Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawne aspekty udzielania pożyczek w internetowym kanale dystrybucji Wrocław, 24 marca 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawne aspekty udzielania pożyczek w internetowym kanale dystrybucji Wrocław, 24 marca 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 Prawne aspekty udzielania pożyczek w internetowym kanale dystrybucji Wrocław, 24 marca 2015 r.

2 Źródła prawa Ustawa z dnia dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe

3 Ustawowe „must be” Reklama (art. 7 ukk) – jednoznaczna, zrozumiała, widoczna Reprezentatywny przykład (art. 8 ukk) – kryterium 2/3, kryterium obowiązku Ocena zdolności kredytowej (art. 9 ukk) Wzór umowy dla konsumenta (art. 12 ukk) Formularz informacyjny (art. 13-15 ukk) Forma umowy (art. 29 ukk) Prawo do wcześniejszej spłaty (art. 48-52 ukk) Prawo odstąpienia od umowu (art. 53-59 ukk)

4 Kary pieniężne: – Do 10 % przychodu w przypadku praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów – Do 50.000.000 euro w przypadku nieudzielenia informacji, o które zwrócił się UOKiK Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów: – stosowanie klauzul abuzywnych, – nieudzielenie konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji, – nieuczciwe praktyki rynkowe lub czyny nieuczciwej konkurencji Art. 102 (uchylony) Kiedy odbierasz list z UOKiK...

5 Kara za transparentność Wątpliwe motywy przygotowania raportu Przyjęcie z góry najgorszego scenariusza Wnioski oparte nie na przepisach lecz ich interpretacji Wnioski: Zapowiedź kontroli UOKiK Potrzebny jest jednolity wzorzec umowy Kontrola umów – styczeń/luty 2015

6 Prace nad projektem UD 173... – nowa definicja instytucji pożyczkowej, – stary limit, – brak rejestru....albo samoregulacja – wytyczne w zakresie reklamy, – kodeks dobrych praktyk, – jednolity wzorzec umowy. Prognozy na 2015

7 Wejście w życie projektu UD 173 (?) Ustawa o kredytach związanych z nieruchomościami: – rejestr instytucji pożyczkowych – nadzór KNF: Rekomendacje (?) Koszty nadzoru (?) Sankcje (?) Prognozy na 2016

8


Pobierz ppt "Prawne aspekty udzielania pożyczek w internetowym kanale dystrybucji Wrocław, 24 marca 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google