Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym"— Zapis prezentacji:

1 System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym
Konferencja „Z szarego w białe – działania na rzecz ograniczenia szarej strefy” System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym dr Wojciech Januszko Krajowa Izba Gospodarcza Warszawa, 15 kwietnia 2015 r.

2 Z szarego w białe – działania na rzecz ograniczenia szarej strefy
Szara strefa obszar działań gospodarczych, którego dochody osiągane z działalności niezakazanej przez prawo, są w  całości lub w części ukrywane przed odpowiednimi organami administracji państwowej. praca „na czarno” niezarejestrowanego pracownika, uchylanie się od płacenia podatków, nielegalna sprzedaż towarów i usług, wykonywane odpłatnie różne usługi (np. naprawy domowe, opieka, sprzątanie itp.).

3 Z szarego w białe – działania na rzecz ograniczenia szarej strefy
Czynnikami, które przyczyniają się do istnienia i rozwoju szarej strefy: - nadmierne podatki, niesprawność instytucji publicznych odpowiedzialnych za naliczanie i pobór podatków oraz rejestrację działalności gospodarczej, nieprzejrzyste, nieżyczliwe i opresyjne prawo, nadmierna biurokracja, korupcja.

4 Z szarego w białe – działania na rzecz ograniczenia szarej strefy
Zalety szarej strefy zwiększenie liczby marginalnych miejsc pracy o niskiej produktywności i małych wynagrodzeniach, zatrudnieni w szarej strefie – płacą podatki pośrednie, nabywają produkty i usługi obciążone podatkiem VAT. wzrost gospodarczy, zwiększanie popytu i zatrudnienia rejestrowanego. kreowanie przedsiębiorczości. Przyzwolenie społeczne Nie łapcie, nie łapcie chłopoków z Bytomia za zarobione dudki chcioł kupić se konia. Chcioł se kupic konia, konika jednego aby nim pojechać popierać …….

5 Z szarego w białe – działania na rzecz ograniczenia szarej strefy
Jak ograniczać szarą strefę: zachęty do legalizacji a nie niszczenie tej działalności, edukacja, działania na rzecz obniżenia uciążliwości podatków, uproszczenia prawa i redukcji biurokracji, wzrostu skuteczności wykrywania działalności nielegalnej i nieuchronności kary, ułatwienia we wdrażaniu rożnego rodzaju systemów zarządzania w tym Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym

6 Korupcja sprzyja utrzymywaniu szarej strefy
Z szarego w białe – działania na rzecz ograniczenia szarej strefy Ułatwienia we wdrażaniu rożnego rodzaju systemów zarządzania w tym Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym Korupcja sprzyja utrzymywaniu szarej strefy

7 Definicja korupcji Korupcja to nadużywanie urzędu publicznego lub pozycji zawodowej do osiągania prywatnych lub osobistych korzyści. Uczestniczy w nim każdy, kto daje lub przyjmuje korzyść majątkową (pieniądze czy kosztowny prezent) oraz korzyść osobistą (awans lub przyjęcie znajomego bądź krewnego do pracy) w związku z funkcją, którą pełni.

8 Z szarego w białe – działania na rzecz ograniczenia szarej strefy

9 Do korupcji zalicza się wszystko, czego nie można zjeść i wypić
Definicja korupcji inaczej Do korupcji zalicza się wszystko, czego nie można zjeść i wypić przez 10 minut

10

11

12

13

14 Z szarego w białe – działania na rzecz ograniczenia szarej strefy

15

16

17 Korupcja zakłóca funkcjonowanie konkurencji,
Dlaczego zajmujemy się problematyką korupcji Korupcja zakłóca funkcjonowanie konkurencji, i wypycha z rynku firmy działające uczciwe

18 SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM KORUPCYJNYM

19 28 wymagań dodatkowych będących uzupełnieniem
Z szarego w białe – działania na rzecz ograniczenia szarej strefy 28 wymagań dodatkowych będących uzupełnieniem wymagań zawartych w normie PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością. Wymagania. 19

20 Z szarego w białe – działania na rzecz ograniczenia szarej strefy
Decyzja o wdrażaniu systemu nie oznacza, że w organizacji panuje korupcja ! Oznacza, że kierownictwo organizacji potrafi identyfikować potencjalne zagrożenia korupcyjne i zobowiązuje się im skutecznie przeciwdziałać.

21 świadomości pracowników na wszystkich poziomach zarządzania
Z szarego w białe – działania na rzecz ograniczenia szarej strefy Cel systemu Kształtowanie świadomości pracowników na wszystkich poziomach zarządzania

22 Organizacja powinna przeprowadzić
Wymagania systemu Organizacja powinna przeprowadzić i udokumentować analizę ryzyka w odniesieniu do istniejących zagrożeń działaniami korupcyjnymi, zidentyfikować procesy w których występują elementy, w odniesieniu do których takie ryzyko jest istotne

23 Zaangażowanie kierownictwa
Wymagania systemu Zaangażowanie kierownictwa Uświadamianie pracownikom wagi działań antykorupcyjnych Systemy motywacyjne: środowisko wewnętrzne, komunikacja i kultura organizacji Kodeks Etyki Zawodowej

24 Wymagania systemu Kierownictwo powinno ustanowić procedury określające zasady współpracy z otoczeniem (społeczność lokalna, samorząd terytorialny, partnerzy i dostawcy itp.), co zdecydowanie obniża prawdopodobieństwo powstania działań korupcyjnych.

25 Schemat procesu: Zarządzanie ryzykiem wystąpienia zagrożenia korupcyjnego

26

27

28 Korzyści z wdrożenia Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym
Budowanie wizerunku organizacji przejrzystej i profesjonalnie zarządzanej Poprzez zastosowanie analizy ryzyka, pomoc w znalezieniu miejsc w organizacji w których mogą wystąpić zagrożenia, Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa dla pracowników przez jasno i przejrzyście zdefiniowane procesy decyzyjne, Ochrona przez nieświadomymi zachowaniami korupcyjnymi i ich skutkami Zdefiniowane postępowania w przypadku wykrycia zagrożenia korupcją

29 Aktualne instytucje, które między innymi wdrożyły i certyfikowały
Z szarego w białe – działania na rzecz ograniczenia szarej strefy Aktualne instytucje, które między innymi wdrożyły i certyfikowały w Krajowej Izbie Gospodarczej System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym Wojewódzki Inspektorat Weterynaryjny w Poznaniu Urząd Miejski Wrocławia Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy KM – Koleje Mazowieckie

30 Z szarego w białe – działania na rzecz ograniczenia szarej strefy
W kapeluszu są króliki białe i szare. Królików szarych jest dwa razy więcej niż białych. Prawdopodobieństwo wyciągnięcia z kapelusza królika białego wynosi …..

31 Zwiększaj liczbę białych królików
Z szarego w białe – działania na rzecz ograniczenia szarej strefy Hasło pożegnalne Zwiększaj liczbę białych królików

32 System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym
Konferencja „Szara strefa” – jak zwiększyć wpływy do budżetu? Dziękuję za uwagę System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym dr Wojciech Januszko Krajowa Izba Gospodarcza Warszawa, 15 kwietnia 2015 r.


Pobierz ppt "System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google