Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Społeczne Towarzystwo Oświatowe. Nasze stowarzyszenie Społeczne Towarzystwo Oświatowe (STO) jest organizacją pozarządową działającą non profit na rzecz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Społeczne Towarzystwo Oświatowe. Nasze stowarzyszenie Społeczne Towarzystwo Oświatowe (STO) jest organizacją pozarządową działającą non profit na rzecz."— Zapis prezentacji:

1 Społeczne Towarzystwo Oświatowe

2

3 Nasze stowarzyszenie Społeczne Towarzystwo Oświatowe (STO) jest organizacją pozarządową działającą non profit na rzecz upowszechniania w Polsce idei nowoczesnej szkoły, łączącej harmonijnie edukację i wychowanie. Stara się o: uspołecznianie oświaty, budowanie społeczeństwa obywatelskiego, doskonalenie systemu edukacji narodowej.

4 Nasze stowarzyszenie Te cele osiągane są przez: propagowanie nowych form kształcenia, krzewienie wiedzy o edukacji, dbałość o kwalifikacje i autorytet nauczycieli współpracę rodziców i nauczycieli opartą na wzajemnym zaufaniu.

5 Struktura organizacyjna STO działa w całej Polsce poprzez swoje struktury lokalne tj. Samodzielne Koła Terenowe (SKT) SKT są: organami zakładającymi i prowadzącymi szkoły mają osobowość prawną realizują samodzielnie strategie i cele STO w formach i zakresach określonych Statutem prowadzone przez Zarządy Kół, które wybierają Zarząd Główny STO Stowarzyszenie kierowane jest przez Zarząd Główny na czele z prezesem.

6 Jesteśmy OPP Społeczne Towarzystwo Oświatowe jako organizacja pożytku publicznego, zarejestrowana w KRS pod numerem 0000012189 może przyjmować wpłaty w wysokości 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Otrzymane kwoty STO wykorzystuje na cele statutowe, ze szczególnym zwróceniem uwagi na potrzeby tych swoich szkół, które działają w środowiskach niezamożnych i tych uczniów, którzy potrzebują pomocy stypendialnej.

7 Rys historyczny W II połowie 1987 r. grupa rodziców i nauczycieli postanowiła tworzyć legalne i niezależne szkoły społeczne. Rok 1988 był czasem walki o legalizację Towarzystwa. Mimo oporu stawianego przez ówczesne MEN, 29 XII 1988 r. STO zostało zarejestrowane. W dniu 24 II 1989 r. po orzeczeniu NSA, że wynikająca z Konstytucji bezpłatność szkoły publicznej jest prawem, a nie obowiązkiem obywateli, uzyskano możliwość pobierania czesnego za naukę. Dynamiczny rozwój STO i szkolnictwa niepublicznego nastąpił w okresie, kiedy ministrem edukacji był prof. Henryk Samsonowicz (1989-1991)

8 Szkoły STO ok. 15 000 uczniów w ok. 180 szkołach, które zatrudniają prawie 3 000 osób Są to szkoły podstawowe, gimnazjalne, licea, działają także przedszkola, szkoły artystyczne, integracyjne, szkoły i kursy dla dorosłych Wszystkie szkoły maja uprawnienia szkół publicznych Nauka jest odpłatna, na zasadzie non profit We współpracy z OHP angażuje się w szkolnictwo zawodowe

9 Szkoły STO w Białymstoku Zespół Szkół STO Społeczne Przedszkole Nr 1 STO Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1 STO Społeczne Gimnazjum Nr 4 STO ul. Mieszka Pierwszego 5 Zespół Szkół Społecznych Nr 2 STO Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 2 STO Społeczne Gimnazjum Nr 2 STO ul. Narewska 13 Zespół Szkół Społecznych STO w Białymstoku Społeczne Gimnazjum Nr 8 STO Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO ul. Fabryczna 10

10 www.sto.org.pl Adres Biura STO 00-029 Warszawa, ul. Nowy Świat 39 tel. 22 826 78 64 tel. 22 828 88 57 faks 22 826 78 03


Pobierz ppt "Społeczne Towarzystwo Oświatowe. Nasze stowarzyszenie Społeczne Towarzystwo Oświatowe (STO) jest organizacją pozarządową działającą non profit na rzecz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google