Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podkomitet Monitorujący PO KL 2007-2013 5 listopad 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podkomitet Monitorujący PO KL 2007-2013 5 listopad 2010."— Zapis prezentacji:

1 Podkomitet Monitorujący PO KL 2007-2013 5 listopad 2010

2 670 mln euro = 2,671 miliarda PLN* 1 747 382 671,68 PLN Alokacja 2007-2013 dla MJWPU Wartość alokacji aktualnie zaangażowanej w konkursy i projekty systemowe * Kurs EBC z dnia 28.10.2010 r. co stanowi 65,41 % całości alokacji Podpisano 1880 umów o wartości 1 056 160 297,66 zł co stanowi 36,87 % całości alokacji Podpisano 1880 umów o wartości 1 056 160 297,66 zł co stanowi 36,87 % całości alokacji

3 Liczba i wartość wniosków złożonych od początku realizacji PO KL 2007-2013 Priorytet Liczba wniosków zarejestrowanych Liczba oraz procent wniosków ocenionych formalnie pozytywnie Wnioskowane dofinansowanie Liczba oraz procent wniosków ocenionych merytorycznie pozytywnie w odniesieniu do wniosków formalnie poprawnych Wnioskowane dofinansowanie VI 863757 - 87,71%799 582 771,05335 - 44,25%296 963 885,96 VII 3 0242 696 - 89,15%1 063 306 540,321 416 - 52,52%401 652 779,45 VIII 3 7653 442 - 91,42%3 049 573 711,27878 - 25,50%833 136 523,63 IX 4 7304 046 - 85,54%1 924 701 049,671 882 - 46,51%873 361 432,33 SUMA: 12 38210 941 - 88,36%6 837 164 072,314 511 - 41,23%2 405 114 621,37

4 Konkursy oraz nabory systemowe ogłoszone w 2010 roku PriorytetIlość ogłoszonych konkursówAlokacja VI380 821 738,00 VII7132 756 000,00 VIII10292 404 670,00 IX11150 154 937,00 SUMA31656 137 345,00 co stanowi 24,56 % całości alokacji na lata 2007-2013

5 Priorytet Liczba wniosków zarejestrowanych Liczba wniosków ocenionych formalnie pozytywnie % pozytywnie ocenionych wniosków Wnioskowane dofinansowanie VI19716684,26% 241 063 769,61 VII84875589,03% 333 205 200,84 VIII1 1741 04589,01% 961 139 156,35 IX1 4441 25086,57% 661 336 085,33 SUMA: 3 6633 21687,80% 2 196 744 212,13 Ocena formalna – liczba i wartość wniosków złożonych w 2010 roku

6 920 umów o wartości 611 581 281,53 PLN 920 umów o wartości 611 581 281,53 PLN Dane na dzień 31.10.2010 r. 72 umowy o wartości 104 738 163,36 PLN 72 umowy o wartości 104 738 163,36 PLN Umowy podpisane w 2010 roku (całość programu) Umowy podpisane w 2010 roku (konkursy ogłoszone w 2010 roku)

7 Lp.PowiatLiczba projektówWartość 1 warszawski *471491 718 296,08 2 radomski *10972 127 387,61 3 płocki *8347 797 462,71 4 siedlecki *11626 659 948,28 5 wołomiński8922 926 464,45 6 ciechanowski6618 965 947,38 7 warszawski zachodni2817 460 355,75 8 miński6915 816 858,19 9 ostrołęcki *5415 363 859,19 10 wyszkowski3615 061 280,43 Ranking powiatów woj. mazowieckiego pod względem wartości realizowanych projektów (1-10)

8 Lp.PowiatLiczba projektówWartość 11 żyrardowski1813 309 974,58 12 otwocki2913 151 405,17 13 węgrowski4411 305 249,68 14 sochaczewski1510 319 236,59 15 grójecki339 540 662,84 16 mławski309 489 413,55 17 piaseczyński269 405 108,44 18 pułtuski189 121 799,18 19 pruszkowski168 893 614,34 20 nowodworski198 760 755,17 Ranking powiatów woj. mazowieckiego pod względem wartości realizowanych projektów (11-20)

9 Lp.PowiatLiczba projektówWartość 21 płoński258 669 335,36 22 kozienicki248 243 210,22 23 sokołowski348 232 192,70 24 łosicki328 166 705,59 25 białobrzeski208 108 050,30 26 przasnyski287 517 426,91 27 garwoliński437 477 934,26 28 lipski257 228 888,09 29 przysuski316 287 938,09 30 legionowski206 060 888,01 Ranking powiatów woj. mazowieckiego pod względem wartości realizowanych projektów (21-30)

10 Lp.PowiatLiczba projektówWartość 31 grodziski235 870 876,83 32 szydłowiecki154 560 272,63 33 zwoleński164 223 316,73 34 makowski153 332 870,84 35 gostyniński123 100 752,47 36 ostrowski92 689 822,04 37 żuromiński102 341 960,20 38 sierpecki101 896 475,43 Ranking powiatów woj. mazowieckiego pod względem wartości realizowanych projektów (31-38) * Powiat ziemski wraz z powiatem grodzkim

11 Konkursy, które będą ogłoszone w 2011 roku PriorytetIlość ogłoszonych konkursówAlokacja VI15 000 000,00 VII6 91 000 000,00 VIII10 58 868 483,00 IX9 187 124 644,00 SUMA26 341 993 127,00

12 PRIORYTET VI

13 KWOTY WYPŁACONE A KWOTY ZATWIERDZONE W RAMACH PROJEKTÓW W DZIAŁANIU 6.2 i 6.3

14 W ramach Działania 6.2 - 216 osób pozyskało środki na podjęcie działalności gospodarczej W projektach w ramach Działania 6.3 zostało przeszkolonych 1634 osób. W ramach umów planowanych do podpisania w tym roku: liczba osób objętych wsparciem - 449 osób, liczba dotacji – 337.

15 LICZBA I KWOTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTÓW W DZIAŁANIU 6.2 i 6.3

16 PRIORYTET VII

17 LICZBA I KWOTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH (331 – OPS, GOPS 42 – POWIATY)

18 LICZBA I WARTOŚĆ PODPISANYCH UMÓW W RAMACH PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH

19 KWOTY WYPŁACONE A KWOTY ZATWIERDZONE W RAMACH PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH

20 PROJEKTY KONKURSOWE 2008-2010 NAJWIĘKSZYM ZAINTERESOWANIEM CIESZY SIĘ DZIAŁANIE 7.3, W RAMACH KTÓREGO PODPISANO 183 UMOWY NA ŁACZNĄ KWOTĘ 9 009 598,43 Z KTÓRYCH ZATWIERDZONO WYDATKI W KWOCIE 3 555 406,53 W RAMACH PODDZIAŁANIA 7.2.1 PODPISANO 102 UMOWY NA ŁACZNĄ KWOTĘ 70 253 309,08 Z KTÓRYCH ZATWIERDZONO WYDATKI W KWOCIE 27 612 441,47 NAJMNIEJSZYM ZAINTERSOWANIEM CIESZY SIĘ PODDZIAŁANIE 7.2.2, W RAMACH KTÓREGO PODPISANO ZALEDWIE 29 UMÓW NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 21 329 407,37 Z KTÓRYCH ZATWIERDZONO WYDATKI W KWOCIE 10 718 014,16

21 PRIORYTET VIII

22 działanie / poddziałanie alokacja na konkurs ilość wniosków formalna dofinansowanie ilość wniosków merytoryczna dofinansowanie POKL.08.01.01163 702 459,00859721 440 169,02116125 412 944,86 POKL.08.01.0271 517 185,00175229 876 866,03119 979 948,00 POKL.08.01.032 747 871,00119 822 121,3000,00 POKL.08.01.040,000 0 POKL.08.02.0128 437 155,002981 560,0000,00 POKL.08.02.0226 000 000,0000,000 LICZBA I KWOTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW W RAMACH PRIORYTETU VIII W 2010 ROKU

23 Działanie / Poddziałanie alokacja Ilość wniosków po ocenie formalnej Dofinansowanie % wykorzystania alokacji ilość wniosków po ocenie merytorycznej Dofinansowanie % wykorzystania alokacji POKL.08.01.01412 085 720,002 953 2 442 716 440,00 642,30%802706 269 880,00185,71% POKL.08.01.02180 774 870,00386484 907 817,00301,57%5178 791 804,0049,00% POKL.08.01.036 467 837,003319 462 213,30300,91%62 086 583,0032,26% POKL.08.01.0413 958 663,00113 752 491,0098,52%113 752 491,0098,52% POKL.08.02.0150 978 112,006874 795 222,90146,72%1517 314 679,0033,96% POKL.08.02.0246 994 988,00314 921 087,0036,40%314 921 087,0036,40% LICZBA I KWOTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW W RAMACH PRIORYTETU VIII OD POCZĄTKU REALIZACJI PO KL

24 Działanie / Poddziałanie alokacjailość umówWKP % wykorzystania alokacji Kwota środków przekazanych w ramach zaliczki % wykorzystania alokacji Wydatki Kwalifikowane - podstawa certyfikacji % wykorzystania alokacji POKL.08.01.01412 085 720,00261229 499 898,0055,69%90 111 476,0021,87%60 921 889,0014,78% POKL.08.01.02180 774 870,004571 300 502,0039,44%24 632 344,0013,63%17 225 093,009,53% POKL.08.01.036 467 837,0062 029 383,0031,38%1 472 095,0022,76%1 379 649,0021,33% POKL.08.01.0413 958 663,001 100,00%1 932 838,0013,85%1 175 393,108,42% POKL.08.02.0150 978 112,001517 239 708,0033,82%8 666 858,8017,00%5 414 064,8010,62% POKL.08.02.0246 994 988,00314 994 988,0031,91%1 912 027,404,07%218 904,900,47% LICZBA I KWOTA PODPISANYCH UMÓW ORAZ ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH I ZATWIERDZONYCH W RAMACH PRIORYTETU VIII OD POCZĄTKU REALIZACJI PO KL

25 Co udało się już osiągnąć. Coraz większa liczba realizowanych projektów w ramach Priorytetu VIII PO KL ma znaczący wpływ na osiąganie wartości wskaźników produktu dla działań w ramach PO KL. Miło jest nam poinformować, że w przypadku dwóch wskaźników jesteśmy liderami w skali całego kraju: - Liczba podmiotów, którym udzielono wsparcia w zakresie skutecznego przewidywania i zarządzania zmianą – (wskaźnik zrealizowany w 820,37%, przewidywany stopień realizacji wskaźnika na koniec okresu programowania - 925,93% ) - Liczba osób, które były objęte wsparciem w zakresie rozpoczynania własnej działalności gospodarczej typu spin off lub spin out (wskaźnik zrealizowany w 314,29%, przewidywany stopień realizacji wskaźnika na koniec okresu programowania - 439,56%)

26 PRIORYTET IX

27 Ilość podpisanych umów wraz z kwotą zakontraktowanych środków DZIAŁANIE 9.1 Ilość podpisanych umów – 158 Wartość zakontraktowanych środków – 158 245 037,72 PLN DZIAŁANIE 9.2 Ilość podpisanych umów – 71 Wartość zakontraktowanych środków – 73 644 969,00 PLN DZIAŁANIE 9.3 Ilość podpisanych umów – 27 Wartość zakontraktowanych środków – 22 696 493,36 PLN DZIAŁANIE 9.4 Ilość podpisanych umów – 19 Wartość zakontraktowanych środków – 14 264 670,00 PLN DZIAŁANIE 9.5 Ilość podpisanych umów – 485 Wartość zakontraktowanych środków – 23 426 123,00 PLN Łączna ilość podpisanych umów - 760 Łączna kwota kontraktacji - 292 272 293,08 PLN

28 DZIAŁANIE 9.1 Ilość umów pozostająca do podpisania– 98 Wartość środków, które zostaną zakontraktowane – 63 570 516,26 PLN DZIAŁANIE 9.2 Ilość umów pozostająca do podpisania– 49 Wartość środków, które zostaną zakontraktowane – 37 970 017,83PLN DZIAŁANIE 9.3 Ilość umów pozostająca do podpisania– 7 Wartość środków, które zostaną zakontraktowane – 8 909 943,60 PLN DZIAŁANIE 9.4 Ilość umów pozostająca do podpisania– 24 Wartość środków, które zostaną zakontraktowane – 10 826 252,95 PLN DZIAŁANIE 9.5 Ilość umów pozostająca do podpisania– 379 Wartość środków, które zostaną zakontraktowane – 18 571 000,00 PLN Łączna ilość umów oczekująca na podpisanie - 557 planowana kwota kontraktacji - 139 847 730,64 PLN

29 Wybrane wskaźniki Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, które uzyskały wsparcie w ramach Działania Wartość docelowa wskaźnika - 185 Liczba oddolnych inicjatyw społecznych podejmowanych w ramach Działania Planowana wartość wskaźnika na koniec 2011 roku -864 Wartość docelowa wskaźnika - 185 Planowana wartość wskaźnika na koniec 2011 roku - 225 Wartość docelowa wskaźnika - 255

30 www.mazowia.eu www.efs.gov.pl Dziękuję za uwagę Elżbieta Szymanik


Pobierz ppt "Podkomitet Monitorujący PO KL 2007-2013 5 listopad 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google