Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dodatkowe zajęcia dydaktyczne. Godziny z art. 42 ust.2 pkt. 2 Karty Nauczyciela Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczone na zapewnienie możliwości.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dodatkowe zajęcia dydaktyczne. Godziny z art. 42 ust.2 pkt. 2 Karty Nauczyciela Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczone na zapewnienie możliwości."— Zapis prezentacji:

1 Dodatkowe zajęcia dydaktyczne

2 Godziny z art. 42 ust.2 pkt. 2 Karty Nauczyciela Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczone na zapewnienie możliwości zrealizowania przez nauczycieli obowiązku, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, tzw. kartowe. Wymiar: 1 godzina tygodniowo (a od dnia 1 września 2010r. 2 godziny tygodniowo); Wymiar tych zajęć ulega obniżeniu o 1 godzinę (od 1.09.2010r – 2 godziny) za każdy tydzień niezdolności do pracy, w półrocznym okresie rozliczeniowym. Zgodnie z art. 42 ust. 7a Karty Nauczyciela, realizacja tych godzin musi być rejestrowana w dziennikach zajęć pozalekcyjnych i rozliczana w cyklu półrocznym. Już od 1 września 2009 roku

3 Godziny kartowe przeznacza się na: -zajęcia opieki świetlicowej, - zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, więc np. realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych, ścieżek edukacyjnych, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. Kartowe godziny

4 Program nauczania ogólnego (§ 4 rozporządzenia) może być dopuszczony do użytku w danej szkole, jeżeli: 1) stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w rozporządzeniu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2) zawiera: a) szczegółowe cele kształcenia i wychowania, b) treści zgodne z treściami nauczania c) sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, d) opis założonych osiągnięć ucznia, e) propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia; 3) jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym. Nauczyciel planując swoje kartowe godziny powinien złożyć w szkole, opracowany do tych godzin program, w celu włączenia go do Szkolnego zestawu programów nauczania. Kartowe godziny

5 Program odpowiada na komunikat Komisji Europejskiej w sprawie edukacji finansowej (COM(2007)0808). Może on być realizowany jako zajęcia pozalekcyjne. Nauczyciel podejmujący realizację programu Banki w akcji otrzymuje: Program nauczania do BwA zgodny z wymaganiami z rozporządzenia MEN Dz.U.Nr 89 poz 730 z dnia 8 czerwca 2009 Opinię poprawności merytorycznej opracowaną przez pracownika naukowego UŁ doktora nauk ekonomicznych i rzeczoznawcę MEN Plan wynikowy Grę symulacyjną Dostęp do materiałów dydaktycznych wspierających realizację programu Program pozwala na elastyczne grupowanie zajęć w moduły tematyczne od 2 do 6 godzin (np. Przy prowadzeniu rozgrywek) Uczniowie realizujący program mają szansę wzięcia udziału w Europejskim konkursie Banki w akcji Program Banki w akcji

6 1.Świat baków komercyjnych 2.Produkty bankowe 3.Dokumenty finansowe banku 4.Podejmowanie decyzji przez Zarząd banku 5.Wydatki na marketing a funkcjonowanie banku 6.Wydatki na badania i rozwój w działalności bankowej 7.Działania Banku w sytuacji gospodarki zrównoważonej 8.Działania Banku w czasie recesji 9.Działania banku w czasie wzrostu gospodarczego 10.Działania banku a decyzje banku centralnego 11.Analiza informacji o sektorze bankowym a decyzje banku komercyjnego 12., 13.,14. Konkurencja na rynku międzybankowym 15. Symulacja a rzeczywistość w funkcjonowaniu banku Każde zajęcia może poprzedzać 30 min wprowadzenia (teorii) Pozostała część oparta jest o udział uczniów w grze symulacyjnej. Proponowana tematyka


Pobierz ppt "Dodatkowe zajęcia dydaktyczne. Godziny z art. 42 ust.2 pkt. 2 Karty Nauczyciela Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczone na zapewnienie możliwości."

Podobne prezentacje


Reklamy Google