Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podkomitet Monitorujący PO KL 2007-2013 5 listopad 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podkomitet Monitorujący PO KL 2007-2013 5 listopad 2010."— Zapis prezentacji:

1 Podkomitet Monitorujący PO KL listopad 2010

2 670 mln euro = 2,671 miliarda PLN* ,68 PLN Alokacja dla MJWPU Wartość alokacji aktualnie zaangażowanej w konkursy i projekty systemowe * Kurs EBC z dnia r. co stanowi 65,41 % całości alokacji Podpisano 1880 umów o wartości ,66 zł co stanowi 36,87 % całości alokacji Podpisano 1880 umów o wartości ,66 zł co stanowi 36,87 % całości alokacji

3 Liczba i wartość wniosków złożonych od początku realizacji PO KL Priorytet Liczba wniosków zarejestrowanych Liczba oraz procent wniosków ocenionych formalnie pozytywnie Wnioskowane dofinansowanie Liczba oraz procent wniosków ocenionych merytorycznie pozytywnie w odniesieniu do wniosków formalnie poprawnych Wnioskowane dofinansowanie VI ,71% , ,25% ,96 VII ,15% , ,52% ,45 VIII ,42% , ,50% ,63 IX ,54% , ,51% ,33 SUMA: ,36% , ,23% ,37

4 Konkursy oraz nabory systemowe ogłoszone w 2010 roku PriorytetIlość ogłoszonych konkursówAlokacja VI ,00 VII ,00 VIII ,00 IX ,00 SUMA ,00 co stanowi 24,56 % całości alokacji na lata

5 Priorytet Liczba wniosków zarejestrowanych Liczba wniosków ocenionych formalnie pozytywnie % pozytywnie ocenionych wniosków Wnioskowane dofinansowanie VI ,26% ,61 VII ,03% ,84 VIII ,01% ,35 IX ,57% ,33 SUMA: ,80% ,13 Ocena formalna – liczba i wartość wniosków złożonych w 2010 roku

6 920 umów o wartości ,53 PLN 920 umów o wartości ,53 PLN Dane na dzień r. 72 umowy o wartości ,36 PLN 72 umowy o wartości ,36 PLN Umowy podpisane w 2010 roku (całość programu) Umowy podpisane w 2010 roku (konkursy ogłoszone w 2010 roku)

7 Lp.PowiatLiczba projektówWartość 1 warszawski * ,08 2 radomski * ,61 3 płocki * ,71 4 siedlecki * ,28 5 wołomiński ,45 6 ciechanowski ,38 7 warszawski zachodni ,75 8 miński ,19 9 ostrołęcki * ,19 10 wyszkowski ,43 Ranking powiatów woj. mazowieckiego pod względem wartości realizowanych projektów (1-10)

8 Lp.PowiatLiczba projektówWartość 11 żyrardowski ,58 12 otwocki ,17 13 węgrowski ,68 14 sochaczewski ,59 15 grójecki ,84 16 mławski ,55 17 piaseczyński ,44 18 pułtuski ,18 19 pruszkowski ,34 20 nowodworski ,17 Ranking powiatów woj. mazowieckiego pod względem wartości realizowanych projektów (11-20)

9 Lp.PowiatLiczba projektówWartość 21 płoński ,36 22 kozienicki ,22 23 sokołowski ,70 24 łosicki ,59 25 białobrzeski ,30 26 przasnyski ,91 27 garwoliński ,26 28 lipski ,09 29 przysuski ,09 30 legionowski ,01 Ranking powiatów woj. mazowieckiego pod względem wartości realizowanych projektów (21-30)

10 Lp.PowiatLiczba projektówWartość 31 grodziski ,83 32 szydłowiecki ,63 33 zwoleński ,73 34 makowski ,84 35 gostyniński ,47 36 ostrowski ,04 37 żuromiński ,20 38 sierpecki ,43 Ranking powiatów woj. mazowieckiego pod względem wartości realizowanych projektów (31-38) * Powiat ziemski wraz z powiatem grodzkim

11 Konkursy, które będą ogłoszone w 2011 roku PriorytetIlość ogłoszonych konkursówAlokacja VI ,00 VII ,00 VIII ,00 IX ,00 SUMA ,00

12 PRIORYTET VI

13 KWOTY WYPŁACONE A KWOTY ZATWIERDZONE W RAMACH PROJEKTÓW W DZIAŁANIU 6.2 i 6.3

14 W ramach Działania osób pozyskało środki na podjęcie działalności gospodarczej W projektach w ramach Działania 6.3 zostało przeszkolonych 1634 osób. W ramach umów planowanych do podpisania w tym roku: liczba osób objętych wsparciem osób, liczba dotacji – 337.

15 LICZBA I KWOTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTÓW W DZIAŁANIU 6.2 i 6.3

16 PRIORYTET VII

17 LICZBA I KWOTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH (331 – OPS, GOPS 42 – POWIATY)

18 LICZBA I WARTOŚĆ PODPISANYCH UMÓW W RAMACH PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH

19 KWOTY WYPŁACONE A KWOTY ZATWIERDZONE W RAMACH PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH

20 PROJEKTY KONKURSOWE NAJWIĘKSZYM ZAINTERESOWANIEM CIESZY SIĘ DZIAŁANIE 7.3, W RAMACH KTÓREGO PODPISANO 183 UMOWY NA ŁACZNĄ KWOTĘ ,43 Z KTÓRYCH ZATWIERDZONO WYDATKI W KWOCIE ,53 W RAMACH PODDZIAŁANIA PODPISANO 102 UMOWY NA ŁACZNĄ KWOTĘ ,08 Z KTÓRYCH ZATWIERDZONO WYDATKI W KWOCIE ,47 NAJMNIEJSZYM ZAINTERSOWANIEM CIESZY SIĘ PODDZIAŁANIE 7.2.2, W RAMACH KTÓREGO PODPISANO ZALEDWIE 29 UMÓW NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ ,37 Z KTÓRYCH ZATWIERDZONO WYDATKI W KWOCIE ,16

21 PRIORYTET VIII

22 działanie / poddziałanie alokacja na konkurs ilość wniosków formalna dofinansowanie ilość wniosków merytoryczna dofinansowanie POKL , , ,86 POKL , , ,00 POKL , ,3000,00 POKL ,000 0 POKL , ,0000,00 POKL ,0000,000 LICZBA I KWOTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW W RAMACH PRIORYTETU VIII W 2010 ROKU

23 Działanie / Poddziałanie alokacja Ilość wniosków po ocenie formalnej Dofinansowanie % wykorzystania alokacji ilość wniosków po ocenie merytorycznej Dofinansowanie % wykorzystania alokacji POKL , ,00 642,30% ,00185,71% POKL , ,00301,57% ,0049,00% POKL , ,30300,91% ,0032,26% POKL , ,0098,52% ,0098,52% POKL , ,90146,72% ,0033,96% POKL , ,0036,40% ,0036,40% LICZBA I KWOTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW W RAMACH PRIORYTETU VIII OD POCZĄTKU REALIZACJI PO KL

24 Działanie / Poddziałanie alokacjailość umówWKP % wykorzystania alokacji Kwota środków przekazanych w ramach zaliczki % wykorzystania alokacji Wydatki Kwalifikowane - podstawa certyfikacji % wykorzystania alokacji POKL , ,0055,69% ,0021,87% ,0014,78% POKL , ,0039,44% ,0013,63% ,009,53% POKL , ,0031,38% ,0022,76% ,0021,33% POKL , ,00% ,0013,85% ,108,42% POKL , ,0033,82% ,8017,00% ,8010,62% POKL , ,0031,91% ,404,07% ,900,47% LICZBA I KWOTA PODPISANYCH UMÓW ORAZ ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH I ZATWIERDZONYCH W RAMACH PRIORYTETU VIII OD POCZĄTKU REALIZACJI PO KL

25 Co udało się już osiągnąć. Coraz większa liczba realizowanych projektów w ramach Priorytetu VIII PO KL ma znaczący wpływ na osiąganie wartości wskaźników produktu dla działań w ramach PO KL. Miło jest nam poinformować, że w przypadku dwóch wskaźników jesteśmy liderami w skali całego kraju: - Liczba podmiotów, którym udzielono wsparcia w zakresie skutecznego przewidywania i zarządzania zmianą – (wskaźnik zrealizowany w 820,37%, przewidywany stopień realizacji wskaźnika na koniec okresu programowania - 925,93% ) - Liczba osób, które były objęte wsparciem w zakresie rozpoczynania własnej działalności gospodarczej typu spin off lub spin out (wskaźnik zrealizowany w 314,29%, przewidywany stopień realizacji wskaźnika na koniec okresu programowania - 439,56%)

26 PRIORYTET IX

27 Ilość podpisanych umów wraz z kwotą zakontraktowanych środków DZIAŁANIE 9.1 Ilość podpisanych umów – 158 Wartość zakontraktowanych środków – ,72 PLN DZIAŁANIE 9.2 Ilość podpisanych umów – 71 Wartość zakontraktowanych środków – ,00 PLN DZIAŁANIE 9.3 Ilość podpisanych umów – 27 Wartość zakontraktowanych środków – ,36 PLN DZIAŁANIE 9.4 Ilość podpisanych umów – 19 Wartość zakontraktowanych środków – ,00 PLN DZIAŁANIE 9.5 Ilość podpisanych umów – 485 Wartość zakontraktowanych środków – ,00 PLN Łączna ilość podpisanych umów Łączna kwota kontraktacji ,08 PLN

28 DZIAŁANIE 9.1 Ilość umów pozostająca do podpisania– 98 Wartość środków, które zostaną zakontraktowane – ,26 PLN DZIAŁANIE 9.2 Ilość umów pozostająca do podpisania– 49 Wartość środków, które zostaną zakontraktowane – ,83PLN DZIAŁANIE 9.3 Ilość umów pozostająca do podpisania– 7 Wartość środków, które zostaną zakontraktowane – ,60 PLN DZIAŁANIE 9.4 Ilość umów pozostająca do podpisania– 24 Wartość środków, które zostaną zakontraktowane – ,95 PLN DZIAŁANIE 9.5 Ilość umów pozostająca do podpisania– 379 Wartość środków, które zostaną zakontraktowane – ,00 PLN Łączna ilość umów oczekująca na podpisanie planowana kwota kontraktacji ,64 PLN

29 Wybrane wskaźniki Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, które uzyskały wsparcie w ramach Działania Wartość docelowa wskaźnika Liczba oddolnych inicjatyw społecznych podejmowanych w ramach Działania Planowana wartość wskaźnika na koniec 2011 roku -864 Wartość docelowa wskaźnika Planowana wartość wskaźnika na koniec 2011 roku Wartość docelowa wskaźnika - 255

30 Dziękuję za uwagę Elżbieta Szymanik


Pobierz ppt "Podkomitet Monitorujący PO KL 2007-2013 5 listopad 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google