Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Dobre Praktyki w ramach PO KL – ucz się od najlepszych! Priorytet IX Łódź, 1 października 2009 r. Kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Dobre Praktyki w ramach PO KL – ucz się od najlepszych! Priorytet IX Łódź, 1 października 2009 r. Kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji zawodowych."— Zapis prezentacji:

1 1 Dobre Praktyki w ramach PO KL – ucz się od najlepszych! Priorytet IX Łódź, 1 października 2009 r. Kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Technikum Urządzeń Sanitarnych w ZSP Nr 3 w Łodzi we współpracy z MSG sp. z o.o.

2 Łódź, 1 października 2009 r. 2 Plan prezentacji 1.Skąd pomysł na projekt? 2.Prace nad projektem (samodzielne pisanie, czy we współpracy) 3.Założenia projektu 4.Osiągnięte rezultaty 5.Dokumentacja zdjęciowa 6.Rozliczenie projektu 7.Promocja 8.Dobre rady dla przyszłych beneficjentów

3 Łódź, 1 października 2009 r. 3 MSG sp. z o.o. Mazowiecka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. operator gazowego systemu dystrybucyjnego ponad 26 tys. km gazociągów i przyłączy obszar 28% powierzchni Polski

4 Łódź, 1 października 2009 r. 4 MSG sp. z o.o. Misja Umożliwiamy dostęp do gazu ziemnego zgodnie z potrzebami klientów Przedmiot działania dystrybucja paliwa gazowego sieciami gazociągów rozbudowa i modernizację gazociągów przyłączanie odbiorców pogotowie gazowe organizacja alternatywnych metod dystrybucji gazu ziemnego

5 Łódź, 1 października 2009 r. 5 ZSP Nr 3 w Łodzi Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łodzi Technik Urządzeń Sanitarnych/Technikum gazownicze Patronat MSG

6 Łódź, 1 października 2009 r. 6 Pomysł na Projekt patronat nad ZSP – jedyna taka szkoła w Polsce możliwość pozyskania dofinansowania – informacja i promocja UM analiza zatrudnienia – brak profesjonalnej średniej kadry technicznej Spółka zatrudnia ok. 2 900 pracowników (w Łodzi ok. 600) z czego ok. 50% stanowią pracownicy techniczny / stanowiska robotnicze – konieczność stworzenia zaplecza kadrowego Strategia MSG – rozwój kadr

7 Łódź, 1 października 2009 r. 7 Prace nad Projektem rozpoczęcie prac – październik 2008 r. część techniczna – MSG część dydaktyczna – ZSP rozpoznanie rynku wykonawców złożenie wniosku – 30 grudnia 2008 r. ocena formalna – styczeń 2009 r. ocena merytoryczna – marzec 2009 r. negocjacje – kwiecień 2009 r. podpisanie umowy – 19 czerwca 2009 r.

8 Łódź, 1 października 2009 r. 8 Założenia Projektu Cele ogólne: 1.Dostosowanie oferty edukacyjnej ZSP do potrzeb lokalnego rynku pracy 2.Zacieśnienie współpracy ZSP z pracodawcą MSG, która służyć będzie podnoszeniu kwalifikacji uczniów jako przyszłych absolwentów i zwiększanie ich zdolności do zatrudnienia 3.Wyposażenie ZSP w nowoczesne materiały dydaktyczne w obszarze gazownictwa Cele szczegółowe: 1.Zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli 2.Ukształtowanie umiejętności zawodowych uczniów 3.Przygotowanie uczniów do pełnienia roli profesjonalnego pracownika 4.Utworzenie w ZSP specjalistycznej Biblioteki Gazownika i Mechanika

9 Łódź, 1 października 2009 r. 9 Założenia Projektu – c.d. czas trwania: IV 2009 – III 2011 uczestnicy: 150 uczniów 26 nauczycieli wartość projektu: 1 273 764,00 zł dofinansowanie: 100%

10 Łódź, 1 października 2009 r. 10 Zadania w projekcie Zadania: 1.Zarządzanie Projektem 2.Rekrutacja uczestników 3.Stworzenie Biblioteki Gazownika i Mechanika 4.Kursy specjalistyczne 5.Warsztatów zawodowe 6.Seminarium naukowe 7.Wizyty studialne 8.Udział w targach gazowniczych 9.Promocja i informacja

11 Łódź, 1 października 2009 r. 11 Biuro Projektu Biuro Projektu w Łodzi Zespół Zarządzający: Koordynator Projektu Specjalista ds. organizacji i promocji Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji Specjalista ds. obsługi finansowej i przygotowania wniosków o płatność

12 Łódź, 1 października 2009 r. 12 Rezultaty Projektu Rezultaty twarde: liczba szkół wdrażających programy rozwojowe liczba szkół współpracujących z pracodawcą liczba uczniów i nauczycieli objętych wsparciem liczba szkół wyposażonych w nowoczesne materiały dydaktyczne liczba książek i czasopism zakupionych do Biblioteki liczba zakupionych kompletów odzieży roboczej liczba opracowanych pomocy dydaktycznych liczba materiałów i prezentacji multimedialnych liczba publikacji promujących rezultaty projektu Rezultaty miękkie: podniesienie poziomu samooceny nabycie umiejętności rozwiązywania problemów powstających w miejscu pracy w kontakcie z pracodawcą nabycie umiejętności do pełnienia roli profesjonalnego pracownika pozyskanie praktycznych umiejętności zawodowych zgodnych z wymaganiami pracodawców wzrost aspiracji zawodowych zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego wzrost znajomości nowych technologii w gazownictwie – 95%

13 Łódź, 1 października 2009 r. 13 Wartość dodana Projektu Wartością dodaną projektu będzie wskazanie dobrych praktyk do stosowania na lokalnym rynku edukacyjnym w zakresie ukształtowania umiejętności zawodowych uczniów zgodnie z wymaganiami pracodawcy na współczesnym rynku pracy Opracowana w ramach projektu publikacja będzie służyła uczniom i nauczycielom w kolejnych latach wdrażania planów rozwojowych ZSP Nr 3 i innych szkół zawodowych

14 Łódź, 1 października 2009 r. 14 Podpisanie umowy

15 Łódź, 1 października 2009 r. 15 Rozpoczęcie roku szkolnego 2009/2010

16 Łódź, 1 października 2009 r. 16 Zaplecze dydaktyczne/praktyczna nauka zawodu

17 Łódź, 1 października 2009 r. 17 Rozliczenie projektu pierwszy wniosek o płatność – lipiec 2009 r. kolejne wnioski o płatność – zgodnie z założonym harmonogramem płatności

18 Łódź, 1 października 2009 r. 18 Promocja szata graficzna i logo projektu www.zsp3.com/projekt banery roll-upy materiał promujący artykuły prasowe konferencja promująca

19 Łódź, 1 października 2009 r. 19 Informacja w prasie branżowej

20 Łódź, 1 października 2009 r. 20 Dobre rady czytać dokumentację konkursową – zmiany! kryteria oceny (karta oceny): kryterium horyzontalne – zasada równości szans kobiet i mężczyzn kryteria strategiczne rezultaty oraz produkty Projektu wyjątkowa skrupulatność w sprawach formalnych oraz rozliczeniowych krótszy tytuł Projektu

21 21 Dziękujemy za uwagę! Arkadiusz Szadkowski Koordynator Projektu tel. 42 675 95 92 e-mail. arkadiusz.szadkowski@msgaz.pl Michał Szpila Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji tel. 22 667 38 11 e-mail. michal.szpila@msgaz.plarkadiusz.szadkowski@msgaz.plmichal.szpila@msgaz.pl ZESPÓŁ PROJEKTOWY: Emilia Tomalska Specjalista ds. organizacji i promocji tel. 22 667 38 08 e-mail. emilia.tomalska@msgaz.pl; Izabela Lewandowska Specjalista ds. obsługi finansowej i przygotowania wniosków o płatność tel. 42 675 93 76 e-mail. izabela.lewandowska@msgaz.plemilia.tomalska@msgaz.plizabela.lewandowska@msgaz.pl


Pobierz ppt "1 Dobre Praktyki w ramach PO KL – ucz się od najlepszych! Priorytet IX Łódź, 1 października 2009 r. Kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji zawodowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google