Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw w ramach Inicjatywy JEREMIE” fundusz pożyczkowy JEREMIE ARR S.A. w Koninie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw w ramach Inicjatywy JEREMIE” fundusz pożyczkowy JEREMIE ARR S.A. w Koninie."— Zapis prezentacji:

1 „Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw w ramach Inicjatywy JEREMIE” fundusz pożyczkowy JEREMIE ARR S.A. w Koninie

2 Fundusz Pożyczkowy JEREMIE Dzięki podjętej współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego jako Menadżerem Funduszu Powierniczego a, mamy możliwość zaoferowania wsparcia finansowego przedsiębiorcom z sektora MSP, działającym na terenie województwa wielkopolskiego, jak również osobom zamierzającym rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, poprzez umożliwienie im dostępu do pożyczek udzielanych przez ARR S.A. w Koninie w ramach inicjatywy JEREMIE

3 Inicjatywa JEREMIE JEREMIE – Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises - Wspólne europejskie zasoby dla MSP JEREMIE to mechanizm polegający na: wspieraniu rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw znajdujących się we wczesnej fazie działalności; dostarczaniu kapitału na inwestycje podmiotom nie posiadającym odpowiednich zabezpieczeń by otrzymać kredyty bankowe; odnawialnym, a nie dotacyjnym wsparciu instrumentów finansowych; efektywnym użyciu środków unijnych na rzecz rozwoju MSP w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych

4 Kto może uzyskać pożyczkę? Mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (WE) 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r., osoby fizyczne i prawne, albo jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zarejestrowane, posiadające siedzibę lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego, nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem,

5 Kto może uzyskać pożyczkę? (c.d.) nie są przedsiębiorcami będącymi w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt. 9-11 komunikatu Komisji w sprawie wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 1.10.2004 r.), nie są wykluczeni, stosownie do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis. Osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego, na moment aplikowania o pożyczkę nie muszą posiadać zarejestrowanej działalności gospodarczej.

6 Na jaki cel można uzyskać pożyczkę? zakup, budowa lub modernizacja obiektów produkcyjno – usługowo –handlowych, tworzenie nowych miejsc pracy, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, zakup wyposażenia, maszyn, urządzeń, aparatury zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia, inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP.

7 Rodzaje pożyczek Nazwa pożyczkiSTART UPSTANDARD Okres prowadzenia firmyod 0 do 12 miesięcypowyżej 12 miesięcy Kwota pożyczkiod 10.000,-zł do 150.000,-zł Długość trwania pożyczkido 60 miesięcy Karencjado 6 miesięcy Oprocentowanie nominalne w skali roku od 7,80% (stopa bazowa ustalana przez KE plus marża) od 5,80% (stopa bazowa ustalana przez KE plus marża) Wkład własny minimum 10% wartości projektu Minimum10% lub 15% wartości projektu Prowizja1% wartości kapitału Opłata za rozpatrzenie wniosku 200 zł

8 Korzyści dla przedsiębiorcy Pożyczki udzielane są m.in. osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą. Brak wymogu prowadzenia działalności gospodarczej w momencie aplikowania o pożyczkę. Nie ma potrzeby tworzenia biznesplanu. Oprocentowanie nominalne na poziomie od 5,80% w skali roku. Dostępność – możliwość uzyskania kilku pożyczek. Uproszczona procedura badania zdolności pożyczkowej.

9 Korzyści dla przedsiębiorcy (c.d.) Pożyczki udzielane są również firmom, które nie wykazują zysków, ale mają perspektywy rozwojowe. Pożyczka nie jest pomocą de minimis. Brak konieczności składania sprawozdań finansowych w okresach cyklicznych. Mniejsze wymogi dotyczące zabezpieczeń w porównaniu do oferty bankowej. Możliwość dopisania się do KW na „drugim miejscu”. Możliwość złożenia sprawozdania z wydatkowania i rozliczenia pożyczki w okresie 12 miesięcy od udzielenia.

10 Informacje i pomoc www.arrkonin.org.pl

11 ? Pytania.

12 Dziękuję za uwagę Piotr Kaźmierski


Pobierz ppt "„Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw w ramach Inicjatywy JEREMIE” fundusz pożyczkowy JEREMIE ARR S.A. w Koninie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google