Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Makroekonomia Teoria pieniądza, inflacja, efekty Cantillona, hiperinflacja, deflacja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Makroekonomia Teoria pieniądza, inflacja, efekty Cantillona, hiperinflacja, deflacja."— Zapis prezentacji:

1 Makroekonomia Teoria pieniądza, inflacja, efekty Cantillona, hiperinflacja, deflacja.

2 Plan zajęć 1. Kartkówka. 2. Teoria pieniądza. 3. Inflacja. 4. Ilościowa teoria pieniądza i efekt Cantillona. 5. Hiperinflacja. 6. Deflacja.

3 TEORIA PIENIĄDZA Barter i powstanie pieniądza. Definicja i znaczenie pieniądza. Specyfika rynku pieniądza. Typologia pieniądza.

4 Typologia pieniądza

5 Inflacja Inflacja monetarna i cenowa. Źródła inflacji cenowej: 1) wzrost podaży pieniądza. 2) spadek popytu na pieniądz. a) ludzi posiadających pieniądze; b) sprzedawców dóbr i usług, chcących „kupić” pieniądze. Walka z inflacją? Inflation is too many dollars chasing too few goods

6 Inflacja

7

8

9 Pomiar inflacji CPI  Wskaźnik cen detalicznych WCD (ang. consumer price index – CPI) wskaźnik około 2 tys. cen dóbr konsumpcyjnych.  Koszyk dóbr jest corocznie aktualizowany.  Ceny dóbr z koszyka są obserwowane przez kilkuset ankieterów w setkach rejonów statystycznych w całym kraju.  Rolę wag przy obliczaniu syntetycznego wskaźnika inflacji odgrywają udziały poszczególnych wydatków w całości wydatków przeciętnej polskiej rodziny.

10 Koszty inflacji  Spadek siły nabywczej.  Koszty menu.  Koszty zdartych zelówek.  Wzrost niepewności.  Wzrost obciążeń podatkowych.  Spadek oszczędności i inwestycji.  Przejadanie kapitału (nakłady po hist.).  Zaburzenie mechanizmu cenowego => błędna alokacja kapitału.  Redystrybucja dochodu.

11 EFEKT CANTILLONA Efekt Cantillona (Cantillon effect) – znane również jako efekty pierwszej rundy (first-round effects) czy injection effects – jest to efekt dystrybucyjny i cenowy wynikający z nierównomiernych zmian w podaży pieniądza, a więc tego, że np. nowe pieniądze trafiają do gospodarki poprzez określone kanały. Arkadiusz Sieroń 11

12 Efekt Cantillona Krytyka Locke’a (ilościowa teoria pieniądza: MV=PT). Efekty dystrybucyjne. Efekty cenowe (dystrybucja nie może zwiększyć bogactwa, oczekiwania, korzystają wszyscy posiadacze aktywów). Efekty bezpośrednie (popytowe) i pośrednie (podażowe). Rola oczekiwań. Arkadiusz Sieroń 12

13 Co wyjaśnia efekt Cantillona? Opóźnienie w działaniu polityki monetarnej. Istnienie fałszerzy. Potrzebę konstrukcji wskaźnika „ogólnego poziomu cen”. Brak inflacji cenowej CPI. Bańki spekulacyjne. Cykle koniunkturalne. Wzrost nierówności dochodowych. Arkadiusz Sieroń 13

14 Efekt Cantillona i bańki spekulacyjne [Bank narodowy] jest zdolny, w porozumieniu z właściwym ministrem, podnieść i utrzymać wysokie ceny akcji na giełdzie oraz obniżyć stopy procentowe, ku uciesze ministra, kiedy takie kroki są podejmowane dyskretnie, aby w ten sposób spłacić dług państwa. ▫Źródło: Essai sur la Nature du Commerce in Général III.VIII.7 Arkadiusz Sieroń 14

15 Efekt Cantillona i cykl koniunkturalny ATCK opiera się na pewnej określonej realizacji efektu Cantillona. Austriacka teoria kapitału pozwala badać wpływ efektu Cantillona na strukturę cen i produkcji. Kluczowa rola „przymusowych oszczędności”. Efekt Cantillona tłumaczy, dlaczego cykle koniunkturalne nie są regularnymi cyklami. Arkadiusz Sieroń 15

16 Mises o pieniądzu Istotą teorii monetarnej [cyklu koniunkturalnego] jest to, że dostrzega ona, iż zmiany relacji pieniężnych spowodowane czynnikami pieniężnymi nie wywierają równomiernego, czyli jednoczesnego i jednakowego wpływu na ceny różnych dóbr, płace i stopy procentowe. ▫Ludzkie działanie, s. 471. Arkadiusz Sieroń 16

17 Udział płac w PKB

18 Wzrost podaży pieniadza a nierówność dochodowa

19 Inflacja a sektor finansowy Udział sektora finansowego w USA zwiększył się z 4,9% PKB w 1980 do 7,9% w 2007. W 1980 r. przeciętny pracownik w sektorze finansowym zarabiał mniej więcej tyle samo co pracownicy w innych sektorach, zaś w 2006 jego pensja była już średnio o 70% większa niż w pozostałych sektorach.

20 Gdzie ta inflacja? Banki zwiększyły swoje rezerwy. Inflacja cen aktywów, a nie dóbr i usług. CPI nie jest doskonałym miernikiem: 1) zmiany hedonistyczne (1980). 2) nie mierzy cen stałego koszyka (1990).

21 Substytucja koszyka CPI Koszyk w t1: D – 50%, 10 zł; W – 50%, 10 zł. Pw wzrasta o 50%, do 15 zł. Stały koszyk: CPI = 25%. Obecnie: D – 75%, W – 25% => CPI = 12,5%

22 Gdzie ta inflacja? 2015-04-03Arkadiusz Sieroń 22

23 Gdzie ta inflacja? 2015-04-03Arkadiusz Sieroń 23

24 Gdzie ta inflacja?

25

26 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Makroekonomia Teoria pieniądza, inflacja, efekty Cantillona, hiperinflacja, deflacja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google