Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KRUK, PASIERBIAK, WASILEWSKI I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNICZA SPÓŁKA KOMANDYTOWA Rola offsetobiorcy w procedurze zawierania Umowy Offsetowej i realizacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KRUK, PASIERBIAK, WASILEWSKI I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNICZA SPÓŁKA KOMANDYTOWA Rola offsetobiorcy w procedurze zawierania Umowy Offsetowej i realizacji."— Zapis prezentacji:

1 KRUK, PASIERBIAK, WASILEWSKI I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNICZA SPÓŁKA KOMANDYTOWA Rola offsetobiorcy w procedurze zawierania Umowy Offsetowej i realizacji Zobowiązań Offsetowych

2 KRUK, PASIERBIAK, WASILEWSKI I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNICZA SPÓŁKA KOMANDYTOWA Definicja offsetobiorcy art. 3 pkt 4 ustawy offsetowej przedsiębiorca z miejscem zamieszkania albo siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polska uczelnia jednostka badawczo-rozwojowa jednostka budżetowa, która wykonuje zadania związane z eksploatacją uzbrojenia lub sprzętu wojskowego będącego przedmiotem dostawy

3 KRUK, PASIERBIAK, WASILEWSKI I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNICZA SPÓŁKA KOMANDYTOWA Zasada jawności umowy offsetowej art. 4a ustawy offsetowej Jawność umowy offsetowej również w zakresie offsetobiorcy

4 KRUK, PASIERBIAK, WASILEWSKI I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNICZA SPÓŁKA KOMANDYTOWA Zobowiązanie offsetowe bezpośrednie art. 3 pkt 7 ustawy offsetowej Offsetobiorca - podmiot prowadzący działalność w zakresie objętym koncesją wydaną na podstawie ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 67, poz. 679, z późn. zm.).

5 KRUK, PASIERBIAK, WASILEWSKI I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNICZA SPÓŁKA KOMANDYTOWA Zobowiązanie offsetowe pośrednie art. 3 pkt 8 ustawy offsetowej Brak szczególnych wymogów odnoszących się do offsetobiorcy

6 KRUK, PASIERBIAK, WASILEWSKI I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNICZA SPÓŁKA KOMANDYTOWA Korzyści dla offsetobiorcy Uzyskanie bezpłatnego przysporzenia od zagranicznego dostawcy lub innego podmiotu będącego offsetodawcą np. przekazanie przez offsetodawcę offsetobiorcy nowoczesnych technologii zakup przez offsetodawcę towarów lub usług offsetobiorcy wniesienie przez offsetodawcę wkładu pieniężnego lub aportu rzeczowego

7 KRUK, PASIERBIAK, WASILEWSKI I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNICZA SPÓŁKA KOMANDYTOWA Offsetobiorca nie jest stroną umowy offsetowej, lecz jest jej beneficjentem Konsekwencja: offsetobiorcy nie przysługuje roszczenie wynikające z umowy offsetowej ani w stosunku do Skarbu Państwa RP, ani też w stosunku do zagranicznego dostawcy lub offsetodawcy o naprawienie szkody związanej z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem zobowiązania offsetowego nie wyklucza to roszczeń offsetobiorcy względem zagranicznego dostawcy powstających z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów komercyjnych

8 KRUK, PASIERBIAK, WASILEWSKI I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNICZA SPÓŁKA KOMANDYTOWA Offsetobiorca nie jest biernym podmiotem. Aktywna rola offsetobiorcy: na etapie zawierania umowy offsetowej na etapie realizacji umowy offsetowej.

9 KRUK, PASIERBIAK, WASILEWSKI I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNICZA SPÓŁKA KOMANDYTOWA Rola offsetobiorcy w procedurze zawierania umowy offsetowej Możliwość zgłoszenia propozycji konkretnego zobowiązania offsetowego przez podmioty zainteresowane udziałem w offsecie do Katalogu Potrzeb Offsetowych założenia do propozycji negocjacyjnej zawierają uwzględniają propozycje zobowiązań offsetowych uzgodnione w drodze konsultacji z potencjalnymi offsetobiorcami

10 KRUK, PASIERBIAK, WASILEWSKI I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNICZA SPÓŁKA KOMANDYTOWA Rola offsetobiorcy w procedurze zawierania umowy offsetowej oferta offsetowa powinna zawierać dokumenty potwierdzające uzgodnienia zawarte między offsetodawcą a offsetobiorcami w sprawie realizacji zobowiązań offsetowych (np. list intencyjne) art. 9a ust. 2 pkt 7 ustawy offsetowej WNIOSEK: przed złożeniem oferty offsetowej offsetobiorca i offsetodawca powinni przystąpić do negocjowania warunków umowy komercyjnej związanej z realizacją zobowiązania offsetowego

11 KRUK, PASIERBIAK, WASILEWSKI I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNICZA SPÓŁKA KOMANDYTOWA Rola offsetobiorcy w procedurze zawierania umowy offsetowej Zgodnie z procedurą zawarcia umowy offsetowej opracowanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie art. 8a minister właściwy do spraw gospodarki prowadzi w trybie roboczym konsultacje propozycji negocjacyjnej z offsetobiorcami. Konsultacja z offsetobiorcami przedmiotów i wartości zobowiązań offsetowych oraz mnożników offsetowych przez przedstawicieli Departamentu Programów Offsetowych.

12 KRUK, PASIERBIAK, WASILEWSKI I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNICZA SPÓŁKA KOMANDYTOWA Rola offsetobiorcy w realizacji umowy offsetowej Obowiązki offsetobiorcy - art. 14 ust. 3 ustawy offsetowej obowiązek udzielania ministrowi właściwemu do spraw gospodarki informacji o stopniu wykonania zobowiązań offsetowych minister właściwy do spraw gospodarki może przeprowadzać kontrole prawidłowości realizacji zobowiązań offsetowych (obejmująca wstęp do pomieszczeń związanych z wykonywaniem zobowiązania offsetowego)

13 KRUK, PASIERBIAK, WASILEWSKI I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNICZA SPÓŁKA KOMANDYTOWA Możliwość zmiany przedmiotu, wartości oraz terminów wykonania zobowiązań offsetowych w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności w czasie wykonywania umowy offsetowej (zobowiązań offsetowych) - art. 17 ustawy offsetowej Zakres zmian konsultowany jest również z offsetobiorcą Często konieczności renegocjacji umowy komercyjnej zawartej między offsetodawcą i offsetobiorcą

14 KRUK, PASIERBIAK, WASILEWSKI I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNICZA SPÓŁKA KOMANDYTOWA do wniosku o zaliczenie wartości zobowiązania offsetowego powinno zostać dołączone oświadczenie offsetobiorcy o wykonaniu zobowiązania offsetowego § 6 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia mnożnikowego


Pobierz ppt "KRUK, PASIERBIAK, WASILEWSKI I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNICZA SPÓŁKA KOMANDYTOWA Rola offsetobiorcy w procedurze zawierania Umowy Offsetowej i realizacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google