Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IV Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich Zielonka, 28-29 października 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IV Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich Zielonka, 28-29 października 2010."— Zapis prezentacji:

1 IV Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich Zielonka, października 2010

2 670 mln euro = 2,667 miliarda PLN* ,68 PLN Alokacja dla MJWPU Wartość alokacji aktualnie zaangażowanej w konkursy i projekty systemowe * Kurs EBC z dnia r. co stanowi 66,56 % całości alokacji

3 Konkursy zakończone Działanie Termin naboru wniosków Alokacja na konkurs 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia – , Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich , Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez OPS , Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez PCPR , Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji ,00 P. VII Projekty innowacyjne temat: poszukiwanie skutecznych metod zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomi społecznej , Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – , Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – , Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacji w regionie – , Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacji w regionie , Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności , Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej – , Wyrównywanie szans edukacyjnych – , Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego , Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych – , Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty – , Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich ,00

4 Konkursy trwające oraz konkursy czekające na rozpoczęcie Działanie Termin naboru wniosków Alokacja na konkurs Wsparcie ekonomii społecznej r , Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw r ,00 Konkursy zakończone cd. Działanie Termin naboru wniosków Alokacja na konkurs Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – ,00 PVIII. Projekty innowacyjne temat: analiza, testowanie i wdrażanie idei flexicurity ,00

5 Priorytet Liczba wniosków zarejestrowanych Liczba wniosków ocenionych formalnie pozytywnie % pozytywnie ocenionych wniosków Wnioskowane dofinansowanie VI ,72% ,05 VII ,12% ,32 VIII ,39% ,27 IX ,54% ,67 SUMA: ,35% ,31 Ocena formalna – liczba i wartość wniosków

6 Priorytet Liczba wniosków po ocenie formalnej Liczba wniosków ocenionych merytorycznie pozytywnie* % ocenionych wniosków Wnioskowane dofinansowanie VI ,25% ,96 VII ,54% ,45 VIII ,52% ,63 IX ,52% ,33 SUMA: ,24% ,37 Ocena merytoryczna – liczba i wartość wniosków * Bez uwzględnienia konkursów trwających

7 1834 umów o wartości ,75 PLN 1834 umów o wartości ,75 PLN 37,93 % - w stosunku do alokacji ,98 % - w stosunku do alokacji zaangażowanej na konkursy i projekty systemowe Dane na dzień r.

8 Liczba i wartość umów zawartych w poszczególnych Priorytetach PO KL

9 Podział umów ze względu na rodzaj beneficjenta

10 Lp.PowiatLiczba projektówWartość 1 warszawski * ,99 2 radomski * ,37 3 płocki * ,55 4 siedlecki * ,28 5 wołomiński ,45 6 ciechanowski ,38 7 warszawski zachodni ,94 8 miński ,19 9 ostrołęcki * ,19 10 wyszkowski ,43 Ranking powiatów woj. mazowieckiego pod względem wartości realizowanych projektów (1-10)

11 Lp.PowiatLiczba projektówWartość 11 żyrardowski ,13 12 otwocki ,17 13 piaseczyński ,96 14 węgrowski ,68 15 sochaczewski ,59 16 grójecki ,84 17 mławski ,20 18 pułtuski ,18 19 pruszkowski ,34 20 nowodworski ,17 Ranking powiatów woj. mazowieckiego pod względem wartości realizowanych projektów (11-20)

12 Lp.PowiatLiczba projektówWartość 21 sokołowski ,29 22 łosicki ,59 23 białobrzeski ,80 24 płoński ,07 25 kozienicki ,22 26 lipski ,09 27 garwoliński ,26 28 przasnyski ,91 29 przysuski ,78 30 grodziski ,83 Ranking powiatów woj. mazowieckiego pod względem wartości realizowanych projektów (21-30)

13 Lp.PowiatLiczba projektówWartość 31 szydłowiecki ,63 32 legionowski ,01 33 zwoleński ,73 34 makowski ,84 35 gostyniński ,47 36 ostrowski ,04 37 żuromiński ,20 38 sierpecki ,43 Ranking powiatów woj. mazowieckiego pod względem wartości realizowanych projektów (31-38) * Powiat ziemski wraz z powiatem grodzkim

14 Rodzaj gminyIlość umówWartość umów gmina miejska (do 25 tys. mieszkańców) ,56 gmina miejsko-wiejska (do 25 tys. mieszkańców) ,22 gmina wiejska ,19 gminy powyżej 25 tys. mieszkańców ,40 Podział umów ze względu na rodzaj gminy

15 PriorytetIlość umówWartość umów VI (do 25 tys. mieszkańców) ,08 VII (do 25 tys. mieszkańców) ,99 VIII (do 25 tys. mieszkańców) ,01 IX (do 25 tys. mieszkańców) ,89 gminy powyżej 25 tys. mieszkańców ,40 Podział umów na priorytety z wyszczególnieniem umów zawartych z beneficjentami z gmin poniżej 25 tys. mieszkańców

16 Rodzaj gminyIlość umówWartość umów gmina miejska (do 25 tys. mieszkańców) ,00 gmina miejsko-wiejska (do 25 tys. mieszkańców) ,20 gmina wiejska ,88 gminy powyżej 25 tys. mieszkańców ,16 Podział umów w priorytecie VI

17 Rodzaj gminyIlość umówWartość umów gmina miejska (do 25 tys. mieszkańców) ,63 gmina miejsko-wiejska (do 25 tys. mieszkańców) ,22 gmina wiejska ,14 gminy powyżej 25 tys. mieszkańców ,43 Podział umów w priorytecie VII

18 Rodzaj gminyIlość umówWartość umów gmina miejska (do 25 tys. mieszkańców) ,68 gmina miejsko-wiejska (do 25 tys. mieszkańców) ,62 gmina wiejska ,71 gminy powyżej 25 tys. mieszkańców ,08 Podział umów w priorytecie VIII

19 Rodzaj gminyIlość umówWartość umów gmina miejska (do 25 tys. mieszkańców) ,25 gmina miejsko-wiejska (do 25 tys. mieszkańców) ,18 gmina wiejska ,46 gminy powyżej 25 tys. mieszkańców ,73 Podział umów w priorytecie IX

20 W ramach ogłoszonych konkursów w 2010 roku Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przyjmowała wnioski o dofinansowanie projektów które realizowały oddolne inicjatywy lokalne na terenach wiejskich w ramach działania: INICJATYWY LOKALNE NA RZECZ PODNOSZENIA POZIOMU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ NA OBSZRACH WIEJSKICH; INICJATYWY LOKALNE NA RZECZ AKTYWNEJ INTEGRACJI ; ODDOLNE INICJATYWY EDUKACYJNE NA OBSZARACH WIEJSKICH. W przyjętych na 2010 roku kryteriach strategicznych beneficjenci mogli liczyć na dodatkowe punkty podczas oceny merytorycznej projektu z uwagi, że w grupie docelowej znajdowały się osoby zamieszkałe (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) na terenie gmin wiejskich, miejsko – wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców. Kryteria te występowały w poddziałaniach 7.2.1, (50% grupy docelowej stanowiły takie osoby) Do dnia 30 czerwca 2010 na uczestników realizowanych projektów ze wszystkich priorytetów pochodziło z obszarów wiejskich, co stanowi ok. 45 % wszystkich uczestników projektów realizowanych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych

21 Dziękuję za uwagę Elżbieta Szymanik


Pobierz ppt "IV Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich Zielonka, 28-29 października 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google