Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Posiedzenie Rady ds. Przedsiębiorczości Warszawa, 15.07.2010 Człowiek – najlepsza inwestycja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Posiedzenie Rady ds. Przedsiębiorczości Warszawa, 15.07.2010 Człowiek – najlepsza inwestycja."— Zapis prezentacji:

1 Posiedzenie Rady ds. Przedsiębiorczości Warszawa, 15.07.2010 Człowiek – najlepsza inwestycja

2 670 mln euro = 2,803 miliarda PLN* 1 619 098 621,00 PLN Alokacja 2007-2013 dla MJWPU Wartość alokacji aktualnie zaangażowanej w konkursy i projekty systemowe * Kurs EBC z dnia 29.06.2010 r. co stanowi 57,76 % całości alokacji

3 Konkursy zakończone Działanie Termin naboru wniosków Alokacja na konkurs 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia 29.03.2010 – 27.04.2010 62 673 235,00 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich 25.05.2010 - 24.06.20101 580 833,00 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez OPS 15.01.2010 - 18.02.2010 50 000 000,00 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez PCPR 15.01.2010 - 18.02.2010 32 000 000,00 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji 07.06.2010 - 05.07.20108 000 000,00 P. VII Projekty innowacyjne temat: poszukiwanie skutecznych metod zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomi społecznej 01.06.2010 - 30.06.2010 8 756 000,00 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw 26.01.2010 – 25.02.201090 239 707,00 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacji w regionie 09.02.2010 - 09.03.2010 19 980 000,00 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności 10.05.2010 - 09.06.20102 747 871,00 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej 02.02.2010 – 02.03.2010 24 802 074,00 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych 29.03.2010 – 27.04.2010 26 516 670,00 9.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych 15.02.2010 – 26.03.2010 15 917 950,00 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty 29.03.2010 – 27.04.2010 3 442 887,00 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich 18.05.2010 - 16.06.201012 977 225,00

4 Konkursy trwające oraz konkursy czekające na rozpoczęcie Działanie Termin naboru wniosków Alokacja na konkurs 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 16.08.2010 r. 20 000 000,00 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej 30.08.2010 r. 10 000 000,00 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw 07.07.2010 (otwarty)11 685 496,00 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacji w regionie 22.07.2010 30 758 592,50 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw 09.08.2010 28 437 155,00 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 08.07.2010 - 06.08.201035 068 130,00 PVIII. Projekty innowacyjne temat: analiza, testowanie i wdrażanie idei flexicurity 23.08.2010 - 23.09.2010 6 000 000,00

5 Priorytet Liczba wniosków zarejestrowanych Liczba wniosków ocenionych formalnie pozytywnie % pozytywnie ocenionych wniosków Wnioskowane dofinansowanie VI85068880,94% 792 291 425,83 VII2 4772 22089,62% 796 058 448,35 VIII3 3823 10791,87% 2 737 990 989,81 IX4 6863 71879,34% 1 867 110 720,64 SUMA: 11 3959 73385,41% 6 193 451 584,63 Ocena formalna – liczba i wartość wniosków

6 Priorytet Liczba wniosków po ocenie formalnej Liczba wniosków ocenionych merytorycznie pozytywnie* % ocenionych wniosków Wnioskowane dofinansowanie VI 68831445,64%259 994 383,93 VII 2 220121754,82%376 782 976,50 VIII 3 10775324,24%685 373 886,20 IX 3 7181 73246,58%760 870 343,19 SUMA: 9 7334 01641,26%2 083 021 589,82 Ocena merytoryczna – liczba i wartość wniosków * Bez uwzględnienia konkursów trwających

7 1587 umów o wartości 779 710 911,64 PLN 1587 umów o wartości 779 710 911,64 PLN 27,81 % - w stosunku do alokacji 2007-2013 48,16 % - w stosunku do alokacji zaangażowanej na konkursy i projekty systemowe Dane na dzień 30.06.2010 r.

8 Liczba i wartość umów zawartych w poszczególnych Priorytetach PO KL

9 Podział umów ze względu na rodzaj beneficjenta

10 Podział umów ze względu na wielkość przedsiębiorstwa

11 Lp.PowiatLiczba projektówWartość 1 warszawski370334 817 568,19 2 radomski *9655 473 415,49 3 płocki *6739 990 331,11 4 siedlecki *10823 910 917,30 5 wołomiński8217 496 894,92 6 ciechanowski5615 810 099,81 7 miński6414 935 573,44 8 warszawski zachodni2113 683 188,22 9 ostrołęcki *4812 848 347,49 10 piaseczyński2611 720 282,36 Ranking powiatów woj. mazowieckiego pod względem wartości realizowanych projektów (1-10)

12 Lp.PowiatLiczba projektówWartość 11 pruszkowski3010 727 865,78 12 otwocki2310 246 494,17 13 wyszkowski309 753 885,40 14 mławski288 890 726,75 15 pułtuski188 698 215,31 16 żyrardowski148 514 565,58 17 nowodworski178 288 836,82 18 łosicki257 522 946,62 19 sokołowski287 308 307,45 20 płoński226 686 118,82 Ranking powiatów woj. mazowieckiego pod względem wartości realizowanych projektów (11-20)

13 Lp.PowiatLiczba projektówWartość 21 kozienicki206 220 363,24 22 grójecki316 206 964,29 23 sochaczewski126 087 994,66 24 węgrowski355 812 185,13 25 lipski195 271 780,92 26 przysuski295 232 233,75 27 grodziski194 671 662,07 28 białobrzeski164 608 737,42 29 garwoliński324 255 010,71 30 legionowski183 545 509,39 Ranking powiatów woj. mazowieckiego pod względem wartości realizowanych projektów (21-30)

14 Lp.PowiatLiczba projektówWartość 31 zwoleński153 498 159,65 32 szydłowiecki143 298 321,00 33 przasnyski72 990 320,94 34 makowski152 899 605,77 35 gostyniński112 474 762,21 36 żuromiński91 821 107,20 37 ostrowski61 570 620,83 38 sierpecki71 197 218,00 Ranking powiatów woj. mazowieckiego pod względem wartości realizowanych projektów (31-38) * Powiat ziemski wraz z powiatem grodzkim

15 www.mazowia.eu www.efs.gov.pl Dziękuję za uwagę Elżbieta Szymanik


Pobierz ppt "Posiedzenie Rady ds. Przedsiębiorczości Warszawa, 15.07.2010 Człowiek – najlepsza inwestycja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google