokazy: Tomasz Kazimierczuk, Karol Nogajewski Wykład czternasty 2 kwietnia 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Elektryczno ść i Magnetyzm Wykład: Jan Gaj Pokazy: Tomasz Kazimierczuk, Karol Nogajewski Wykład czternasty 2 kwietnia 2009."— Zapis prezentacji:

1 Elektryczno ść i Magnetyzm Wykład: Jan Gaj Pokazy: Tomasz Kazimierczuk, Karol Nogajewski Wykład czternasty 2 kwietnia 2009

2 Z ostatniego wykładu Railgun Indukcja, prawo Faradaya Prądy indukcyjne, reguła Lenza Prądy wirowe, doświadczenia Nadprzewodnik Lewitacja nad magnesem Efekt Meissnera Przyciąganie magnesu Ramka z prądem, wielkości mechaniczne i elektryczne Galwanometr zwierciadlany, tłumienie, opór krytyczny

3 Przykład drugi: Pr ą dnica o oporze R W obci ąż ona oporem R Z Zaniedbujemy bezwładność wirnika (stan stacjonarny) i opory mechaniczne. Moment siły tłumiącej i siła elektromotoryczna wyrażają się Moment siły tłumiącej jest równoważony momentem siły napędzającej prądnicę, który dostarcza mocy mechanicznej Dostarczana moc elektryczna określa sprawność

4 S Teslomierz balistyczny Q~B S

5 Przykład trzeci: Silnik o oporze R W zasilany ze ź ródła o napi ę ciu U 0 Zaniedbujemy bezwładność wirnika (stan stacjonarny) i opory mechaniczne. Drugie prawo Kirchhoffa można teraz zapisać co pozwala określić zależność momentu siły oraz mocy mechanicznej silnika od jego obrotów (prędkości kątowej) Dostarczana moc elektryczna określa sprawność oraz

6 Elastyczno ść silnika / 0 N/N max, P/P max spalinowyelektryczny Moc Moment siły Częstość obrotów (1/min)

7 Silnik zwalnia przy zwi ę kszaniu nat ęż enia pr ą du Prędkość kątowa nieobciążonego silnika Przy większej indukcji pola wystarczy mniejsza jej wartość by wygenerować SEM indukcji równoważącą napięcie zasilania

8 Energia w zwojnicy z pr ą dem I

9 Samoindukcja Sprzeciwia się zmianom natężenia prądu Praca nad zwojnicą A więc LI 2 /2 ma znaczenie energii zwojnicy z prądem Dla długiej zwojnicy a więc L [H]– współczynnik indukcji własnej (samoindukcji) Jednostka 1H (henr) = 1 Vs/A Rząd wielkości: zwojnica jednowarstwowa z drutu 0.7 mm (l = 10 cm, R = 3 cm) – 1 mH

10 Indukcja wzajemna Strumień wytwarzany w obwodzie 2 przez prąd płynący w obwodzie 1 Można wykazać, że zawsze Współczynnik indukcji wzajemnej M mierzymy także w henrach.

11 Energia pola w długiej zwojnicy Praca wykonana nad zwojnicą przy rozpędzaniu w niej prądu jest proporcjonalna do objętości zajmowanej przez pole magnetyczne. Tę pracę można odzyskać podczas zaniku prądu w zwojnicy dołączonej do odbiornika energii (na przykład opornika). Można przypisać zgromadzoną energię polu magnetycznemu i wprowadzić objętościową gęstość energii pola magnetycznego

12 Silnik zwalnia przy zwi ę kszaniu nat ęż enia pr ą du Prędkość kątowa nieobciążonego silnika Przy większej indukcji pola wystarczy mniejsza jej wartość by wygenerować SEM indukcji równoważącą napięcie zasilania

13 Zwojnica w obwodzie E R L Czas relaksacji

14 Obwody RL R R L L Różniczkujący Całkujący Te wzory stosują się także do obwodów RC!

15 Drgania w obwodzie LC C L R (przypadek słabego tłumienia)


Pobierz ppt "Elektryczno ść i Magnetyzm Wykład: Jan Gaj Pokazy: Tomasz Kazimierczuk, Karol Nogajewski Wykład czternasty 2 kwietnia 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google