Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TOMASZ SZULC Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Zabrze Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. Gliwice.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TOMASZ SZULC Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Zabrze Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. Gliwice."— Zapis prezentacji:

1 TOMASZ SZULC Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Zabrze Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. Gliwice

2 Plan prezentacji Idea projektu, Struktura badania audytowego, Zasady kwalifikacji firm do usługi, Procedura rejestracji i realizacji usługi, Finansowanie, Pytania?

3 Idea projektu Sukces projektu APM: – Skorzystało z niego 120 przedsiębiorstw, – 98% z nich wdrożyło innowacje marketingowe, Promocja nowoczesnego zarządzania strategicznego w sektorze MŚP: – Zastosowanie najnowszych metod i narzędzi menedżerskich, – Profesjonalizacja zarządzania w sektorze MŚP.

4 Struktura badania ASP Analiza otoczenia globalnego (makrootoczenia) – z wykorzystaniem metody PEST, Ocena wpływu czynników sfery: – Polityczno-prawnej, – Ekonomicznej, – Społeczno – kulturowej, – Technologicznej, – Lokalizacyjnej, – Międzynarodowej

5 Struktura badania ASP Analiza otoczenia konkurencyjnego z wykorzystaniem modelu 5 sił M. E. Portera Ocena wpływu: – Konkurentów, – Nowych wejść, – Substytucji, – Dostawców, – Klientów na działalność przedsiębiorstwa

6 Struktura badania ASP Analiza konkurentów z wykorzystaniem oceny kluczowych czynników sukcesu, Porównanie najważniejszych 3 – 4 konkurentów ze względu na zidentyfikowane kryteria (kcs).

7 Struktura badania ASP Analiza portfelowa: – Analiza portfela produtkowego, – Analiza portfela klientów. Metody: – Macierz Boston Consulting Group, – Macierz Reinartza – Kumara – Wielowymiarowa analiza relacji z klientami.

8 Struktura badania ASP

9 Analiza procesowa przedsiębiorstwa, Ocena procesów kluczowych, Analiza luki kompetencyjnej w sferach: – Marketingu i wizerunku, – IT, – B&R, – Organizacji firmy, – HR, – Relacji z kontrahentami, – Finansów.

10 Struktura badania ASP Badanie procesu planowania w firmie: – Stopień formalizacji, – Organizacja, – Kompletność, – Zaangażowanie, – Wykorzystanie planu.

11 Struktura badania ASP Ocena kultury organizacyjnej – oczami kadry zarządzającej oraz pracowników.

12 Struktura badania ASP Diagnoza obszarów Zarządzania Zasobami Ludzkimi: – Motywacja pracowników, – Rozwój pracowników, – Rekrutacja, – Komunikacja w zespole. Badanie ankietowe (anonimowe) min. 3 pracowników / stałych współpracowników.

13 Zasady kwalifikacji firm Siedziba na terenie RP, Sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, W okresie trzech lat poprzedzających dzień złożenia formularza nie otrzymały pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiegają, przekroczyła kwotę 200 000 EUR, Na przedsiębiorstwie nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji KE uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem, w rozumieniu art. 87 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Nie jest przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt. 9-11 Komunikatu Komisji w sprawie wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE C 244 z 01.10.2004, str. 2).

14 Rejestracja do usługi www.audytstrategiczny.pl

15 Rejestracja do usługi W formularzu zgłoszeniowym jako miejsce złożenia zgłoszenia w postaci papierowej proszę wskazać Agencję Rozwoju Lokalnego sp. z o.o.

16 Realizacja usługi Zgłoszenie Podpisanie umowy oraz wydanie zaświadczenia o pomocy de minimis Realizacja badania audytowego: – Spotkanie z osobami zarządzającymi ok. 4 – 5 h, – Ankieta anonimowa wśród pracowników, Prezentacja raportu z ASP i wręczenie certyfikatu

17 Finansowanie W okresie trwania projektu, czyli od lutego 2011 r. do lipca 2013 r. usługa ta świadczona będzie bezpłatnie na zasadach pomocy de minimis. Projekt zakłada przeprowadzenie bezpłatnych audytów w 110 przedsiębiorstwach. Wartość pomocy uzależniona jest od wielkości firmy, ale wynosi zazwyczaj równowartość 10 000 zł (2400 EUR).

18 Pytania

19 Tomasz Szulc tel. 535 37 91 91, 32 339 31 10 e-mail: asp@arl.pl, t.szulc@arl.pl


Pobierz ppt "TOMASZ SZULC Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Zabrze Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. Gliwice."

Podobne prezentacje


Reklamy Google