Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Elektryczno ść i Magnetyzm Wykład: Jan Gaj Pokazy: Piotr Kossacki, Tomasz Kazimierczuk Wykład dwunasty 27 marca 2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Elektryczno ść i Magnetyzm Wykład: Jan Gaj Pokazy: Piotr Kossacki, Tomasz Kazimierczuk Wykład dwunasty 27 marca 2008."— Zapis prezentacji:

1 Elektryczno ść i Magnetyzm Wykład: Jan Gaj Pokazy: Piotr Kossacki, Tomasz Kazimierczuk Wykład dwunasty 27 marca 2008

2 Z poprzedniego wykładu Indukcja, prawo indukcji Faradaya, reguła Lenza Prawa Maxwella Stabilność układów magnetycznych Ramka w polu magnetycznym: tłumienie galwanometru, prądnica Nadprzewodnik: zerowy opór, efekt Meissnera

3 S Teslomierz balistyczny Q~B S

4 Ramka przewodz ą ca w polu: wielko ś ci elektryczne i mechaniczne jest stałą gdzie Ruch obrotowy ramki generuje siłę elektromagnetyczną indukcji Prąd w ramce generuje moment siły ten sam współczynnik ! A więc związek między właściwościami elektrycznymi i mechanicznymi ramki opisują dwa równania: oraz

5 Przykład trzeci: Silnik o oporze R W zasilany ze ź ródła o napi ę ciu U 0 Zaniedbujemy bezwładność wirnika (stan stacjonarny) i opory mechaniczne. Drugie prawo Kirchhoffa można teraz zapisać co pozwala określić zależność momentu siły oraz mocy mechanicznej silnika od jego obrotów (prędkości kątowej) Dostarczana moc elektryczna określa sprawność oraz

6 Elastyczno ść silnika / 0 N/N max, P/P max spalinowyelektryczny Moc Moment siły

7 Silnik zwalnia przy zwi ę kszaniu nat ęż enia pr ą du Prędkość kątowa nieobciążonego silnika Przy większej indukcji pola wystarczy mniejsza jej wartość by wygenerować SEM indukcji równoważącą napięcie zasilania

8 Energia w zwojnicy z pr ą dem I

9 Samoindukcja Sprzeciwia się zmianom natężenia prądu Praca nad zwojnicą A więc LI 2 /2 ma znaczenie energii zwojnicy z prądem Dla długiej zwojnicy a więc L [H]– współczynnik indukcji własnej (samoindukcji) Jednostka 1H (henr) = 1 Vs/A Rząd wielkości: zwojnica jednowarstwowa z drutu 0.7 mm (l = 10 cm, R = 3 cm) – 1 mH

10 Indukcja wzajemna Strumień wytwarzany w obwodzie 2 przez prąd płynący w obwodzie 1 Można wykazać, że zawsze Współczynnik indukcji wzajemnej M mierzymy także w henrach.

11 Energia pola w długiej zwojnicy Praca wykonana nad zwojnicą przy rozpędzaniu w niej prądu jest proporcjonalna do objętości zajmowanej przez pole magnetyczne. Tę pracę można odzyskać podczas zaniku prądu w zwojnicy dołączonej do odbiornika energii (na przykład opornika). Można przypisać zgromadzoną energię polu magnetycznemu i wprowadzić objętościową gęstość energii pola magnetycznego

12 Zwojnica w obwodzie E R L Czas relaksacji

13 Obwody RL R R L L Różniczkujący Całkujący Te wzory stosują się także do obwodów RC!

14 Drgania w obwodzie LC C L R (przybliżenie słabego tłumienia)

15 Pr ą d zmienny Oscyloskop i miernik napięcie zmienne Napięcie skuteczne: współcznynnik proporcjonalności do amplitudy zależy od kształtu 0 U0U0 U s = U 0 / 2

16 Amperomierz cieplny I Mierzy średnią wartość I 2 (natężenie prądu stałego wydzielającego w oporniku tę samą moc).

17 Porównanie ró ż nych mierników pr ą du zmiennego Generator A1A1 A2A2 I 1 I 2 cieplnyamplitudowy

18 I Prawo Kirchhoffa Węzeł obwodu I3I3 A~ I i 0 I1I1 I2I2

19 II prawo Kirchhoffa Oczko obwodu I1I1 I4I4 I3I3 I2I2 I5I5 V~ U i 0 Wyjaśnienie: porównujemy średnie kwadratowe zamiast wartości napięć (natężeń) Dodawanie amplitud nie działa z powodu różnicy faz

20 Formalizm zespolony w opisie wielko ś ci sinusoidalnie zmiennych t Im Z Re Z Część rzeczywista nie miesza się z urojoną, a więc można stosować prawo Ohma Amplituda Wielkości zmienne można teraz dodawać, bo różnica faz nie przeszkadza! Prawa Kirchhoffa stosują się do amplitud zespolonych Związki między napięciem a natężeniem: mnożenie przez R lub różniczkowanie (L, C)

21 Prawo Ohma w formalizmie zespolonym, impedancja C L R Zawadajest modułem impedancji


Pobierz ppt "Elektryczno ść i Magnetyzm Wykład: Jan Gaj Pokazy: Piotr Kossacki, Tomasz Kazimierczuk Wykład dwunasty 27 marca 2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google