Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Makroekonomia Teoria pieniądza, inflacja, efekty Cantillona, hiperinflacja, deflacja. Arkadiusz Sieroń.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Makroekonomia Teoria pieniądza, inflacja, efekty Cantillona, hiperinflacja, deflacja. Arkadiusz Sieroń."— Zapis prezentacji:

1 Makroekonomia Teoria pieniądza, inflacja, efekty Cantillona, hiperinflacja, deflacja. Arkadiusz Sieroń

2 Plan zajęć 1. Kartkówka. 2. Teoria pieniądza. 3. Inflacja.
4. Ilościowa teoria pieniądza i efekt Cantillona. 5. Hiperinflacja. 6. Deflacja.

3 TEORIA PIENIĄDZA Barter i powstanie pieniądza.
Definicja i znaczenie pieniądza. Specyfika rynku pieniądza. Typologia pieniądza.

4 Typologia pieniądza

5 Inflacja Inflacja monetarna i cenowa. Źródła inflacji cenowej:
1) wzrost podaży pieniądza. 2) spadek popytu na pieniądz. a) ludzi posiadających pieniądze; b) sprzedawców dóbr i usług, chcących „kupić” pieniądze. Walka z inflacją? Inflation is too many dollars chasing too few goods

6 Inflacja

7 Inflacja

8 Inflacja

9 Pomiar inflacji CPI Wskaźnik cen detalicznych WCD (ang. consumer price index – CPI) wskaźnik około 2 tys. cen dóbr konsumpcyjnych. Koszyk dóbr jest corocznie aktualizowany. Ceny dóbr z koszyka są obserwowane przez kilkuset ankieterów w setkach rejonów statystycznych w całym kraju. Rolę wag przy obliczaniu syntetycznego wskaźnika inflacji odgrywają udziały poszczególnych wydatków w całości wydatków przeciętnej polskiej rodziny.

10 Koszty inflacji Spadek siły nabywczej. Koszty menu.
Koszty zdartych zelówek. Wzrost niepewności. Wzrost obciążeń podatkowych. Spadek oszczędności i inwestycji. Przejadanie kapitału (nakłady po hist.). Zaburzenie mechanizmu cenowego => błędna alokacja kapitału. Redystrybucja dochodu.

11 Arkadiusz Sieroń EFEKT CANTILLONA Efekt Cantillona (Cantillon effect) – znane również jako efekty pierwszej rundy (first-round effects) czy injection effects – jest to efekt dystrybucyjny i cenowy wynikający z nierównomiernych zmian w podaży pieniądza, a więc tego, że np. nowe pieniądze trafiają do gospodarki poprzez określone kanały.

12 Efekt Cantillona Krytyka Locke’a (ilościowa teoria pieniądza: MV=PT).
Arkadiusz Sieroń Efekt Cantillona Krytyka Locke’a (ilościowa teoria pieniądza: MV=PT). Efekty dystrybucyjne. Efekty cenowe (dystrybucja nie może zwiększyć bogactwa, oczekiwania, korzystają wszyscy posiadacze aktywów). Efekty bezpośrednie (popytowe) i pośrednie (podażowe). Rola oczekiwań.

13 Co wyjaśnia efekt Cantillona?
Arkadiusz Sieroń Co wyjaśnia efekt Cantillona? Opóźnienie w działaniu polityki monetarnej. Istnienie fałszerzy. Potrzebę konstrukcji wskaźnika „ogólnego poziomu cen”. Brak inflacji cenowej CPI. Bańki spekulacyjne. Cykle koniunkturalne. Wzrost nierówności dochodowych.

14 Efekt Cantillona i bańki spekulacyjne
Arkadiusz Sieroń Efekt Cantillona i bańki spekulacyjne [Bank narodowy] jest zdolny, w porozumieniu z właściwym ministrem, podnieść i utrzymać wysokie ceny akcji na giełdzie oraz obniżyć stopy procentowe, ku uciesze ministra, kiedy takie kroki są podejmowane dyskretnie, aby w ten sposób spłacić dług państwa. Źródło: Essai sur la Nature du Commerce in Général III.VIII.7

15 Efekt Cantillona i cykl koniunkturalny
Arkadiusz Sieroń Efekt Cantillona i cykl koniunkturalny ATCK opiera się na pewnej określonej realizacji efektu Cantillona. Austriacka teoria kapitału pozwala badać wpływ efektu Cantillona na strukturę cen i produkcji. Kluczowa rola „przymusowych oszczędności”. Efekt Cantillona tłumaczy, dlaczego cykle koniunkturalne nie są regularnymi cyklami.

16 Arkadiusz Sieroń Mises o pieniądzu Istotą teorii monetarnej [cyklu koniunkturalnego] jest to, że dostrzega ona, iż zmiany relacji pieniężnych spowodowane czynnikami pieniężnymi nie wywierają równomiernego, czyli jednoczesnego i jednakowego wpływu na ceny różnych dóbr, płace i stopy procentowe. Ludzkie działanie, s. 471.

17 Udział płac w PKB

18 Wzrost podaży pieniadza a nierówność dochodowa

19 Inflacja a sektor finansowy
Udział sektora finansowego w USA zwiększył się z 4,9% PKB w 1980 do 7,9% w 2007. W 1980 r. przeciętny pracownik w sektorze finansowym zarabiał mniej więcej tyle samo co pracownicy w innych sektorach, zaś w 2006 jego pensja była już średnio o 70% większa niż w pozostałych sektorach.

20 Gdzie ta inflacja? Banki zwiększyły swoje rezerwy.
Inflacja cen aktywów, a nie dóbr i usług. CPI nie jest doskonałym miernikiem: 1) zmiany hedonistyczne (1980). 2) nie mierzy cen stałego koszyka (1990).

21 Substytucja koszyka CPI
Koszyk w t1: D – 50%, 10 zł; W – 50%, 10 zł. Pw wzrasta o 50%, do 15 zł. Stały koszyk: CPI = 25%. Obecnie: D – 75%, W – 25% => CPI = 12,5%

22 Arkadiusz Sieroń Gdzie ta inflacja?

23 Arkadiusz Sieroń Gdzie ta inflacja?

24 Gdzie ta inflacja?

25 Gdzie ta inflacja?

26 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Makroekonomia Teoria pieniądza, inflacja, efekty Cantillona, hiperinflacja, deflacja. Arkadiusz Sieroń."

Podobne prezentacje


Reklamy Google