Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

S.1 Przyporządkowanie treści kształcenia do nazw zajęć edukacyjnych następuje w programie nauczania dopuszczonym do użytku szkolnego przez dyrektora szkoły.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "S.1 Przyporządkowanie treści kształcenia do nazw zajęć edukacyjnych następuje w programie nauczania dopuszczonym do użytku szkolnego przez dyrektora szkoły."— Zapis prezentacji:

1 s.1 Przyporządkowanie treści kształcenia do nazw zajęć edukacyjnych następuje w programie nauczania dopuszczonym do użytku szkolnego przez dyrektora szkoły. Planowanie wymiaru godzin kształcenia zawodowego W przeciwieństwie do podstawy programowej kształcenia ogólnego, podstawa programowa kształcenia w zawodach nie zawiera nazw poszczególnych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego. Nazwy zajęć edukacyjnych powinny być zawarte w szkolnym planie nauczania.

2 s.2 L.p.Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Klasa Liczba godzin tyg. w trzyletnim okresie nauczania Liczba godzin w trzyletnim okresie nauczania IIIIII Przedmioty ogólnokształcące 1 język polski język obcy nowożytny historia wiedza o społeczeństwie podstawy przedsiębiorczości geografia biologia chemia fizyka matematyka informatyka wychowanie fizyczne edukacja dla bezpieczeństwa godziny z wychowawcą Łączna liczba godzin Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zawód: cukiernik podbudowa programowa: gimnazjum 3-letni okres nauczania 32 tygodnie w roku szkolnym Planowanie wymiaru godzin kształcenia zawodowego

3 s.3 Kształcenie zawodowe teoretyczne 15przedmiot ogólnozawodowy przedmiot ogólnozawodowy język obcy ukierunkowany zawodowo bhp przedmiot z zakresu kwalifikacji podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej Łączna liczba godzin Kształcenie zawodowe praktyczne 21zajęcia praktyczne - zakres kwalif Łączna liczba godzin Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego Razem tygodniowa liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowego planu nauczania wychowanie do życia w rodzinie* 0,5 1, religia/etyka ** Łączna tygodniowa liczba godzin w szkole29,531,532,5 93,52992

4 s.4 Szkolny plan nauczania Zawód: technik telekomunikacji Podbudowa programowa: gimnazjum 4-letni cykl nauczania (30 tygodni w ciągu jednego roku szkolnego) L.pObowiązkowe zajęcia edukacyjne Klasa Liczba godzin tyg. w czteroletnim okresie nauczania Liczba godzin z ramowego planu nauczania IIIIIIIV Przedmioty ogólnokształcące 1język polski język obcy nowożytny drugi język obcy nowożytny wiedza o kulturze historia wiedza o społeczeństwie podstawy przedsiębiorczości geografia biologia chemia fizyka matematyka Planowanie wymiaru godzin kształcenia zawodowego

5 s.5 13 informatyka wychowanie fizyczne edukacja dla bezpieczeństwa godziny z wychowawcą Łączna liczba godzin Kształcenie zawodowe teoretyczne 17 przedmiot ogólnozawodowy przedmiot ogólnozawodowy język obcy ukierunkowany zawodowo przedmiot A z zakresu kwalifikacji przedmiot B z zakresu kwalifikacji przedmiot C z zakresu kwalifikacji przedmiot D z zakresu kwalifikacji podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej Łączna liczba godzin Kształcenie zawodowe praktyczne 25 pracownia (efekty wspólne dla zawodów z obszaru) pracownia 1 z zakresu kwalifikacji pracownia 2 z zakresu kwalifikacji pracownia 3 z zakresu kwalifikacji pracownia 4 z zakresu kwalifikacji Łączna liczba godzin

6 s.6 Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego Liczba godzin tygodniowo w 4-letnim okresie nauczania Przedmioty w zakresie rozszerzonym 31matematyka fizyka historia i społeczeństwo- przedmiot uzupełniający Razem liczba godzin przedmiotów w zakresie rozszerzonym i uzupełniającym Razem tygodniowa liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowego planu nauczania wychowanie do życia w rodzinie* 0,5 1,545 2religia/etyka ** Łączna tygodniowa liczba godzin w szkole35,5 37,5 36, ,5 * zgodnie z odrębnymi przepisami ** zgodnie z odrębnymi przepisami praktyka zawodowa w wymiarze 4 tygodni


Pobierz ppt "S.1 Przyporządkowanie treści kształcenia do nazw zajęć edukacyjnych następuje w programie nauczania dopuszczonym do użytku szkolnego przez dyrektora szkoły."

Podobne prezentacje


Reklamy Google