Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja „Z szarego w białe – działania na rzecz ograniczenia szarej strefy” System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym dr Wojciech Januszko Krajowa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja „Z szarego w białe – działania na rzecz ograniczenia szarej strefy” System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym dr Wojciech Januszko Krajowa."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja „Z szarego w białe – działania na rzecz ograniczenia szarej strefy” System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym dr Wojciech Januszko Krajowa Izba Gospodarcza Warszawa, 15 kwietnia 2015 r.

2 Szara strefa obszar działań gospodarczych, którego dochody osiągane z działalności niezakazanej przez prawo, są w całości lub w części ukrywane przed odpowiednimi organami administracji państwowej. -praca „na czarno” niezarejestrowanego pracownika, -uchylanie się od płacenia podatków, -nielegalna sprzedaż towarów i usług, -wykonywane odpłatnie różne usługi (np. naprawy domowe, opieka, sprzątanie itp.). Z szarego w białe – działania na rzecz ograniczenia szarej strefy

3 Czynnikami, które przyczyniają się do istnienia i rozwoju szarej strefy: - nadmierne podatki, -niesprawność instytucji publicznych odpowiedzialnych za naliczanie i pobór podatków oraz rejestrację działalności gospodarczej, -nieprzejrzyste, nieżyczliwe i opresyjne prawo, -nadmierna biurokracja, korupcja. Z szarego w białe – działania na rzecz ograniczenia szarej strefy

4 Zalety szarej strefy -zwiększenie liczby marginalnych miejsc pracy o niskiej produktywności i małych wynagrodzeniach, -zatrudnieni w szarej strefie – płacą podatki pośrednie, nabywają produkty i usługi obciążone podatkiem VAT. -wzrost gospodarczy, zwiększanie popytu i zatrudnienia rejestrowanego. -kreowanie przedsiębiorczości. Przyzwolenie społeczne Nie łapcie, nie łapcie chłopoków z Bytomia za zarobione dudki chcioł kupić se konia. Chcioł se kupic konia, konika jednego aby nim pojechać popierać ……. Z szarego w białe – działania na rzecz ograniczenia szarej strefy

5 Jak ograniczać szarą strefę: -zachęty do legalizacji a nie niszczenie tej działalności, -edukacja, -działania na rzecz obniżenia uciążliwości podatków, -uproszczenia prawa i redukcji biurokracji, -wzrostu skuteczności wykrywania działalności nielegalnej i nieuchronności kary, -ułatwienia we wdrażaniu rożnego rodzaju systemów zarządzania w tym Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym Z szarego w białe – działania na rzecz ograniczenia szarej strefy

6 Ułatwienia we wdrażaniu rożnego rodzaju systemów zarządzania w tym Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym Korupcja sprzyja utrzymywaniu szarej strefy

7 Korupcja to nadużywanie urzędu publicznego lub pozycji zawodowej do osiągania prywatnych lub osobistych korzyści. Uczestniczy w nim każdy, kto daje lub przyjmuje korzyść majątkową (pieniądze czy kosztowny prezent) oraz korzyść osobistą (awans lub przyjęcie znajomego bądź krewnego do pracy) w związku z funkcją, którą pełni. Definicja korupcji

8 Z szarego w białe – działania na rzecz ograniczenia szarej strefy

9 Do korupcji zalicza się wszystko, czego nie można zjeść i wypić przez 10 minut Definicja korupcji inaczej

10

11

12

13

14 Z szarego w białe – działania na rzecz ograniczenia szarej strefy

15

16

17 Korupcja zakłóca funkcjonowanie konkurencji, i wypycha z rynku firmy działające uczciwe Dlaczego zajmujemy się problematyką korupcji

18 SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM KORUPCYJNYM

19 28 wymagań dodatkowych 28 wymagań dodatkowych będących uzupełnieniem wymagań zawartych w normie PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością. Wymagania. Z szarego w białe – działania na rzecz ograniczenia szarej strefy

20 Decyzja o wdrażaniu systemu nie oznacza, że w organizacji panuje korupcja ! Oznacza, że kierownictwo organizacji potrafi identyfikować potencjalne zagrożenia korupcyjne i zobowiązuje się im skutecznie przeciwdziałać. Z szarego w białe – działania na rzecz ograniczenia szarej strefy

21 Cel systemu Kształtowanie świadomości pracowników na wszystkich poziomach zarządzania Z szarego w białe – działania na rzecz ograniczenia szarej strefy

22 Organizacja powinna przeprowadzić i udokumentować analizę ryzyka w odniesieniu do istniejących zagrożeń działaniami korupcyjnymi, zidentyfikować procesy w których występują elementy, w odniesieniu do których takie ryzyko jest istotne Wymagania systemu

23 Zaangażowanie kierownictwa -Uświadamianie pracownikom wagi działań antykorupcyjnych -Systemy motywacyjne: środowisko wewnętrzne, komunikacja i kultura organizacji -Kodeks Etyki Zawodowej Wymagania systemu

24 Kierownictwo powinno ustanowić procedury określające zasady współpracy z otoczeniem (społeczność lokalna, samorząd terytorialny, partnerzy i dostawcy itp.), co zdecydowanie obniża prawdopodobieństwo powstania działań korupcyjnych. Wymagania systemu

25 Schemat procesu: Zarządzanie ryzykiem wystąpienia zagrożenia korupcyjnego

26

27

28 Korzyści z wdrożenia Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym Budowanie wizerunku organizacji przejrzystej i profesjonalnie zarządzanej Poprzez zastosowanie analizy ryzyka, pomoc w znalezieniu miejsc w organizacji w których mogą wystąpić zagrożenia, Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa dla pracowników przez jasno i przejrzyście zdefiniowane procesy decyzyjne, Ochrona przez nieświadomymi zachowaniami korupcyjnymi i ich skutkami Zdefiniowane postępowania w przypadku wykrycia zagrożenia korupcją

29 Aktualne instytucje, które między innymi wdrożyły i certyfikowały w Krajowej Izbie Gospodarczej System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym Wojewódzki Inspektorat Weterynaryjny w Poznaniu Urząd Miejski Wrocławia Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy KM – Koleje Mazowieckie Z szarego w białe – działania na rzecz ograniczenia szarej strefy

30 W kapeluszu są króliki białe i szare. Królików szarych jest dwa razy więcej niż białych. Prawdopodobieństwo wyciągnięcia z kapelusza królika białego wynosi ….. Z szarego w białe – działania na rzecz ograniczenia szarej strefy

31 Hasło pożegnalne Zwiększaj liczbę białych królików Z szarego w białe – działania na rzecz ograniczenia szarej strefy

32 Konferencja „Szara strefa” – jak zwiększyć wpływy do budżetu? Dziękuję za uwagę System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym dr Wojciech Januszko Krajowa Izba Gospodarcza Warszawa, 15 kwietnia 2015 r.


Pobierz ppt "Konferencja „Z szarego w białe – działania na rzecz ograniczenia szarej strefy” System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym dr Wojciech Januszko Krajowa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google