Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gimnazjum w Okonku 2008 Wyrównywanie szans edukacyjnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gimnazjum w Okonku 2008 Wyrównywanie szans edukacyjnych."— Zapis prezentacji:

1 Gimnazjum w Okonku 2008 Wyrównywanie szans edukacyjnych.

2 Gimnazjum w Okonku 2008 Innowacje w Gimnazjum w Okonku W naszym gimnazjum realizowanych jest 11 innowacji pedagogicznych z których trzy dotyczą kształcenia otwartego (e-learningu). Celem realizowanych w szkole innowacji jest min. przygotowanie młodego pokolenia do współczesnych metod komunikacji. W ramach tych przedsięwzięć nauczyciele komunikują się z uczniami poprzez Internet. Prowadzone są konsultacje miedzy uczniami i nauczycielami w czasie pracy nad projektem, z wykorzystaniem poczty elektronicznej i komunikatorów. Nauczyciele korzystają z form doskonalenia poprzez Internet – e-learning oraz poprzez fora dyskusyjne.

3 Gimnazjum w Okonku 2008 Wykaz innowacji z wykorzystaniem TI 2007/2008 – Nowatorska metoda w zakresie zadawania, odrabiania, sprawdzania prac domowych oraz przygotowania do egzaminu gimnazjalnego z wykorzystaniem TI. 2006/2007 - Integracyjno kształtująca rola KPB(Koło Przyjaciół biblioteki) w odniesieniu do pożądanych postaw ucznia - obywatela Polski – Europejczyka z wykorzystaniem TI. 2006/2007 - Nowatorska metoda komunikacji na płaszczyźnie nauczyciel – uczeń z wykorzystaniem Internetu w zakresie zajęć dydaktycznych.

4 Gimnazjum w Okonku 2008 2006/2007 Nowatorska metoda komunikacji na płaszczyźnie nauczyciel – uczeń z wykorzystaniem Internetu w zakresie zajęć dydaktycznych realizowana przez nauczycieli: M. Sielicka – nauczyciel informatyki, D. Matuszczak – nauczyciel biologii, T. Mikołajczyk – nauczyciel matematyki.Nowatorska metoda komunikacji na płaszczyźnie nauczyciel – uczeń z wykorzystaniem Internetu w zakresie zajęć dydaktycznych realizowana przez nauczycieli: W ramach tego przedsięwzięcia nauczyciele zadają uczniom raz w miesiącu pracę domową poprzez Internet. Prace domowe uczniów dostępne są na forum Tecława: http://www.teclaw.fora.pl/prace-domowe-uczniow,7/ http://www.teclaw.fora.pl/prace-domowe-uczniow,7/ Raz w miesiącu w okresie trwania innowacji, nauczyciele realizujący ją przygotowują zadania domowe dla uczniów klas trzecich Gimnazjum w Okonku, w których uczą swojego przedmiotu. Zakres programowy tych zadań obejmuje zagadnienia zrealizowane w danym miesiącu.

5 Gimnazjum w Okonku 2008 2006/2007 Integracyjno kształtująca rola KPB (Koło Przyjaciół Biblioteki) w odniesieniu do pożądanych postaw ucznia - obywatela Polski – Europejczyka z wykorzystaniem TI realizowana przez nauczyciela bibliotekarza Danutę Woszczek.Integracyjno kształtująca rola KPB (Koło Przyjaciół Biblioteki) w odniesieniu do pożądanych postaw ucznia - obywatela Polski – Europejczyka z wykorzystaniem TI Zasadniczą potrzebą wprowadzenia innowacji jest wyrównywanie szans w dostępie edukacji pomiędzy uczniami z obszarów wiejskich i miejskich oraz poprawa dostępu społeczności lokalnej do podstawowej infrastruktury kulturalnej. Wdrożenie działania przyczynia się do: - zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych między wsią, a miastem, - popularyzowanie zastosowań technik informacyjno-komunikacyjnych w edukacji szkolnej, - sprzyja zdobywaniu wiedzy o tradycji kulturowej Polski i umiejętności komunikacyjnych, - sprzyja samodzielnej nauce, uczenie się poprzez uczestnictwo w działalności Koła, czy po prostu proces uczenia się stanowiący element codziennego życia.

6 Gimnazjum w Okonku 2008 Koło Przyjaciół Biblioteki

7 Gimnazjum w Okonku 2008 2007/2008 Nowatorska metoda w zakresie zadawania, odrabiania, sprawdzania prac domowych oraz przygotowania do egzaminu gimnazjalnego z wykorzystaniem TI realizowana przez nauczycieli: Tomasz Piec i Nina Włodarczyk - nauczyciele języka polskiego.Nowatorska metoda w zakresie zadawania, odrabiania, sprawdzania prac domowych oraz przygotowania do egzaminu gimnazjalnego z wykorzystaniem TI Innowacja ma za zadanie połączyć wiadomości i umiejętności z dwóch przedmiotów: języka polskiego i informatyki, ponadto rozwijać chęci i zdolności samokształcenia i samodoskonalenia uczniów oraz uatrakcyjnić formę prac domowych z języka polskiego. Innowacja wiąże się także z przygotowaniem do egzaminu gimnazjalnego (szczególnie z drugim obszarem standardów), doskonaleniem przez nauczycieli nowych form i metod pracy dydaktycznej poprzez zastosowanie technologii informacyjnej oraz podnoszeniem jakości pracy szkoły.

8 Gimnazjum w Okonku 2008 Szkolny Koordynator Interkl@sy Nasza szkoła posiada Szkolnego Koordynatora Interkl@sy. Jest nim Mirosława Sielicka – nauczyciel informatyki, wyłoniona spośród ponad pięciuset nauczycieli w Polsce w ramach konkursu Notebook dla Aktywnego Nauczyciela" zorganizowanego przez Polski Portal Edukacyjny http://www.interklasa.pl/ i finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. http://www.interklasa.pl/ Współpraca rozpoczęła się w grudniu 2007r. pod hasłem Innowacyjny Nauczyciel - Szkolny Koordynator Interklasy. Koordynator został wyposażony w zestaw edukacyjny składające się z nowoczesnego komputera przenośnego typu notebook wraz z licencjonowanym bogatym oprogramowaniem oraz osprzęt komputerowy taki jak Bluetooth, czytnik kart. Celem projektu było wsparcie aktywnych nauczycieli ze środowisk wiejskich i małych miast (do 20. tysięcy mieszkańców) w ich rozwoju zawodowym i osobistym, a także w ich działalności społecznej.

9 Gimnazjum w Okonku 2008 Współpraca z Interkl@są Udział w projekcie polega na stałej współpracy z Interklasą, opracowywaniu zgodnie z harmonogramem różnego rodzaju materiałów dydaktycznych, prowadzeniu szkolnego serwisu internetowego i zachęcaniu do działań mających na celu rozwój uczniów i polepszanie warunków pracy szkoły. Dla naszej społeczności lokalnej, w małej, odległej od Warszawy miejscowości jaką jest Okonek, ten projekt ma duże znaczenie.

10 Gimnazjum w Okonku 2008 Wirtualna Klasa W roku szkolnym 2006/2007 szkoła wzięła udział w konkursie wykorzystującym narzędzia wirtualnej klasy na portalu Interkl@sy pod nazwą Asy wirtualnej klasy i odniosła zwycięstwo. Konkurs promował e-learning i pomógł zapoznać uczniów z nowoczesną metodą nauki. Nauczyciele Gimnazjum w Okonku w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego zostali zapoznani przez Szkolnego Koordynatora Interkl@sy z możliwościami stosowania narzędzi "wirtualnej klasy" i zarejestrowali się w portalu Interkl@sa.

11 Gimnazjum w Okonku 2008 Szkolenie nauczycieli w zakresie e-learningu W październiku i listopadzie 2007 w pracowni komputerowej naszego gimnazjum przeprowadzone zostało kolejne szkolenie dla nauczycieli dotyczące "Komunikacji w Internecie, jako narzędzia budowy społeczności i postaw twórczych". Celem szkolenia było przeszkolenie nauczycieli w zakresie stosowania ICT w nauczaniu i wychowaniu oraz pracy własnej nauczyciela; włączenie do procesu doskonalenia nauczycieli nowoczesnych form kształcenia w tym Internetu i learningu. Szkolenie trwało 70 godz.


Pobierz ppt "Gimnazjum w Okonku 2008 Wyrównywanie szans edukacyjnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google