Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W jakim kierunku rozwija si ę motoryzacja?. Pocz ą tki motoryzacji :

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W jakim kierunku rozwija si ę motoryzacja?. Pocz ą tki motoryzacji :"— Zapis prezentacji:

1 W jakim kierunku rozwija si ę motoryzacja?

2 Pocz ą tki motoryzacji :

3 Pierwsze samochody : 1678 r.- Ferdynand Verbiest buduje w Pekinie pierwszy na ś wiecie model pojazdu mechanicznego z nap ę dem parowym. 1770 r.- roku francuski oficer Nicolas Cugnot zbudował trójkołowy pojazd parowy. 1835 r.- Amerykanin Thomas Davenoprt zbudował pierwszy samochód nap ę dzany silnikiem elektrycznym, czerpi ą cym pr ą d z elektrycznej baterii.

4 1875 r. - mieszkaj ą cy w Wiedniu ś lusarz ż ydowskiego pochodzenia Siegfried Marcus wyjechał na ulic ę czterokołowym pojazdem z czterosuwowym silnikiem benzynowym. 1885 r. - Carl Benz konstruuje pierwszy u ż yteczny samochód z silnikiem benzynowym mocy około 0,75 KM z układem zapłonowym wysokiego napi ę cia.

5 1903 r. -Henry Ford zakłada przedsi ę biorstwo Ford-Motor-Company, które zaczyna produkcj ę modelu A. 1908 r. - Ford rozpoczyna produkcj ę pierwszego w ś wiecie popularnego samochodu osobowego "FORD T", produkowanego do 1927 r. W ci ą gu 15 lat wyprodukowano rekordow ą do dzi ś liczb ę pojazdów tego samego modelu około 15 milionów.

6

7

8

9 KOMFORT - wygoda - przestrzeń - wyciszenie wnętrza - styl - technika - klimatyzacja

10 BEZPIECZŃSTWO -pasy bezpieczeństwa -poduszki powietrzne -ABS - kontrola trakcji - foteliki samochodowe dla dzieci

11 WYDAJNOŚĆ WYDAJNOŚĆ -ZUŻYCIE PALIWA - ŚRODOWISKO

12 Motoryzacja Jutro

13 Chc ą c przewidzie ć jak b ę d ą wygl ą da ć samochody w bliskiej przyszło ś ci Chc ą c przewidzie ć jak b ę d ą wygl ą da ć samochody w bliskiej przyszło ś ci Mo ż na, wychodz ą c z zało ż enia, ż e historia si ę powtarza, popatrze ć na chwil ę w Mo ż na, wychodz ą c z zało ż enia, ż e historia si ę powtarza, popatrze ć na chwil ę w przeszło ść. Mianowicie mo ż na zauwa ż y ć, ż e rozwi ą zania techniczne, wprowadzane przeszło ść. Mianowicie mo ż na zauwa ż y ć, ż e rozwi ą zania techniczne, wprowadzane po raz pierwszy w samochodach luksusowych, po kilku lub kilkunastu latach staj ą si ę po raz pierwszy w samochodach luksusowych, po kilku lub kilkunastu latach staj ą si ę powszechne we wszystkich samochodach oferowanych na rynku. powszechne we wszystkich samochodach oferowanych na rynku.

14 Nap ę d hybrydowy - to najcz ęś ciej poł ą czenie silnika spalinowego i elektrycznego. Silniki te mog ą pracowa ć na przemian lub naraz, w zale ż no ś ci od potrzeb, np.: w mie ś cie elektryczny, za miastem spalinowy. Nap ę d hybrydowy - to najcz ęś ciej poł ą czenie silnika spalinowego i elektrycznego. Silniki te mog ą pracowa ć na przemian lub naraz, w zale ż no ś ci od potrzeb, np.: w mie ś cie elektryczny, za miastem spalinowy.

15 Samochód elektryczny - Auto, które porusza si ę bezszelestnie nie zu ż ywaj ą c grama benzyny. Które ś wietnie daje sobie rade bez skrzyni biegów, sprz ę gła, układu wydechowego – którego jedyn ą emisj ą jest muzyka z radioodtwarzacza, marzenie kierowcy. Nap ę dzany przez silnik lub silniki elektryczne. Samochód elektryczny - Auto, które porusza si ę bezszelestnie nie zu ż ywaj ą c grama benzyny. Które ś wietnie daje sobie rade bez skrzyni biegów, sprz ę gła, układu wydechowego – którego jedyn ą emisj ą jest muzyka z radioodtwarzacza, marzenie kierowcy. Nap ę dzany przez silnik lub silniki elektryczne.

16 Prezentacje wykonali : Marcin Nawrocki Adam Radka Mateusz Grzymkowski Przemys ł aw Kreft Jakub Gus Micha ł Hewelt

17 Źródło fotografii : Slajdy 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15 – www.google.pl www.google.pl Slajd 6 – zdjęcia własne


Pobierz ppt "W jakim kierunku rozwija si ę motoryzacja?. Pocz ą tki motoryzacji :"

Podobne prezentacje


Reklamy Google