Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYCHOWANIE „Opoką procesu wychowawczego realizowanego w Szkole jest chrześcijańska koncepcja rzeczywistości, w której centrum stoi osoba Chrystusa. To.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYCHOWANIE „Opoką procesu wychowawczego realizowanego w Szkole jest chrześcijańska koncepcja rzeczywistości, w której centrum stoi osoba Chrystusa. To."— Zapis prezentacji:

1

2 WYCHOWANIE

3 „Opoką procesu wychowawczego realizowanego w Szkole jest chrześcijańska koncepcja rzeczywistości, w której centrum stoi osoba Chrystusa. To On jest wzorem życia, który Szkoła proponuje swoim wychowankom (por. Szkoła Katolicka, Kongregacja do Spraw Edukacji Katolickiej, 1977, p. 33n.). Chcemy uczyć młodych ludzi, jak stawać się zdolnym do myślenia, dokonywania wyborów i działania według wartości zawartych w Ewangelii, jak rozpoznawać i realizować Boży zamysł względem siebie”. Program wychowawczy Katolickiej Szkoły Podstawowej nr 3 Rodziny Fundacji Na Rzecz Rodziny w Warszawie Fundament

4 Chrystus powołał Kościół, który kontynuuje Jego dzieło budowania Królestwa Bożego. Nasza Szkoła poprzez przydomek „katolicka” określa się jako część misji Kościoła katolickiego, dlatego stara się zachowywać i przekazywać jego nauczanie. Dla członków wspólnoty szkolnej stara się być również środowiskiem doświadczenia Kościoła, szczególnie w jego wymiarze wspólnotowym i sakramentalnym.

5 Obszary działań wychowawczych a) katecheza, nad którą opiekę sprawuje ksiądz prefekt Szkoły, b) budowanie u uczniów poczucia radości, że są indywidualnościami we wspólnocie opartej na wartościach chrześcijańskich: c) praktyka modlitwy i dzieła miłosierdzia poprzez które dzieci uczą się jak ważna i potrzebna jest pomoc okazywana drugiemu człowiekowi d) życie sakramentalne – wspólne Msze święte, przygotowanie do sakramentów e) rekolekcje adwentowe i wielkopostne W zakresie formacji uczniów:

6 Formacja rodziców i rodzin Szkoła stoi u boku każdej rodziny szkolnej, wspierając ją w niezastąpionym wyzwaniu i zaszczycie wychowania dziecka. - Szkoła organizuje comiesięczne spotkania dla rodzin prowadzone przez kapłana, - Szkoła wspiera rodziców uczniów klas II w przygotowaniu ich dzieci do I Komunii, - Szkoła wspiera rodziców w organizowaniu wakacyjnych rekolekcji dla rodzin, - w Szkolne organizowane są spotkania opłatkowe i wielkanocne dla całej jej społeczności, - formacja dla chętnych rodzin - konferencje dotyczące wychowania chrześcijańskiego dzieci, zagrożeń duchowych we współczesnym świecie, podejmowanie tematów wynikających z potrzeb przedstawianych rodziców - Szkoła organizuje w ramach rekolekcji adwentowych i wielkopostnych dzień skupienia dla całych rodzin.

7 KSZTAŁCENIE

8 Zajęcia edukacyjne i wychowawcze Razem liczba godzin w tygodniu Uwagi Wychowanie przedszkolne 22 j. angielski 3 Zajęcia prowadzone przez specjalistę Rytmika 2 Zajęcia prowadzone przez specjalistę Religia 2 Zajęcia prowadzone przez specjalistę Razem 29 Plan nauczania dla oddziału zerowego Katolicka Szkoła Podstawowa nr 3 Fundacji Na Rzecz Rodziny w Warszawie

9 Minimalny wymiar godzin w trzyletnim cyklu -1- Zajęcia edukacyjne klasa Razem liczba godzin w tygodniu uwagi Planowana roczna liczba godzin (3) Razem -2- Podsumowanie godzin I 2015/ 2016 II 2016/ 2017 III 2017/ 2018 I II III 1915 Edukacja polonistyczna 555 15 165 495 2343 nowe rozp. wchodzące w życie z dn. 01.09.2015r. Edukacja matematyczna 4 4 412 132 396 Edukacja przyrodnicza 2226 66 198 Edukacja społeczna 1113 33 99 Zajęcia techniczne 1113 33 99 Edukacja plastyczna 222 6 66 198 Edukacja muzyczna 1113 33 99 Zajęcia komputerowe 1113 33 99 Język angielski 3 44 11 99132 363 Wychowanie fizyczne 3339 99 297 Razem 2324 71 religia 2226 Razem (2) 25 26 77

10 Minimalny wymiar godzin w trzyletnim cyklu -1- Zajęcia edukacyjne klasa Razem liczba godzin w tygodniu uwagi Planowana roczna liczba godzin (3) Razem -2- Podsumowanie godzin I 2014/ 2015 II 2015/ 2016 III 2016/ 2017 I II III 1150 Edukacja polonistyczna 555 15 165 495 1287 Edukacja matematyczna 4 4 412 132 396 Edukacja przyrodnicza 2226 66 198 Edukacja społeczna 1113 33 99 Zajęcia techniczne 1113 33 99 95 Edukacja plastyczna 222 6 66 198 95 Edukacja muzyczna 1113 33 99 95 Zajęcia komputerowe 1113 33 99 190 Język angielski 3 44 11 99132 363 290 Wychowanie fizyczne 3339 99 297 Razem 2324 71 religia 2226 Razem (2) 25 26 77

11 Zajęcia edukacyjne Klasa IV IV 2015/2016 V 2016/2017 VI 2017/2018 liczba godzin w cyklu Wynikająca z rozporządzenia liczba godzin w cyklu x 33 tygodnie roku szkolnego Wynikająca ze szkolnego planu liczba godzin w cyklu x 33 tygodnie roku szkolnego J. polski 5 6 6 17510561 Historia i społeczeństwo 22 2 6130198 J. angielski 4 5 5 14290462 Matematyka 5 5 515385495 Przyroda 34 3 10290330 Muzyka 11139599 Plastyka 11139599 Zaj. techniczne 11139599 Zaj. komputerowe 11139599 Wychowanie fizyczne 44412385396 Godzina wychowawcza 11139599 Razem (1) 28313089 Religia 2226 Razem (2) 30333295

12 Zajęcia specjalistyczne Zajęcia mają charakter indywidualny, a o uczestnictwie w nich dziecka Decydują jego rodzice. Szkoła zapewnia wstępne logopedyczne badania przesiewowe oraz wewnętrzną diagnozę potrzeb z zakresu dysleksji rozwojowej dziecka. Tej potrzebie dedykowane są zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej (dawniej zajęcia korekcyjno – kompensacyjne)


Pobierz ppt "WYCHOWANIE „Opoką procesu wychowawczego realizowanego w Szkole jest chrześcijańska koncepcja rzeczywistości, w której centrum stoi osoba Chrystusa. To."

Podobne prezentacje


Reklamy Google