Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie na temat Planów działania na rok 2011 w ramach PO KL 29 kwietnia 2010 roku Człowiek – najlepsza inwestycja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie na temat Planów działania na rok 2011 w ramach PO KL 29 kwietnia 2010 roku Człowiek – najlepsza inwestycja."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie na temat Planów działania na rok 2011 w ramach PO KL 29 kwietnia 2010 roku Człowiek – najlepsza inwestycja

2 670 mln euro = 2,613 miliarda PLN* 1 619 098 621,00 PLN Alokacja 2007-2013 dla MJWPU Wartość alokacji zaangażowanej na konkursy do końca 2010 r. * Kurs średni z 26.04.2010 r. co stanowi 61,95 % całości alokacji

3 Priorytet Liczba wniosków zarejestrowanych Liczba wniosków ocenionych formalnie pozytywnie % pozytywnie ocenionych wniosków Wnioskowane dofinansowanie VI76162281,73% 630 477 082,04 VII2 4542 21790,34% 795 827 045,92 VIII33733 08791,52% 2 719 965 391,82 IX4 0553 03174,75% 1 542 953 494,55 SUMA: 10 6438 95784,16% 5 689 223 014,33 Ocena formalna – liczba i wartość wniosków

4 Priorytet Liczba wniosków po ocenie formalnej Liczba wniosków ocenionych merytorycznie pozytywnie* % ocenionych wniosków Wnioskowane dofinansowanie VI 62231450,48%259 994 383,93 VII 2 21797143,80%315 937 302,44 VIII 3 08756218,21%500 482 203,50 IX 3 0311 66654,97%664 466 790,90 SUMA: 8 9573 51339,22%1 740 880 680,77 Ocena merytoryczna – liczba i wartość wniosków * Bez uwzględnienia konkursów trwających

5 1329 umów o wartości 597 938 368,46 PLN 1329 umów o wartości 597 938 368,46 PLN 22,88 % - w stosunku do alokacji 2007-2013 36,93 % - w stosunku do alokacji zaangażowanej na konkursy Dane na dzień 27.04.2010 r.

6 Liczba i wartość umów zawartych w poszczególnych Priorytetach PO KL

7 Podział umów ze względu na rodzaj beneficjenta

8 Lp.PowiatLiczba projektówWartość 1 warszawski *290252 380 287,43 2 radomski *8143 091 804,73 3 płocki *5431 686 007,09 4 siedlecki *9221 027 645,22 5 wołomiński6713 598 746,59 6 miński5712 763 689,73 7 warszawski zachodni1712 484 665,68 8 ostrołęcki *4412 269 634,49 9 ciechanowski4611 793 835,93 10 pruszkowski289 871 683,78 Ranking powiatów woj. mazowieckiego pod względem wartości realizowanych projektów (1-10)

9 Lp.PowiatLiczba projektówWartość 11 otwocki198 752 819,00 12 wyszkowski258 375 826,85 13 żyrardowski128 207 851,25 14 nowodworski167 285 849,69 15 mławski277 149 232,11 16 piaseczyński196 942 235,21 17 pułtuski176 843 653,24 18 sokołowski256 325 472,67 19 płoński215 620 548,39 20 węgrowski325 162 787,52 Ranking powiatów woj. mazowieckiego pod względem wartości realizowanych projektów (11-20)

10 Lp.PowiatLiczba projektówWartość 21 lipski184 860 219,37 22 grójecki274 508 774,69 23 przysuski234 486 262,46 24 sochaczewski104 451 275,85 25 grodziski194 318 435,25 26 łosicki223 861 556,50 27 garwoliński283 748 093,23 28 szydłowiecki143 298 321,00 29 legionowski163 265 486,56 30 białobrzeski153 098 019,88 Ranking powiatów woj. mazowieckiego pod względem wartości realizowanych projektów (21-30)

11 Lp.PowiatLiczba projektówWartość 31 przasnyski72 990 320,94 32 kozienicki152 802 918,95 33 zwoleński142 455 002,54 34 makowski152 341 459,14 35 żuromiński91 621 107,20 36 ostrowski61 570 620,83 37 sierpecki61 147 228,00 38 gostyniński91 026 892,25 Ranking powiatów woj. mazowieckiego pod względem wartości realizowanych projektów (31-38) * Powiat ziemski wraz z powiatem grodzkim

12 Konkursy przeprowadzone przez MJWPU w I kwartale 2010 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet/DziałanieOgłoszenie konkursu Priorytet VI Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. (konkurs otwarty) konkurs ogłoszony w dniu 29 marca 2010 r. Priorytet VII Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez OPS i Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez PCPR. (konkurs zamknięty) projekty systemowe, nabór wniosków od 15 stycznia 2010 r. do 18 lutego 2010 r. Priorytet VIII Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe. (konkurs otwarty) konkurs ogłoszony w dniu 26 stycznia 2010 r. (zawieszony z dniem 25 lutym 2010 r.) Priorytet VIII Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe. (konkurs zamknięty) nabór wniosków od 09 lutego 2010 r. do 09 marca 2010 r. Priorytet IX Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej – projekty konkursowe. (konkurs otwarty) konkurs ogłoszony w dniu 02 lutego 2010 r. (zawieszony z dniem 2 marca 2010 r.)

13 Konkursy przeprowadzone przez MJWPU w I kwartale 2010 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet/DziałanieOgłoszenie konkursu Priorytet IX Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – projekty konkursowe. (konkurs otwarty) konkurs ogłoszony w dniu 29 marca 2010 r. Priorytet IX Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych. (konkurs otwarty) konkurs ogłoszony w dniu 15 lutego 2010 r. (zawieszony z dniem 26 marca 2010r.) Priorytet IX Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. (konkurs otwarty) konkurs ogłoszony w dniu 29 marca 2010 r.

14 Konkursy planowane do ogłoszenia przez MJWPU w 2010 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet/DziałanieOgłoszenie konkursu Priorytet VI Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich. (konkurs zamknięty). nabór wniosków od 25 maja 2010 r. do 24 czerwca 2010 r. Priorytet VII Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe. (konkurs otwarty) konkurs zaplanowany na III kwartał 2010 r. Priorytet VII Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej – projekty konkursowe. (konkurs otwarty) konkurs zaplanowany na III kwartał 2010 r. Priorytet VII Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. (konkurs zamknięty) nabór wniosków od 07 czerwca 2010 r. do 05 lipca 2010 r. Priorytet VII Projekty innowacyjne, Temat: Poszukiwanie skutecznych metod zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej. (konkurs zamknięty). ogłoszenie konkursu 14 kwietnia 2010 r.

15 Konkursy planowane do ogłoszenia przez MJWPU w 2010 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet/DziałanieOgłoszenie konkursu Priorytet VIII Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe. (konkurs otwarty) nabór wniosków od 15 czerwca 2010r. Priorytet VIII Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe. (konkurs otwarty) nabór wniosków od 30 czerwca 2010r. Priorytet VIII Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności – projekty konkursowe realizowane przez partnerów społecznych. (konkurs zamknięty) nabór wniosków od 10 maja 2010 r. do 09 czerwca 2010 r. Priorytet VIII Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw – projekty konkursowe. (konkurs zamknięty) nabór wniosków od 14 lipca 2010 r. do 12 sierpnia 2010 r. Priorytet VIII Projekty innowacyjne, Temat: Analiza, testowanie i wdrażanie idei flexicurity. (konkurs zamknięty) ogłoszenie konkursu od 15 września 2010 r.

16 Konkursy planowane do ogłoszenia przez MJWPU w 2010 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet/DziałanieOgłoszenie konkursu Priorytet IX Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. (konkurs zamknięty) nabór wniosków od 22 czerwca 2010r. do 21 lipca 2010 r. Priorytet IX Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. (konkurs zamknięty) nabór wniosków od 18 maja 2010 r. do 16 czerwca 2010 r.

17 Działanie 6.2 - zwiększenie wydatków w 2010 r. do kwoty umożliwiającej pokrycie zobowiązań z konkursów 2008 i 2009 r. oraz planowanych zobowiązań z konkursu ogłoszonego w marcu 2010 r. Proponowana kwota to 93 607 000 zł – stanowiąca sumę następujących kwot: 1. wartość wydatków zaplanowanych we wnioskach przyjętych do realizacji z konkursów 2008 i 2009 r. wg stanu na 26 marca 2010 r.) - 70 000 000 zł. Wysokość wydatków wynika z podwyższenia do 80 000 000 zł alokacji na konkurs ogłoszony w 2009 r. (pierwotna alokacja wynosiła 40 327 514 zł) i przesunięcia podpisywania wszystkich umów na rok 2010 co łączy się ze zwiększona potrzebą wydatkowania środków w 2010 r. niż wynika to z aktualnego Planu Działania. 2.wartość wydatków zaplanowanych w ramach projektów systemowych WUP w 2010 r. - 7 707 000 zł; 3.szacowana wartość wydatków w 2010 r. w projektach wybranych w konkursie ogłoszonym w 2010 r. (dla potrzeby oszacowania przyjęto, że w 2010 r. wydatkowana zostanie kwota do 30% alokacji na konkurs) tj. 23 780 000 zł. Propozycja zmian w Planach działania na 2010 rok dla województwa mazowieckiego rekomendowanych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych

18 Działanie 6.3 - zwiększenie wydatków na 2010 r. do kwoty 3 950 000 zł umożliwiającej pokrycie zobowiązań z konkursów 2009 r. oraz wypłatę około 50% wartości alokacji przeznaczonej na konkurs w 2010 r. Ponadto zwiększenie kontraktacji do kwoty 2 500 000 zł pozwoli przyznać dofinansowanie większej liczbie instytucji i uchronić się przed niebezpieczeństwem wydatkowania zwiększonej wielkości funduszy w ostatnich latach okresu programowania. Wzrost kontraktacji w 2010 r. powoduje wzrost kontraktacji narastająco do kwoty 7 432 211 zł. Propozycja zmian w Planach działania na 2010 rok dla województwa mazowieckiego rekomendowanych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych

19 Podziałanie 7.1.1 - zmniejszenie wydatków w 2010 r. do kwoty pozwalającej na swobodne pokrycie zobowiązań z naboru 2010 r. Proponowana kwota to 41 000 000 zł i jest ona wynikiem zsumowania wartości wniosków złożonych w przedmiotowym naborze. Poddziałanie 7.1.2 - zwiększenie wydatków w 2010 r. do kwoty pozwalającej na swobodne pokrycie zobowiązań z naboru 2010 r. Proponowana kwota to 29 000 000 zł i jest ona wynikiem zsumowania wartości wniosków złożonych w przedmiotowym naborze. Poddziałanie 7.2.1 - zwiększenie wydatków w 2010 r. do kwoty pozwalającej na swobodne pokrycie zobowiązań z naborów 2008 oraz 2009 r. Proponowana kwota to 30 000 000 zł i jest ona wynikiem zsumowania wartości wniosków złożonych w przedmiotowych konkursach. Propozycja zmian w Planach działania na 2010 rok dla województwa mazowieckiego rekomendowanych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych

20 Podziałanie 7.2.2 - zwiększenie wydatków do kwoty pozwalającej na swobodne pokrycie zobowiązań z naborów 2008 oraz 2009 r. oraz odwieszonego pod koniec 2009 konkursu otwartego na kwotę 12 000 000 zł (wydatkowanie przyjęto na poziomie 20%). Proponowana kwota to 8 800 000 zł – stanowiąca sumę wartości wniosków złożonych w przedmiotowych konkursach z lat 2008-2009 oraz 20% alokacji odwieszonego konkursu otwartego. Działanie 7.3 - zwiększenie wydatków w 2010 r. do kwoty pozwalającej na swobodne pokrycie zobowiązań z naborów 2008 oraz 2009 r. oraz ogłoszonego pod koniec 2009 konkursu zamkniętego na kwotę 6 000 000 zł. Proponowana kwota zwiększenia to 9 850 000 zł – stanowiąca sumę wartości wniosków złożonych w przedmiotowych konkursach oraz alokacji odwieszonego konkursu zamkniętego. Propozycja zmian w Planach działania na 2010 rok dla województwa mazowieckiego rekomendowanych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych

21 Poddziałanie 8.1.1 – propozycja zwiększenia wysokości kontraktacji w 2010 r. do kwoty 278 474 594,00 zł oraz odpowiedniego zwiększenia wysokości kontraktacji narastająco. Uzasadnienie: W 2009 r. MJWPU ogłosiła 2 konkursy na łączną kwotę 144 772 135,50 zł jednakże z uwagi na bardzo dużą ilość wniosków jakie wpłynęły w odpowiedzi na powyższe konkursy lista rankingowa w ramach I konkursu została zaakceptowana 15 grudnia 2009 r. W związku z tym kontraktowanie środków w ramach pierwszego konkursu jest możliwe dopiero w 2010 r. W ramach Priorytetu VIII na dzień 29 marca 2010 r. kontraktowanie środków w ramach Poddziałania 8.1.1 zostało wstrzymane z uwagi na brak środków. Limity na wydatki określone w obecnym Planie Działania nie zabezpieczają wysokości planowanych w harmonogramach Projektodawców. Propozycja zmian w Planach działania na 2010 rok dla województwa mazowieckiego rekomendowanych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych

22 Poddziałanie 9.1.2 - zwiększenie wydatków w 2010 r. do kwoty 49 516 670 zł pozwoli na sfinansowanie projektów jakie zostaną wyłonione do realizacji w ramach konkursu ogłaszanego w 2010 r. (wydatki ogółem publiczne w 2010 r.) Poddziałanie 9.1.2 - zwiększenie wydatków w 2010 r. do kwoty 48 091 170 zł pozwoli na sfinansowanie projektów jakie zostaną wyłonione do realizacji w ramach konkursu ogłaszanego w 2010 r. (wydatki budżetu państwa w 2010 r.) Propozycja zmian w Planach działania na 2010 rok dla województwa mazowieckiego rekomendowanych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych

23 Działanie 9.3 - zmniejszenie wydatków w 2010 r. do kwoty 13 417 949 zł pozwalającej na swobodne pokrycie zobowiązań z naboru 2010 r. Zaoszczędzona kwota pozwoli na zwiększenie wydatków w ramach Poddziałania 9.1.1 oraz Działania 9.5 i tym samym na sfinansowanie projektów które zostaną wyłonione w ramach tegorocznych konkursów. Działanie 9.5 - Zwiększenie wydatków w ramach Działania 9.5 do kwoty 14 977 225 zł pozwoli na sfinansowanie projektów jakie zostaną wyłonione do realizacji w ramach konkursu ogłaszanego w 2010 r. Wartość wydatków jakie planuje się ponieść w roku 2010 w ramach projektów przyjętych do realizacji z konkursów ogłoszonych w latach ubiegłych przekracza kwotę wydatków zaplanowanych w Planie Działania na rok 2010. Propozycja zmian w Planach działania na 2010 rok dla województwa mazowieckiego rekomendowanych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych

24 www.mazowia.eu www.efs.gov.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Spotkanie na temat Planów działania na rok 2011 w ramach PO KL 29 kwietnia 2010 roku Człowiek – najlepsza inwestycja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google