Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny"— Zapis prezentacji:

1 Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

2 Lokalizacja Komitetu

3 Miejsce EKES-u w systemie instytucjonalnym UE
Komisja Europejska

4 Kto zasiada w EKES-ie? Wg Traktatu Rzymskiego z 1957 r.:
Przedstawiciele różnych dziedzin życia gospodarczego i społecznego Wg Traktatu Nicejskiego z 2000 r.: Przedstawiciele różnych gospodarczych i społecznych grup zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego Wg Traktatu Lizbońskiego z 2009 r.: Przedstawiciele organizacji pracodawców, pracowników oraz inni przedstawiciele podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, w szczególności z dziedzin społeczno-ekonomicznej, obywatelskiej, zawodowej i kultury

5 Jak wygląda EKES? Jest to zgromadzenie 344 przedstawicieli pochodzących z 27 państw członkowskich UE Członkowie posiadają 5-letni, odnawialny mandat Są oni mianowani przez Radę UE w oparciu o listy sporządzane przez rządy krajowe

6 Zgromadzenie podzielone na 3 GRUPY
Grupa I – Pracodawcy Sektor publiczny i prywatny w przemyśle, handlu, finansach itp. (duże przedsiębiorstwa); Grupa II – Pracownicy Ogólnokrajowe związki zawodowe; Grupa III – Inne podmioty Rolnicy, konsumenci, rzemieślnicy i MŚP, gospodarka społeczna, społeczne i ekologiczne organizacje pozarządowe, wolne zawody itp.

7 Organy decyzyjne EKES-u
Prezydencja Wybierana na 2,5-letnią kadencję Prezydium Wybierane na 2,5-letnią kadencję Zgromadzenie Plenarne Wybierane na 5-letnią kadencję

8 Organy robocze EKES-u Sześć sekcji specjalistycznych…
Wspólny rynek, produkcja, konsumpcja – INT Transport, energia, infrastruktura, społeczeństwo informacyjne – TEN Rolnictwo, rozwój obszarów wiejskich, ochrona środowiska – NAT Unia gospodarcza i walutowa, spójność gospodarcza i społeczna – ECO Zatrudnienie, sprawy społeczne i obywatelstwo – SOC Stosunki zewnętrzne – REX

9 Organy robocze EKES-u …i pięć innych organów
Komisja Konsultacyjna ds. Przemian w Przemyśle – CCMI Centrum Monitorowania Jednolitego Rynku – SMO Centrum Monitorowania Zrównoważonego Rozwoju – SDO Centrum Monitorowania Rynku Pracy – LMO Centrum Monitorowania Strategii Lizbońskiej – LSO Członków Komitetu i poszczególne organy robocze wspiera w ich pracy Sekretariat Generalny

10 Działalność EKES-u Zadaniem Komitetu jest wydawanie opinii
(ok. 150 rocznie) Wg Traktatu Rzymskiego z 1957 r. z Komitetem mogą konsultować się Rada lub Komisja Europejska; Wg Traktatu Amsterdamskiego z 1997 r. z Komitetem mogą konsultować się Rada, Komisja Europejska oraz Parlament Europejski. Konsultacje są obowiązkowe bądź opcjonalne

11 Działalność EKES-u Ponadto EKES: posiada prawo inicjatywy
może wydawać opinie rozpoznawcze może podejmować się roli mediatora i promotora dialogu społecznego

12 Metody pracy W celu wydania opinii sekcje specjalistyczne tworzą w większości przypadków „grupy analityczne” ze sprawozdawcą Nieustające poszukiwanie „dynamicznego kompromisu” Konstruktywna dyskusja oparta na fachowej wiedzy Głosowanie na forum sekcji, później zaś na sesji plenarnej

13 Rytm pracy 9 sesji plenarnych rocznie
Każda z 6 sekcji specjalistycznych zbiera się zazwyczaj raz w miesiącu Każda grupa analityczna zbiera się maksimum trzy razy

14 Komitet mediatorem dialogu społecznego
Regularne kontakty i współpraca z sieciami krajowych rad ekonomiczno-społecznych i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego na szczeblu Unii Europejskiej; w państwach członkowskich i innych państwach europejskich; w państwach partnerstwa eurośródziemnomorskiego (EUROMED); w państwach Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP); w państwach Mercosuru i innych państwach Ameryki Łacińskiej; w Indiach, Chinach itp.

15 Zadania na przyszłość Zoptymalizowanie roli Komitetu jako organu doradczego przy Parlamencie Europejskim, Radzie i Komisji Europejskiej poprzez zacieśnianie współpracy; Poprawa reprezentatywności i wiarygodności EKES-u jako instytucjonalnego przedstawiciela społeczeństwa obywatelskiego; Wzmocnienie obecności EKES-u w debacie na temat przyszłości Europy.

16 EKES: elementy decydujące o jego znaczeniu
Wielkie zasoby wiedzy fachowej Poszukiwanie konsensusu („konsensus dynamiczny”) Funkcja pośrednika między społeczeństwem obywatelskim a instytucjami Rzeczywisty wpływ na proces prawodawczy Unii Europejskiej

17 … DEMOKRACJI UCZESTNICZĄCEJ.
Funkcja doradcza oraz dialog z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego… …czynią z EKES-u jednego z najaktywniejszych uczestników i promotorów … … DEMOKRACJI UCZESTNICZĄCEJ.

18 Przewodniczący Wiceprzewodniczący Irini Pari Seppo Kallio Mario Sepi
Włochy Grupa Pracowników (Gr. II) Irini Pari Grecja Grupa Pracodawców (Gr. I) Seppo Kallio Finlandia Grupa Innych Podmiotów (Gr. III)

19 Przewodniczący grup Henri Malosse Georgios Dassis Staffan Nilsson
Francja Grupa Pracodawców (Gr. I) Georgios Dassis Grecja Grupa Pracowników (Gr. II) Staffan Nilsson Szwecja Grupa Innych Podmiotów (Gr. III)

20 Przewodniczący sekcji
Filip Hamro-Drotz REX (Finlandia) Krysztof Pater ECO (Polska) Leila Kurki SOC (Finlandia) Hans-Joachim Wilms NAT (Niemcy) Bryan Cassidy INT (Wielka Brytania) János Tóth TEN (Węgry)

21 Rue Belliard 99, 1040 Bruksela tel.: faks:


Pobierz ppt "Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny"

Podobne prezentacje


Reklamy Google