Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Technikum Urządzeń Sanitarnych w ZSP Nr 3 w Łodzi we współpracy z MSG sp. z o.o. Łódź,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Technikum Urządzeń Sanitarnych w ZSP Nr 3 w Łodzi we współpracy z MSG sp. z o.o. Łódź,"— Zapis prezentacji:

1 Kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Technikum Urządzeń Sanitarnych w ZSP Nr 3 w Łodzi we współpracy z MSG sp. z o.o. Łódź, 18 marca 2011 r. Konferencja podsumowująca realizację Projektu

2 Działalność Obecnie w ramach prowadzonej działalności spółka świadczy usługę transportu paliw gazowych sieciami wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia, prowadzi rozbudowę i eksploatację zarządzanego systemu dystrybucyjnego oraz przyłącza do systemu nowych odbiorców. W wyniku zmian, jakie zaszły na rynku gazu po wstąpieniu Polski do UE, Mazowiecka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. przekształciła się w operatora gazowego systemu dystrybucyjnego. Łódź, 18 marca 2011 r.

3 Obszar działania zarządza ponad 26 tysiącami kilometrów gazociągów oraz przyłączy gazowych. Zasięgiem swojego działania obejmuje ok. 28% powierzchni Polski – obszar województwa mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego oraz częściowo warmińsko- mazurskiego, lubelskiego i świętokrzyskiego. Mazowiecka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Łódź, 18 marca 2011 r.

4 4 Misja Misja MSG sp. z o.o. Umożliwiamy dostęp do gazu ziemnego zgodnie z potrzebami klientów Przedmiot działania dystrybucja paliwa gazowego sieciami gazociągów rozbudowa i modernizację gazociągów przyłączanie odbiorców pogotowie gazowe organizacja alternatywnych metod dystrybucji gazu ziemnego Łódź, 18 marca 2011 r.

5 Charakterystyka Odbiorcy gazu – ok. 1,5 mln Gazociągi i przyłącza – ok. 26 000 km Wolumen transportowanego gazu – ok. 2 000 mln m3 Wysokość kapitału zakładowego: 1 255,8 mln zł Wartość majątku trwałego: 2 242,3 mln zł Przychody z tytułu dystrybucji gazu: 604 mln zł Wielkość zatrudnienia – ok. 3 000 pracowników 5 Łódź, 18 marca 2011 r.

6 6 Projekty unijne SPO Rozwój Zasobów Ludzkich 12.01.2006 – 30.06.2008 Kompleksowy system doradztwa, umiejętności i kwalifikacji dla MSG Sp. z o.o. PO Kapitał Ludzki 1.09.2010 – 31.01.2011 Kompetencje gwarancją bezpieczeństwa dystrybucji gazu ziemnego – rozwój potencjału pracowników MSG sp. z o.o. w celu wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania PO Infrastruktura i Środowisko 5 dużych projektów gazyfikacji, w tym z wykorzystaniem technologii LNG RPO Województwa Łódzkiego projekty inwestycyjne o skali regionalnej Łódź, 18 marca 2011 r.

7 7 Program pozyskiwania funduszy UE Program pozyskiwania środków z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w MSG sp. z.o.o. horyzont czasowy – do 2015 r. przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektów koordynacja, nadzór i realizacja projektów z dofinansowaniem UE ze wszystkich obszarów Spółki Łódź, 18 marca 2011 r.

8 8 Geneza Projektu patronat MSG sp. o.o. nad ZSP Nr 3 kształcenie na kierunku Technik Gazownictwa informacja i promocja UM – możliwość pozyskania dofinansowania analiza zatrudnienia – brak profesjonalnej średniej kadry technicznej spółka zatrudnia ok. 3 000 pracowników (w Łodzi ok. 600) z czego ok. 50% stanowią pracownicy techniczni Strategia MSG – rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa i pozyskiwanie środków UE Łódź, 18 marca 2011 r.

9 9 Prace nad Projektem Październik 2008 – rozpoczęcie prac nad Projektem część techniczna – MSG część dydaktyczna – wsparcie ZSP zadania i budżet Projektu rozpoznanie rynku wykonawców umowa partnerstwa MSG i Urząd Miasta w Łodzi Łódź, 18 marca 2011 r.

10 10 Założenia Projektu Cele ogólne: 1.Dostosowanie oferty edukacyjnej ZSP do potrzeb lokalnego rynku pracy 2.Zacieśnienie współpracy ZSP z pracodawcą MSG, która służyć będzie podnoszeniu kwalifikacji uczniów jako przyszłych absolwentów i zwiększanie ich zdolności do zatrudnienia 3.Wyposażenie ZSP w nowoczesne materiały dydaktyczne w obszarze gazownictwa Cele szczegółowe: 1.Zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli 2.Ukształtowanie umiejętności zawodowych uczniów 3.Przygotowanie uczniów do pełnienia roli profesjonalnego pracownika 4.Utworzenie w ZSP specjalistycznej Biblioteki Gazownika i Mechanika Łódź, 18 marca 2011 r.

11 11 Założenia Projektu Czas trwania Projektu: 1 czerwca 2009 – 31 marca 2011 Uczestnicy Projektu: 150 uczniów 26 nauczycieli Wartość projektu: 1 273 764,00 zł Intensywność dofinansowania: 100% Łódź, 18 marca 2011 r.

12 12 Zadania w projekcie 1.Zarządzanie Projektem 2.Rekrutacja uczestników 3.Stworzenie Biblioteki Gazownika i Mechanika 4.Kursy specjalistyczne 5.Warsztaty zawodowe 6.Seminarium naukowe 7.Wizyty studialne 8.Udział w targach gazowniczych 9.Promocja i informacja Łódź, 18 marca 2011 r.

13 13 Wartość dodana Projektu Wskazanie dobrych praktyk do stosowania na lokalnym rynku edukacyjnym w zakresie ukształtowania umiejętności zawodowych uczniów zgodnie z wymaganiami pracodawcy na współczesnym rynku pracy Opracowana w ramach Projektu publikacja będzie służyła uczniom i nauczycielom w kolejnych latach wdrażania planów rozwojowych ZSP Nr 3 i innych szkół zawodowych Łódź, 18 marca 2011 r.

14 14 Prace nad Projektem 30 grudnia 2008 – złożenie wniosku o dofinansowanie Projektu ocena formalna – styczeń 2009 r. ocena merytoryczna – marzec 2009 r. marzec - kwiecień 2009 r. – negocjacje z Urzędem Marszałkowskim weryfikacja składu Zespołu zarządzającego korekta kilku kwot w budżecie Projektu 15 kwietnia 2009 r. – decyzja Zarządu Województwa (Uchwała Nr 519/09) Łódź, 18 marca 2011 r.

15 15 Podpisanie umowy Łódź, 18 marca 2011 r. 19 czerwca 2009 r. – podpisanie umowy o dofinansowanie w Łodzi

16 16 Zarządzanie Projektem Powołanie Biura Projektu w Łodzi oraz Zespołu Zarządzającego: Arkadiusz Szadkowski – Koordynator Projektu Emilia Tomalska – Specjalista ds. organizacji i promocji Michał Szpila / Michalina Wasilewska – Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji Izabela Lewandowska – Specjalista ds. obsługi finansowej i przygotowania wniosków o płatność Łódź, 18 marca 2011 r.

17 17 Doświadczenia czytać dokumentację konkursową – zmiany! przeanalizować kryteria oceny projektów (karta oceny): kryterium horyzontalne – zasada równości szans kobiet i mężczyzn kryteria strategiczne! rezultaty oraz produkty Projektu wyjątkowa skrupulatność na etapie sprawozdawczości Projektu Łódź, 18 marca 2011 r.

18 18 Dziękujemy za uwagę! Michał Szpila Główny Koordynator Biuro Rozwoju i Inwestycji tel. 600 913 148 e-mail. michal.szpila@msgaz.plmichal.szpila@msgaz.pl


Pobierz ppt "Kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Technikum Urządzeń Sanitarnych w ZSP Nr 3 w Łodzi we współpracy z MSG sp. z o.o. Łódź,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google