Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INNOWACYJNA AKADEMIA Tomasz Pyrć Dyrektor Centrum Transferu Technologii AGH Kraków, 13 marca 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INNOWACYJNA AKADEMIA Tomasz Pyrć Dyrektor Centrum Transferu Technologii AGH Kraków, 13 marca 2010."— Zapis prezentacji:

1 INNOWACYJNA AKADEMIA Tomasz Pyrć Dyrektor Centrum Transferu Technologii AGH
Kraków, 13 marca 2010

2 AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA im. ST. STASZICA W KRAKOWIE
 Agenda Polska w rankingu innowacyjności UE Innowacyjna Akademia Motywy i bariery patentowania wynalazków Transfer innowacji – jak to robimy na AGH Transfer innowacji – jak to robią inni Dyskusja

3 AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA im. ST. STASZICA W KRAKOWIE
Polska w rankingu innowacyjności Jednym z najbardziej popularnych w UE rankingów oceny innowacyjności państw członkowskich jest ranking SII - Sumary Innovation Index Zgodnie z ostatnim rankingiem (styczeń 2009) Polska znajduje się w grupie państw o najniższym wskaźniku innowacyjności (0.3 wobec średniej UE 0.45 i 0.6 lidera – Szwecji), wyprzedzając jedynie Litwę, Łotwę, Rumunię i Bułgarię

4 AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA im. ST. STASZICA W KRAKOWIE
Polska w rankingu innowacyjności Jednym z istotnych parametrów wpływających na ocenę poziomu innowacyjności państwa w tym rankingu jest liczba wynalazków na milion mieszkańców, patentowanych w UE, USA i Japonii. Niestety, w tym wyścigu jesteśmy również outsiderem...

5 AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA im. ST. STASZICA W KRAKOWIE

6 AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA im. ST. STASZICA W KRAKOWIE

7 AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZEA im. ST. STASZICA W KRAKOWIE

8 AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA im. ST. STASZICA W KRAKOWIE
 Polska w rankingu innowacyjności Niepokojącym zjawiskiem jest mała liczba zgłoszeń międzynarodowych w stosunku do zgłoszeń ogółem: w roku 2007 na łączną liczbę 2392 zgłoszeń do Urzędu Patentowego RP tylko 49 dotyczyło udzielenia patentu europejskiego (EPO) Łącznie do EPO zgłoszono w 2007 roku 105 polskich wynalazków. W tym samym czasie Republika Czeska zgłosiła do EPO 96 wynalazków... Czyżby sami wynalazcy uznawali, że komercyjna wartość ich wynalazków w skali międzynarodowej jest tak niska?

9 AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA im. ST. STASZICA W KRAKOWIE
 Polska w rankingu innowacyjności Oczywiste są ‘systemowe’ przyczyny takiego stanu: struktura gospodarcza i popyt na innowacje ze strony przemysłu, w tym przedsiębiorstw zagranicznych ulokowanych w Polsce niewielka ilość i obecność polskich firm innowacyjnych na rynkach zagranicznych

10 AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA im. ST. STASZICA W KRAKOWIE
 Polska w rankingu innowacyjności niskie wydatki publiczne oraz wydatki przedsiębiorstw na sferę B+R ciągle stosunkowo niski odsetek ludności z wykształceniem wyższym Jednak porównanie wskaźników charakteryzujących niektórych z wymienionych powyżej czynników z innymi państwami nie w pełni uzasadnia tak niską pozycję Polski

11 AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA im. ST. STASZICA W KRAKOWIE

12 AKADEMII GÓRNICZO HUTNICZA im. ST. STASZICA W KRAKOWIE

13 AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA im. ST. STASZICA W KRAKOWIE

14 AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA im. ST. STASZICA W KRAKOWIE
 Polska w rankingu innowacyjności Pozytywy w tym szarym obrazie: znaczący wzrost ilości aplikacji do Europejskiego Urzędu Patentowego w roku 2008 dynamika wzrostu wskaźnika innowacyjności liczba absolwentów kierunków ścisłych i technicznych na tysiąc mieszkańców

15 AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA im. ST. STASZICA W KRAKOWIE
 Polska w rankingu innowacyjności Liczba zgłoszeń do Europejskiego Urzędu Patentowego

16 AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA im. ST. STASZICA W KRAKOWIE
 Polska w rankingu innowacyjności Dynamika zmian wskaźnika innowacyjności w latach

17 AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA im. ST. STASZICA W KRAKOWIE
 Polska w rankingu innowacyjności

18 AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA im. ST. STASZICA W KRAKOWIE
 Innowacyjna Akademia

19 AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA im. ST. STASZICA W KRAKOWIE
 Motywy i bariery patentowania Poprawa sytuacji wymaga zrozumienia motywacji do tworzenia i patentowania wynalazków oraz barier przed którymi stają pracownicy naukowi Dalej droga jest prosta, wystarczy zwiększyć motywację i obniżyć bariery...

20 AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA im. ST. STASZICA W KRAKOWIE
 Motywy i bariery patentowania Motywacje: ambicja wpływ na dorobek naukowy i na ocenę pracownika naukowego wpływ na ocenę jednostki naukowej, a w konsekwencji na wielkość dotacji statutowej potencjalne przychody w przypadku zastosowania wynalazku

21 AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA im. ST. STASZICA W KRAKOWIE
 Motywy i bariery patentowania Bariery: infrastruktura badawcza, ciągle zwłaszcza w dziedzinach najbardziej innowacyjnych gorsza w porównaniu do standardów czołowych państw UE niewielkie w porównaniu do innych państw i często rozproszone środki finansowe na badania brak możliwości uzyskiwania krajowych patentów na oprogramowanie komputerowe

22 AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA im. ST. STASZICA W KRAKOWIE
 Motywy i bariery patentowania kilkuletni (około 5-letni) okres oczekiwania na uzyskanie patentu i efekty zastosowania wynalazku na ocenę jednostki naukowej i pracownika (zgłoszenie krajowe 10pkt, zagraniczne 15 pkt., uzyskanie patentu który znalazł zastosowanie odpowiednio 50 i 75 punktów)

23 AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA im. ST. STASZICA W KRAKOWIE
 Motywy i bariery patentowania wysoki koszt uzyskania i utrzymania ochrony zagranicznej: przykładowo uzyskanie ochrony i jej utrzymanie przez 10 lat w 8 państwach należących do konwencji o patencie europejskim (Niemcy, UK, Francja, Włochy, Hiszpania, Szwajcaria , Holandia, Austria ) to koszt 57,000 EURO tak wysoki koszt powoduje, że potencjalny patent musi dawać bardzo wysokie prawdopodobieństwo sukcesu komercyjnego

24 AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA im. ST. STASZICA W KRAKOWIE
  Motywy i bariery patentowania Szansę na zwiększenie ‘podaży’ patentów stwarza przeznaczenie znacznych środków z funduszy strukturalnych i programów badawczych NCBiR na rozwój infrastruktury badawczej, badania w tym zwłaszcza prowadzone we współpracy z przedsiębiorcami oraz transfer wyników badań Szansę na obniżenie bariery finansowej patentowania zagranicznego stwarza możliwość pokrywania części kosztów ze środków projektów badawczych oraz programu Ministra Nauki PATENT+

25 AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA im. ST. STASZICA W KRAKOWIE
  Motywy i bariery patentowania szansę na zwiększenie popytu na innowacje ze strony przedsiębiorców stworzy zapewnienie pracownikom naukowym większych środków na samodzielną komercjalizację wyników ich badań, rozumianą jako ich doprowadzenie do postaci wynalazku, zwiększające podaż gotowych wynalazków i obniżające ryzyko inwestowania efektem ‘ubocznym’ będzie zwiększenie ilości wniosków o udzielenie patentu

26 AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA im. ST. STASZICA W KRAKOWIE
  Motywy i bariery patentowania – transfer innowacji ‘motorem napędowym’ patentowania oraz rzeczywistym i wymiernym rezultatem działalności innowacyjnej jest transfer innowacji do gospodarki obok transferu do już istniejącego rynku niesłychanie ważną rolę do odegrania będzie miał proces tworzenia przez naukowców innowacyjnych przedsiębiorstw, tzw. spin out, na bazie własności intelektualnej powstającej na uczelniach

27 AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA im. ST. STASZICA W KRAKOWIE
  Transfer innowacji W ostatnich latach utworzono wiele narzędzi wspierających ten proces: uczelniane centra transferu technologii, inkubatory, parki technologiczne, wsparcie finansowe, jednak niewielka liczba tworzonych firm świadczy o konieczności ich udoskonalania

28 AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA im. ST. STASZICA W KRAKOWIE
  Transfer innowacji – jak to robimy na Akademii Centrum Transferu Technologii AGH Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości AGH Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o. Partnerstwo z Krakowskim Parkiem Technologicznym

29 AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA im. ST. STASZICA W KRAKOWIE
  Transfer innowacji – jak to robimy na AGH Centrum Transferu Technologii, jednostka pozawydziałowa AGH, zostało utworzone w roku 2007 Misją CTT AGH jest wsparcie procesów komercjalizacji i transferu innowacyjnych technologii i wiedzy

30 AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA im. ST. STASZICA W KRAKOWIE
  Transfer innowacji – jak to robimy na AGH obszary działalności CTT AGH marketing oferty technologicznej: informacja o zasobach własności intelektualnej, pomoc w znajdowaniu ekspertów i organizacji współpracy ochrona własności intelektualnej: patenty krajowe i zagraniczne transfer technologii: udzielanie licencji, sprzedaż praw do patentów finansowanie ze środków funduszy strukturalnych

31 AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA im. ST. STASZICA W KRAKOWIE
Transfer innowacji – jak to robimy na AGH więcej informacji

32 AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA im. ST. STASZICA W KRAKOWIE
  Transfer innowacji – jak to robimy na AGH Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości AGH, jednostka pozawydziałowa, został utworzony w roku 2007 misją Inkubatora jest propagowanie wśród studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników postaw przedsiębiorczych oraz świadczenie bezpośredniej pomocy w założeniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej obecnie w Inkubatorze działa 30 firm, łącznie zatrudniających 40 osób

33 AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA im. ST. STASZICA W KRAKOWIE
  Transfer innowacji – jak to robimy na AGH formy wsparcia Inkubacja wynajem pomieszczeń biurowych, prawo używania nazwy „AIP AGH”, skrytka adresowa, zaplecze techniczne, sale konferencyjne, sale multimedialne i komputerowe na terenie AGH profesjonalna obsługa sekretarska doradztwo w tym prawne przy tworzeniu oraz w trakcie trwania okresu inkubacji

34 AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA im. ST. STASZICA W KRAKOWIE
  Transfer innowacji – jak to robimy na AGH pomoc w pozyskaniu funduszy na inwestycje promocja i reklama szkolenia tematyczne usługi świadczone są w ramach stałej miesięcznej opłaty 200 zł + VAT

35 AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA im. ST. STASZICA W KRAKOWIE
  Transfer innowacji – jak to robimy na AGH Adres siedziby firmy rejestracja działalności gospodarczej pod adresem Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości AGH skrytka adresowa oraz obsługa sekretarska opłata miesięczna wynosi 100 zł +VAT

36 AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA im. ST. STASZICA W KRAKOWIE
  Transfer innowacji – jak to robimy na AGH Wynajem skrytki adresowej odbiór korespondencji adresowanej do beneficjenta, Opłata miesięczna wynosi 50 zł +VAT Usługi dodatkowe prowadzenia na preferencyjnych warunkach księgowości przez współpracujące biuro rachunkowe

37 AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA im. ST. STASZICA W KRAKOWIE
Transfer innowacji – jak to robimy na AGH więcej informacji

38 AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA im. ST. STASZICA W KRAKOWIE
  Transfer innowacji – jak to robimy na AGH Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o. to najmłodsze ‘dziecko’ AGH, w trakcie procedury rejestracyjnej misją INNOAGH jest wsparcie wynalazców w tworzeniu przedsiębiorstw w oparciu o innowacyjne technologie powstające na AGH długoterminowym celem Centrum jest pozyskanie kapitału wspierającego badania i komercjalizację ich wyników

39 AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA im. ST. STASZICA W KRAKOWIE
  Transfer innowacji – jak to robimy na AGH inwestorami tworzonych przedsiębiorstw będą twórcy oraz spółka INNOAGH, której AGH przekaże w formie aportu prawa do własności intelektualnej związanej z wykorzystywaną technologią partnerem INNOAGH w procesie inkubacji, lokowania przedsiębiorstw oraz pasywnego inwestowania jest Krakowski Park Technologiczny zyski z inwestycji kapitałowych spółka w całości przeznaczy na fundusz wspierania badań i komercjalizacji ich wyników

40 AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA im. ST. STASZICA W KRAKOWIE
  Transfer innowacji – jak to robimy na AGH Ważnym partnerem AGH jest Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o., w którym Uczelnia posiada mniejszościowe udziały KPT dysponuje zasobami i infrastrukturą wspomagającą transfer na etapie tworzenia i lokowania przedsiębiorstw

41 AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA im. ST. STASZICA W KRAKOWIE
  Transfer innowacji – jak to robimy na AGH Przykładem współpracy jest uruchamiany projekt seed capital, w którym CTT AGH promuje i identyfikuje potencjalnych przedsiębiorców, zapewnia ochronę własności intelektualnej AGH łącznie z możliwością inwestowania w kapitał tworzonych przedsiębiorstw

42 AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA im. ST. STASZICA W KRAKOWIE
  Transfer innowacji – jak to robią inni London Imperial College zarządzanie własnością intelektualną oraz transfer technologii jest realizowany przez Imperial Innovations Group plc, spółkę giełdową z większościowym udziałem Imperial College początki sięgają roku 1986, gdy utworzono 100% spółkę Imperial College działalność spółki obejmuje cały proces – od ochrony własności intelektualnej, licencjonowania, tworzenia, inkubacji do aktywnego inwestowania w innowacyjne przedsiębiorstwa

43 AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA im. ST. STASZICA W KRAKOWIE
  Transfer innowacji – jak to robią inni Oxford University zarządzanie własnością intelektualną oraz transfer technologii jest realizowany przez ISIS Innovation Ltd, spółkę ze 100% udziałem Oxford University, utworzoną w roku 1988 działalność spółki obejmuje ochronę własności intelektualnej, licencjonowanie, pomoc w tworzeniu innowacyjnych przedsiębiorstw oraz inwestowanie w te przedsiębiorstwa

44 AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA im. ST. STASZICA W KRAKOWIE
  Transfer innowacji – jak to robią inni Oxford University Oxford Spin out Equity Management jest jednostką organizacyjną Uczelni, zarządzającą jej udziałami w spółkach spin out The ISIS Angels Network Ltd, jest spółką not for profit grupujących prywatnych inwestorów zainteresowanych w inwestowaniu w innowacyjne spółki spin out

45 AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA im. ST. STASZICA W KRAKOWIE
  Transfer innowacji – jak to robią inni University of Maryland zarządzanie własnością intelektualną oraz transfer technologii jest realizowany przez wewnętrzną jednostkę organizacyjną – Office of Technology Commercialization działalność OTC obejmuje ochronę własności intelektualnej, licencjonowanie, pomoc w tworzeniu innowacyjnych przedsiębiorstw

46 AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA im. ST. STASZICA W KRAKOWIE
Zapraszam wszystkich Państwa do dyskusji


Pobierz ppt "INNOWACYJNA AKADEMIA Tomasz Pyrć Dyrektor Centrum Transferu Technologii AGH Kraków, 13 marca 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google