Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

S.1 Przyporządkowanie treści kształcenia do nazw zajęć edukacyjnych następuje w programie nauczania dopuszczonym do użytku szkolnego przez dyrektora szkoły.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "S.1 Przyporządkowanie treści kształcenia do nazw zajęć edukacyjnych następuje w programie nauczania dopuszczonym do użytku szkolnego przez dyrektora szkoły."— Zapis prezentacji:

1 s.1 Przyporządkowanie treści kształcenia do nazw zajęć edukacyjnych następuje w programie nauczania dopuszczonym do użytku szkolnego przez dyrektora szkoły. Planowanie wymiaru godzin kształcenia zawodowego W przeciwieństwie do podstawy programowej kształcenia ogólnego, podstawa programowa kształcenia w zawodach nie zawiera nazw poszczególnych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego. Nazwy zajęć edukacyjnych powinny być zawarte w szkolnym planie nauczania.

2 s.2 L.p.Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Klasa Liczba godzin tyg. w trzyletnim okresie nauczania Liczba godzin w trzyletnim okresie nauczania IIIIII Przedmioty ogólnokształcące 1 język polski1225160 2 język obcy nowożytny1124128+2 3 historia11 264 4 wiedza o społeczeństwie 1 132 5 podstawy przedsiębiorczości 2 264 6 geografia1 132 7 biologia1 132 8 chemia1 132 9 fizyka1 132 10 matematyka1214128+2 11 informatyka 1 132 12 wychowanie fizyczne3339288+2 13 edukacja dla bezpieczeństwa1 132 14 godziny z wychowawcą111396 Łączna liczba godzin 13149361152+6 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zawód: cukiernik 751201podbudowa programowa: gimnazjum 3-letni okres nauczania 32 tygodnie w roku szkolnym Planowanie wymiaru godzin kształcenia zawodowego

3 s.3 Kształcenie zawodowe teoretyczne 15przedmiot ogólnozawodowy 1 32 5160 16przedmiot ogólnozawodowy 2 22 4128 17język obcy ukierunkowany zawodowo 11 32 18bhp 1 1 32 19przedmiot z zakresu kwalifikacji 23 3 8 256 20 podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 1 1 32 Łączna liczba godzin 87 520640 Kształcenie zawodowe praktyczne 21zajęcia praktyczne - zakres kwalif. 6 816 30 960+10 Łączna liczba godzin 6 81630960 Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego141521501600 Razem tygodniowa liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowego planu nauczania 272930 862752 1wychowanie do życia w rodzinie* 0,5 1,5 48 2 religia/etyka **222 6192 Łączna tygodniowa liczba godzin w szkole29,531,532,5 93,52992

4 s.4 Szkolny plan nauczania Zawód: technik telekomunikacji 352203 Podbudowa programowa: gimnazjum 4-letni cykl nauczania (30 tygodni w ciągu jednego roku szkolnego) L.pObowiązkowe zajęcia edukacyjne Klasa Liczba godzin tyg. w czteroletnim okresie nauczania Liczba godzin z ramowego planu nauczania IIIIIIIV Przedmioty ogólnokształcące 1język polski33333315 12360 2język obcy nowożytny332211339450 3drugi język obcy nowożytny222222 6 4wiedza o kulturze11 130 5historia22 260 6wiedza o społeczeństwie 11 130 7podstawy przedsiębiorczości1111 260 8geografia11 130 9biologia11 130 10chemia11 130 11 fizyka 11 130 12 matematyka 4422112410300 Planowanie wymiaru godzin kształcenia zawodowego

5 s.5 13 informatyka 11 130 14 wychowanie fizyczne33333333 12360 15 edukacja dla bezpieczeństwa11 1 30 16 godziny z wychowawcą11111111 4120 Łączna liczba godzin25 16 11 101665 Kształcenie zawodowe teoretyczne 17 przedmiot ogólnozawodowy 13322 5150 18 przedmiot ogólnozawodowy 22222 4120 19 język obcy ukierunkowany zawodowo 11 1 30 20 przedmiot A z zakresu kwalifikacji 13333 6180 21 przedmiot B z zakresu kwalifikacji 2 5 5 5150 22 przedmiot C z zakresu kwalifikacji 3 2 1 30 23 przedmiot D z zakresu kwalifikacji 3 4 2 60 24 podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 11 1 30 Łączna liczba godzin8877776025750 Kształcenie zawodowe praktyczne 25 pracownia (efekty wspólne dla zawodów z obszaru) 44 4120 26 pracownia 1 z zakresu kwalifikacji 1 44 4120 27 pracownia 2 z zakresu kwalifikacji 2 77 7 210 28 pracownia 3 z zakresu kwalifikacji 3 22 6 5 150 29 pracownia 4 z zakresu kwalifikacji 3105 150 Łączna liczba godzin 889916025 750

6 s.6 Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego 8815 16 22 0501500 Liczba godzin tygodniowo w 4-letnim okresie nauczania 33 31 27 32161153450 Przedmioty w zakresie rozszerzonym 31matematyka 1122156180 32fizyka 3333138240 33historia i społeczeństwo- przedmiot uzupełniający 22134120 Razem liczba godzin przedmiotów w zakresie rozszerzonym i uzupełniającym 447731118540 Razem tygodniowa liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowego planu nauczania 33 35 34 3527 1333990 1wychowanie do życia w rodzinie* 0,5 1,545 2religia/etyka **222222 2 28240 Łączna tygodniowa liczba godzin w szkole35,5 37,5 36,5 3729142,5 * zgodnie z odrębnymi przepisami ** zgodnie z odrębnymi przepisami praktyka zawodowa w wymiarze 4 tygodni


Pobierz ppt "S.1 Przyporządkowanie treści kształcenia do nazw zajęć edukacyjnych następuje w programie nauczania dopuszczonym do użytku szkolnego przez dyrektora szkoły."

Podobne prezentacje


Reklamy Google