Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TECHNIK ANALITYK. Informacje o zawodzie: Co robi analityk? Wykonuje badania składu chemicznego surowców, produktów i innych materiałów oraz analizy specjalistyczne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TECHNIK ANALITYK. Informacje o zawodzie: Co robi analityk? Wykonuje badania składu chemicznego surowców, produktów i innych materiałów oraz analizy specjalistyczne."— Zapis prezentacji:

1 TECHNIK ANALITYK

2 Informacje o zawodzie:

3 Co robi analityk? Wykonuje badania składu chemicznego surowców, produktów i innych materiałów oraz analizy specjalistyczne za pomocą aparatury laboratoryjnej i odczynników chemicznych z wykorzystaniem współczesnych metod analitycznych: klasycznych, fizykochemicznych i biochemicznych.

4 Zadania zawodowe: pobieranie i przygotowywanie próbek materiału, dobieranie właściwej metody analitycznej, dostosowanej do badanego materiału, przygotowywanie roztworów oraz wykonywanie badań z wykorzystaniem odczynników, sprzętu i aparatury laboratoryjnej,

5 Zadania zawodowe: obsługiwanie zestawów do wykonywania analiz specjalistycznych, konserwowanie sprzętu w celu zachowania jego sprawności i niezawodności, prowadzenie dokumentacji wyników i dokumentacji materiałowej, zabezpieczenie próbek materiałów,

6 Zadania zawodowe: sporządzanie zapotrzebowania na szkło laboratoryjne, sprzęt oraz odczynniki, organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, przepisami p/pożarowymi, zasadami racjonalnej gospodarki materiałami, przepisami ochrony środowiska.

7 Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu uzdolnienia techniczne i manualne dobrze rozwinięte zmysły podzielność uwagi, koncentracja cierpliwość, dokładność, systematyczność przeciętna sprawność fizyczna

8 Przeciwwskazania zdrowotne: skłonność do uczuleń, przewlekłe choroby układu oddechowego, zaburzenia równowagi, brak widzenia obuocznego, daltonizm, choroby układu nerwowego (epilepsja).

9 POTENCJALNE MIEJSCA PRACY: laboratoria przemysłowe (kontrola procesów technologicznych, analizy surowców i produktów) laboratoria pracujące na rzecz rolnictwa (ocena jakości gleb, stopnia skażenia produktów rolnych) laboratoria środowiskowe (analiza wód, gleb, atmosfery)

10 POTENCJALNE MIEJSCA PRACY: laboratoria pracujące dla potrzeb przemysłu spożywczego ( badania jakości produktów spożywczych) laboratoria kliniczne ( analizy ambulatoryjne, diagnostyczne) laboratoria naukowo-badawcze, kryminalistyczne, toksykologiczne, pracujące dla potrzeb archeologii, geologii, historii.

11 Chemia to nauka przyszłości. Jeżeli jesteś jej pasjonatem zawrzyj z nią bliską znajomość w naszej szkole.

12

13 Dziękuję za uwagę: nauczyciel chemii i przedmiotów zawodowych mgr inż.Marta Spoczyńska


Pobierz ppt "TECHNIK ANALITYK. Informacje o zawodzie: Co robi analityk? Wykonuje badania składu chemicznego surowców, produktów i innych materiałów oraz analizy specjalistyczne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google