Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Mikroekonomia - elastyczność popytu i podaży D. Begg, Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2004, rozdz. 4 D. Begg, Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2004, rozdz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Mikroekonomia - elastyczność popytu i podaży D. Begg, Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2004, rozdz. 4 D. Begg, Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2004, rozdz."— Zapis prezentacji:

1 1 Mikroekonomia - elastyczność popytu i podaży D. Begg, Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2004, rozdz. 4 D. Begg, Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2004, rozdz. 4 T. Zalega, Mikroekonomia, WWZ, Warszawa 2008, rozdz. 3 T. Zalega, Mikroekonomia, WWZ, Warszawa 2008, rozdz. 3 Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia t.1,PWN, Warszawa 2004, rozdz. 4 Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia t.1,PWN, Warszawa 2004, rozdz. 4 Bednarska H., Krakowińska E., Ryć K., Skrzypczak Z., Zborowska W., Mikroekonomia w Bednarska H., Krakowińska E., Ryć K., Skrzypczak Z., Zborowska W., Mikroekonomia w zarysie, WWZ, Warszawa 2010, rozdz. 3 zarysie, WWZ, Warszawa 2010, rozdz. 3 zajęcia 3

2 2 Plan zajęć Prosta elastyczność cenowa popytu Prosta elastyczność cenowa popytu –Zmiana popytu na dane dobro wywołana zmianą ceny danego dobra Mieszana elastyczność popytu Mieszana elastyczność popytu –Zmiana popytu na dane dobro wywołana zmianą ceny innego dobra Elastyczność dochodowa popytu Elastyczność dochodowa popytu –Zmiana popytu na dane dobro wywołana zmianą dochodów konsumentów Elastyczność cenowa podaży Elastyczność cenowa podaży

3 3 Elastyczność cenowa popytu (1) Elastyczność cenowa popytu to stosunek (procentowej) zmiany wielkości zapotrzebowania na dane dobro do względnej (procentowej) zmiany jego ceny. Elastyczność cenowa popytu to stosunek (procentowej) zmiany wielkości zapotrzebowania na dane dobro do względnej (procentowej) zmiany jego ceny. Mierzy, w jakim stopniu zmieni się ilość dobra, na którą zgłaszany jest popyt, gdy zmieni się jego cena tzn. mierzy wrażliwość dóbr na zmiany cen. Mierzy, w jakim stopniu zmieni się ilość dobra, na którą zgłaszany jest popyt, gdy zmieni się jego cena tzn. mierzy wrażliwość dóbr na zmiany cen. Jeżeli wzrost ceny o 1% powoduje zmniejszenie zapotrzebowania o 2%, to elastyczność cenowa popytu wynosi -2 (w praktyce pomijamy znak ‘minus’ stąd elastyczność cenowa popytu wynosi 2). Jeżeli wzrost ceny o 1% powoduje zmniejszenie zapotrzebowania o 2%, to elastyczność cenowa popytu wynosi -2 (w praktyce pomijamy znak ‘minus’ stąd elastyczność cenowa popytu wynosi 2).

4 4 Popyt na dobro jest „elastyczny” tzn. pożądana ilość dobra silnie reaguje na zmiany ceny. Popyt na dobro jest „elastyczny” tzn. pożądana ilość dobra silnie reaguje na zmiany ceny. Popyt na dobro jest „nieelastyczny” tzn. pożądana ilość dobra reaguje w niewielkim stopniu na zmiany cen. Popyt na dobro jest „nieelastyczny” tzn. pożądana ilość dobra reaguje w niewielkim stopniu na zmiany cen. Elastyczność cenowa popytu (2)

5 5 Elastyczność cenowa popytu (3) E D = procentowa zmiana wielkości popytu procentowa zmiana ceny  E D  > 1 popyt elastyczny  E D  < 1 popyt nieelastyczny  E D  = 1 popyt neutralny  E D  = ∞ popyt doskonale elastyczny  E D  = 0 popyt sztywny

6 6 Elastyczność cenowa popytu (4) – metody obliczania Metoda punktowa Metoda punktowa Metoda łukowa Metoda łukowa Ep =Ep = Q d2 - Q d1 Q d1 : p 2 – p 1 p 1 Q d1 – wielkość popytu w okresie początkowym Q d2 – wielkość popytu w okresie końcowym p 1 – cena w okresie początkowym p 2 – cena w okresie końcowym Ep =Ep = Q d2 – Q d1 (Q d2 + Q d1 ) 1 2 : p 2 – p 1 1 2 (p 2 + p 1 )

7 7 Elastyczność cenowa popytu (5) - popyt doskonale elastyczny P Q Ep = ∞ Popyt doskonale elastyczny – dla danej ceny ilość popytu może przybierać dowolne wielkości

8 8 Elastyczność cenowa popytu (6) - popyt sztywny P Q Ep = 0 Popyt sztywny – ilość popytu pozostaje stała bez względu na zmiany ceny

9 9 Elastyczność cenowa popytu (7) - determinanty 1. występowanie substytutów danego dobra 2. stopień, w jakim dane dobro zaspokaja potrzeby podstawowe 3. charakter dobra (dobra luksusowe, dobra podstawowe) 4. czas dostosowań (znalezienie substytutu lub przyzwyczajenie się do nowych dóbr)* * Źródło: Zalega T., Mikroekonomia, WWZ, Warszawa 2008

10 10 Niska Niska –dobra pierwszej potrzeby (żywność, lekarstwa, obuwie etc.) Wysoka Wysoka –dobra luksusowe Popyt sztywny Popyt sztywny –dobra niezbędne np. sól, lekarstwa popyt doskonale elastyczny popyt doskonale elastyczny –dobra mające bliskie substytuty Elastyczność cenowa popytu (7)

11 11 Znaczenie elastyczności cenowej popytu ? dla producentów dla producentów neutralna elastyczność popytu na dobro obniżka ceny dobra wzrost popytu wzrost przychodów producenta niska elastyczność popytu na dobro wzrost ceny dobra konsumenci raczej nie rezygnują z zakupu dobra wzrost przychodów producenta wysoka elastyczność popytu na dobro wzrost lub obniżenie ceny dobra ilość popytu zareaguje z taką samą siłą brak zmiany przychodów producenta

12 12 Mieszana elastyczność popytu Mieszana elastyczność cenowa popytu na dane dobro względem zmiany ceny innego dobra to relacja między względną (procentową) zmianą zapotrzebowania na dane dobre a względną (procentową) zmianą ceny innego dobra. Mieszana elastyczność cenowa popytu na dane dobro względem zmiany ceny innego dobra to relacja między względną (procentową) zmianą zapotrzebowania na dane dobre a względną (procentową) zmianą ceny innego dobra. E xy > 0 dodatnia – jeżeli wzrost ceny innego dobra zwiększa zapotrzebowanie na dane dobro np. wzrost ceny kawy spowoduje wzrost popytu na herbatę (dobra substytucyjne) E xy > 0 dodatnia – jeżeli wzrost ceny innego dobra zwiększa zapotrzebowanie na dane dobro np. wzrost ceny kawy spowoduje wzrost popytu na herbatę (dobra substytucyjne) E xy < 0 ujemna – np. wzrost ceny paliwa spowoduje spadek popytu na samochody (dobra komplementarne) E xy < 0 ujemna – np. wzrost ceny paliwa spowoduje spadek popytu na samochody (dobra komplementarne) E xy = 0 zmiana ceny danego dobra nie ma wpływu na zmianę popytu na inne dobro (dobra obojętne) E xy = 0 zmiana ceny danego dobra nie ma wpływu na zmianę popytu na inne dobro (dobra obojętne)

13 13 Mieszana elastyczność cenowa popytu – metody obliczania Metoda punktowa Metoda punktowa Metoda łukowa Metoda łukowa E xy = Q dx2 - Q dx1 Q dx1 : p y2 – p y1 p y1 Q dx1 – wielkość popytu na dobro x w okresie początkowym Q dx2 – wielkość popytu na dobro x w okresie końcowym p y1 – cena dobra y w okresie początkowym p y2 – cena dobra y w okresie końcowym E xy = Q dx2 – Q dx1 (Q dx2 + Q dx1 ) 1 2 : p y2 – p y1 1 2 (p y2 + p y1 )

14 14 Mieszana elastyczność popytu Exy>0 DOBRA SUBSTYTUCYJNE Exy>0 DOBRA SUBSTYTUCYJNE s1s1 s2s2 D E1E1 E2E2 P1P1 P2P2 Q1Q1 Q2Q2 Q KAWY P KAWY Q herbaty P herbaty Q1Q1 E1E1 E2E2 D1D1 D2D2 s Q2Q2

15 15 Exy<0 DOBRA KOMPLEMENTARNE Exy<0 DOBRA KOMPLEMENTARNE Mieszana elastyczność popytu E1E1 s1s1 P BENZYNY Q BENZYNY D P1P1 Q1Q1 P2P2 P AUTA Q AUTA s D1D1 D2D2 Q1Q1 Q2Q2 E1E1 E1E1 s2s2 Q2Q2

16 16 Dochodowa elastyczność popytu Dochodowa elastyczność popytu – stosunek względnej (procentowej) zmiany wielkości zapotrzebowania na określone dobro do względnej (procentowej) zmiany dochodu Dochodowa elastyczność popytu – stosunek względnej (procentowej) zmiany wielkości zapotrzebowania na określone dobro do względnej (procentowej) zmiany dochodu 0 -∞ +∞ 1 dobra niższego rzędu dobra normalne dobra podstawowe dobra luksusowe * Źródło: Zalega T., Mikroekonomia, WWZ, Warszawa 2008

17 17 E DP >0 wzrost (spadek) dochodu powoduje wzrost (spadek) popytu E DP >0 wzrost (spadek) dochodu powoduje wzrost (spadek) popytu E DP <0 wzrost (spadek) dochodu powoduje spadek (wzrost) popytu E DP <0 wzrost (spadek) dochodu powoduje spadek (wzrost) popytu E DP >1 popyt elastyczny względem dochodu E DP >1 popyt elastyczny względem dochodu E DP <1 popyt nieelastyczny względem dochodu E DP <1 popyt nieelastyczny względem dochodu E DP =0 popyt sztywny E DP =0 popyt sztywny E DP =1 popyt jednostkowy (proporcjonalny) względem dochody tzn. popyt zmienia się w tym samym tempie co dochód E DP =1 popyt jednostkowy (proporcjonalny) względem dochody tzn. popyt zmienia się w tym samym tempie co dochód Dochodowa elastyczność popytu * Źródło: Zalega T., Mikroekonomia, WWZ, Warszawa 2008

18 18 Dochodowa elastyczność popytu – metody obliczania Metoda punktowa Metoda punktowa Metoda łukowa Metoda łukowa E DP = Q dx2 - Q dx1 Q dx1 : DP 2 – DP 1 DP 1 Q dx1 – wielkość popytu na dobro x w okresie początkowym Q dx2 – wielkość popytu na dobro x w okresie końcowym DP 1 – dochody konsumenta w okresie początkowym DP 2 – dochody konsumenta w okresie końcowym E DP = Q dx2 – Q dx1 (Q dx2 + Q dx1 ) 1 2 : DP 2 – DP 1 1 2 (DP 2 + DP 1 )

19 Dochodowa elastyczność popytu 19 DOBRA Pierwszej potrzeby (E<1) Niższego rzędu (E<0) Inne pierwszej potrzeby (normalne) (01)

20 20 Rodzaje dóbr dobra normalne – popyt na nie wzrasta wraz ze wzrostem dochodu dobra normalne – popyt na nie wzrasta wraz ze wzrostem dochodu dobra niższego rzędu – popyt na nie maleje wraz ze wzrostem dochodu dobra niższego rzędu – popyt na nie maleje wraz ze wzrostem dochodu dobra luksusowe dobra luksusowe dobra podstawowe dobra podstawowe dobra substytucyjne – wzrost ceny dobra A powoduje wzrost popytu na dobro B np. masło i margaryna dobra substytucyjne – wzrost ceny dobra A powoduje wzrost popytu na dobro B np. masło i margaryna dobra komplementarne – wzrost ceny dobra A powoduje spadek popytu na dobro B np. benzyna i auto dobra komplementarne – wzrost ceny dobra A powoduje spadek popytu na dobro B np. benzyna i auto

21 21 Cenowa elastyczność podaży E PS = procentowa zmiana oferowanej ilości procentowa zmiana ceny zawsze dodatnia (ponieważ krzywa podaży ma dodatnie nachylenie)

22 22 1. zachowanie się kosztów produkcji wraz ze zmianą skali produkcji 2. technologia produkcji 3. czas, jakim dysponują producenci na przystosowanie się do zmiennego poziomu cen 4. podatność danego dobra na magazynowanie * Cenowa elastyczność podaży - determinanty * Źródło: Zalega T., Mikroekonomia, WWZ, Warszawa 2008

23 23 Dziękuję za uwagę !


Pobierz ppt "1 Mikroekonomia - elastyczność popytu i podaży D. Begg, Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2004, rozdz. 4 D. Begg, Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2004, rozdz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google