Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA To dział medycyny zajmujący się dostarczaniem informacji o stanie zdrowia pacjenta na podstawie badań materiału biologicznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA To dział medycyny zajmujący się dostarczaniem informacji o stanie zdrowia pacjenta na podstawie badań materiału biologicznego."— Zapis prezentacji:

1 DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA To dział medycyny zajmujący się dostarczaniem informacji o stanie zdrowia pacjenta na podstawie badań materiału biologicznego. Przedmiotem badań są wybrane cechy fizyczne, morfologiczne, biochemiczne, immunologiczne przydatne w różnicowaniu zdrowia i choroby oraz w ocenie funkcji narządów i tkanek.

2 Diagnostyka Laboratoryjna Aby racjonalnie wykorzystać informacje dostarczane przez diagnostykę lekarz powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu: –Zaburzeń na poziomie molekularnym i subkomórkowym, które powodują choroby lub są ich następstwem –Zmian wywołanych przez te zaburzenia w ilościowym lub jakościowym składzie materiału biologicznego –Rodzaju stosowanych i dostępnych testów laboratoryjnych oraz właściwych dla nich wymagań przedanalitycznych –Zasad doboru badań odpowiednich do rozwiązania określonego problemu medycznego –Zasad interpretacji wyników badań z uwzględnieniem czynników wpływających i wiarygodności diagnostycznej

3 Racjonalna Diagnostyka Laboratoryjna Uzyskanie prawidłowego rozpoznania przy optymalnym nakładzie środków, czyli: –Stosowanie właściwych metod diagnostycznych (badania powinny się uzupełniać a nie powielać) –Interpretowanie wszystkich wyników –nie zlecanie badań diagnostycznych przed zakończeniem pełnego badania lekarskiego

4 Diagnostyka Laboratoryjna I.Faza Przedanalityczna II.Faza Analityczna III.Faza Postanalityczna IV.Znajomość Kosztów

5 Faza przedanalityczna Rodzaje próbek: –krew –mocz –płyn mózgowo-rdzeniowy –punktaty –ślina –kał –rozmazy Dezynfekcja skóry Pobieranie próbek Transport próbek

6 Faza przedanalityczna Możliwość popełnienia błędu Czynniki wpływające zmieniające się w krótkim czasie: Błąd przy przygotowaniu chorego Czas pobrania w przebiegu choroby Hemoliza wywołana sztucznie Zbyt późne oddzielenie surowicy Metabolizm in vitro Niedostateczne wymieszanie próbek Zanieczyszczenie próbek Rozcieńczenie Niewłaściwy rodzaj próbki Transport i przechowywanie Używki, leki, choroba Wysiłek fizyczny, stres

7 Faza przedanalityczna Możliwość popełnienia błędu Czynniki wpływające nie zmieniające się lub utrzymujące się długotrwale: Wiek, płeć Faza cyklu miesięcznego, ciąża Masa, powierzchnia ciała Pochodzenie etniczne

8 Faza przedanalityczna Możliwość popełnienia błędu Czynniki zakłócające: Hemoliza, żółtaczka, lipemia Probówki wirówkowe z żelem Leki Przeciwciała heterogenne i autoprzeciwciała Nadmiar antygenu, reakcje krzyżowe i brak swoistości Zużycie substratu

9 Faza analityczna Dokładność –Absolutna –Porównywalna –Ograniczona przez metodę Precyzja –Odchylenie standardowe –Współczynnik zmienności Zapewnienie jakości – kontrola jakości

10 Faza postanalityczna Interpretacja wyników Zakresy referencyjna Czułość i swoistość Wartość predykcyjna

11 Faza postanalityczna Interpretacja wyników Częstość występowania choroby i wskazania do badań Krytyczna różnica Wiarygodność –Wartości skrajne –Konstelacje wyników –Kontrola przebiegu, porównanie z poprzednim wynikiem –Wyniki oczekiwane w odniesieniu do choroby Wybór badań i interpretacja

12 Znajomość kosztów Zależność między kosztami a korzyściami –Znaczenie ustalenia rozpoznania i kontroli leczenia –Diagnostyka etapowa –Ceny


Pobierz ppt "DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA To dział medycyny zajmujący się dostarczaniem informacji o stanie zdrowia pacjenta na podstawie badań materiału biologicznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google