Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zenon Wiśniewski Model funkcjonowania lokalnego partnerstwa na rzecz wzmocnienia aktywności zawodowej osób 50+

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zenon Wiśniewski Model funkcjonowania lokalnego partnerstwa na rzecz wzmocnienia aktywności zawodowej osób 50+"— Zapis prezentacji:

1 Zenon Wiśniewski Model funkcjonowania lokalnego partnerstwa na rzecz wzmocnienia aktywności zawodowej osób 50+

2 Niska aktywność zawodowa osób starszych w Polsce W Polsce tylko co trzecia osoba w wieku powyżej 50 lat pracuje, a w Szwecji prawie 70%. Polacy obawiają się zmian reguł gry w prawie emerytalnym zmierzających do wydłużenia okresu pracy i starają się jak najwcześniej opuścić rynek pracy. Co więcej, nie wykazują też zainteresowania bodźcami zachęcającymi do dłuższej aktywności zawodowej. Najczęściej skargom na zmęczenie pracą zawodową towarzyszy przekonanie o presji pracodawców na przechodzenie osób starszych na emeryturę i o dyskryminacji ze względu na wiek. Można domniemywać, że zainteresowanie pracą wśród starszych osób niepracujących jest jeszcze niższe.

3 3 Źródło: Eurostat

4 4

5 5

6 6 KrajMK Austria6560 Belgia6564 Dania6565 Finlandia63-6863-68 Francja6060 Grecja6565 Hiszpania6565 Holandia6565 Irlandia6565 Niemcy6565 Portugalia6565 Szwecja61-6561-65 Wielka Brytania6560 Włochy58-6558-65

7

8

9

10 Ludność w wieku produkcyjnym 2010 rok 1.333,4 tys. osób 2035 rok 1.105,4 tys. osób Spadek w 2035 roku o 233 tys. osób w stosunku do 2010 r. W latach 2011 – 2015 spadek będzie wynosił już 40,3 tys. osób Obecnie mamy ok. 140 tys. osób bezrobotnych (stopa bezrobocia 16,6%)

11

12

13 Nasz region w przyszłości Biorąc pod uwagę przewidywany w przyszłości deficyt rąk do pracy w regionie kujawsko- pomorskim, należy uwzględnić konieczność aktywizacji zawodowej trzech grup osób starszych na rynku pracy: pracujących – zarządzanie wiekiem bezrobotnych – urzędy pracy i pracodawcy biernych zawodowo – urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej i pracodawcy

14 Postawy bezrobotnych W opinii pośredników pracy naszego województwa 50% bezrobotnych nie jest zainteresowanych pracą Do roboty? – w życiu!. Pan przyszedł do PUP pod wpływem alkoholu. Brak motywacji do szukania pracy. Woli wypić piwko z kolegami i pozbierać puszki. Pracuje na czarno – będzie unikał legalnej pracy bo ma komornika (alimenty).

15 Zainteresowanie pracą zarobkową wśród osób niepracujących według płci OdpowiedźLiczba% Tak29133,6 Raczej tak14616,9 Raczej nie8710,0 Nie31536,4 Trudno powiedzieć273,1 Ogółem866100,0

16 Płaca netto w złOgółemw tym z wykształceniem zasadniczym zawodowym średnim zawodowym wyższym magisterskim Poniżej 80012,114,75,10 801 – 100027,130,715,427,3 1001 – 120011,710,720,59,1 1201 – 150025,128,023,131,8 1501 – 200017,014,720,513,6 2001 – 25002,81,32,64,5 Powyżej 25004,0012,813,6 Razem100,0 Miesięczne wynagrodzenie netto zachęcające do podjęcia pracy osoby nieaktywne zawodowo (%)

17 Sytuacja na rynku pracy podstawą budowy strategii Wykorzystanie w regionie kujawsko-pomorskim sprawdzonych już w krajach wysoko rozwiniętych strategii zarządzania wiekiem nie będzie możliwe bez uwzględnienia specyfiki rynku pracy. Nie można bowiem bezpośrednio implementować rozwiązań z krajów, gdyż przedsiębiorstwa działają tam w innych uwarunkowaniach zewnętrznych. Co więcej, wypracowanie wspólnego modelu zarządzania wiekiem dla większej liczby organizacji nie jest ani możliwe, ani uzasadnione. Skomplikowane zależności zapewniają wysoką skuteczność strategii jedynie przy jej indywidualnym konstruowaniu i dostosowywaniu do zmieniającej się sytuacji na lokalnym rynku pracy.

18 Głównymi instytucjami, które dysponują informacjami o lokalnych rynkach pracy w regionie są: powiatowe urzędy pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu i Wojewódzki Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.

19 Statystyka państwowa a zarządzanie wiekiem Należy podkreślić, że statystyka państwowa nie jest dostosowana do potrzeb zarządzania wiekiem w organizacjach i istnieje potrzeba budowy obserwatorium dla osób 50+ na lokalnych rynkach pracy, będącego jednocześnie platformą wymiany informacji między pracodawcami a pracownikami i instytucjami rynku pracy. W oficjalnych statystykach brakuje bowiem zdezagregowanych informacji o ludzi starszych według różnych przekrojów na lokalnych rynkach pracy. Szczególnie odczuwa się niedobór danych na temat niedostatków kwalifikacyjnych pracujących w wieku 50 lat i więcej.

20 Głównym celem tworzonej instytucji partnerstwa o specyfice obserwatorium rynku pracy (ORP) będzie wymiana informacji między instytucjami rynku a pracodawcami w celu wspierania strategii zarządzania wiekiem w organizacjach działających na terenie dwóch powiatów województwa kujawsko- pomorskiego. Tworzona instytucja będzie zarazem platformą komunikacji, jak również siecią współpracy instytucji rynku pracy i pracodawców. Dotychczas nie stworzono w Polsce wzorca instytucji partnerstwa o charakterze obserwatorium lokalnego rynku pracy ludzi starszych.

21 Interesariusze W skład ORP wchodzić będą przedstawiciele pracodawców, związków zawodowych, instytucji rynku pracy i organizacji pozarządowych działających na terenie Grudziądza. Pracodawców będą reprezentowały firmy uczestniczące w projekcie, działające w różnych branżach. Podejmie się także intensywne działania w celu pozyskania przedsiębiorstw nie biorących udziału w projekcie.

22 Interesariusze partnerstwa Zaproponowane rozwiązanie będzie posiadało charakter innowacji społecznej i zmierzało do uzyskania efektów synergii wynikających ze współpracy czterech grup interesariuszy: - pracodawców i ich organizacji, jak np. Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan, Izba Handlowo- Przemysłowa w Toruniu, Grudziądzka Izba Gospodarcza; - związków zawodowych; - instytucji rynku pracy – PUP Grudziądz, WUP i instytucji szkoleniowych; - partnerów rynku pracy – organizacji pozarządowych.

23 Zadania ORP Ośrodek będzie centrum przepływu informacji dotyczących sytuacji osób 50+ na lokalnym rynku pracy. ORP będzie wspierało nawiązywanie i utrzymywanie współpracy instytucji działających na lokalnym rynku pracy na rzecz aktywizacji zawodowej osób starszych.

24 Zadania ORP Celem ośrodka będzie diagnozowanie potrzeb szkoleniowych pracowników 50+ na lokalnym rynku pracy. Monitorowanie oferty firm szkoleniowych w zakresie kształcenia ustawicznego dla generacji 50+.

25 Zarządzający ORP - określa kierunki działania we współpracy z ekspertami ad-hoc; - kieruje pracami ORP; - wyznacza zadania moderatorów; - zwołuje comiesięczne posiedzenie interesariuszy; Administrator portalu - współpracuje z moderatorem ORP Moderator + wolontariusze - umieszcza informacje i komunikaty na stronie internetowej; - zbiera i przetwarza informacje; - przygotowuje raporty; Przekazywanie informacji Instytucje rynku pracy - możliwość aktywizacji zawodowej osób 50+ i ich szkolenie; - statystyka rynku pracy; Partnerzy rynku pracy Informacje o działaniach na rzecz osób starszych Związki zawodowe Potrzeby pracowników 50+ Pracodawcy Zapotrzebowanie na osoby starsze według kwalifikacji Zebranie interesariuszy - platforma wymiany informacji o osobach 50+ - określa zadania i potrzeby partnerów; - nowe propozycje działań;


Pobierz ppt "Zenon Wiśniewski Model funkcjonowania lokalnego partnerstwa na rzecz wzmocnienia aktywności zawodowej osób 50+"

Podobne prezentacje


Reklamy Google