Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TOMASZ SZULC Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TOMASZ SZULC Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania"— Zapis prezentacji:

1 TOMASZ SZULC Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania
Zabrze Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. Gliwice

2 Plan prezentacji Idea projektu, Struktura badania audytowego,
Zasady kwalifikacji firm do usługi, Procedura rejestracji i realizacji usługi, Finansowanie, Pytania?

3 Idea projektu Sukces projektu APM:
Skorzystało z niego 120 przedsiębiorstw, 98% z nich wdrożyło innowacje marketingowe, Promocja nowoczesnego zarządzania strategicznego w sektorze MŚP: Zastosowanie najnowszych metod i narzędzi menedżerskich, Profesjonalizacja zarządzania w sektorze MŚP.

4 Struktura badania ASP Analiza otoczenia globalnego (makrootoczenia) – z wykorzystaniem metody PEST, Ocena wpływu czynników sfery: Polityczno-prawnej, Ekonomicznej, Społeczno – kulturowej, Technologicznej, Lokalizacyjnej, Międzynarodowej

5 Struktura badania ASP Analiza otoczenia konkurencyjnego z wykorzystaniem modelu 5 sił M. E. Portera Ocena wpływu: Konkurentów, Nowych wejść, Substytucji, Dostawców, Klientów na działalność przedsiębiorstwa

6 Struktura badania ASP Analiza konkurentów z wykorzystaniem oceny kluczowych czynników sukcesu, Porównanie najważniejszych 3 – 4 konkurentów ze względu na zidentyfikowane kryteria (kcs).

7 Struktura badania ASP Analiza portfelowa: Metody:
Analiza portfela produtkowego, Analiza portfela klientów. Metody: Macierz Boston Consulting Group, Macierz Reinartza – Kumara Wielowymiarowa analiza relacji z klientami.

8 Struktura badania ASP

9 Struktura badania ASP Analiza procesowa przedsiębiorstwa,
Ocena procesów kluczowych, Analiza luki kompetencyjnej w sferach: Marketingu i wizerunku, IT, B&R, Organizacji firmy, HR, Relacji z kontrahentami, Finansów.

10 Struktura badania ASP Badanie procesu planowania w firmie:
Stopień formalizacji, Organizacja, Kompletność, Zaangażowanie, Wykorzystanie planu.

11 Struktura badania ASP Ocena kultury organizacyjnej – oczami kadry zarządzającej oraz pracowników.

12 Struktura badania ASP Diagnoza obszarów Zarządzania Zasobami Ludzkimi:
Motywacja pracowników, Rozwój pracowników, Rekrutacja, Komunikacja w zespole. Badanie ankietowe (anonimowe) min. 3 pracowników / stałych współpracowników.

13 Zasady kwalifikacji firm
Siedziba na terenie RP, Sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, W okresie trzech lat poprzedzających dzień złożenia formularza nie otrzymały pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiegają, przekroczyła kwotę EUR, Na przedsiębiorstwie nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji KE uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem, w rozumieniu art. 87 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Nie jest przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt Komunikatu Komisji w sprawie wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE C 244 z , str. 2).

14 Rejestracja do usługi

15 Agencję Rozwoju Lokalnego sp. z o.o.
Rejestracja do usługi W formularzu zgłoszeniowym jako miejsce złożenia zgłoszenia w postaci papierowej proszę wskazać Agencję Rozwoju Lokalnego sp. z o.o.

16 Realizacja usługi Zgłoszenie
Podpisanie umowy oraz wydanie zaświadczenia o pomocy de minimis Realizacja badania audytowego: Spotkanie z osobami zarządzającymi ok. 4 – 5 h, Ankieta anonimowa wśród pracowników, Prezentacja raportu z ASP i wręczenie certyfikatu

17 Finansowanie W okresie trwania projektu, czyli od lutego 2011 r. do lipca 2013 r. usługa ta świadczona będzie bezpłatnie na zasadach pomocy de minimis. Projekt zakłada przeprowadzenie bezpłatnych audytów w 110 przedsiębiorstwach. Wartość pomocy uzależniona jest od wielkości firmy, ale wynosi zazwyczaj równowartość zł (2400 EUR).

18 Pytania

19 e-mail: asp@arl.pl, t.szulc@arl.pl
Tomasz Szulc tel ,


Pobierz ppt "TOMASZ SZULC Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania"

Podobne prezentacje


Reklamy Google