Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Farmakologia Farmakoterapia układu krążenia. Niewydolność serca jest stanem, w którym następuje upośledzenie funkcji serca jako pompy, powodujące zmniejszenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Farmakologia Farmakoterapia układu krążenia. Niewydolność serca jest stanem, w którym następuje upośledzenie funkcji serca jako pompy, powodujące zmniejszenie."— Zapis prezentacji:

1 Farmakologia Farmakoterapia układu krążenia

2 Niewydolność serca jest stanem, w którym następuje upośledzenie funkcji serca jako pompy, powodujące zmniejszenie przepływu krwi w tkankach, powodujące zaburzenia na skutek nie pokrywania ich potrzeb metabolicznych.

3 Klasyfikacja NYHA Klasa I. Choroba serca bez ograniczenia fizycznej aktywności. Podstawowa aktywność fizyczna nie powoduje zmęczenia, duszności, kołatania serca i bólów wieńcowych.

4 Klasyfikacja NYHA Klasa II. Choroba serca powodująca niewielkie ograniczenia aktywności fizycznej. Dobre samopoczucie w spoczynku. Podstawowa aktywność powoduje zmęczenie, duszność, kołatanie serca, bóle wieńcowe.

5 Klasyfikacja NYHA Klasa III. Choroba serca powodująca ograniczenie aktywności fizycznej. Dobre samopoczucie w spoczynku. Mniejsza niż podstawowa aktywność fizyczna powoduje zmęczenie, duszność, kołatanie serca, bóle wieńcowe.

6 Klasyfikacja NYHA Klasa IV. Choroba serca, która przy jakiejkolwiek aktywności fizycznej wywołuje dyskomfort. Objawy niewydolności serca lub niewydolności wieńcowej mogą występować nawet w spoczynku. Jeśli zostanie podjęta jakakolwiek aktywność fizyczna, wzrasta dyskomfort.

7 W zależności od klasy NYHA pacjent otrzymuje odpowiednią kompozycję leków

8 Klasa I: ACE-I + ew. βbloker jeśli pacjent po zawale m.s + lek moczopędny (furosemid lub tiazydowy, w zależności od stopnia przewodnienia)

9 Klasa II: ACE-I + βbloker + lek moczopędny (furosemid lub tiazydowy, w zależności od stopnia przewodnienia)

10 Klasa III: ACE-I + βbloker + lek moczopędny (furosemid lub tiazydowy, w zależności od stopnia przewodnienia) + spironolakton + ew. digoksyna(jeśli pacjent szybki, z zastojem nad płucami)

11 Klasa IV: ACE-I + βbloker + lek moczopędny (furosemid lub tiazydowy, w zależności od stopnia przewodnienia) + spironolakton + ew. digoksyna(jeśli pacjent szybki, z zastojem nad płucami) + leki inotropowe (+) dopamina/dobutamina

12 Leki poprawiające kurczliwość mięśnia sercowego.

13 Glikozydy nasercowe – mechanizm działania Zahamowanie aktywności pompy sodowo-potasowej i przez to zaburzenie wydalania wapnia z komórki oraz umożliwienie napływu wapnia do komórek włókna mięśniowego.

14 Naparstnica

15 Glikozydy naparstnicy - działanie Zwiększenie siły skurczu włókien sercowych (Inotropowo +) Zwiększenie napięcia włókien (Tonotropowo +) Zmniejszenie szybkości przewodzenia i powstawania impulsów w sercu (Dromotropowo -) Zwiększenie pobudliwości mięśnia (Batmotropowo +)

16 Efekty: Zwiększenie objętości wyrzutowej serca Poprawienie przepływów przez tkanki (głównie nerki) – zwiększenie diurezy - zmniejszenie obrzęków Zmniejszenie częstości uderzeń serca Działanie antyarytmiczne

17 Wskazania: Niewydolność krążenia pochodzenia sercowego Migotanie lub trzepotanie przedsionków z przyspieszoną czynnością komór Napadowe częstoskurcze Choroby zastawkowe z objawami niewydolności Kardiomiopatia niedokrwienna

18 Przeciwwskazania: 1. Zaburzenia elektrolitowe: hipokaliemiaK + hipomagnezemiaMg 2+ hiperkalcemiaCa 2 2. Schorzenia, gdzie nie wskazane jest działanie inotropowo dodatnie: - zaciskające zapalenie osierdzia - tamponada serca - wady zastawki mitralnej z zawężeniem drogi odpływu - kardiomiopatia przerostowa - koarktacja aorty

19 Przeciwwskazania: 3. Liczne komorowe zaburzenia rytmu serca 4. Zespół WPW (Wolffa-Parkinsona- Whitea) (bo zwiększenie przewodzenia go nasila) 5. Bloki serca (zwłaszcza przedsionkowo- komorowe) 6. Planowana kardiowersja (bo zwiększona pobudliwość grozi migotaniem)

20 Preparaty: Digoxin tabl. 0,1 i 0,25 mg Digoxin roztwór do wstrzyknięć 0,25 mg/ml (ampułki po 2 ml)

21 Digoxin tabletki

22 Digoxin ampułki

23 Dawkowanie: Zależy od stanu klinicznego pacjenta Rozpoczynamy od 0,25-0,5 mg – dawka wysycająca, następnie na podstawie obrazu klinicznego i EKG ustalamy indywidualne dawki podtrzymujące Przy sporej niewydolności – zaburzenie krążenia trzewnego – podajemy i.v lub i.m Dawka lecznicza niewiele niższa od dawki toksycznej – konieczność monitorowania stężenia (0,8 – 1,2 ng/ml) W nadczynności tarczycy – zwiększamy dawkę –serce mniej wrażliwe na digox.

24 Po podaniu leku... Pierwsze efekty działania po 3 godzinach Max działanie po 5 godz. Jeśli niewydolność nerek – dawkę musimy zmniejszyć tyle, o ile zmniejszony jest klirens kreatyniny. Bezwzględna kontrola jonogramu potas i wapń – K i Ca!

25 EKG

26 Zmiany w EKG po digoxynie: Spłaszczenie lub odwrócenie załamka T Obniżenie odcinka ST Wydłużanie odcinka PR Skracanie odcinka QT Mogą naśladować zmiany w chorobie niedokrwiennej serca!

27 Interakcje: Neomycyna, metoklopramid, związki alkalizujące, cholestyramina zmniejszają wchłanianie digoxyny Chinidyna, nifedypina i diuretyki oszczędzające potas zwiększa stężenie digoxyny w osoczu 2-4 razy Diuretyki nieoszczędzające potasu – uwaga na hipokaliemię!

28 Zatrucie digoxyną: Zmniejszenie łaknienia, nudności, wymioty, biegunka i bóle brzucha Bóle głowy, zmęczenie, senność, bezsenność Przymglenie widzenia, widzenie na żółto Zaburzenia rytmu serca (blok AV, ekstrasystolie) Drgawki W długotrwałym stosowaniu depresja i ginekomastia

29 Postępowanie w zatruciu: Arytmia – fenytoina, lidokaina, - adrenolityki Bradykardia i bloki I i II st. – adrenalina UWAGA na kardiowersję! – z Digoxyną może dać migotanie komór. Ciężkie zatrucie – antidotum: Digibind Digitalis-Antidot BM

30 Digibind

31 Inne leki inotropowe stosowane w ratownictwie: DOBUTAMINA W ostrej niewydolności serca (zawał, zespół małego rzutu) Nie podnosi RR Ds. 2,5-10 g/kg m.c we wlewie (nie podawać z krwią i roztw. Alkalizującymi!) Preparaty: Dobuject, Dobutamin, Dobutamine

32 Dobuject

33 Dobutamine


Pobierz ppt "Farmakologia Farmakoterapia układu krążenia. Niewydolność serca jest stanem, w którym następuje upośledzenie funkcji serca jako pompy, powodujące zmniejszenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google