Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spam w Europie i w Polsce Konferencja pt. Internet 2006: Rozwój e-commerce /m-commerce i płatności on-line Warszawa, 1 grudnia 2005.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spam w Europie i w Polsce Konferencja pt. Internet 2006: Rozwój e-commerce /m-commerce i płatności on-line Warszawa, 1 grudnia 2005."— Zapis prezentacji:

1 Spam w Europie i w Polsce Konferencja pt. Internet 2006: Rozwój e-commerce /m-commerce i płatności on-line Warszawa, 1 grudnia 2005

2 Co to jest spam Informacja przesłana drogą elektroniczną (nie tylko o charakterze handlowym), która spełnia łącznie następujące warunki: 1)jej treść jest niezależna od tożsamości odbiorcy, 2) została wysłana bez wcześniejszej, weryfikowanej, świadomej, wyraźnej i możliwej do odwołania woli odbiorcy 3)z okoliczności wynika, że wysyłający odniósł niewspółmierną korzyść z faktu wysłania wiadomości w stosunku do korzyści, jaką odniósł odbiorca w związku z jej odbiorem

3 Gdzie występuje: - poczta elektroniczna, - telefonia komórkowa (sms, mms), - telefonia internetowa (VoIP), - komunikatory internetowe (np. ICQ, Gadu-Gadu), - czaty (IRC), - fora dyskusyjne, - strony WWW (i znajdujące się tam pop-up window).

4 Niezamówiona korespondencja handlowa: (1) Zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. (2) Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny. (3) Działanie to stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Definicja Spam – art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r o świadczeniu usług drogą elektroniczną

5 - zgodnie z kodeksem wykroczeń grzywna od 20 zł do 5000 zł art. 24 usude (kwalifikacja czynu nieuczciwej konkurencji z art. 10 usude) (1) Kto przesyła za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezamówione informacje handlowe, podlega karze grzywny (2) Ściganie wykroczenia, o którym mowa w ust. 1 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

6 - regulacja ustawowa tylko spamu o charakterze komercyjnym - ściganie czynu przez policję tylko na wniosek pokrzywdzonego - Poza regulacją ustawową: agitacje polityczne, łańcuszki szczęścia, fałszywe ostrzeżenia Czy to wystarczy....

7 społeczne skutki zjawiska konsumenci: wysokie koszty ściągania informacji przy modemowym połączeniu, niebezpieczeństwo utraty danych przy kasowaniu, naruszenie prywatności, dialery, problem z dostępnością Przedsiębiorcy: zwiększenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (zużycie mediów, obciążenie sprzętu, zmniejszenie efektywności pracy pracowników, selekcja wiadomości) Spam nie jest tylko problemem prawnym

8 Spam – to nie tylko problem krajowy Działania podejmowane muszą mieć charakter transgraniczny: 1) CNSA – Komisja Europejska 2) Spam Task Force – OECD 3) ICPEN 4) Zombie Action Plan

9 Skuteczny udział Polski na poziomie międzynarodowym zależy od bliskiej współpracy pomiędzy: 1) organami administracji, 2) przedsiębiorcami, 3) konsumentami

10 Decyzja KERM z dnia 16 września 2005 r : - Minister Transportu i Budownictwa (Minister Infrastruktury) – organ koordynujący i reprezentujący rząd RP na arenie międzynarodowej - UOKiK, - URTiP, - GIODO, współpraca z sektorem prywatnym (partnerstwo publiczno – prywatne) ADMINISTRACJA - główni Aktorzy

11 Dziękuje Państwu za uwagę Justyna Kurek Departament Polityki Konsumenckiej UOKiK


Pobierz ppt "Spam w Europie i w Polsce Konferencja pt. Internet 2006: Rozwój e-commerce /m-commerce i płatności on-line Warszawa, 1 grudnia 2005."

Podobne prezentacje


Reklamy Google