Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Starogard Gdański, dnia 12 maja 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Starogard Gdański, dnia 12 maja 2012 r."— Zapis prezentacji:

1 Starogard Gdański, dnia 12 maja 2012 r.
RACJONALIZACJA GOSPODARKI ODPADAMI POPRZEZ BUDOWĘ ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH „STARY LAS” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Starogard Gdański, dnia 12 maja 2012 r.

2 Plan prezentacji Po co w ogóle jest ten Zakład? Czym jest ZUOK?
Za co płacimy obecnie? Za co niebawem będziemy płacić?

3 Po co w ogóle jest ten Zakład?
Prawo: 10 dyrektyw unijnych 13 polskich ustaw Kilkadziesiąt rozporządzeń Za brak stosowania - KARY!!!

4 Po co w ogóle jest ten Zakład?
Pragmatyzm Każdy z nas „produkuje” od 250 do 300 kg odpadów rocznie 16% ceny produktu to koszt opakowania Około 50 % odpadów można wykorzystać jako kompost 1 szklana butelka ponownie wprowadzona do obiegu zaoszczędza energię równą świeceniu 100-watowej żarówki przez 4 godziny

5 Po co w ogóle jest ten Zakład? (3)
Ekologia, ochrona środowiska i ochrona zdrowia: Zapobieganie zanieczyszczeniom wód Zapobieganie wyrzucaniu odpadów do lasów Zapobieganie chorobom i epidemiom Drugie życie odpadów

6 Czym jest ZUOK? Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”
Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych dla 20 gmin Instalacja odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

7 Dofinansowanie Projektu
Na łączną wartość projektu 115,5 mln zł Projekt uzyskał dofinansowanie w formie: Dotacji ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (75% kosztów kwalifikowanych = 70,8 mln zł) Pożyczki inwestycyjnej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (21,82% kosztów kwalifikowanych = 20,6 mln zł).

8 Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

9 Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Region Południowy Liniewskie Góry Skarszewy Gostomie Linowiec Zblewo ZZO Stary Las Strych Bietowo Osówek Bobrowiec Osiek Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych (MBP, zagospodarowanie odpadów zielonych, składowanie balastu) Instalacja regionalna (składowanie balastu) Składowisko spełniające wymogi ochrony środowiska, nie przewidziane do zastępczej obsługi regionu

10

11 Działalność ZUOK (1) Wydajność zakładu 60.000÷65.000 Mg odpadów/rok,
Zakład składać się będzie m.in. z: - sortowni, - kompostowni, - kwatery balastowej (składowiska), - biogazowni, zespołu instalacji pomiarowych (m.in. wag, bramek dozymetrycznych, stacji pogodowej, piezometrów i reperów) szeregu instalacji pomocniczych (m.in. oczyszczalni odcieków, linii przygotowującej do produkcji paliwa alternatywnego, magazynów odpadów niebezpiecznych i azbestu)

12 Działalność ZUOK (2) Maszyny i urządzenia: - kompaktor,
- samochody hakowce, - ładowarki, - przerzucarka bramowa, - mobilne sito obrotowe, - rozdrabniarka wielkogabarytów, - kruszarka do gruzu, - inne maszyny i urządzenia (wózki widłowe, ciągniki, spycharki, samochód dostawczy).

13 Główne efekty realizacji ZUOK :
Odzysk do 70% z całkowitego strumienia odpadów , Zmniejszenie ilości składowanych odpadów ulegających biodegradacji poniżej 35% ilości wytworzonych w 1995 r., zgodnie z wymogami dyrektywy 1999/31/UE. Powstająca kwatera składowania balastu o pojemności t odpadów wystarczy na ok lat, Odzysk materiału organicznego w postaci kompostu, Produkcja energii elektrycznej z gazu wysypiskowego, Zamknięcie i rekultywacja 11 składowisk odpadów

14 Teren budowy przed rozpoczęciem prac październik 2009

15 Prace ziemne marzec 2010

16 Kwatera odpadów organicznych
sierpień 2011

17 Magazyn odpadów niebezpiecznych
październik 2011

18 Dostawa rozdrabniacza wielkogabarytów
grudzień 2011

19 Hala dojrzewania kompostu
styczeń 2012

20 Część dostarczonych kontenerów
styczeń 2012

21 Fragment kompostowni kontenerowej i hali sortowni
listopad 2011

22 Dostawa kompaktora styczeń 2012

23 Za co płacimy obecnie? (1)
Cena za pojemnik odpadów System selektywnej zbiórki – zależny od przewoźnika W cenie jest koszt opłaty marszałkowskiej za składowanie WIĘKSZOŚCI ODPADÓW mniejszość odpadów jest wysortowana i sprzedawana Śmieci „walają” się po lasach

24 Za co płacimy obecnie? (2)
Nie wszystkie składowiska odpadów spełniają stare normy UE, a uchwalane są nowe normy Brak regionalnej „spalarni” odpadów Część mieszkańców się uchyla od płacenia Poprzez składowanie utylizuje się 90-95% odpadów

25 Za co będziemy niebawem płacić? (1)
Rewolucja w odpadach od 1 lipca 2013 roku Wszyscy mieszkańcy objęci systemem zbiórki Będziemy płacić „opłatę śmieciową” Jednolity system zbiórki na terenie regionu OPŁATA W ODERWANIU OD ILOŚCI ODPADÓW!

26 Za co będziemy niebawem płacić? (2)
Umowę z przewoźnikiem podpisuje Gmina Gmina ma też obowiązek tworzyć łatwo dostępne dla mieszkańca punktów selektywnej zbiórki, przy czym selektywna zbiórka obejmuje co najmniej: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe oraz odpady ulegające biodegradacji – w tym opakowaniowe, Gmina prowadzi działania informacyjne i edukacyjne Gmina osiąga wskaźniki i płaci kary za ich nieosiąganie

27 Za co będziemy niebawem płacić? (3)
WSZYSCY są objęci systemem i WSZYSCY płacą Uchylających się od płacenia ścigać będzie się jak za podatki Do końca roku gmina ma obowiązek ustalić system gospodarowania odpadami Wszyscy składamy deklaracje, których wzór określi Gmina Będziemy płacić według stawek – od liczby mieszkańców lub od ilości zużytej wody lub od powierzchni lokalu lub za gospodarstwo domowe

28 Kalkulacja stawki Stawka musi umożliwić pokrycie:
1. Kosztów tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 2. Kosztów odbioru, przewozu odpadów, 3. Kosztów utylizacji odpadów 4. Kosztów obsługi administracyjnej systemu, Stawka musi uwzględniać: liczbę mieszkańców, ilość odpadów, nieregularność wytwarzania odpadów Stawka powinna być niższa w przypadku selektywnej zbiórki odpadów

29 Kalendarz wynikający z ustawy (1)
ustawa wchodzi w życie - Rejestr Działalności Regulowanej pierwsze kwartalne sprawozdanie przedsiębiorców, – uchwały gmin: regulaminy ucipwg; stawki opłat; terminy, tryb, częstotliwość uiszczania opłat; szczegółowe zasady świadczenia usług; wzory i terminy deklaracji pierwsze roczne sprawozdanie Gminy,

30 Kalendarz wynikający z ustawy (2)
start nowego systemu, osiągnięcie wskaźnika 50% (wagowo) nie składowanych odpadów biodegradowalnych, osiągnięcie wskaźnika 35% (wagowo) nie składowanych odpadów biodegradowalnych, – osiągnięcie wskaźników 50% (wagowo) poziomu recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz 70% (wagowo) poziomu recyclingu odpadów budowlanych i rozbiórkowych innych niż niebezpieczne

31 Zapraszamy na stronę: www.starylas.pl
Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. Starogard Gdański, ul. Paderewskiego 6 Tel. (58) , fax (58) Zapraszamy na stronę:


Pobierz ppt "Starogard Gdański, dnia 12 maja 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google