Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 mgr inż. Sylwester Laskowski Opiekun Naukowy: prof. dr hab. inż. Andrzej P. Wierzbicki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 mgr inż. Sylwester Laskowski Opiekun Naukowy: prof. dr hab. inż. Andrzej P. Wierzbicki."— Zapis prezentacji:

1 1 mgr inż. Sylwester Laskowski Opiekun Naukowy: prof. dr hab. inż. Andrzej P. Wierzbicki

2 2 Tematyka Pracy Wspomaganie Decyzji i Negocjacji W Ramach Połączeń Pomiędzy Operatorami Sieci Telekomunikacyjnych

3 3 Temat poprzedniego wystąpienia: Interconnection Kluczem do Konkurencji na Rynku Telekomunikacyjnym

4 4 Interconnection Problem!

5 5 Problemy Interconnectu Brak dobrej woli! Problemy techniczne; Problemy ekonomiczne; Problem społeczno – ekonomiczny; Problemy prawne; Niedostateczna umiejętność negocjowania; Interdyscyplinarność.

6 6 Problemy Interconnectu Brak dobrej woli! Problemy techniczne; Problemy ekonomiczne; Problem społeczno – ekonomiczny; Problemy prawne; Niedostateczna umiejętność negocjowania; Interdyscyplinarność.

7 7 Problemy Interconnectu Kwestie merytoryczne Nie pogorszenie stosunków wzajemnych

8 8 Negocjacje Pozycyjne: Strategia twarda - interes ważniejszy niż stosunki wzajemne Strategia miękka - stosunki wzajemne ważniejsze niż interes

9 9 Negocjacje oparte na zasadach: Oddziel ludzi od problemu Skup się na interesach a nie na stanowiskach Poszukuj wielu możliwości rozwiązania problemu Domagaj się aby wynik rozmów oparty był na obiektywnych kryteriach

10 10 Negocjacje oparte na zasadach: Oddziel ludzi od problemu Skup się na interesach a nie na stanowiskach Poszukuj wielu możliwości rozwiązania problemu Domagaj się aby wynik rozmów oparty był na obiektywnych kryteriach

11 11 Model Abragimowicza Dzieło niedokończone...

12 12 Temat dzisiejszego referatu: Modelowanie Popytu na Usługi Telekomunikacyjne

13 13 Modelowanie: Funkcji popytu na usługi Rozpływu ruchu między strefami

14 14 Modelowanie Popytu na Usługi Funkcja Popytu

15 15 Definicja: Popyt - ilość dobra, jaką nabywcy są gotowi zakupić przy różnych poziomach cen

16 16 Determinanty zmienności popytu na usługę: Cena usługi Cena usług komplementarnych i substytucyjnych Dochód społeczeństwa Liczba abonentów usługi Czas świadczenia usługi Gusta użytkowników

17 17 Determinanty zmienności popytu na usługę: Cena usługi Cena usług komplementarnych i substytucyjnych Dochód społeczeństwa Liczba abonentów usługi Czas świadczenia usługi Gusta użytkowników

18 18 Podstawowa zależność: D-popyt P-cena -elastyczność popytu względem ceny

19 19 Podstawowa zależność D-popyt P-cena -elastyczność popytu względem ceny > 1 - popyt elastyczny < 1 - popyt nieelastyczny = ?

20 20 Elastyczność cenowa popytu

21 21 Elastyczność cenowa popytu P max - maksymalna cena jaką abonenci skłonni byliby zapłacić za usługę

22 22 Segmentacja rynku abonentów: Biznesowi-domowi Miejscy-wiejscy Hurtowi-detaliczni

23 23 Funkcja popytu

24 24 Determinanty zmienności popytu na usługę: Cena usługi Cena usług komplementarnych i substytucyjnych Dochód społeczeństwa Liczba abonentów usługi Czas świadczenia usługi Gusta użytkowników

25 25 Wpływ cen usług komplementarnych ~ k k -elastyczność mieszana popytu względem ceny

26 26 Wpływ cen usług substytucyjnych ?

27 27 Wpływ cen usług substytucyjnych

28 28 Wpływ cen usług substytucyjnych s-parametr określający ile razy wzrośnie popyt na daną usługę, jeśli usługa substytucyjna przestałaby istnieć s = ?

29 29 Determinanty zmienności popytu na usługę: Cena usługi Cena usług komplementarnych i substytucyjnych Dochód społeczeństwa Liczba abonentów usługi Czas świadczenia usługi Gusta użytkowników

30 30 Wpływ wzrostu dochodu na popyt: ? Uwzględnić: próg dochodu - R nieograniczoność R

31 31 Wpływ wzrostu dochodu na popyt:

32 32 Wpływ wzrostu dochodu na popyt: Asymptota pozioma dla fLog=1 w punkcie R=a/b posiada punkt przegięcia w punkcie R=a/b funkcja osiąga maksymalny przyrost równy - b/4

33 33 Wpływ wzrostu dochodu na popyt:

34 34 Wpływ wzrostu dochodu na popyt: R -elastyczność dochodowa popytu

35 35 Determinanty zmienności popytu na usługę: Cena usługi Cena usług komplementarnych i substytucyjnych Dochód społeczeństwa Liczba abonentów usługi Czas świadczenia usługi Gusta użytkowników

36 36 Wpływ liczby abonentów usługi na popyt:

37 37 Wpływ liczby abonentów usługi na popyt:

38 38 Determinanty zmienności popytu na usługę: Cena usługi Cena usług komplementarnych i substytucyjnych Dochód społeczeństwa Liczba abonentów usługi Czas świadczenia usługi Gusta użytkowników

39 39 Funkcja popytu:

40 40 Modelowanie Rozpływu Ruchu Ruch Międzystrefowy

41 41 Popyt (ruch) generowany w strefie: U b -liczba abonentów biznesowych U h -liczba abonentów domowych D b -popyt abonentów biznesowych D b -popyt abonentów domowych D s - całowity ruch generowany w strefie

42 42 Ruch międzystrefowy D AiBj - wielkość ruchu generowanego w i-tej strefie operatora A i kierowana do j-tej strefy operatora B 0 < AiBj < 1 AiBj = f(U Bj, d AiBj )

43 43 Ruch międzystrefowy: Współczynniki odległości: d 1 > d 2 > d 3 > d 4 d 1 + d 2 + d 3 + d 4 = 1 d AiBj = d k d1d1 d3d3 d2d2 d4d4

44 44 Ruch Międzystrefowy a Poziomy Interconnectu Interconnection na poziomie tranzytowym Z pojedynczym przejściem (single tandem) Z podwójnym przejściem (double tandem) Interconnection na poziomie lokalnym Dostęp do pętli abonenckiej (Local Loop Unbundling)

45 45 Ruch międzystrefowy: Rodzaj abonentów i współczynniki wagi: w - abonent biznesowy w > v v- abonent domowy w + v = 1 v w

46 46 Ruch międzystrefowy D AiBj - wielkość ruchu generowanego w i-tej strefie operatora A i kierowana do j-tej strefy operatora B

47 47 Zakończenie Pytania...?

48 48 Dziękuję za uwagę! I do zobaczenia!


Pobierz ppt "1 mgr inż. Sylwester Laskowski Opiekun Naukowy: prof. dr hab. inż. Andrzej P. Wierzbicki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google