Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Liderzy wykorzystywania środków unijnych – ranking samorządów Mazowsza Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 dla rozwoju.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Liderzy wykorzystywania środków unijnych – ranking samorządów Mazowsza Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 dla rozwoju."— Zapis prezentacji:

1 Liderzy wykorzystywania środków unijnych – ranking samorządów Mazowsza Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 dla rozwoju Mazowsza Warszawa, 31 stycznia 2012 r.

2 Plan prezentacji O programie RPO WM Kalendarium RPO WM Podsumowanie danych (ilościowo i wartościowo) Projekty zakończone, zrealizowane płatności Liderzy RPO: najczęściej, najwięcej, najskuteczniej ….. Bieżące wydatkowanie, prognozy dla jst na 2012 r. 2

3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego RPO WM jest głównym instrumentem realizacji polityki rozwoju regionu w latach Realizacja RPO WM przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności regionu, zwiększenia spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej Województwa Mazowieckiego. Program zarządzany jest na poziomie regionalnym, a Instytucją Zarządzającą RPO WM jest Zarząd Województwa Mazowieckiego. 3

4 Wprowadzenie do RPO WM RPO WM: 1,86 mld euro z europejskich funduszy dla rozwoju Mazowsza Dzięki aktywności mazowieckich samorządów, przedsiębiorców, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych udało się już wydać 33% przyznanych Mazowszu środków. Dzięki zawartym z beneficjentami umowom, zagospodarowano prawie 5,2 mld zł. (całkowita wartość podpisanych umów ,81 zł) Szeroki zakres oddziaływania środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pozwala dofinansowywać samorządowe inwestycje w ramach siedmiu obszarów wsparcia tzw. priorytetów RPO WM. 4

5 Wprowadzenie do RPO WM RPO WM: działania skierowane do samorządów Jednostki samorządu terytorialnego stanowią jedną z głównych grup, które mogą korzystać ze wsparcia z funduszy europejskich i są uprawnione do ubiegania się o wsparcie w większości Działań RPO WM. W okresie programowania w ramach RPO WM jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów obejmujących m.in. infrastrukturę drogową, ochronę środowiska, przedsiębiorczość, edukację, turystykę, kulturę i energetykę. Wsparcie otrzymają również przedsięwzięcia związane z tworzeniem stref aktywności gospodarczej w ramach rewitalizacji obszarów miejskich i poprzemysłowych. 5

6 Wprowadzenie do RPO WM RPO WM: działania skierowane do samorządów Z priorytetu I mazowieckie gminy i powiaty przygotowują tereny inwestycyjne pod działalność gospodarczą, z II rewolucjonizują Mazowsze pod względem e- usług i informatyzacji. Lokalni włodarze zwiększają dostęp mieszkańców do szerokopasmowego Internetu, nowoczesnych technologii, a urzędników zaczynają wspomagać elektroniczne systemy zarządzania. Z III obszaru programu samorządy usprawniają mazowiecką komunikację, budują i modernizują drogi, lotniska, mosty. Priorytet IV umożliwia mazowieckim samorządom efektywnie dbać o środowisko i przeciwdziałać zagrożeniom ekologicznym, miejskie wysypiska śmieci zmienią się nie do poznania, a wiele gmin zostanie skanalizowanych. 6

7 Wprowadzenie do RPO WM RPO WM: działania skierowane do samorządów Dzięki środkom z V priorytetu władze usprawniają transport miejski, rewitalizują podległe im obszary. Z VI części programu samorządy przeprowadzają liczne prace remontowe i rekonstrukcyjne, ważne dla popularyzacji dziedzictwa kulturowego Mazowsza. Swoją świetność odzyskują także ważne szlaki turystyczne. Starania samorządów o dotację z obszaru VII służą pozyskaniu dofinansowania na budowę oraz modernizację infrastruktury szkolnej. Dzięki unijnym środkom mazowieckie szkoły, świetlice i boiska przechodzą metamorfozę. W priorytecie VII do lokalnych budżetów trafiają dodatkowe środki na poprawę jakości leczenia i modernizację placówek ochrony zdrowia, świadczących usługi z Narodowym Funduszem Zdrowia. 7

8 Kalendarium 08 sierpnia 2008 data wpływu pierwszego wniosku o dofinansowanie projektu (3.1 Infrastruktura drogowa) 20 Listopada 2008 data pierwszego wniosku o dofinansowanie (pozytywny pod względem formalnym) 29 kwietnia 2009 data zawarcia pierwszej umowyo dofinansowanie projektu (Działanie 1.3) 18 maja 2009 data wpływu pierwszego wniosku o płatność (Działanie 1.5) 28 maja 2009 data zatwierdzenia pierwszego wniosku o płatność wypłata środków tego samego dnia!!! 8

9 PODSUMOWANIE RPO WM: - dotychczasowe lata (ilość naborów/ alokacja) 2008 rok: ogłoszono 13 naborów/ alokacja 695,5 mln euro rok: ogłoszono 9 naborów/ alokacja 194,9 mln euro rok: ogłoszono 8 naborów/ alokacja 75 mln euro rok: ogłoszono 11 naborów/ alokacja 65,5 mln euro ─────────────────────────────────────────── = 41 naborów/ alokacja 1 030,9 euro 9

10 PODSUMOWANIE RPO WM: - dotychczasowe lata (ilość naborów/ alokacja) ogłoszono 41 konkursów na kwotę ponad 1 mld €, blisko 6 tys. wszystkich złożonych wniosków, na wnioskowane dofinansowanie prawie 15,8 mld zł Prawie 1300 zatwierdzonych inwestycji do dofinansowania 1111 zawartych umów o łącznej wartości dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości ponad 5,18 mld zł 10

11 Region Ciechanowski: Typ beneficjenta Wnioskowane dofinansowanie - wnioski zatwierdzone Fundacja, Kościół, związki wyznaniowe, stowarzyszenia ,00 zł JST ,56 zł Przedsiębiorca ,15 zł Suma ,71 zł 11

12 Region Ostrołęcki: Region Ostrołęcki: JST ,61 zł Przedsiębiorca ,67 zł SUMA ,28 zł 12

13 Region Płocki: Fundacja, Kościół, związki wyznaniowe, stowarzyszenia ,78 zł Jednostka naukowa ,61 zł JST ,13 zł Przedsiębiorca ,88 zł Suma ,40 zł 13

14 Region Radomski: Region Radomski: Fundacja, Kościół, związki wyznaniowe, stowarzyszenia ,24 zł Jednostka naukowa ,00 zł JST ,89 zł Przedsiębiorca ,78 zł ,91 zł 14

15 Region Siedlecki: Fundacja, Kościół, związki wyznaniowe, stowarzyszenia ,22 zł Jednostka naukowa ,47 zł JST ,62 zł Przedsiębiorca ,40 zł Suma ,71 zł 15

16 Region Warszawski: Fundacja, Kościół, związki wyznaniowe, stowarzyszenia ,07 zł Jednostka naukowa ,87 zł JST ,75 zł Przedsiębiorca ,74 zł Suma ,43 zł 16

17 PODSUMOWANIE RPO WM: -zakończone projekty 472 inwestycje RPO WM zostały już rozliczone i zakończone, ich wartość dofinansowania przekracza 920 mln zł. 17 Działaniezakończone projekty Wartość Ogółem mln zł dofinansowanie e1.3428,720, ,24290, ,041, , ,78, ,50374, ,2534, ,906,61

18 PODSUMOWANIE RPO WM: - zakończone projekty 472 inwestycje RPO WM zostały już rozliczone i zakończone, ich wartość dofinansowania przekracza 920 mln zł. 18 Działaniezakończonewartość ogółem dofinansowanie ,5246, ,2417, ,8092, ,0120, ,595,61 Suma , ,35

19 PODSUMOWANIE RPO WM: - dotychczasowe lata 143 spośród wszystkich zakończonych, to projekty jednostek samorządu terytorialnego. Mazowieckie gminy zamknęły projekty na 499,3 mln zł dofinansowania. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zleciła wypłatę ponad 2,9 mld zł na rzecz beneficjentów RPO WM, z czego ponad 1,8 mld zł do samorządów (prawie 800 mln zł w minionym roku). 19

20 PODSUMOWANIE RPO WM: -zrealizowane wypłaty dla jst 20 DziałanieWypłacone środki (dofinansowanie ) , , , , , , , , , ,32

21 PODSUMOWANIE RPO WM: - Zrealizowane wypłaty dla jst 21 DziałanieWypłacone środki (dofinansowanie ) 5.237, , , , , ,52 Suma końcowa ,36

22 PODSUMOWANIE RPO WM - wskaźniki Do tej pory z dofinansowania z RPO WM skorzystały wszystkie powiaty i 89% gmin w województwie. To oznacza, że dzięki RPO rozwija się każdy zakątek naszego regionu. Dzięki temu mieszkańcy regionu zyskają:  ponad 887 km dróg;  szt. aparatury i specjalistycznego sprzętu medycznego;  ponad 61 tys. osób zyska dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;  uczniów skorzysta z infrastruktury dydaktycznej wspartej w wyniku realizacji projektów;  ponad 38 tys. m2 pomieszczeń szpitalnych zostanie zmodernizowanych. 22

23 Plany na 2012rok (intensywne wsparcie samorządów) WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW, PRZYZNANYCH Z KRAJOWEJ REZERWY WYKONANIA (KRW) I DOSTOSOWANIA TECHNICZNEGO (DT): Podział według kategorii interwencji Oś Priorytetowa Kategoria InterwencjiKRW DT (część zasadnicza) DT (powodziowe, kryzysowe) RAZEM Priorytet I 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MŚP Priorytet III 23 Drogi regionalne/lokalne

24 Plany na 2012rok: WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW, PRZYZNANYCH Z KRAJOWEJ REZERWY WYKONANIA (KRW) I DOSTOSOWANIA TECHNICZNEGO (DT): Podział według kategorii interwencji Priorytet IV 39 Energia odnawialna: wiatrowa Energia odnawialna: słoneczna Energia odnawialna: biomasa Energia odnawialna: hydroelektryczna, geotermiczna i pozostałe Oczyszczanie ścieków SUMA

25 Starania samorządów o środki z RPO WM (Ranking JST wg. liczby złożonych wniosków, które przeszły pozytywnie ocenę formalną) Samorząd1. miejsce2. miejsce3 miejsce miasto na prawach powiatu Warszawa (66) Radom (36) Siedlce (20) powiat przasnyski (18) otwocki/radomski (17) wyszkowski (16) gmina miejska Sokołów Podlaski (18) Legionowo/Ząbki/Żyrardów (15) Węgrów (14) gmina miejsko - wiejska Grodzisk Mazowiecki (21) Łochów (17) Radzymin (16) gmina wiejska Długosiodło (18) Michałowice (17) Żabia Wola/ Troszyn (11) 25

26 Starania samorządów o środki z RPO WM (Ranking JST wg. liczby projektów zatwierdzonych do dofinansowania ) Samorząd1. miejsce2. miejsce3 miejsce miasto na prawach powiatu Warszawa (23 projekty na kwotę 853,6 mln zł) Radom (17 projektów na kwotę 309,3 mln zł) Siedlce (11 projektów na kwotę 155,6 mln zł) powiat przasnyski (10 projektów na kwotę 98,4 mln zł) płoński (9 projektów na kwotę 51,3 mln zł) miński (6 projektów na kwotę 15,8 mln zł/ radomski (na kwotę 19 mln zł) gmina miejska Przasnysz (8 projektów na kwotę 34,4 mln zł ) Legionowo ( 6 projektów na kwotę 60,2 mln zł)/ Ząbki (6 projektów na kwotę 77,1 mln zł) Węgrów (5 projektów na kwotę 43,4 mln zł) gmina miejsko - wiejska Łochów (9 projektów na kwotę 44,3 mln zł) Grodzisk Mazowiecki (8 projektów na kwotę 63,2 mln zł) Myszyniec (7 projektów na kwotę 62 mln zł) gmina wiejska Olszewo – Borki (6 projektów na kwotę 24,3 mln zł) Strzegowo ( 5 projektów na kwotę 32,6 mln zł)/ Grudusk (5 projektów na kwotę 16,5 mln zł)/ Sterdyń (5 projektów na kwotę 9.16 mln zł) Słupno (4 projekty na kwotę 37,1 mln zł)/ Kadzidło (4 projekty na kwotę 34,3 mln zł)/ Płońsk (4 projekty na kwotę 17,58 mln zł) / Czerwińsk nad Wisłą (4 projekty na kwotę 17,2 mln zł) / Jedlnia – Letnisko (4 projekty na kwotę 14 mln zł). 26

27 Starania samorządów o środki z RPO WM (Ranking JST wg. łącznego dofinansowania zatwierdzonych projektów w przeliczeniu na jednego mieszkańca) Samorząd1. miejsce2. miejsce3 miejsce miasto na prawach powiatu Siedlce (1 548,80 zł) Radom ( 627,86 zł) Płock (459,45 zł) powiat przasnyski (1 584,65 zł) białobrzeski (626,78 zł) przysuski (470,71 zł) gmina miejska Węgrów (2 741,68 zł) Ciechanów (2 545,83 zł) Ząbki (2 122,02 zł) gmina miejsko - wiejska Glinojeck (7 264,00 zł) Myszyniec (5 050,99 zł) Białobrzegi (3 967,81 zł) gmina wiejska Sabnie (5 000,31 zł) Przesmyki (4 576,46 zł) Słupno (4 438,64 zł) 27

28 Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 28


Pobierz ppt "Liderzy wykorzystywania środków unijnych – ranking samorządów Mazowsza Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 dla rozwoju."

Podobne prezentacje


Reklamy Google