Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Posiedzenie Rady ds. Przedsiębiorczości Warszawa, 15.07.2010 Człowiek – najlepsza inwestycja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Posiedzenie Rady ds. Przedsiębiorczości Warszawa, 15.07.2010 Człowiek – najlepsza inwestycja."— Zapis prezentacji:

1 Posiedzenie Rady ds. Przedsiębiorczości Warszawa, Człowiek – najlepsza inwestycja

2 670 mln euro = 2,803 miliarda PLN* ,00 PLN Alokacja dla MJWPU Wartość alokacji aktualnie zaangażowanej w konkursy i projekty systemowe * Kurs EBC z dnia r. co stanowi 57,76 % całości alokacji

3 Konkursy zakończone Działanie Termin naboru wniosków Alokacja na konkurs 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia – , Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich , Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez OPS , Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez PCPR , Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji ,00 P. VII Projekty innowacyjne temat: poszukiwanie skutecznych metod zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomi społecznej , Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – , Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacji w regionie , Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności , Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej – , Wyrównywanie szans edukacyjnych – , Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych – , Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty – , Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich ,00

4 Konkursy trwające oraz konkursy czekające na rozpoczęcie Działanie Termin naboru wniosków Alokacja na konkurs Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym r , Wsparcie ekonomii społecznej r , Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw (otwarty) , Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacji w regionie , Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw , Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego ,00 PVIII. Projekty innowacyjne temat: analiza, testowanie i wdrażanie idei flexicurity ,00

5 Priorytet Liczba wniosków zarejestrowanych Liczba wniosków ocenionych formalnie pozytywnie % pozytywnie ocenionych wniosków Wnioskowane dofinansowanie VI ,94% ,83 VII ,62% ,35 VIII ,87% ,81 IX ,34% ,64 SUMA: ,41% ,63 Ocena formalna – liczba i wartość wniosków

6 Priorytet Liczba wniosków po ocenie formalnej Liczba wniosków ocenionych merytorycznie pozytywnie* % ocenionych wniosków Wnioskowane dofinansowanie VI ,64% ,93 VII ,82% ,50 VIII ,24% ,20 IX ,58% ,19 SUMA: ,26% ,82 Ocena merytoryczna – liczba i wartość wniosków * Bez uwzględnienia konkursów trwających

7 1587 umów o wartości ,64 PLN 1587 umów o wartości ,64 PLN 27,81 % - w stosunku do alokacji ,16 % - w stosunku do alokacji zaangażowanej na konkursy i projekty systemowe Dane na dzień r.

8 Liczba i wartość umów zawartych w poszczególnych Priorytetach PO KL

9 Podział umów ze względu na rodzaj beneficjenta

10 Podział umów ze względu na wielkość przedsiębiorstwa

11 Lp.PowiatLiczba projektówWartość 1 warszawski ,19 2 radomski * ,49 3 płocki * ,11 4 siedlecki * ,30 5 wołomiński ,92 6 ciechanowski ,81 7 miński ,44 8 warszawski zachodni ,22 9 ostrołęcki * ,49 10 piaseczyński ,36 Ranking powiatów woj. mazowieckiego pod względem wartości realizowanych projektów (1-10)

12 Lp.PowiatLiczba projektówWartość 11 pruszkowski ,78 12 otwocki ,17 13 wyszkowski ,40 14 mławski ,75 15 pułtuski ,31 16 żyrardowski ,58 17 nowodworski ,82 18 łosicki ,62 19 sokołowski ,45 20 płoński ,82 Ranking powiatów woj. mazowieckiego pod względem wartości realizowanych projektów (11-20)

13 Lp.PowiatLiczba projektówWartość 21 kozienicki ,24 22 grójecki ,29 23 sochaczewski ,66 24 węgrowski ,13 25 lipski ,92 26 przysuski ,75 27 grodziski ,07 28 białobrzeski ,42 29 garwoliński ,71 30 legionowski ,39 Ranking powiatów woj. mazowieckiego pod względem wartości realizowanych projektów (21-30)

14 Lp.PowiatLiczba projektówWartość 31 zwoleński ,65 32 szydłowiecki ,00 33 przasnyski ,94 34 makowski ,77 35 gostyniński ,21 36 żuromiński ,20 37 ostrowski ,83 38 sierpecki ,00 Ranking powiatów woj. mazowieckiego pod względem wartości realizowanych projektów (31-38) * Powiat ziemski wraz z powiatem grodzkim

15 Dziękuję za uwagę Elżbieta Szymanik


Pobierz ppt "Posiedzenie Rady ds. Przedsiębiorczości Warszawa, 15.07.2010 Człowiek – najlepsza inwestycja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google