Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Wychowanie patriotyczne poprzez krajoznawstwo i turystykę szkolną”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Wychowanie patriotyczne poprzez krajoznawstwo i turystykę szkolną”"— Zapis prezentacji:

1 „Wychowanie patriotyczne poprzez krajoznawstwo i turystykę szkolną”
Marian Dzimira

2 Celem wychowania patriotycznego poprzez krajoznawstwo i turystykę szkolną jest umiłowanie Kraju Ojczystego, uczenie młodych odkrywania krajoznawczych skarbów oraz dziedzictwa kulturowego regionu i Polski.

3 Ruch krajoznawczo-turystyczny w szkole
Szkolne Kluby Krajoznawczo – Turystyczne PTTK Szkolne Koła PTSM Uczniowskie Kluby Sportowe Drużyny ZHP Inne organizacje

4 Działalność krajoznawczo – turystyczna w szkołach realizowana jest w następujących formach
Wycieczki szkolne Rajdy turystyczne Zloty Kolonie Obozy wędrowne Obozy kolarskie i ekologiczne Wycieczki tematyczne Konkursy Turnieje Zielone klasy Zdobywanie odznak turystyki kwalifikowanej Spotkania z ciekawymi ludźmi, szczególnie zasłużonymi dla regionu

5 Zadania 1. Kształtowanie u młodzieży szacunku
do ojczystej ziemi, kultury i małych ojczyzn. 2. Rozwijanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowań turystyką, rekreacją, sportem i krajoznawstwem. 3. Nabywanie umiejętności i nawyków uprawiania turystyki szkolnej. 4. Przeciwdziałanie patologiom wśród dzieci i młodzieży poprzez turystykę i krajoznawstwo.

6 Schronisko Młodzieżowe PTSM „Matecznik” w Przemyślu

7 Kolonie dla dzieci z rodzin bez zabezpieczenia socjalnego
Roztocze Środkowe

8 Zagroda Guciów

9 Obóz Młodych Publicystów Krajoznawczych
Arboretum w Bolestraszycach

10 Zamek w Krasiczynie

11 Zajęcia profilaktyczne z psychologiem

12 Inwentaryzacja krajoznawcza - obóz MST, gmina Bystrzyca Kłodzka
ZALESIE - kościół fil. p.w. św. Anny

13 LASÓWKA - kościół filialny p.w. św. Antoniego Padewskiego

14 PORĘBA, postument figury

15 RUDAWA, Ukrzyżowanie

16 MIĘDZYGÓRZE, Limba obok "Góralki"

17 Krzyż Pokutny

18 Uczestnicy obozu MST

19 Konkurs „Poznajemy Ojcowiznę”
Celem konkursu jest: Poznawanie Ziemi Ojczystej, jej przeszłości i dnia dzisiejszego, Pogłębianie wiadomości o miejscu zamieszkania i różnych zakątkach kraju Rozwijanie wśród dzieci i młodzieży umiejętności dostrzegania walorów krajoznawczych i kulturowych swojego regionu, Dokumentowanie poznawanych obiektów przy pomocy fotografii, rysunku, nagrań dźwiękowych, filmowych, video, stron internetowych, prezentacji na CD i innych. Tematyka konkursu: Mój dom rodzinny, moja miejscowość, jej położenie, krajobraz i stan środowiska, Dzieje mojej rodziny, tradycje i zwyczaje, Historia mojej Ojcowizny, obiekty zabytkowe, miejsca pamięci, Ludzie mojej miejscowości zasłużeni dla regionu i kraju, Moje najciekawsze ścieżki krajoznawczo-turystyczne, Nasza szkoła, historia i tradycje SKKT-PTTK , SK PTSM w mojej szkole, Moja Ojcowizna - jej miejsce w Polsce i Europie, Losy moich bliskich i rodaków poza granicami kraju.

20 Prace nagrodzone

21

22

23 Wręczenie nagród

24 Promocja Małych Ojczyzn

25 Promocja Małych Ojczyzn

26 Konkurs Krasomówczy i Polakach.
Celem konkursu krasomówczego jest zwrócenie uwagi dzieciom i młodzieży na potrzebę pielęgnacji języka ojczystego oraz rozbudzenie zamiłowania do pięknego i sugestywnego mówienia . Zadaniem konkursu jest również rozwijanie zainteresowań młodzieży dla poznania własnego regionu, jego historii, dorobku oraz zdobywanie wiedzy o Polsce i Polakach.

27 Wystąpienia krasomówcze

28

29 Wręczenie nagród i upominków

30 Golub – Dobrzyń Finał Centralny Konkursu Krasomówczego

31 Legnica Finał Centralny Konkursu Krasomówczego


Pobierz ppt "„Wychowanie patriotyczne poprzez krajoznawstwo i turystykę szkolną”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google