Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OCHRONA KONSUMENTA W UBEZPIECZENIACH KOMUNIKACYJNYCH – TENDENCJE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OCHRONA KONSUMENTA W UBEZPIECZENIACH KOMUNIKACYJNYCH – TENDENCJE"— Zapis prezentacji:

1 OCHRONA KONSUMENTA W UBEZPIECZENIACH KOMUNIKACYJNYCH – TENDENCJE
ALEKSANDER DASZEWSKI RADCA PRAWNY W BIURZE RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH II Międzynarodowe Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych Warszawa, 8-9 maj 2008 r.

2 II Międzynarodowe Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych
Strona popytowa – konsumenci regulacje prokonsumenckie - niewątpliwa poprawa sytuacji najsłabszego ogniwa rynku: - pakiet ustaw ubezpieczeniowych z 22 maja 2003r. wraz z kolejnymi nowelizacjami; - prawo unijne skutkujące szeregiem innych, prokonsumenckich zapisów m.in. ustawa z dnia 23 sierpnia 2007r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym - nowela do Kodeksu cywilnego w zakresie umowy ubezpieczenia z 13 kwietnia 2007r.; coraz szersza świadomość ubezpieczeniowa, szczególnie odszkodowawcza; II Międzynarodowe Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych Warszawa, 8-9 maj 2008 r.

3 II Międzynarodowe Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych
Pomagają w tym: - pośrednicy (agenci, multiagenci i brokerzy), znacznie lepsi merytorycznie niż kilka lat temu;   - wyspecjalizowane kancelarie prawne i kancelarie odszkodowawcze, firmy windykacyjne, dochodzenia roszczeń, których jest coraz więcej; - coraz lepiej działające organizacje, stowarzyszenia konsumenckie; - KNUiFE (następnie KNF), Rzecznik Ubezpieczonych, powiatowi i miejscy rzecznicy konsumentów; - media, które zajmują się tą problematyką, a głównie internet tj. fora dyskusyjne, witryny informacyjne, poradnictwo eksperckie. II Międzynarodowe Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych Warszawa, 8-9 maj 2008 r.

4 II Międzynarodowe Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych
Strona podażowa  - zakłady ubezpieczeń parokrotna terapia szokowa, w krótkim czasie: - dostosowanie działalności do wymogów pakietu ustaw ubezpieczeniowych (druga połowa 2003 i początek 2004r.); - ustawa tzw. podatek "Religi„ - zmiana wszystkich produktów - drugi kwartał 2007r. po noweli do k.c. dwa razy wprowadzana do sytemu nowa zmodyfikowana formuła nadzoru (KNUiFE i KNF) i konieczność układania relacji II Międzynarodowe Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych Warszawa, 8-9 maj 2008 r.

5 II Międzynarodowe Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych
Ostatnio obserwowana "niezdrowa konkurencyjność„ - rozszerzanie zakresu terytorialnego po wejściu do UE, coraz odważniejsze wysokościowo orzecznictwo; - ustawa "podatek Religi”, obawy przed zwyżką stawek, szczególnie wobec zachowań największych graczy; - nowi, trudni przeciwnicy konkurencyjni na rynku - DIRECT, przetasowanie portfeli i daleko posunięta indywidualizacja taryf. II Międzynarodowe Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych Warszawa, 8-9 maj 2008 r.

6 II Międzynarodowe Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych
Co powoduje tak daleko posuniętą konkurencyjność: - niezdrowe wymuszenie redukcji kosztów, czasowa sprzedaż OC poniżej wyniku technicznego; - brak poszanowania dla doktryny i orzecznictwa w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej; - próby forsowania "karkołomnych" stanowisk opracowanych przez pryzmat wyniku finansowego. II Międzynarodowe Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych Warszawa, 8-9 maj 2008 r.

7 II Międzynarodowe Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych
Wnioski – konsumenci - konsumenci coraz lepiej sobie radzą i z pomocą wyspecjalizowanych podmiotów będą sobie radzić; - pomaga im w tym prawo, orzecznictwo sądowe, coraz dalej sięgający w stosunki cywilnoprawne nadzór oraz konkurencyjność ze strony ubezpieczycieli. II Międzynarodowe Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych Warszawa, 8-9 maj 2008 r.

8 II Międzynarodowe Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych
Wnioski - zakłady ubezpieczeń Rynek się ustabilizował i po stronie ubezpieczycieli przyszedł czas na gruntowną zmianę myślenia i zadbanie o: - nastawienie przyjazne do klienta i jego potrzeb - podkreślenie celu pomocowego i służebnej roli ubezpieczeń; - poszanowanie porządku prawnego, ugruntowanej linii orzecznictwa - podkreślenie legalności działania; - budowę innego wizerunku branży - zmiana skojarzeń społecznych z "krętacza" na pomocnika w trudnych chwilach. II Międzynarodowe Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych Warszawa, 8-9 maj 2008 r.

9 Ci, którzy tak zrobią w dłuższej perspektywie - zyskają;
Ci, którzy dalej pozostaną "krętaczami„, - stracą. II Międzynarodowe Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych Warszawa, 8-9 maj 2008 r.

10 II Międzynarodowe Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych
Dziękuję za uwagę i zapraszam do odwiedzin strony internetowej  Rzecznika Ubezpieczonych II Międzynarodowe Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych Warszawa, 8-9 maj 2008 r.


Pobierz ppt "OCHRONA KONSUMENTA W UBEZPIECZENIACH KOMUNIKACYJNYCH – TENDENCJE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google