Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

dr inż. IWONA JABŁONOWSKA,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "dr inż. IWONA JABŁONOWSKA,"— Zapis prezentacji:

1 dr inż. IWONA JABŁONOWSKA,
Kraków, Wykorzystanie potencjału aliansów strategicznych/ klastrów, w projektach innowacyjnych- np. procesu „wspólnych zakupów” -z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i technik IT B2B SOLUTIONS dr inż. IWONA JABŁONOWSKA, mobile : (+48) 1

2 G W OBRĘBIE CLUSTRÓW MOTTO SUKCES…
…TAM GDZIE WIEDZA, DOŚWIADCZENIE I PROFESJONALIZM… …SPOTYKA SIĘ Z KREATYWNOŚCIĄ, PASJĄ I ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ… …TAM RODZI SIĘ… SUKCES… Autor: dr inż. Iwona Jabłonowska

3 Dr inż.. Iwona Jabłonowska- niepoprawna optymistka, szukająca wciąż nowych horyzontów, „tłumacz” i mediator Założycielka firmy B2B SOLUTIONS,.doktor inżynier Technologii Żywności i Żywienia Człowieka, certyfikowany Audytor Systemów Zarządzania Jakością, obecnie studentka II roku studiów MBA (Polish Open University). Od ponad 15 lat zaangażowana w szeroko pojętą innowacyjność i przedsiębiorczość- we wszystkich sferach współczesnej ekonomii (w produkcji, handlu i usługach) oraz w działalność badawczo-rozwojową i szkoleniową. Ambasador idei tworzenia sieci partnerskiej współpracy pomiędzy uczelniami, firmami, organizacjami pozarządowymi oraz ekspertami z różnych dziedzin, w celu zwiększenia zysków przedsiębiorstw i rozwoju handlu międzynarodowego, przy jednoczesnym wdrażaniu zasad etyki i wytycznych zrównoważonego rozwoju oraz odpowiedzialności społecznej biznesu. Zaangażowana w działalność IATC (International Agriculture Technology Centem), POHID i Grupy Gospodarczej Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii, ZIG, promocję i rozwój handlu międzynarodowego, transfer wiedzy oraz realizację pro-zdrowotnych i pro-ekologicznych trendów wytyczanych przez prawodawstwo UE.. Wdrażała na rynek polski innowacyjne rozwiązania (zarówno produktowe jak i procesowe) m.in. jako Projekt Manager w sieci handlowej Tesco. 3

4 Klaster przemysłowy (ang
Klaster przemysłowy (ang. cluster, inne nazwy to grono, wiązka przemysłowa, lokalny system produkcyjny, biegun kompetencji) – przestrzennie skoncentrowana grupa przedsiębiorstw, instytucji i organizacji powiązanych siecią pionowych i poziomych zależności, często o charakterze nieformalnym, która poprzez skupienie szczególnych zasobów pozwala osiągnąć tym przedsiębiorstwom trwałą przewagę konkurencyjną. Koncepcja klastra przemysłowego została sformułowana przez amerykańskiego ekonomistę Michaela Portera, a za jej prekursora należy uznać brytyjskiego ekonomistę Alfreda Marshalla. Źródło: Wikipedia G W OBRĘBIE CLUSTRÓW

5 "Klastry przemysłowe to geograficzna koncentracja konkurencyjnych firm w powiązanych sektorach, związanych ze sobą gospodarczo, dzielących te same umiejętności, technologię i infrastrukturę. W klastrze, wielkie i małe przedsiębiorstwa osiągają znacznie więcej niż gdyby miały pracować same, dzięki sieci związanych przedsiębiorstw, dostawców, usług, instytucji akademickich oraz producentów skoncentrowanych na tym samym obszarze. Koncentracja wspomaga tworzenie nowych przedsiębiorstw, produktów oraz nowych miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych, dobrze opłacanych pracowników. Źródło: wikipedia

6 Klastry stanowią o sile każdej gospodarki narodowej, regionalnej, stanowej, a nawet wielkomiejskiej, głównie w krajach gospodarczo rozwiniętych." [1] Charakterystyczną cechą klastrów przemysłowych jest to, że przedsiębiorstw w nich skupione konkurują ze sobą, ale jednocześnie współpracują w tych obszarach, gdzie możliwe jest wyzwolenie efektów synergicznych wspólnych działań (np. wspólne prace badawczo-rozwojowe). Konkurencja nie wyklucza wzajemnych, korzystnych interakcji z innymi firmami, a może stać się motorem ich rozwoju. W języku angielskim sytuację taką określa się słowem co-opetition (od cooperation i competition). Taka sytuacja jest możliwa, gdy koncentracja specyficznych w danym sektorze zasobów i kompetencji osiągnie masę krytyczną, przy której klaster staje się atrakcyjnym ośrodkiem i przyciąga dalsze zasoby. Przykładem takiego efektu jest Dolina Krzemowa w USA, w której rozwój przemysłu technologii informatycznych przyciągnął i nadal przyciąga najlepszych informatyków z całego świata, sprawiając, że przedsiębiorstwa informatyczne tam zlokalizowane coraz bardziej powiększają swoją przewagę wobec konkurencji. Źródło: wikipedia G W OBRĘBIE CLUSTRÓW

7 1. strategiczna, długookresowa współpraca w obrębie klastra
misja i cele projektu „wspólne zakupy w obrębie inicjatywy klastrowej koordynowanej przez ZIG” 1. strategiczna, długookresowa współpraca w obrębie klastra 2. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu 3.Innowacyjność i konkurencyjność firm (lokalnie i globalnie) 4. Zapewnienie dostępności INNOWACYJNYCH produktów spełniajacych wytyczne narodowego programu spójności (m.in. Rozwój proekologicznych technologii, wzrost dostępności prozdrowotnych produktów, rozwój produktów regionalnych i wzrost sektora naukowo-badawczego poprzez komercjalizację badań naukowych ) G W OBRĘBIE CLUSTRÓW

8 misja i cele projektu „wspólne zakupy w obrębie inicjatywy klastrowej koordynowanej przez ZIG”
5. Wzrost zysków i bezpieczeństwa finansowego instytucji i firm w obrebie Klastra przez efektywne obniżanie kosztów zakupowych (platforma IT do wspólnych zakupów + porównywanie ceny vs jakość oferowanych towarów i usług) 6. Wdrożenie efektywnych narzędzi do zarządzania wiedzą i informacja w obrębie klastra 7. Doskonalenie strategii firm poprzez dywersyfikacje i komplementarność ofert firm i instytucji w obrębie klastra; 8. racjonalne projektowanie rozwoju instytucji i firm oraz efektywna komercjalizacja nowych rozwiązań technicznych. G W OBRĘBIE CLUSTRÓW

9 OBSZAR ZAINTERESOWAŃ Definicja iklustra i nnowacji oraz złote zasady przy budowaniu klastrów oraz wdrażaniu innowacyjnych produktów/usług Zarządzanie procesowe przy wprowadzaniu innowacji na rynek. KAMIENIE MILOWE PROCESU vs teoria CLUSTRÓW RYNKOWYCH i ALIANSÓW STRATEGICZNYCH (w projektach interimowych) Co-marketing producentów z dystrybutorami np. produktów ekologicznych oraz dystrybutorów i instytucji otoczennia buznesu (zasady i narzędzia). Modele: Koszt-Czas-Jakość oraz Produkt-Efekt-Korzyść ZARZĄDZANIE NOWĄ MARKĄ i ROZWÓJ OFERTY DLA KLIENTA (krótko i długoterminowe planowanie) SRM (Suppliers Relationship Management), CRM (Customers Relationship Management) - narzędzia skutecznego kreowania rynku. CSR (Corporate Social Responsibility) Strategia zrównoważonego rozwoju. 9

10 To Create SUCCESS on GLOBAL MARKETS
WHAT ? WHEN ? WHERE ? WITH WHOM ? HOW ? WHY ? B2B SOLUTIONS

11 Nigdy nie tracić celu z oczu
O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ Planować długoterminowo rozwój oferty, badając trendy rynkowe i wdrażać je „z głową” Usprawnić transfer wiedzy pomiędzy nauką, kulturą i biznesem, korzystać z tej wiedzy i sieci kontaktów (komplementarność działań) współpracować z ekspertami, stale poprawiać jakość produktów i procesów Zapewnić komplementarną ofertę dla KAZDEGO klienta, poprzez cyklicze badanie i zaspokajanie jego obecnych potrzeb Mądrze kreować popyt MIEĆ POMYSŁ NA SUKCES WIEDZIEĆ JAK GO ZREALIZOWAĆ ZDECYDOWAĆ …..Z KIM…. (Trafnie wybrać partnerów sukcesu ) Pmiętać dlaczego i dla kogo to robimy Nigdy nie tracić celu z oczu

12 WARUNEK SUKCESU KLAROWNE CELE i WIZJA PRZYSZŁOŚCI ….
WDRAZANA ROWNOLEGLE W KASTRZE… ZASOBY LUDZKIE STRATEGIA WWDRAZANA PRZEZ LUDZI i DLA LUDZI odważnych i kreatywnych ale przede wszystkim cierpliwych i mądrych ….czyli… PROFESJONALISTÓW Z PASJĄ

13 JAK WSPÓŁPRACOWAĆ W CLUSTRZE- model współpracy
CZŁONEK KLASTRA CZŁONEK KLUSTRA Key account manager Marketing Logistic Serwis R&D, QA, marketing, PR Category Manager R&D, TM, Buyer KLASTER Category Manager 13

14 DANE WEJŚCIOWE DO PROJEKTU WSPÓŁNYCH ZAKUPÓW
ANALIZA SWOT ANALIZA PEST ANALIZA BCG Benchmarking Pozycjonowanie MISJA i STRATEGIA ROZWOJU KLASTRA i FIRM WCHODZĄCYCH W JEGO SKŁAD ( wg macierzy Anshoffa) G W OBRĘBIE CLUSTRÓW

15 ANALIZA PEST Nowe czynniki rozwoju sektora energii- wpływ na rozwój branż pokrewnych : Naciski na ochronę środowiska i polityka rządowa ( w tym wytyczne Ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych ; Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów ) Wzrost cen ropy, gazu i węgla przy spadku kosztów alternatywnych nośników energii Postęp techniczny i eksploatacyjny Nowy biodiesel „Stara” ropa naftowa

16 KLUCZOWE ZAGADNIENIA W PROJEKCE-uzasadnienie projektu
Innowacja produktowa a strategia 4P Innowacyjność systemowa - MOZLIWOŚCI CLUSTRÓW RYNKOWYCH i ALIANSÓW STRATEGICZNYCH , projekty interimowe SWOT firmy i konkurentów (na rynku krajowym i zagranicznym);- identyfikacja nisz rynkowych i możliwości lepszego wykorzystania potencjału firmy i Klustra B2B benchmarking, pozycjonowanie produktu – produkt PREMIUM (sektor dóbr luksusowych) i dobra luksusowe Modele: Koszt-Czas-Jakość oraz Produkt-Efekt-Korzyść ZARZĄDZANIE NOWĄ MARKĄ i ROZWÓJ OFERTY DLA KLIENTA (krótko i długoterminowe planowanie) SRM (Suppliers Relationship Management), CRM (Customers Relationship Management) CSR (Corporate Social Responsibility) Strategia zrównoważonego rozwoju. ZARZĄDZANIE: ZMIANA, RYZYKIEM, KOMUNIKACJĄ, ZASOBAMI i FINANSAMI, JAKOŚCIĄ 16

17 PRODUKT Np. PRODUKTY EKOLOGICZNE, FAIRTRADE i USŁUGI oraz FIRMY OTOCZENIA BIZNESU PRODUKT NISZOWY, indywidualne i niepowtarzalne cechy i wartość dodana dka konsumenta końcowego oraz innowacyjna unikatowa formuła działania, ekskluzywny charakter dóbr , spójność z trendami rynkowymi i wytycznymi UE USP (Unit Saling Points)- innowacyjnośc produktowa, systemowaq, ograniczenie kosztów, efektywniejsze wykorzystanie możliwości dzięki efektowi synergii i szerokości oferty; innowacyjny sposób dotarcia do klienta, wizerunek produktu/usługi-( philosophy products) 17

18 PROMOCJA MIEJSCE: PR OBSZAR DYSTRYBUCJI OFERTY: POLSKA, UK, NIEMCY
Producenci- na zasadach spółdzielni KANAŁY DYSTRYBUCJI: tradycyjny (hurtownie) i małe sklepy specjalistyczne ; kanał nowoczesny (sieci handlowe) ; kanał Ho-Re-Co i kanal Convienience ; - Kanał bezpośredni-p multilevel marketing , sprzedaż przez internet- segment premium (rynek dóbr luksusowych) PROMOCJA Ulotki, standy, nternet, prasa branżowa, targi, konferencje branzowe PR (w ramach CSR, współpraca z sektorem publicznym, samorządami lokalnymi) 18

19 B2B SOLUTIONS CLUSTER OFFER
INNOWACYJNOŚĆ systemowa-WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEZ WYKORZYSTANIE KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO CZŁONKÓW CLUSTRA-; MODEL BIZNESOWY- OUTSOURCING, INTERIM MANAGEMENT LEGAL SERVICE CONSTRUCTION CONSULTING LOBBING SERVICE Project Management Interim Management INVESTMENT SUPPORT B2B SOLUTIONS CLUSTER OFFER COUTCHING TRAINING- TQM, SLAES IMPROVEMENT, CUSTOMER RELATION FINANSE SERVICE and CONSULTING IT SERVICE and consulting DISTRYBUTION and TRADE support- AGENCY IN UK, GERMANY MARKETING and PR support

20 INNOWACYJNOŚĆ SYSTEMOWA- Co-marketing , zarządzanie wiedzą w całym łańcuchu dostaw
PRODUCENT WTÓRNY Uczelnie i instytuty badawcze Polski i UE, Organizacje Pozarządowe, Samorządy Lokalne, Media; Audytorzy : (jakosci, fiansów, prawne, audyt cieplny budynków) Rynek detaliczny KLIENT OSTATECZNY PRODUCENT PIERWOTNY CLUSTER B2B Rynek Hurtowy FIRMY HANDLOWE i USŁUGOWE EFEKT SKALI I EFEKT SZEROKOŚCI OFERTY maksymalizacja wzrostu rentowności i konkurencyjności firm, poprawa standardu życia konsumenta, działania pro-ekologiczne i pro-społeczne (wytyczne CSR i prawodawstwa krajowego i UE) 20

21 profits products efects
SPODZIEWANE EFEKTY EKONOMICZNO-ORGANIZACYJNE (CELE FINANSOWE i NIEFINANSOWE PROJEKTU) a CHANGE MANAGEMENT: profits products efects Finansowe: zwiększenie przychodów ( L4L 20%) - Zwiększenie udziałów sprzedaży i pozycji rynkowej uniknięcie utraty potencjalnych przychodów zmniejszenie kosztów PR i promocji uniknięcie kosztów niezgodności zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów firmy (zwiększenie stopnia wykorzystania linii produkcyjnej, obniżenie TKW) Nie finansowe: Zwiększenie wykorzystania potencjału rynku i branży Poprawa wizerunku Gama produktów Procesy Cele i mierniki Sprzęt, oprogramowanie Procedury, dokumentacja Szkolenia Wyposażenie budynki -Wzrost wskaźników ekonomicznych -Poszerzenie bazy klientów -Poprawa KPI kompasu firmy

22 RYNKOWE ASPEKTY PROJEKTU, ZARZĄDZANIE INTERESARIUSZAMI
PRZEWIDYWANE KORZYSCI: -dla firmy (FINANSOWE i NIEFINANSOWE), -dla Klienta docelowego, (wartość dodana) -dla społeczności (lokalnej i globalnej)- ochrona środowiska i jakości życia indywidualnych uzytkowników 22

23 ZASADY dobrej komunikacji- projekty pro-ekologiczne i pro-zdrowotne
Przekaz musi być prosty i łatwy do zapamiętania Należy zawsze pamiętać do kogo się zwracamy (profil odbiorcy) Zawiera przykłady odnoszące się do doświadczenia odbiorcy przekazu Utrzymuje dobry wizerunek nadawcy komunikatu Jest zaskakująca -innowacyjne sposoby przekazu - by uniknąć rutyny i nudy

24 PROFESJONALNA KOMUNIKACJA DO KLIENTA
Degustacje, pokazy, animacje, edukacja kulinarna

25 KOMUNIKACJA DO KLIENTA WSPÓLNE KAMPANIE MARKETINGOWE
Oznaczenia w halach Oznaczenia na produktach i półkach

26 PROFESJONALNA KOMUNIKACJA DO KLIENTA
Degustacje, pokazy, animacje, edukacja kulinarna Działania kuchni klientowskiej Eventy – np.. Festiwale kulinarne

27 SRM ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W HODOWLI PRODUKCJI DYSTRYBUCJI
27

28 IDENTYFIKOWALNOŚĆ W CAŁYM ŁAŃCUCHU DOSTAW
28

29 SYTUACJA NA DZIŚ-OBSZARY CIĄGŁEGO DOSKONALENIA
COMARKETING Z szeroką i komplementarną gamą przedsiębiorców MŚP, DŁUGOFALOWE PLANOWANIE SPRZEDAŻY ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W CAŁYM ŁAŃCUCHU DOSTAW, SYSTEMY INFORMATYCZNE (SZYBKOŚĆ REAKCJI NA ZMIENIAJĄCY SIĘ STYL ŻYCIA I POTRZEBY KLIENTÓW) PRZEPŁYW INFORMACJI POMIĘDZY NAUKĄ, KULTURĄ, PRODUCENTAMI, INSTYTUCJAMI RZĄDOWYMI, ORGANIZACJAMI PRODUCENCKIMI I PROKONSUMENCKIMI EDUKACJA KONSUMENTA (warunki przewozu i przechowywania produktów w domu, możliwości kulinarne, walory pro-zdrowotne, historia i filozofia produktów) KLAROWNOSĆ PRZEKAZU DLA MEDIÓW 29

30 KSZTAŁT ORGANIZACYJNY PROJEKTU i KSZTAŁT ORGANIZACYJNY
po WPROWADZENIU ZMIAN w firmie PROJECT BRIEF, PROJECT SOLUTIONS (ANALIZA „JAK JEST „vs „JAK POWINNO BYĆ:” (wg kompasu firmy tj obszary: KLIENCI, LUDZIE, SPOŁECZNOŚĆ, OPERACJE, FINANSE); CELE, ZAŁOŻENIA, MIERNIKI SUKCESU, SPOSÓB RAPORTOWNIA EFEKTÓW BBIZNESOWYCH do akcjonariuszy; „KAMIENIE MILOWE” PROJEKTU i RACI; BIZNES PLAN i BUDŻET PROJEKTU; KSZTAŁT ORGANIZACYJNY PO PROJEKCIE- ZMIANY SYSTEMOWE (DYWERSYFIKACJA, formuła działania) , ZMIANY STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ i STRUKTURY ZATRUDNIENIA- wzrost zatrudnienia (nowa gałąź działalności firmy i zmiana formuły działania) RESTRUKTURYZACJA FIRMY- zarządzanie procesowe , wdrożenie narzędzi IT do CRM, SRM; REENGENERING ISTNIEJĄCYCH PROCESÓW, TQM CEL OGÓLNY: USPRAWNIENIE ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO i OPERACYJNEGO, WZROST TWORZONEJ WARTOŚCI DODANEJ , Zyskowności i konkurencyjności firmy na rynku lokalnym , krajowym i międzynarodowym 30

31 ZARZĄDZANIE KOSZTAMI W PROJEKCIE A MOZLIWOŚCI FINANSOWANIA INWESTYCJI-
FINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘC TERMOMODERNIZACYJNYCH: Srodki pomocowe UE: program Operacyjny Infrastruktura i Środowiskoi: osie priorytetowe: np. IX (50% inwestycji, max. Kwota wsparcia 50 mln PLN, min.wartość projektu 10mln PLN) Regionalne Programy Operacyjne (16 program ow operacyjnych; łączne środki Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach RPO-16,6 mld Euro) Srodki krajowe (systemy wspieramnia przedsięwzieć termomodernizacvyjnych) i system finansowania ochrony środowiska: FUNDUSZE OCHRONY SRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkie fundusze OSiGW; powiatowe i gminne fundusze OSiGW; KREDYTY PREFERENCYJNE, dopłaty do oprocentowania, dotacje 3. Srodki własne firmy (planowanie budzetu, reinwestycja zysków firmy- do 30% ) 31

32 Zagrożenia w PROCESIE ZARZĄDZANIA ZMIANĄ przy wdrożeniu projektu innowacyjnego
CZAS Klient KOSZT JAKOŚĆ 32

33 ZAGROŻENIA PRZY WDRAZANIU NP – vs 5 SIŁ PORTERA (KLIENCI, KONKURENCI, DOSTAWCY, SUBSTYTUTY, BARIERY WEJŚCIA NA RYNEK) NIECZYTELNY PRZEKAZ DLA KLIENTA o INNOWACYJNOŚCI PRODUKTU i mozliwościach dofiansowania inwwestycji budowlanych wykorzystującej NP; JAKOŚC KOMUNIKACJI o USP BŁEDNIE ZDEFINIOWANA NISZA DOCELOWA i JEJ POTRZEBY (odbiorcy produktu) BŁEDNE ZAŁOZENIA przy wdrożeniu NP (przy braku badań rynkowych, historii sprzedaży, porównwalnego produktu u konkurencji) Ograniczone możliwości inwestycji bezpośrednich na rynkach zagranicznych; Recesja na rynku nieruchomości, rynek artykułów wyposażenia wnętrz- niestabilny, trudny, walka cenowa SRM (jakość i dostepność surowców, współpraca z dostawcami) CRM i zarządzanie relacjami z partnerami strategicznymi JAKOŚĆ KOMUNIKACJI- np..katalogi, materiały reklamowe dla dystrybutorów, partnerów strategicznych projektu (hurtownicy, deweloperzy) i klienta docelowego Jakość systemów zarządzania wiedzą i informacją (w całym łańcuchu dostaw) 33

34 Aktywa długoterminowe Zwrot dla akcjonariuszy
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM w Procesie inwestycyjnym w projekcie innowacyjnym Koncentracja Aktywa długoterminowe Zyskowność Zwrot dla akcjonariuszy Płynność finansowa, Zaangażowanie towarów (commodity exposure) i usług- efekt skali i szerokości oferty Zarządzanie jakością Rozwój rynków zbytu Dywersyfikacja Ryzyko geograficzne Ryzyko walutowe Ryzyko polityczne Ryzyko techniczne Ryzyko sektora, branży CEL Stworzenie portfela produktów firmyu o cechach lepszych niż jego indywidualne elementy składowe

35 SWOT – analiza otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego w kontekście celów strategicznych projektu
PEST: czynniki otoczenia firmy wynikające z uwarunkowań politycznych, + aspekt prawny (forma współpracy i powiązań kapitałowych) i aspekt ekologiczny (spełnienie wytycznych programów narodowych i regionalnych w kontekście ochrony środowiska)

36 Indie 6,000 10,000 14,000 18,000 22,000 26,000 30,000 34,000 38,000 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 PKB/mieszkańca w USD Liczba samochodów/1000 mieszk. Chiny Turcja Afryka Południowa Meksyk Brazylia Rosja Korea Południowa Słowacja Polska Litwa Czechy Portugalia Hiszpania Słowenia Holandia Belgia Wielka Brytania USA Japonia Niemcy Francja Włochy Szwajcaria Potencjał rozwoju Nasycenie Pozycjonowanie gospodarki a możliwości rozwoju inwestycji, wskaźniki nasycenia rynku Źródło: Sonnenschein/ZF Sachs

37 Strategia rozwoju firmy/klastra
Zarządzanie strategiczne - umiejętność kierowania firmą, klastrem, wzrostem umiejętności i kompetencji, stopniem wykorzystania szans i uniknięcia zagrożeń Planowanie strategiczne – opracowanie strategii rozwoju firmy/klastra- etap zarządzania strategicznego, poprzedzony analizą strategiczną , zestaw narzedzi i technik zarzadczych, cxzynności operacyjnych i i decyzji przyjętych przez kierownictwo, które prowadzi do wypracowania unikatowych rozwiązań =strategii, wdrażanych w celu zdobycia przewagi konkurencyjnej firmy i osiągnięciu założonych celów finansowych i nie finansowych

38 Model procesu kształtowania strategii rozwoju firm w obrębie klastra

39 Formułowanie strategii projektu
Formułowanie strategii klastra– warianty rozwoju firm w obrębie klastra - różne spojrzenia na klaster w którym uczestniczy dana firma, alternatywy rozwoju długookresowe. Scenariusze muszą dać odpowiedz na pytania: co mamy obecnie-zasoby, kluczowe kompetencje co chcemy osiągnąć w przyszłości? - gdzie jesteśmy teraz– a gdzie chcemy być za np.. 5 lat? - ile czasu planujemy na realizacje projektu ? Jakie narzędziqa, techniki chcemy wykorzystać przy realizacji projektu ?

40 Analiza firmy i otoczenia
Analiza otoczenia analiza makrootoczenia - analiza konkurencyni

41 PROCES WDROŻENIA NP na RYNEK
Cut over BADANIA RYNKOWE, KONSUMENCKIE (M) -6 m-cy GATE 1: FAZA KONCEPCJI GATE 2: FAZA DECYZJI i PLANOWANIA GATE 3: FAZA WDROŻENIA KOMUNIKACJA NOWYCH PRODUKTÓW: - wewnętrzna- dla pracowników i partnerów - zewnętrzna- dla KLIENTA Po wdrożeniu na rynek: - monitoring (1/m-c) - cykliczne wsparcie sprzedaży- promocje - weryfikacja, walidacja (1x/3 m-ce) - przegląd procesu (2x/rok) - badanie trendów doskonalenie oferty Gate 1 -16/12 tyg. 1. Koncepcja.CELE (CP ,C, S) R&D (S) Negocjacje (C) -10/-8 tyg. Gate 2 2. DECYZJA (C). TRADE PLAN (S, C, M) -8/-6 tyg. Gate 3 3. WDROŻENIE (R&S, SCH) -30 dni -21/14 dni 4. 1 KOMKUNIKACJA WEWNĘTRZNA (M, C) - sklepy 4.2 KOMUNIKACJA ZEWNĘTRZNA (O, M, PR; S) - KLIENT Monitoring Wsparcie sprzedaży Weryfikacja i walidacja 41

42 RODZAJE NOWYCH KATEGORII PRODUKTÓW:
-rozwinięcie linii produktów istniejących (nowy smak, opakowanie, gramatura) -zmiana sposobu wykorzystania produktu istniejącego (tzw. przemieszczenie rynkowe, nowe zastosowanie istniejącego produktu) -innowacyjne (tzw. new technology- poprzez zastosowanie nowych technologii) - produkty kreatywne -Produkty Regionalne POZYCJONOWANIE: 1. Produkty strategiczne, wysokoobrotowe, dedykowane szerokiemu gronu odbiorców 2. Produkty niszowe 3. Produkty specjalnego przeznaczenia konsumenckiego

43 Plan działań projektowych- kluczowe etapy
I ETAP – Analiza otoczenia makroekonomicznego w planowanym obszarze działania oraz statusu prawnego Określenie strategii wejścia na nowy rynek (CEL, PRIORYTETY, ZASOBY, sposób monitorowania i analizy wsk. sukcesu) 3. SWOT, benchmarking 4. Opracowanie planów operacyjnych oraz budżetów (marketingowych i operacyjnych) II ETAP 5. Opracowanie strategii i planu marketingowego: m.in.. Marketing Mix, macierz BCG, pozycjonowanie produktów, segmentacja rynku, 6. Wybór partnerów, kooperantów, dystrybutorów, logistów- podpisanie kontraktów 7. stworzenie bazy klientów, systemu zarządzania informacją i wiedzą 8. Zatwierdzenie budżetów, planu działań operacyjnych i budowy sieci sprzedaży, uruchomienie wsparcia marketingowego i PR

44 III ETAP 5. Test rynkowy- ocena niezgodności i odchyleń od założeń, PLAN DZIAŁAŃ KORYGUJĄCYCH I ZAPOBIEGAWCZYCH 6. WDROŻENIE NA RYNEK, IV ETAP 7. WSPARCIE SPRZEDAŻY, Monitorowanie KPI projektu 8. Weryfikacja RAG, Walidacja założeń projektu, zebranie uwag z rynku (od klientów), ocena trendów i potencjału rozwoju; plan działań korygujących i zapobiegawczych 9. przegląd wyników projektu, V ETAP 10.Raport roczny, SWOT i wytyczne na przyszłość

45 ( ) 7. SUKCESYWNE WDRAZANIE WYBRANYCH PRODUKTÓW W POSZCZEGÓŁNYCH KATEGORIACH W ISTNIEJACYCH i NOWYCH KANAŁACH DYSTRYBUCJI (UK, Niemcy, Rosja) 8. BUDOWA SPRZEDAŻY NUMERYCZNEJ I WAŻONEJ 9. ROZSZERZANIE ASORTYMENTU W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH 10. WZROST UDZIAŁÓW RYNKOWYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII 11. STWORZENIE CENTRUM PRODUKCYJNO- LOGISTYCZNEGO NA KRAJE EUROPY ŚRODKOWO- WSCHODNIEJ ???

46 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ ZAPRASZAM DO DYSKUSJI B2B SOLUTIONS
address: Zygmuntowska 29/19 Kraków POLAND phone:(+48) EU VAT: PL dr inż. Iwona Jabłonowska, mobile.: (+48)

47 Tomasz Kowalczyk- ekspert współpracujący z B2B Solutions
Praktyczne uwarunkowania i możliwości tworzenia narzędzi IT do realizacji procesu „wspólnych zakupów” Założenia do etapu przedwstępnego projektu „wspólne zakupy w obrębie klastra” Dyskusja….. wolne wnioski…


Pobierz ppt "dr inż. IWONA JABŁONOWSKA,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google