Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006 – 2020 - organizacja i etapy prac Bogdan Kawałko Dyrektor Lublin, 20 sierpnia 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006 – 2020 - organizacja i etapy prac Bogdan Kawałko Dyrektor Lublin, 20 sierpnia 2012."— Zapis prezentacji:

1 Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006 – 2020 - organizacja i etapy prac Bogdan Kawałko Dyrektor Lublin, 20 sierpnia 2012 r.

2 Harmonogram i etapy prac nad aktualizacją SRWL ETAP PRAC 20122013 I kw.II kw.III kw.IV kw.I kw. 1. Działania przygotowawcze, w tym opracowanie diagnozy 2. Określenie wizji rozwoju i wyłonienie głównych potencjałów 3. Określenie celów rozwojowych, kierunków działań do końca listopada 2012 r. 4. Redakcja projektu dokumentu, konsultacje, uzgodnienia 5. Redakcja, przyjęcie przez Sejmik ostatecznej wersji zaktualizowanej Strategii 2

3 Harmonogram i etapy prac nad aktualizacją SRWL 3 Zadania zrealizowane 1.Podjęcie przez Sejmik Województwa Lubelskiego w dniu 28 marca 2011 r. uchwały w sprawie przystąpienia do aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020 2.Podjęcie przez Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 8 maja 2012 r. uchwały w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020 3.Podjęcie przez Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 8 maja 2012 r. uchwały w sprawie przyjęcia Założeń aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020

4 Harmonogram i etapy prac nad aktualizacją SRWL 4 W trakcie realizacji 4. Od czerwca br. prowadzona jest debata publiczna nad Założeniami aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020. Odbyły się spotkania w największych miastach regionu oraz spotkanie dotyczące Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego, w planach jest organizacja spotkania dla środowiska naukowego z przedsiębiorcami. Przeprowadzono ankietyzację dla osób uczestniczących w debacie publicznej (obecnie trwają prace nad opracowaniem wyników ankiet).

5 5 Puławy – 19 czerwca Chełm – 26 czerwca Biała Podlaska – 28 czerwca Zamość – 3 lipca Lublin LOM – 24 lipca środowiska naukowe i przedsiębiorcy – 27 września Debata publiczna Harmonogram spotkań

6 Harmonogram i etapy prac nad aktualizacją SRWL 6 W trakcie realizacji 5. Sporządzanie dodatkowych ekspertyz (planowane zakończenie prac - 15.09.2012 r.) 6. Wyłanianie endogenicznych potencjałów rozwojowych województwa lubelskiego. 7. Opracowanie części diagnostycznej Strategii (planowane zakończenie prac –wrzesień 2012 r.). Ponadto, w ramach trwających prac nad aktualizacją Strategii prowadzona jest stała współpraca z Głównym Konsultantem – Metodologiem prof. Grzegorzem Gorzelakiem sprawującym opiekę ekspercką nad całością procesu aktualizacji oraz Ekspertem ds. realizacji zadań związanych z częścią projekcyjną prof. Markiem Kozakiem.

7 Dalsze prace 7 -określenie wizji rozwoju, celów rozwojowych, kierunków działań -opracowanie sytemu monitorowania Strategii -opracowanie planu konsultacji społecznych -opracowanie wstępnego projektu Strategii -przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Strategii wraz z oceną oddziaływania na środowisko -opracowanie ostatecznego projektu Strategii uwzględniającej wnioski z konsultacji społecznych oraz procesu oceny oddziaływania na środowisko

8 Dodatkowe informacje 8 Wszystkie informacje dotyczące procesu aktualizacji Strategii będą na bieżąco udostępniane na stronie: www.strategia.lubelskie.pl Kontakt : strategia@lubelskie.pl

9 Dziękuję za uwagę Bogdan Kawałko Dyrektor


Pobierz ppt "Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006 – 2020 - organizacja i etapy prac Bogdan Kawałko Dyrektor Lublin, 20 sierpnia 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google