Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TOMASZ SZULC Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Zabrze Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. Gliwice.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TOMASZ SZULC Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Zabrze Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. Gliwice."— Zapis prezentacji:

1 TOMASZ SZULC Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Zabrze Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. Gliwice

2 Plan prezentacji Idea projektu, Struktura badania audytowego, Zasady kwalifikacji firm do usługi, Procedura rejestracji i realizacji usługi, Finansowanie, Pytania?

3 Idea projektu Sukces projektu APM: – Skorzystało z niego 120 przedsiębiorstw, – 98% z nich wdrożyło innowacje marketingowe, Promocja nowoczesnego zarządzania strategicznego w sektorze MŚP: – Zastosowanie najnowszych metod i narzędzi menedżerskich, – Profesjonalizacja zarządzania w sektorze MŚP.

4 Struktura badania ASP Analiza otoczenia globalnego (makrootoczenia) – z wykorzystaniem metody PEST, Ocena wpływu czynników sfery: – Polityczno-prawnej, – Ekonomicznej, – Społeczno – kulturowej, – Technologicznej, – Lokalizacyjnej, – Międzynarodowej

5 Struktura badania ASP Analiza otoczenia konkurencyjnego z wykorzystaniem modelu 5 sił M. E. Portera Ocena wpływu: – Konkurentów, – Nowych wejść, – Substytucji, – Dostawców, – Klientów na działalność przedsiębiorstwa

6 Struktura badania ASP Analiza konkurentów z wykorzystaniem oceny kluczowych czynników sukcesu, Porównanie najważniejszych 3 – 4 konkurentów ze względu na zidentyfikowane kryteria (kcs).

7 Struktura badania ASP Analiza portfelowa: – Analiza portfela produtkowego, – Analiza portfela klientów. Metody: – Macierz Boston Consulting Group, – Macierz Reinartza – Kumara – Wielowymiarowa analiza relacji z klientami.

8 Struktura badania ASP

9 Analiza procesowa przedsiębiorstwa, Ocena procesów kluczowych, Analiza luki kompetencyjnej w sferach: – Marketingu i wizerunku, – IT, – B&R, – Organizacji firmy, – HR, – Relacji z kontrahentami, – Finansów.

10 Struktura badania ASP Badanie procesu planowania w firmie: – Stopień formalizacji, – Organizacja, – Kompletność, – Zaangażowanie, – Wykorzystanie planu.

11 Struktura badania ASP Ocena kultury organizacyjnej – oczami kadry zarządzającej oraz pracowników.

12 Struktura badania ASP Diagnoza obszarów Zarządzania Zasobami Ludzkimi: – Motywacja pracowników, – Rozwój pracowników, – Rekrutacja, – Komunikacja w zespole. Badanie ankietowe (anonimowe) min. 3 pracowników / stałych współpracowników.

13 Zasady kwalifikacji firm Siedziba na terenie RP, Sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, W okresie trzech lat poprzedzających dzień złożenia formularza nie otrzymały pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiegają, przekroczyła kwotę EUR, Na przedsiębiorstwie nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji KE uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem, w rozumieniu art. 87 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Nie jest przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt Komunikatu Komisji w sprawie wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE C 244 z , str. 2).

14 Rejestracja do usługi

15 Rejestracja do usługi W formularzu zgłoszeniowym jako miejsce złożenia zgłoszenia w postaci papierowej proszę wskazać Agencję Rozwoju Lokalnego sp. z o.o.

16 Realizacja usługi Zgłoszenie Podpisanie umowy oraz wydanie zaświadczenia o pomocy de minimis Realizacja badania audytowego: – Spotkanie z osobami zarządzającymi ok. 4 – 5 h, – Ankieta anonimowa wśród pracowników, Prezentacja raportu z ASP i wręczenie certyfikatu

17 Finansowanie W okresie trwania projektu, czyli od lutego 2011 r. do lipca 2013 r. usługa ta świadczona będzie bezpłatnie na zasadach pomocy de minimis. Projekt zakłada przeprowadzenie bezpłatnych audytów w 110 przedsiębiorstwach. Wartość pomocy uzależniona jest od wielkości firmy, ale wynosi zazwyczaj równowartość zł (2400 EUR).

18 Pytania

19 Tomasz Szulc tel ,


Pobierz ppt "TOMASZ SZULC Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Zabrze Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. Gliwice."

Podobne prezentacje


Reklamy Google