Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TECHNIKUM Kształcąc się w technikum po czterech latach nauki będziesz mógł/mogła przystąpić do egzaminu maturalnego oraz do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TECHNIKUM Kształcąc się w technikum po czterech latach nauki będziesz mógł/mogła przystąpić do egzaminu maturalnego oraz do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje."— Zapis prezentacji:

1 TECHNIKUM Kształcąc się w technikum po czterech latach nauki będziesz mógł/mogła przystąpić do egzaminu maturalnego oraz do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Możesz również kontynuować naukę na wyższych uczelniach.

2 TECHNIKUM ZAWODOWE NR 4 Technik mechanik Dynamiczny rozwój przemysłu maszynowego oraz sektora wytwórczego gospodarki doprowadził do zapotrzebowania na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z branży mechanicznej na stanowiska średniego nadzoru technicznego. Technikum mechaniczne, dzięki nowemu szerokoprofilowemu programowi nauczania nadąża za postępem technicznym w tym zakresie i pozwala na wykształcenie fachowców poszukiwanych przez pracodawców wielkich i małych zakładach produkcyjnych jak również małych zakładach rzemieślniczych wszystkich gałęzi przemysłu (maszynowym, budownictwie okrętowym, górnictwie, transporcie, rolnictwie, budownictwie, itp.) Współpraca z wieloma firmami branży mechanicznej fachowa kadra oraz wyposażenie w pomoce dydaktyczne dla tego zawodu daje gwarancję odpowiedniego przygotowania absolwentów do wykonywania wyuczonego zawodu. Cykl nauczania zawodu trwa 4 lata. W toku nauki uczeń zdobywa wykształcenie ogólnokształcące z maturą oraz kwalifikacje zawodowe, potwierdzone egzaminem z przygotowania zawodowego i dyplom technika mechanika wraz z suplementem w języku angielskim. W ramach nauki w Technikum planowane jest nauczanie języka angielskiego i niemieckiego. Nauczanymi przedmiotami zawodowymi będą: podstawy konstrukcji maszyn i urządzeń, maszynoznawstwo, technologia mechaniczna, eksploatacja maszyn i urządzeń, układy sterowania i regulacji, pracownia techniczna, bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska, zarządzanie jakością, specjalizacja do wyboru jak wyżyj, zajęcia praktyczne oraz miesięczna praktyka zawodowa. W programie nauczania są również podstawy przedsiębiorczości, techniki informatyczne Predyspozycje zdrowotno psychofizyczne zainteresowania techniczne, zamiłowanie do dokładnej pracy i porządku, prawidłowy rozwój fizyczny, dobra sprawność ruchowa kończyn dolnych i górnych, dobra ostrość słuchu i dobry wzrok, zdolności koncentracji uwagi, szybka orientacja, spostrzegawczość i opanowanie, wyobraźnia przestrzenna, nie może podejmować w tym zawodzie nauki młodzież o dużych i średnich wadach wzroku, astygmatyzm, brak widzenia obuocznego (dopuszczalne-małe wady wzroku w pełni korygowane szkłami), chorobach ośrodkowego układu nerwowego (padaczka, zaburzenia równowagi, zawroty głowy), znacznym stopniu niedosłuchu oraz znacznym stopniu ograniczeniach zdolności ruchowej kończyn. O przydatności do zawodu decyduje uprawniony lekarz. W trakcie nauki uczniowie zajęcia specjalistyczne i praktyczne odbywają w dobrze wyposażonych warsztatach szkolnych z wykorzystaniem nowoczesnych maszyn i urządzeń oraz w szczecineckich zakładach pracy.

3 TECHNIKUM ZAWODOWE NR 4 Technik mechanik Absolwenci uzyskują kwalifikacje w zakresie: obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie oraz innych maszyn i urządzeń, projektowania podstawowych procesów wytwarzania wraz ze sporządzeniem ich dokumentacji technologicznej z zastosowaniem techniki komputerowej, umiejętności użytkowania narzędzi do komputerowego wspomagania przygotowania produkcji CNC oraz oprogramowanie serii CAD/CAM. prowadzenia ekonomicznie uzasadnionej gospodarki maszynami częściami wymiennymi, materiałami, paliwem i smarami z zastosowaniem techniki komputerowej, zabezpieczenia i kontroli obsług technicznych i konserwacji maszyn i urządzeń w celu utrzymywania ich w pełnej sprawności technicznej, opracowywania planów i nadzorowania napraw maszyn i urządzeń, przyjmowania maszyny nowej, od innego użytkownika lub po naprawie, przeprowadzenia prób i sporządzenia odpowiedniej dokumentacji, diagnozowania maszyn, analizowania usterek w celu ustalenia i wyeliminowania przyczyn ich powstawania, instruowania pracowników w zakresie obsługi maszyn zgodnie z DTR nadzorowania prawidłowości konserwacji i użytkowania maszyn i urządzeń, analizy dokonanych pomiarów parametrów technicznych maszyn i urządzeń i oceniania ich stanu technicznego, ustalania ekonomicznie uzasadnionej metody naprawy łącznie z ustaleniem technologii regeneracji czy dorobienia zużytych elementów, przestrzegania obowiązujących norm technicznych, przepisów: bhp., ppoż., ochrony środowiska, racjonalnego wykorzystania narzędzi, maszyn, surowców, materiałów, energii i czasu pracy. Zawód technik mechanik jako zawód szerokoprofilowy, umożliwia specjalizację pod koniec okresu kształcenia. Szkoła określa specjalizację, biorąc pod uwagę potrzeby regionalnego rynku pracy i zainteresowania uczniów. Tematyka specjalizacji może dotyczyć między innymi: obróbki skrawaniem; obrabiarek sterowanych numerycznie; komputerowe wspomaganie projektowania Technik mechanik może być zatrudniony na stanowiskach związanych z: kontrolą techniczną, obsługą maszyn i urządzeń produkcyjnych, montażem maszyn, organizacją i nadzorowaniem prac, jako kontroler techniczny, brygadzista (asystent) wydziałów montażowego, młodszy technolog konserwacją i remontem eksploatowanych maszyn, jako konserwator maszyn i urządzeń, mistrz remontowy brygadzista (asystent) wydziałów naprawczego, organizowaniem zaopatrzenia i zbytu, jako technik planowania itp. procesami wytwórczymi, jako technolog, operator obrabiarek CNC itp..


Pobierz ppt "TECHNIKUM Kształcąc się w technikum po czterech latach nauki będziesz mógł/mogła przystąpić do egzaminu maturalnego oraz do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google