Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

To finansowy obszar zdrowej gospodarki państwa, którego dochody osiągane z produkcji niezakazanej przez prawo. Są ukrywane w całości lub w części przed.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "To finansowy obszar zdrowej gospodarki państwa, którego dochody osiągane z produkcji niezakazanej przez prawo. Są ukrywane w całości lub w części przed."— Zapis prezentacji:

1

2 To finansowy obszar zdrowej gospodarki państwa, którego dochody osiągane z produkcji niezakazanej przez prawo. Są ukrywane w całości lub w części przed organami administracji państwowej, podatkowej, celnej, itp. To nielegalny obrót legalnymi towarami i usługami. Nie należy jej mylić z czarnym rynkiem, który obejmuje nielegalne towary i usługi.

3 nadmierne podatki, niesprawność instytucji publicznych odpowiedzialnych za naliczanie i pobór podatków oraz rejestrację działalności gospodarczej, nieprzejrzyste i nieżyczliwe przedsiębiorcom prawo, nadmierna biurokracja.

4 http://www.nbportal.pl/pl/commonPages/EconomicsEntryDetails?entryId=15&pageId=608

5 Uważa się, że choć zjawisko istnienia dużej szarej strefy jest dla gospodarki raczej niekorzystne, walka z nim nie powinna odbywać się poprzez próby zniszczenia tej działalności, ale poprzez zachęty do jej legalizacji. Służą temu zwłaszcza działania na rzecz obniżenia uciążliwości podatków, uproszczenia prawa i redukcji biurokracji – którym jednak powinny również towarzyszyć działania na rzecz wzrostu skuteczności wykrywania działalności nielegalnej. Czasem stosuje się rozwiązania kontrowersyjne, jak abolicja podatkowa.

6 Rządy poszczególnych krajów odpowiadają za pobieranie podatków i ustalanie stawek podatkowych. Dlatego też o tym, ile zapłacisz podatku, decyduje rząd twojego kraju, a nie UE.

7 Rola UE polega na nadzorowaniu krajowych przepisów i decyzji podatkowych wydanych przez rząd dotyczących stawek podatkowych (podatków od zysków przedsiębiorstw, osobistych dochodów) celem zagwarantowania, by: były one zgodne z unijnymi celami w zakresie zatrudnienia nie utrudniały swobodnego przepływu towarów, usług i kapitału w UE nie dawały przedsiębiorstwom w jednym kraju nienależytej przewagi nad konkurentami z innych krajów nie prowadziły do dyskryminacji konsumentów, pracowników lub przedsiębiorców z innych krajów UE.

8 Unia Europejska zwraca szczególną uwagę na opodatkowanie przedsiębiorstw ze względu na ryzyko, że zwolnienia podatkowe lub bardzo niskie stawki podatkowe w jednym kraju mogą nadmiernie odciągać firmy od inwestowania w konkurujących krajach lub w inny sposób doprowadzić do erozji bazy podatkowej w tych krajach. Kraje UE są politycznie związane kodeksem postępowania, by nie stosować takich praktyk.

9 Wspólne przepisy o podatku od paliw gwarantują uczciwy handel i zapobiegają szkodliwej konkurencji podatkowej.

10 Poniższa tabela zawiera skalę podatkową, czyli tak zwane progi podatkowe, za rok 2012 i 2013. Zgodnie ze skalą podatkową podatek dochodowy dla dochodu niższego lub równego 85528 zł obliczamy poprzez przemnożenie dochodu (zaokrąglonego do pełnych złotych) przez 18% i następnie odjęcie od wyniku kwoty zmniejszającej podatek, czyli 556,02 zł. Jeżeli tak obliczona kwota jest ujemna to podatek wynosi zero złotych. Przy dochodzie wyższym niż 85528 zł podatek oblicza się poprzez odjęcie do kwoty dochodu kwoty 85528 zł, następnie przemnożenie wyniku przez 32% i dodanie kwoty 14839,02 zł. Należny podatek zawsze zaokrąglany jest do pełnej złotówki.

11 http://taxmachine.pl/PITy-roczne/Skala-podatkowa.html

12 Stanisław Kluza – od 14 lipca 2006 do 22 września 2006 Zyta Gilowska – od 22 września 2006 do 7 września 2007 i od 10 września 2007 do 16 listopada 2007 Jacek Rostowski - od 16 listopada 2007

13 polski i brytyjski ekonomista, od 2007 minister finansów w pierwszym i drugim rządzie Donalda Tuska, od 2011 poseł na Sejm VII kadencji, od 2013 wicepremier. http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Jacek_Rostowski World_Economic_Forum_Meeting_2009.jpg

14 Opracowanie: Julia i Justyna


Pobierz ppt "To finansowy obszar zdrowej gospodarki państwa, którego dochody osiągane z produkcji niezakazanej przez prawo. Są ukrywane w całości lub w części przed."

Podobne prezentacje


Reklamy Google