Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uroczyste Posiedzenie Rady Naukowej związane z Jubileuszem 60-lecia Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uroczyste Posiedzenie Rady Naukowej związane z Jubileuszem 60-lecia Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk."— Zapis prezentacji:

1 Uroczyste Posiedzenie Rady Naukowej związane z Jubileuszem 60-lecia Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk

2 Powitanie Gości przez Przewodniczącego Rady Naukowej Prof. dr hab. inż. Bogusława MAJORA, czł. koresp. PAN

3 Wystąpienie Dyrektora Instytutu Prof. dr hab. inż. Pawła ZIĘBY

4 Profesor Aleksander Krupkowski

5

6 Profesor Wojciech Truszkowski

7 Profesor Andrzej Korbel

8 Profesor Wojciech Truszkowski

9 Profesor Ryszard Ciach

10 Profesor Zbigniew Moser

11 Profesor Bogusław Major

12 Badań Wytrzymałości Materiałów Pozostałe Laboratoria Teorii Procesów Metalurgicznych Materiałów Funkcjonalnych i Konstrukcyjnych Materiałów Warstwowych Struktur Anizotropowych PRACOWNIE LABORATORIA AKREDYTOWANE Dyfrakcji Rentgenowskiej Analitycznej Mikroskopii Elektronowej Skaningowej Mikroskopii Elektronowej Mikrokalorymetrii Spektralnej Analizy Chemicznej Obróbki Cieplnej Fotowoltaiczne Badań Fizykochemicznych Technik Wytwarzania Specjalnych Technik Mikroskopowych Metalurgiczne Odkształcenia Plastycznego Metali Fizykochemii Materiałów

13 1.Materiały i technologie przyjazne dla środowiska 2.Materiały funkcjonalne oparte na wiedzy 3.Materiały nano i mikrokrystaliczne 4.Rozwijanie narzędzi badawczych i metod diagnostycznych

14

15 2007 Środowiskowe Studium Doktoranckie prowadzone przez Instytut we współpracy z Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego 2010 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Międzynarodowe Studium Doktoranckie z zakresu inżynierii materiałowej z wykładowym językiem angielskim Doktoranci

16 Doktoranci-39

17 Stopnie i tytuły naukowe Uprawnienia do nadawania stopni naukowych i tytułu naukowego w 2 dyscyplinach: Metalurgia Inżynieria materiałowa

18 Systematyczny wzrost projektów: 2003-25, 2006-35, 2010-45 13 patentów w okresie 2004-2012

19 Środki finansowe

20 2009-2011 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Doposażenie infrastruktury badawczej Małopolskiego Centrum Innowacyjnych Technologii i Materiałów. Realizowany przez Małopolskie Centrum Innowacyjnych Technologii i Materiałów 2004-2006 Program Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Wyposażenie laboratorium mikrostruktury i własności nanomateriałów Realizowany przez Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CAMAT 2011-2014 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Dostosowanie potencjału badawczego IMIM PAN do wymagań światowych standardów komplementarnych badań w zakresie inżynierii materiałowej

21 Wystąpienie Dyrektora Instytutu Prof. dr hab. inż. Pawła Zięby

22 Parametryzacja 2001-2004 I kategoria- 7 miejsce w grupie jednostek jednorodnych Mechanika, materiały, inżynieria chemiczna i procesowa Najlepsza pozycja wśród instytutów PAN oraz 3 pozycja wśród jednostek pozostających wyłącznie w obszarze inżynieria materiałowa. Parametryzacja 2005-2009 I kategoria- 5 miejsce w grupie jednorodnej Nauki chemiczne oraz inżynieria materiałowa, chemiczna i procesowa, na 44 jednostki poddane ocenie 2 lokata wśród placówek zajmujących się wyłącznie inżynierią materiałową.

23 Wystąpienie Dyrektora Instytutu Prof. dr hab. inż. Pawła Zięby

24 Rozbudowa hali technologicznej z infrastrukturą techniczną dla wydzielonych stanowisk doświadczalnych i czterech nowych laboratoriów IMIM PAN w Krakowie

25

26 Wystąpienia przedstawicieli władz

27 Wręczenie odznaczeń państwowych

28

29

30 Wystąpienia gości

31 Zapraszamy na poczęstunek


Pobierz ppt "Uroczyste Posiedzenie Rady Naukowej związane z Jubileuszem 60-lecia Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google