Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MIĘDZY TERAŹNIEJSZOŚCIĄ A PRZYSZŁOŚCIĄ NAUCZYCIEL I UCZEŃ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MIĘDZY TERAŹNIEJSZOŚCIĄ A PRZYSZŁOŚCIĄ NAUCZYCIEL I UCZEŃ"— Zapis prezentacji:

1 MIĘDZY TERAŹNIEJSZOŚCIĄ A PRZYSZŁOŚCIĄ NAUCZYCIEL I UCZEŃ
MOTYWACJA MIĘDZY TERAŹNIEJSZOŚCIĄ A PRZYSZŁOŚCIĄ NAUCZYCIEL I UCZEŃ

2 Liczba…. 10 000

3

4

5 „Jeżeli nauczyciel nie będzie zmotywowany, jaką nadzieję (czy perspektywę lub szansę) będą mieć jego uczniowie?”

6 Różni nauczyciele, różna motywacja
„artyści”, „rzemieślnicy”, „outsajderzy”.

7 Rola dyrektora – wspierającego innowatora

8 Co może zrobić dyrektor wspierający innowacje?
popierać realizację wartościowych projektów w szkole, traktować poważnie każdą proponowaną przez nauczycieli innowację, doceniać pracę nauczycieli „twórczych innowatorów”, być otwartym na nowości; zachęcać nauczycieli do udziału w kursach, seminariach, szkoleniach, wspierać uczenie się przez całe życie,

9 „Największym błędem szkoły jest promowanie przeciętności i nagradzanie za nią. Prowadzi to do tworzenia armii sfrustrowanych pracowników biur i fabryk. A przecież każdy z tych ludzi miał szansę na sukces i pracę, którą by pokochał.” (Sir Ken Robinson, brytyjski specjalista w dziedzinie oświaty)

10 Każde dziecko jest artystą.

11 Wprowadzanie innowacji jest kluczowym elementem kształtowania nowego wymiaru edukacji.

12 1. Czy i co stoi na przeszkodzie wprowadzania nowego wymiaru współczesnej edukacji?
2. Kim jest i kim powinien być współczesny nauczyciel?

13 Stan i struktura zatrudnienia
> średnia wieku polskich nauczycieli - 40,9 lat, > 81 procent zatrudnionych nauczycieli - to kobiety, > 97,4 procent nauczycieli posiada wyższe wykształcenie.

14 Staż pracy 0 – 5 lat 12% 6 – 15 lat 33% powyżej 15 lat 54%

15 Nowa era – nowe oczekiwania
nauczyciel organizator procesu edukacyjnego, profesjonalista, ekspert, wrażliwy wychowawca,

16 PRZEMIAN ZACHODZĄCYCH
MOTYWACJA W EDUKACJI POPRZEZ PRYZMAT PRZEMIAN ZACHODZĄCYCH W NOWOCZESNYM ŚWIECIE

17 Edukacja w sieci – czy powrót do przeszłości?
„Z technologią nie aspirujemy do doskonałości, lecz do dobrych, solidnych wyników.” (Christopher J. Dede, profesor edukacji na Harvard University).

18 Czym jest motywacja? Co wyzwala motywację?
WYMÓG CZASU, PRESJA ŚRODOWISKA, REAKCJA NA POCZUCIE ZAGROŻENIA, REAKCJA NA KONKURENCJĘ NA RYNKU PRACY SAMOREALIZACJA, POTRZEBA SUKCESU

19 BIBLIOGRAFIA BOEKAERTS, M. (2001), Pro-active coping: meeting challenges and achieving goals, w: E. Frydenberg (red.), “Beyond coping: meeting goals, visions, and challenges”, Oxford: Oxford University Press. BOEKAERTS, M. (2009), Motivation to learn, w: Janowski A. (red.) Nauczanie w praktyce, Warszawa: CODN, s HAMER, H. (1994), Klucz do efektywności nauczania. Poradnik dla nauczycieli. Warszawa: Veda. KUBICZEK, B. (2005), Metody aktywizujące: jak nauczyć ucznia uczenia się?, Opole: Nowik. KORDZIŃSKA – GRABOWSKA, A. (2006), Żeby się chciało chcieć. Rzecz o motywacji w szkole, Kraków: Centrum Komunikacji i Mediacji „Akademia Dialogu”. ROBINSON, K.: Do schools kill creativity? dostępny w World Wide Web: (dostęp luty 2007) BOGGIANO, Ann K. and Thane S. Pittman. (1992). Achievement and Motivation: A Social Development Perspective. Cambridge: Cambridge University Press. DÖRNYEI, Zoltan. (2001a). Motivational Strategies in the Language Classroom. Cambridge: Cambridge University Press. HARMER, Jeremy. (2001). The Practice of English Language Teaching. Essex: Longman Press. HUMPHREYS, Tony. (1996). A Different Kind of Teacher. Dublin: Gill Macmillan.

20 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "MIĘDZY TERAŹNIEJSZOŚCIĄ A PRZYSZŁOŚCIĄ NAUCZYCIEL I UCZEŃ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google