Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Liderzy wykorzystywania środków unijnych – ranking samorządów Mazowsza Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 dla rozwoju.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Liderzy wykorzystywania środków unijnych – ranking samorządów Mazowsza Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 dla rozwoju."— Zapis prezentacji:

1 Liderzy wykorzystywania środków unijnych – ranking samorządów Mazowsza Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 dla rozwoju Mazowsza Warszawa, 31 stycznia 2012 r.

2 Plan prezentacji O programie RPO WM Kalendarium RPO WM Podsumowanie danych (ilościowo i wartościowo) Projekty zakończone, zrealizowane płatności Liderzy RPO: najczęściej, najwięcej, najskuteczniej ….. Bieżące wydatkowanie, prognozy dla jst na 2012 r. 2

3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 RPO WM jest głównym instrumentem realizacji polityki rozwoju regionu w latach 2007-2013. Realizacja RPO WM przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności regionu, zwiększenia spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej Województwa Mazowieckiego. Program zarządzany jest na poziomie regionalnym, a Instytucją Zarządzającą RPO WM jest Zarząd Województwa Mazowieckiego. 3

4 Wprowadzenie do RPO WM RPO WM: 1,86 mld euro z europejskich funduszy dla rozwoju Mazowsza Dzięki aktywności mazowieckich samorządów, przedsiębiorców, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych udało się już wydać 33% przyznanych Mazowszu środków. Dzięki zawartym z beneficjentami umowom, zagospodarowano prawie 5,2 mld zł. (całkowita wartość podpisanych umów 8 350 504 413,81 zł) Szeroki zakres oddziaływania środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pozwala dofinansowywać samorządowe inwestycje w ramach siedmiu obszarów wsparcia tzw. priorytetów RPO WM. 4

5 Wprowadzenie do RPO WM RPO WM: działania skierowane do samorządów Jednostki samorządu terytorialnego stanowią jedną z głównych grup, które mogą korzystać ze wsparcia z funduszy europejskich i są uprawnione do ubiegania się o wsparcie w większości Działań RPO WM. W okresie programowania 2007-2013 w ramach RPO WM jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów obejmujących m.in. infrastrukturę drogową, ochronę środowiska, przedsiębiorczość, edukację, turystykę, kulturę i energetykę. Wsparcie otrzymają również przedsięwzięcia związane z tworzeniem stref aktywności gospodarczej w ramach rewitalizacji obszarów miejskich i poprzemysłowych. 5

6 Wprowadzenie do RPO WM RPO WM: działania skierowane do samorządów Z priorytetu I mazowieckie gminy i powiaty przygotowują tereny inwestycyjne pod działalność gospodarczą, z II rewolucjonizują Mazowsze pod względem e- usług i informatyzacji. Lokalni włodarze zwiększają dostęp mieszkańców do szerokopasmowego Internetu, nowoczesnych technologii, a urzędników zaczynają wspomagać elektroniczne systemy zarządzania. Z III obszaru programu samorządy usprawniają mazowiecką komunikację, budują i modernizują drogi, lotniska, mosty. Priorytet IV umożliwia mazowieckim samorządom efektywnie dbać o środowisko i przeciwdziałać zagrożeniom ekologicznym, miejskie wysypiska śmieci zmienią się nie do poznania, a wiele gmin zostanie skanalizowanych. 6

7 Wprowadzenie do RPO WM RPO WM: działania skierowane do samorządów Dzięki środkom z V priorytetu władze usprawniają transport miejski, rewitalizują podległe im obszary. Z VI części programu samorządy przeprowadzają liczne prace remontowe i rekonstrukcyjne, ważne dla popularyzacji dziedzictwa kulturowego Mazowsza. Swoją świetność odzyskują także ważne szlaki turystyczne. Starania samorządów o dotację z obszaru VII służą pozyskaniu dofinansowania na budowę oraz modernizację infrastruktury szkolnej. Dzięki unijnym środkom mazowieckie szkoły, świetlice i boiska przechodzą metamorfozę. W priorytecie VII do lokalnych budżetów trafiają dodatkowe środki na poprawę jakości leczenia i modernizację placówek ochrony zdrowia, świadczących usługi z Narodowym Funduszem Zdrowia. 7

8 Kalendarium 08 sierpnia 2008 data wpływu pierwszego wniosku o dofinansowanie projektu (3.1 Infrastruktura drogowa) 20 Listopada 2008 data pierwszego wniosku o dofinansowanie (pozytywny pod względem formalnym) 29 kwietnia 2009 data zawarcia pierwszej umowyo dofinansowanie projektu (Działanie 1.3) 18 maja 2009 data wpływu pierwszego wniosku o płatność (Działanie 1.5) 28 maja 2009 data zatwierdzenia pierwszego wniosku o płatność wypłata środków tego samego dnia!!! 8

9 PODSUMOWANIE RPO WM: - dotychczasowe lata (ilość naborów/ alokacja) 2008 rok: ogłoszono 13 naborów/ alokacja 695,5 mln euro +2009 rok: ogłoszono 9 naborów/ alokacja 194,9 mln euro +2010 rok: ogłoszono 8 naborów/ alokacja 75 mln euro + 2011 rok: ogłoszono 11 naborów/ alokacja 65,5 mln euro ─────────────────────────────────────────── = 41 naborów/ alokacja 1 030,9 euro 9

10 PODSUMOWANIE RPO WM: - dotychczasowe lata (ilość naborów/ alokacja) ogłoszono 41 konkursów na kwotę ponad 1 mld €, blisko 6 tys. wszystkich złożonych wniosków, na wnioskowane dofinansowanie prawie 15,8 mld zł Prawie 1300 zatwierdzonych inwestycji do dofinansowania 1111 zawartych umów o łącznej wartości dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości ponad 5,18 mld zł 10

11 Region Ciechanowski: Typ beneficjenta Wnioskowane dofinansowanie - wnioski zatwierdzone Fundacja, Kościół, związki wyznaniowe, stowarzyszenia 749 927,00 zł JST 479 084 529,56 zł Przedsiębiorca 17 199 098,15 zł Suma 497 033 554,71 zł 11

12 Region Ostrołęcki: Region Ostrołęcki: JST 477 057 081,61 zł Przedsiębiorca 46 814 065,67 zł SUMA 523 871 147,28 zł 12

13 Region Płocki: Fundacja, Kościół, związki wyznaniowe, stowarzyszenia 21 275 507,78 zł Jednostka naukowa 18 999 285,61 zł JST 319 321 636,13 zł Przedsiębiorca 159 430 814,88 zł Suma 519 027 244,40 zł 13

14 Region Radomski: Region Radomski: Fundacja, Kościół, związki wyznaniowe, stowarzyszenia 17 503 023,24 zł Jednostka naukowa 20 592 933,00 zł JST 457 654 633,89 zł Przedsiębiorca 78 794 966,78 zł 574 545 556,91 zł 14

15 Region Siedlecki: Fundacja, Kościół, związki wyznaniowe, stowarzyszenia 2 599 780,22 zł Jednostka naukowa 10 225 967,47 zł JST 512 545 242,62 zł Przedsiębiorca 54 335 538,40 zł Suma 579 706 528,71 zł 15

16 Region Warszawski: Fundacja, Kościół, związki wyznaniowe, stowarzyszenia 108 968 523,07 zł Jednostka naukowa 226 379 844,87 zł JST 2 344 124 971,75 zł Przedsiębiorca 724 416 691,74 zł Suma 3 403 890 031,43 zł 16

17 PODSUMOWANIE RPO WM: -zakończone projekty 472 inwestycje RPO WM zostały już rozliczone i zakończone, ich wartość dofinansowania przekracza 920 mln zł. 17 Działaniezakończone projekty Wartość Ogółem mln zł dofinansowanie e1.3428,720,25 1.5274651,24290,29 2.122,041,68 2.221,731.22 2.33820,78,93 3.1109479,50374,80 4.1645,2534,44 4.447,906,61

18 PODSUMOWANIE RPO WM: - zakończone projekty 472 inwestycje RPO WM zostały już rozliczone i zakończone, ich wartość dofinansowania przekracza 920 mln zł. 18 Działaniezakończonewartość ogółem dofinansowanie 6.11371,5246,58 6.2134,2417,67 7.19120,8092,46 7.2727,0120,43 7.337,595,61 Suma4721 498 273 224,46921 025 323,35

19 PODSUMOWANIE RPO WM: - dotychczasowe lata 143 spośród wszystkich zakończonych, to projekty jednostek samorządu terytorialnego. Mazowieckie gminy zamknęły projekty na 499,3 mln zł dofinansowania. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zleciła wypłatę ponad 2,9 mld zł na rzecz beneficjentów RPO WM, z czego ponad 1,8 mld zł do samorządów (prawie 800 mln zł w minionym roku). 19

20 PODSUMOWANIE RPO WM: -zrealizowane wypłaty dla jst 20 DziałanieWypłacone środki (dofinansowanie ) 1.3103,49 1.724,93 2.14,58 2.214,52 3.11 090,43 3.225,03 4.1160,90 4.210,55 4.34,94 4.425,32

21 PODSUMOWANIE RPO WM: - Zrealizowane wypłaty dla jst 21 DziałanieWypłacone środki (dofinansowanie ) 5.237,68 6.1152,04 6.236,57 7.14,13 7.2108,27 7.316,52 Suma końcowa1 819 884 420,36

22 PODSUMOWANIE RPO WM - wskaźniki Do tej pory z dofinansowania z RPO WM skorzystały wszystkie powiaty i 89% gmin w województwie. To oznacza, że dzięki RPO rozwija się każdy zakątek naszego regionu. Dzięki temu mieszkańcy regionu zyskają:  ponad 887 km dróg;  1 711 szt. aparatury i specjalistycznego sprzętu medycznego;  ponad 61 tys. osób zyska dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;  52 370 uczniów skorzysta z infrastruktury dydaktycznej wspartej w wyniku realizacji projektów;  ponad 38 tys. m2 pomieszczeń szpitalnych zostanie zmodernizowanych. 22

23 Plany na 2012rok (intensywne wsparcie samorządów) WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW, PRZYZNANYCH Z KRAJOWEJ REZERWY WYKONANIA (KRW) I DOSTOSOWANIA TECHNICZNEGO (DT): Podział według kategorii interwencji Oś Priorytetowa Kategoria InterwencjiKRW DT (część zasadnicza) DT (powodziowe, kryzysowe) RAZEM Priorytet I 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw5 000 000 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MŚP4 651 653 Priorytet III 23 Drogi regionalne/lokalne 8 151 1491 803 3009 954 449 23

24 Plany na 2012rok: WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW, PRZYZNANYCH Z KRAJOWEJ REZERWY WYKONANIA (KRW) I DOSTOSOWANIA TECHNICZNEGO (DT): Podział według kategorii interwencji Priorytet IV 39 Energia odnawialna: wiatrowa1 250 000 40 Energia odnawialna: słoneczna1 250 000 41 Energia odnawialna: biomasa1 250 000 42 Energia odnawialna: hydroelektryczna, geotermiczna i pozostałe1 250 000 46 Oczyszczanie ścieków4 057 1108 442 890 12 500 000 SUMA 18 708 76316 594 0391 803 30037 106 102 24

25 Starania samorządów o środki z RPO WM (Ranking JST wg. liczby złożonych wniosków, które przeszły pozytywnie ocenę formalną) Samorząd1. miejsce2. miejsce3 miejsce miasto na prawach powiatu Warszawa (66) Radom (36) Siedlce (20) powiat przasnyski (18) otwocki/radomski (17) wyszkowski (16) gmina miejska Sokołów Podlaski (18) Legionowo/Ząbki/Żyrardów (15) Węgrów (14) gmina miejsko - wiejska Grodzisk Mazowiecki (21) Łochów (17) Radzymin (16) gmina wiejska Długosiodło (18) Michałowice (17) Żabia Wola/ Troszyn (11) 25

26 Starania samorządów o środki z RPO WM (Ranking JST wg. liczby projektów zatwierdzonych do dofinansowania ) Samorząd1. miejsce2. miejsce3 miejsce miasto na prawach powiatu Warszawa (23 projekty na kwotę 853,6 mln zł) Radom (17 projektów na kwotę 309,3 mln zł) Siedlce (11 projektów na kwotę 155,6 mln zł) powiat przasnyski (10 projektów na kwotę 98,4 mln zł) płoński (9 projektów na kwotę 51,3 mln zł) miński (6 projektów na kwotę 15,8 mln zł/ radomski (na kwotę 19 mln zł) gmina miejska Przasnysz (8 projektów na kwotę 34,4 mln zł ) Legionowo ( 6 projektów na kwotę 60,2 mln zł)/ Ząbki (6 projektów na kwotę 77,1 mln zł) Węgrów (5 projektów na kwotę 43,4 mln zł) gmina miejsko - wiejska Łochów (9 projektów na kwotę 44,3 mln zł) Grodzisk Mazowiecki (8 projektów na kwotę 63,2 mln zł) Myszyniec (7 projektów na kwotę 62 mln zł) gmina wiejska Olszewo – Borki (6 projektów na kwotę 24,3 mln zł) Strzegowo ( 5 projektów na kwotę 32,6 mln zł)/ Grudusk (5 projektów na kwotę 16,5 mln zł)/ Sterdyń (5 projektów na kwotę 9.16 mln zł) Słupno (4 projekty na kwotę 37,1 mln zł)/ Kadzidło (4 projekty na kwotę 34,3 mln zł)/ Płońsk (4 projekty na kwotę 17,58 mln zł) / Czerwińsk nad Wisłą (4 projekty na kwotę 17,2 mln zł) / Jedlnia – Letnisko (4 projekty na kwotę 14 mln zł). 26

27 Starania samorządów o środki z RPO WM (Ranking JST wg. łącznego dofinansowania zatwierdzonych projektów w przeliczeniu na jednego mieszkańca) Samorząd1. miejsce2. miejsce3 miejsce miasto na prawach powiatu Siedlce (1 548,80 zł) Radom ( 627,86 zł) Płock (459,45 zł) powiat przasnyski (1 584,65 zł) białobrzeski (626,78 zł) przysuski (470,71 zł) gmina miejska Węgrów (2 741,68 zł) Ciechanów (2 545,83 zł) Ząbki (2 122,02 zł) gmina miejsko - wiejska Glinojeck (7 264,00 zł) Myszyniec (5 050,99 zł) Białobrzegi (3 967,81 zł) gmina wiejska Sabnie (5 000,31 zł) Przesmyki (4 576,46 zł) Słupno (4 438,64 zł) 27

28 Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora m.frankowski@mazowia.eu Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych www.mazowia.eu 28


Pobierz ppt "Liderzy wykorzystywania środków unijnych – ranking samorządów Mazowsza Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 dla rozwoju."

Podobne prezentacje


Reklamy Google