Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.1 1 „Komputerowi eksperci. Promocja kształcenia ustawicznego w Powiecie Łęczyńskim” Piotr Winiarski Starostwo Powiatowe w Łęcznej

2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.1 2 Działania Powiatu Łęczyńskiego na rzecz rozwoju społeczno – gospodarczego Projekty mające na celu rozwój zasobów ludzkich (szkolenia dla osób pracujących działanie 2.1 ZPORR, stypendia działanie 2.2 ZPORR) Projekty infrastrukturalne (informatyzacja, działanie 1.5 ZPORR, drogi działanie 1.1.1 ZPORR) Projekty promocyjne (INTERREG)

3 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.1 3 Projekt realizowany w ramach Działania 2.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Klucz do sukcesu. Promocja kształcenia ustawicznego w Powiecie Łęczyńskim, działanie 2.1 ZPORR, wartość 48.116,82 zł;

4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.1 4 Projekty Powiatu Łęczyńskiego realizowane w ramach ZPORR, działanie 2.2 Mogę więcej. Program stypendialny dla uczniów w roku szkolnym 2005/2006, działanie 2.2 ZPORR, wartość 248 144,61 zł; Eurostudent. Program dla województwa lubelskiego w roku 2005/2006, działanie 2.2 ZPORR, wartość 103 500 zł;

5 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.1 5 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1018 na odcinku Kol. Łuszczów-Piotrówek”; „Modernizacja drogi powiatowej nr 22718 w miejscowościach Stara Wieś i Puchaczów”; Projekty Powiatu Łęczyńskiego realizowane w ramach ZPORR, działanie 1.1

6 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.1 6 „Wirtualny powiat. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego w Powiecie Łęczyńskim” Etap I „Wirtualny powiat. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego w Powiecie Łęczyńskim” Etap II Projekty Powiatu Łęczyńskiego realizowane w ramach ZPORR, Działanie 1.5

7 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.1 7 POWIAT ŁĘCZYŃSKI Wydział Integracji Europejskiej i Rozwoju Powiatu tel. (081) 752 – 32 – 59, www.powiatleczynski.pl

8 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.1 8 Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 2.1 „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie”

9 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.1 9 „Komputerowi eksperci. Promocja kształcenia ustawicznego w Powiecie Łęczyńskim” Małgorzata Kolary - Woźniak Starostwo Powiatowe w Łęcznej

10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.1 10 Projekt realizowany na podstawie umowy nr 49 z dnia 30.06.2005 Umowa zawarta pomiędzy Powiatem Łęczyńskim a Samorządem Województwa Lubelskiego, w imieniu którego działa Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie

11 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.1 11 Wartość projektu Całkowita: 167 415, 81 zł Kurs podstawowy: 1485, 72 zł/osobę Kurs specjalistyczny: 4500 zł/osobę

12 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.1 12 Uczestnicy Projekt skierowany jest do 80 pracujących osób dorosłych zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podwyższania lub dostosowania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy (poza godzinami pracy), którym sytuacja materialna utrudnia podnoszenie kwalifikacji we własnym zakresie.

13 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.1 13 Cele projektu Celem projektu jest zwiększenie mobilności zawodowej mieszkańców Powiatu Łęczyńskiego i ich zdolności w zakresie dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do wymogów regionalnego rynku pracy w warunkach członkostwa w UE.

14 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.1 14 Przedmiot projektu Realizacja projektu obejmuje organizację i przeprowadzenie dwóch bezpłatnych kursów komputerowych: 1.Kurs podstawowy 2.Kurs specjalistyczny dla informatyków

15 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.1 15 Kurs podstawowy MODUŁ I Moduł obejmuje programy: MS Windows, Word, Excel, Access, Internet, poczta elektroniczna. MODUŁ II Moduł obejmuje programy: MS Power Point, Publisher, Corel Draw.

16 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.1 16 Cel ogólny Rozwój społeczno-gospodarczy regionu poprzez stworzenie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w Powiecie Łęczyńskim Dostosowanie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lokalnych zasobów ludzkich do wymogów rynku pracy w warunkach członkostwa w UE Uzupełnienie lub zdobycie nowych kwalifikacji przez osoby pochodzące z terenów zagrożonych marginalizacją Zwiększenie szans na utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia, awans zawodowy lub znalezienie nowego zatrudnienia Budowa Społeczeństwa Informacyjnego W Powiecie Łęczyńskim Zwiększenie mobilności zawodowej osób pracujących na terenie Powiatu Łęczyńskiego Cele szczegółowe

17 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.1 17 pracujące osoby dorosłe zatrudnione na terenie Powiatu Łęczyńskiego Liczba beneficjentów: 80 osób Kobiety: 53 osoby, Mężczyźni: 27 osób Tereny miejskie: 49 osób, Tereny wiejskie: 31 osób Uczestnicy projektu

18 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.1 18 Uczestnicy projektu

19 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.1 19 Termin realizacji 16.08.2005 r. – 30.05.2006r. W tym szkolenia: Kurs podstawowy: programy biurowe IX – XII 2006 Kurs podstawowy: grafika I-IV 2006 Kurs specjalistyczny: Windows XP - XI 2005 Kurs specjalistyczny: Linux – I-II 2006

20 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.1 20 GRUPA I

21 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.1 21 GRUPA II

22 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.1 22 GRUPA III

23 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.1 23 GRUPA IV

24 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.1 24 GRUPA VI

25 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.1 25 Kurs komputerowy specjalistyczny

26 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.1 26 Rezultaty projektu Rezultaty miękkie 1. Zwiększenie pewności siebie 2. i wiary we własne siły 3. Zmniejszenie poczucia zagrożenia utratą pracy spowodowanego brakiem pożądanych umiejętności 4. Wyższe aspiracje zawodowe i osobiste 5. Wzrost wydajności pracy poprzez oszczędność czasu przeznaczonego na wykonanie przydzielonych zadań 6. Zmiana nawyków korzystania z przestarzałych narzędzi pracy na rzecz nowoczesnych technologii informacyjnych 7. Integracja społeczna pracowników z terenu Powiatu Łęczyńskiego

27 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.1 27 Przeszkolenie 70 pracujących osób dorosłych z zakresu obsługi najpopularniejszych programów biurowych i graficznych Przeszkolenie 10 pracujących osób dorosłych z zakresu zarządzania sieciami (Windows XP, Linux) 776 godzin szkoleniowych Rezultaty twarde

28 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.1 28 Poziom osiągnięcia zakładanych rezultatów miękkich - wyniki ankiet

29 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.1 29 Poziom osiągnięcia zakładanych rezultatów miękkich - wyniki ankiet

30 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.1 30

31 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.1 31 Poziom osiągnięcia zakładanych rezultatów - wyniki ankiet

32 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.1 32 Poziom osiągnięcia zakładanych rezultatów - wyniki ankiet Wszyscy Beneficjenci są zadowoleni z udziału w projekcie. Na pytanie 6 „Czy jesteś zadowolony z udziału w projekcie?” 87 % ankietowanych odpowiedziało „tak”, 13% „raczej tak”. Nikt nie zaznaczył odpowiedzi „raczej nie” lub „nie”.

33 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.1 33 Wydział Integracji Europejskiej i Rozwoju Powiatu Starostwo Powiatowe w Łęcznej Pok. 205 – 206 Tel. 752 – 32 – 59 www.powiatleczynski.pl m.wozniak@powiatleczynski.pl

34 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.1 34 Komputerowi eksperci. Promocja kształcenia ustawicznego w Powiecie Łęczyńskim


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google