Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GRABOWSKA URSZULA PSZKIT KAROLINA Inwestowanie w indeksy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GRABOWSKA URSZULA PSZKIT KAROLINA Inwestowanie w indeksy."— Zapis prezentacji:

1 GRABOWSKA URSZULA PSZKIT KAROLINA Inwestowanie w indeksy

2 Czym są ETF-y? ETF z ang. exchange-traded fund pierwszy ETF na GPW w 2010r. oparte o indeks giełdowy cel: jest jak najdokładniejsze odwzorowanie indeksu nazwa ETF, w celach marketingowych, tłumaczona także jako E asy to use, T ransparent, F lexible, czyli prosty w użyciu, przejrzysty, elastyczny

3 Inwestowanie w ETF-zalety 1. Prostota 2. Maksymalna dywersyfikacja 3. Dla każdego 4. Niższe koszty 5. Czas realizacji

4 Inwestowanie w ETF-wady 1. Mała oferta w Polsce ETFWIG20L ETFDAX ETFS&P500 2. Ryzyko walutowe kontrahenta błędu naśladowania

5 ETF na świecie Debiut w 1990 roku w Torronto Dominacja funduszy akcyjnych (82,2%) Funkcjonowanie 3 581 funduszy typu ETF Łączna wartość około 1,5 bln USD Dostępne na 59 giełdach na całym świecie Ponad 220 instytucji dostarczających funduszy, głównie: BlackRock, State Street Global Advisors, Vanguard oraz Power Shares

6 Procentowy rozkład rynku ETF w roku 2013 Źródło: www.icifactbook.org/fb_ch3.html

7 Wartość aktywów netto funduszy ETF na świecie (mld USD) Źródło: www.parkiet.com

8 Fundusze ETF na GPW ETF na indeks WIG20  data debiutu na GPW: 22 września 2010  waluta indeksu: PLN  wartość początkowa: 1/10 wartości indeksu WIG20  obecny kurs: ok 270zł  brak możliwości handlu na innych giełdach niż GPW

9 Fundusze ETF na GPW ETF DAXETF S&P500 Data debiutu na GPW 31 maja 2011 Waluta indeksu EURUSD Wartość początkowa 1/100 wartości indeksu Obecny kurs 350zł65zł Częstotliwość wypłat brakdwa razy w roku Źródło: Opracowanie własne

10 Porównanie WIG20 oraz ETFW20L

11 Wartość obrotów

12 Wskaźniki funduszy ETF na GPW w 2013 r Obroty (mln zł)Udział ETFW20L 129,9476,7% ETFSP500 24,314,3% ETFDAX 15,118,9% Źródło: www.gpwmedia.pl

13 Indeksowe instrumenty syntetyczne Wypłacanie drugiej stronie określoną sumę rozliczeniową bez konieczności posiadania odpowiednich aktywów Uzyskanie stopy zwrotu bardzo bliskiej stopie zwrotu z portfela aktywów Relatywnie niskie koszty zajęcia pozycji inwestycyjnej Inwestowanie małych kwot przez inwestorów Zarabianie z wykorzystaniem dźwigni finansowej Brak związku z sytuacją konkretnego podmiotu i papieru wartościowego wchodzącego w skład indeksu Instrumenty cieszą się dużą popularnością wśród inwestorów, zwłaszcza jeśli nie mają dostępu do transakcji terminowych

14 Instrumenty syntetyczne na indeksy Instrumenty terminowe Opcje Warranty opcyjne Jednostki indeksowe Certyfikaty indeksowe

15 Kontrakty terminowe na indeksy Kontrakty na GPW w Warszawie na m. in. indeks WIG20 (o mnożniku 20) oraz mWIG40 (o mnożniku 10) Dla indeksów WIG20 i mWIG40 notowane są jednocześnie cztery serie kontraktów. Miesiącami wykonania są: marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień Ostatnim dniem obrotu jest trzeci piątek miesiąca wykonania

16 Nazwa skrócona kontraktów Futures FW20krr (20) gdzie: F - oznaczenie kontraktu terminowego W20 (W40) - skrót nazwy instrument bazowego odpowiednio WIG20 (mWIG40) k - kod określający miesiąc wykonania: H - marzec, M - czerwiec, U - wrzesień, Z - grudzień rr - ostatnie dwie cyfry roku wykonania (20) - wartość mnożnika dla kontraktów na W20 np. FW20M1420

17 Jednostka indeksowa Syntetyczny instrument finansowy należący do instrumentów pochodnych, służący inwestowaniu w indeksy giełdowe bez potrzeby nabywania akcji spółek wchodzących w skład danego indeksu. Wystawiana przez inwestora na długi okres. Jednostka indeksowa zmienia wartość podobnie do indeksu giełdowego, który jest dla niej bazą, ale nie dokładnie zgodnie z nim, bo oprócz wartości indeksu, cenę jednostki kształtują siły popytu i podaży na rynku jednostek indeksowych. Instrument nie daje żadnych praw korporacyjnych ani majątkowych do aktywów, których zmiany wartości reprezentuje. Nabywcy jednostki, zajmujący długą pozycję, zyskują na wzroście jej wartości, zaś wystawcy, zajmujący krótką pozycję, na jej spadku.

18 Jednostka indeksowa – MiniWIG20 Indeksem bazowym jest WIG20, odzwierciedlający zmienność wartości 20 największych spółek giełdowych w Polsce Wartość jednostki wynosi 0,1 wartości indeksu (wyrażona w zł) Możliwość sprzedaży na rynku wtórnym bądź umorzenie Data wprowadzenia na GPW: 26.11.2001 r. Data wygaśnięcia: grudzień 2025 r.

19 MiniWIG20

20 Certyfikat indeksowy Jest syntetycznym instrumentem finansowym, umożliwiającym inwestycję o profilu zwrotu indeksu giełdowego, emitowanym przez instytucję finansową. Wyższa płynność niż jednostki indeksowe Certyfikaty indeksowe naśladują zmianę ceny instrumentu bazowego w stosunku 1:1. Instrumentem bazowym mogą być np. surowce, metale szlachetne, kursy walut i indeksy giełdowe Możliwość zarabiania zarówno na wzroście ceny instrumentu bazowego jak i na spadku Dzięki prostej konstrukcji inwestor może w każdej chwili łatwo określić wartość certyfikatu Certyfikaty indeksowe są zazwyczaj certyfikatami otwartymi (bez daty wygaśnięcia) Nie mają mechanizmu bezpieczeństwa. Są one w pełni podatne na ryzyko rynkowe.

21 Źródło: www.gpw.pl

22 Asset management Profesjonalne zarządzanie portfelem instrumentów finansowych klienta Indywidualne podejście do klienta, strategia dopasowana do indywidualnych preferencji inwestycyjnych Celem jest osiągnięcie wysokiego wzrostu wartości przy danym kapitale lub osiągnięcie założonego wzrostu przy możliwie najniższej wartości zainwestowanego kapitału

23 Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "GRABOWSKA URSZULA PSZKIT KAROLINA Inwestowanie w indeksy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google