Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

III Spotkanie Mazowieckich Pracodawców Warszawa, 27 października 2010 Człowiek – najlepsza inwestycja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "III Spotkanie Mazowieckich Pracodawców Warszawa, 27 października 2010 Człowiek – najlepsza inwestycja."— Zapis prezentacji:

1 III Spotkanie Mazowieckich Pracodawców Warszawa, 27 października 2010 Człowiek – najlepsza inwestycja

2 670 mln euro = 2,667 miliarda PLN* ,68 PLN Alokacja dla MJWPU Wartość alokacji aktualnie zaangażowanej w konkursy i projekty systemowe * Kurs EBC z dnia r. co stanowi 66,56 % całości alokacji

3 Priorytet Liczba wniosków zarejestrowanych Liczba wniosków ocenionych formalnie pozytywnie % pozytywnie ocenionych wniosków Wnioskowane dofinansowanie VI ,72% ,05 VII ,12% ,32 VIII ,39% ,27 IX ,54% ,67 SUMA: ,35% ,31 Ocena formalna – liczba i wartość wniosków

4 Priorytet Liczba wniosków po ocenie formalnej Liczba wniosków ocenionych merytorycznie pozytywnie* % ocenionych wniosków Wnioskowane dofinansowanie VI ,25% ,96 VII ,54% ,45 VIII ,52% ,63 IX ,52% ,33 SUMA: ,24% ,37 Ocena merytoryczna – liczba i wartość wniosków * Bez uwzględnienia konkursów trwających

5 1834 umów o wartości ,75 PLN 1834 umów o wartości ,75 PLN 37,93 % - w stosunku do alokacji ,98 % - w stosunku do alokacji zaangażowanej na konkursy i projekty systemowe Dane na dzień r.

6 Liczba i wartość umów zawartych w poszczególnych Priorytetach PO KL

7 Podział umów ze względu na rodzaj beneficjenta

8 Lp.PowiatLiczba projektówWartość 1 warszawski * ,99 2 radomski * ,37 3 płocki * ,55 4 siedlecki * ,28 5 wołomiński ,45 6 ciechanowski ,38 7 warszawski zachodni ,94 8 miński ,19 9 ostrołęcki * ,19 10 wyszkowski ,43 Ranking powiatów woj. mazowieckiego pod względem wartości realizowanych projektów (1-10)

9 Lp.PowiatLiczba projektówWartość 11 żyrardowski ,13 12 otwocki ,17 13 piaseczyński ,96 14 węgrowski ,68 15 sochaczewski ,59 16 grójecki ,84 17 mławski ,20 18 pułtuski ,18 19 pruszkowski ,34 20 nowodworski ,17 Ranking powiatów woj. mazowieckiego pod względem wartości realizowanych projektów (11-20)

10 Lp.PowiatLiczba projektówWartość 21 sokołowski ,29 22 łosicki ,59 23 białobrzeski ,80 24 płoński ,07 25 kozienicki ,22 26 lipski ,09 27 garwoliński ,26 28 przasnyski ,91 29 przysuski ,78 30 grodziski ,83 Ranking powiatów woj. mazowieckiego pod względem wartości realizowanych projektów (21-30)

11 Lp.PowiatLiczba projektówWartość 31 szydłowiecki ,63 32 legionowski ,01 33 zwoleński ,73 34 makowski ,84 35 gostyniński ,47 36 ostrowski ,04 37 żuromiński ,20 38 sierpecki ,43 Ranking powiatów woj. mazowieckiego pod względem wartości realizowanych projektów (31-38) * Powiat ziemski wraz z powiatem grodzkim

12 Działania podjęte przez MJWPU w celu usprawnienia procesu wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

13 I. Proces oceny wniosków o dofinansowanie 1)Likwidacja wąskiego gardła w procesie oceny merytorycznej poprzez: Wzmocnienie kadrowe Wydziału Oceny Merytorycznej PO KL Umożliwienie asesorom/ekspertom dokonywania oceny na odległość Zaangażowanie pracowników IP2 w proces dokonywania oceny

14 I. Proces oceny wniosków o dofinansowanie 2)Podniesienie jakości dokonywanych ocen: Przeprowadzenie wewnętrznego egzaminu dla ekspertów oraz pracowników oceniających wnioski o dofinansowanie Zaangażowanie Przewodniczących KOP w rozpowszechnianie zasad/wytycznych/pism dotyczących oceny wniosków wśród osób oceniających wnioski o dofinansowanie

15 II. Proces oceny wniosków o płatność 1)Podniesienie jakości wniosków o płatność składanych przez Beneficjentów: Przeprowadzenie w 2010 r. 44 jednodniowych szkoleń, z których część stanowiły seminaria wdrożeniowe, na których omawiano aspekty sporządzania wniosków o płatność Przeprowadzenie 11 dwudniowych warsztatów, z czego 6 dotyczyło wdrażania i rozliczania projektów

16 II. Proces oceny wniosków o płatność 2)Podniesienie poziomu kompetencji Opiekunów projektów: Zrealizowano szkolenie wewnętrzne z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK z zakresu automatycznego rejestrowania wniosków w systemie oraz z zakresu obsługi Rejestru obciążeń Zrealizowano szkolenie wewnętrzne z rozliczania wniosków o płatność Przydzielanie Mentora nowozatrudnionym Opiekunom projektów

17 II. Proces oceny wniosków o płatność 3)Zmiany organizacyjne w MJWPU – wprowadzenie nowego regulaminu organizacyjnego z dniem 15 lutego 2010 r. Odstąpiono od weryfikacji wniosków o płatność przez Wydział Płatności i Refundacji – skrócono obieg wniosku o płatność pomiędzy komórkami organizacyjnymi MJWPU Rozpoczęto proces wzmacniania kadrowego Wydziałów Wdrażania PO KL w celu zachowania racjonalnego obciążenia opiekunów projektów wdrażanymi projektami

18 II. Proces oceny wniosków o płatność 4)Zmiany zasad rozliczania wniosków o płatność W celu przyspieszenia procesu weryfikacji MJWPU skorzystała z możliwości odstąpienia od obowiązku składania wyciągów bankowych

19 Rok 2011 – wyzwania, plany i prognozy

20 I. Finanse Kluczowym działaniem w roku 2011 będzie zapewnienie prawidłowości i skuteczności zarządzania finansowego. W sytuacji ograniczenia przez MRR dostępnej dla woj. mazowieckiego wysokości wydatków na finansowanie projektów w ramach PO KL kluczowa będzie ścisła współpraca w tym aspekcie na poziomie Beneficjent – IP2 oraz IP2 – IP. Sytuacja taka miała miejsce również w 2010 r., co przełożyło się brakiem możliwości kontraktacji wielu projektów: - poziom zaangażowania planu finansowego na koniec I półrocza 2010 r. wynosił 91,4%; umów o dofinansowanie o wartości ok. 85 mln PLN zawarto z okresem realizacji od 1 stycznia 2011 r.

21 II. Kadry W roku 2011 kontynuowana będzie polityka zarządzania zasobami ludzkimi polegająca głównie na przesuwaniu pracowników z komórek organizacyjnych w mniejszym stopniu obciążonych pracą bądź z wygasającymi obowiązkami do Wydziałów Wdrażania PO KL. W związku z brakiem środków z Pomocy Technicznej PO KL przeznaczanej na szkolenia, pracownicy IP2 będą uczestniczyć w szkoleniach wewnętrznych (m. in. z zakresu obsługi wniosków o płatność i PEFS).

22 III. Komunikacja W związku z wynikami badania współpracy i koordynatorów projektów pogłębionej analizie poddane zostaną dostępne i potencjalne kanały informacji i komunikacji pomiędzy pracownikami a Beneficjentami (automatyzacja przekazywania pytań i odpowiedzi do FAQ, informowanie Beneficjentów o nieobecności opiekunów projektów, ustalenie maksymalnego czasu na udzielenie odpowiedzi)

23 Dziękuję za uwagę Elżbieta Szymanik


Pobierz ppt "III Spotkanie Mazowieckich Pracodawców Warszawa, 27 października 2010 Człowiek – najlepsza inwestycja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google