Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Człowiek- najlepsza inwestycja Tytuł projektu: Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Lubelskim Nr projektu: UDA-POKL.03.05.00-00-199/12-00.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Człowiek- najlepsza inwestycja Tytuł projektu: Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Lubelskim Nr projektu: UDA-POKL.03.05.00-00-199/12-00."— Zapis prezentacji:

1 Człowiek- najlepsza inwestycja Tytuł projektu: Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Lubelskim Nr projektu: UDA-POKL.03.05.00-00-199/12-00 Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia Nauczyciele pracują zespołowo Lublin 16 grudnia 2013

2 Człowiek- najlepsza inwestycja Tytuł projektu: Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Lubelskim Nr projektu: UDA-POKL.03.05.00-00-199/12-00 CELE SPOTKANIA: -wzajemne poznanie się -zapoznanie się z ideą sieciowania, celami i formami działań w sieci -opracowanie zasad współpracy w naszej sieci -przygotowanie zarysu planu pracy sieci na bieżący rok szkolny -zapoznanie z platformą e-learnigową

3 Człowiek- najlepsza inwestycja Tytuł projektu: Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Lubelskim Nr projektu: UDA-POKL.03.05.00-00-199/12-00 ROLA KOORDYNATORA: zapewnienie bezpiecznej, przyjaznej atmosfery do pracy proponowanie inicjatyw, tematów spotkań i sposobów pracy wspieranie aktywności uczestników i motywowanie do dzielenia się wiedzą uczestnictwo w pracach sieci techniczna organizacja wszelkich działań w sieci

4 Człowiek- najlepsza inwestycja Tytuł projektu: Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Lubelskim Nr projektu: UDA-POKL.03.05.00-00-199/12-00 Poznajmy się!

5 Człowiek- najlepsza inwestycja Tytuł projektu: Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Lubelskim Nr projektu: UDA-POKL.03.05.00-00-199/12-00 ZASADY WSPŌŁPRACY NA SPOTKANIU

6 Człowiek- najlepsza inwestycja Tytuł projektu: Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Lubelskim Nr projektu: UDA-POKL.03.05.00-00-199/12-00 DIAGNOZA POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZESTNIKÓW SIECI

7 Człowiek- najlepsza inwestycja Tytuł projektu: Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Lubelskim Nr projektu: UDA-POKL.03.05.00-00-199/12-00 Zastanów się porozmawiaj z partnerem czym dla ciebie jest sieć. Pomysły spisz na kartce.

8 Człowiek- najlepsza inwestycja Tytuł projektu: Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Lubelskim Nr projektu: UDA-POKL.03.05.00-00-199/12-00 M. Mourshed, C. Chijioke, M. Barber, Jak najlepiej doskonalone systemy Szkolne na świecie stają się jeszcze lepsze, Fundacja CEO 2012. http://www.ceo.org.pl/sites/default/files/CEO/raport ‐ mckinsey ‐ wersja ‐ polska.pdf)

9 Człowiek- najlepsza inwestycja Tytuł projektu: Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Lubelskim Nr projektu: UDA-POKL.03.05.00-00-199/12-00 Sieć to typ struktury organizacyjnej charakteryzujący się następującymi cechami: brakiem hierarchii, brakiem członu kierowniczego, brakiem podporządkowania, dominacją więzi informacyjnych i więzi współpracy, tymczasowością ustaleń odnośnie obowiązków, specjalizacją wynikającą z zainteresowań i fachowości minimalnym stopniem sformalizowania procedur działania

10 Człowiek- najlepsza inwestycja Tytuł projektu: Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Lubelskim Nr projektu: UDA-POKL.03.05.00-00-199/12-00 Cele działania sieci to: Wymiana doświadczeń między uczestnikami. Nawiązanie kontaktów współpracy pomiędzy szkołami. Tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół uczestniczących w projekcie. Poszerzenie kompetencji uczestników. Analiza dobrych praktyk stosowanych przez uczestników. Pozyskiwanie merytorycznego i metodycznego wsparcia ekspertów.

11 Człowiek- najlepsza inwestycja Tytuł projektu: Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Lubelskim Nr projektu: UDA-POKL.03.05.00-00-199/12-00 Korzyści płynące z udziału w sieci: K ontakt z innymi placówkami dzięki czemu poszerza si ę perspektywa na własne problemy i zasoby Zastosowanie sprawdzonych metod, rozwi ą za ń problemów Oszczędność c zasu po ś wi ę canego na wypracowanie tych samych rozwi ą za ń przez ka ż d ą szkołę z osobna Wspólne wypracowanie i wdra ż anie nowych rozwi ą zań a tak ż e dzielenie się do ś wiadczeniami – wymiana „ dobrych praktyk” Zaanga ż owanie uczestników w opracowanie autorskich propozycji i podj ę cie inicjatyw wdro ż enia w placówkach sieciowych Korzystanie z pomocy wysokiej klasy specjalistów w określonym obszarze tematycznym

12 Człowiek- najlepsza inwestycja Tytuł projektu: Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Lubelskim Nr projektu: UDA-POKL.03.05.00-00-199/12-00 Działania jakie będą podejmowane w sieci: Spotkanie organizacyjne Spotkania robocze:  Dzielenie się doświadczeniami, narzędziami, dobrymi praktykami  Spotkania z ekspertami  Tworzenie nowych rozwiązań Współdziałanie na platformie www.doskonaleniewsieci.plwww.doskonaleniewsieci.pl Spotkanie podsumowujące:  Podsumowanie i omówienie pracy sieci  Zaplanowanie sposobów udostępniania wypracowanych rozwiązań innym  Ewaluacja

13 Człowiek- najlepsza inwestycja Tytuł projektu: Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Lubelskim Nr projektu: UDA-POKL.03.05.00-00-199/12-00 Profil sieci Nauczyciele pracują zespołowo: aspekty prawne działania zespołów nauczycielskich wymiana i opracowywanie „dobrych praktyk” z zakresu współpracy zespołowej organizacja pracy zespołowej techniki konstruktywnej komunikacja konflikty w zespole negocjacje grupowe

14 Człowiek- najlepsza inwestycja Tytuł projektu: Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Lubelskim Nr projektu: UDA-POKL.03.05.00-00-199/12-00 -Sieć to organizacja nie posiadająca hierarchii skupiająca ludzi, których łączy coś wspólnego. -Jej celem jest wymiana doświadczeń przez uczestników, wypracowywanie nowych rozwiązań oraz wdrażanie ich. -Uczestnictwo w sieci przynosi jej członkom oraz ich otoczeniu liczne korzyści -Działania sieci przebiegają dwutorowo są to spotkania uczestników oraz współpraca na platformie e- learningowej -Głównym profilem sieci Nauczyciele pracują zespołowo jest podniesienie kompetencji ułatwiających pracę zespołową

15 Człowiek- najlepsza inwestycja Tytuł projektu: Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Lubelskim Nr projektu: UDA-POKL.03.05.00-00-199/12-00 Zapraszam do rundy pytań!

16 Człowiek- najlepsza inwestycja Tytuł projektu: Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Lubelskim Nr projektu: UDA-POKL.03.05.00-00-199/12-00 Platforma służy do: -dyskusji na temat zagadnień poruszanych podczas spotkania w sieci -zapoznania się materiałami tam zamieszczonymi -wymiany przydatnych materiałów z zakresu edukacji -wymiany doświadczeń nauczycieli

17 Człowiek- najlepsza inwestycja Tytuł projektu: Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Lubelskim Nr projektu: UDA-POKL.03.05.00-00-199/12-00 Możliwości dla użytkownika: -wypowiadanie się na forum w wątkach już istniejących oraz zakładanie nowych -przeglądanie zamieszczonych na platformie plików -„żądanie” publikacji swojego materiału -wysyłanie i odbieranie wiadomości -uczestnictwo w grupach dyskusyjnych

18 Człowiek- najlepsza inwestycja Tytuł projektu: Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Lubelskim Nr projektu: UDA-POKL.03.05.00-00-199/12-00 Krok 1. Rejestracja

19 Człowiek- najlepsza inwestycja Tytuł projektu: Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Lubelskim Nr projektu: UDA-POKL.03.05.00-00-199/12-00 Krok 2: Uzupełnienie danych

20 Człowiek- najlepsza inwestycja Tytuł projektu: Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Lubelskim Nr projektu: UDA-POKL.03.05.00-00-199/12-00 Krok 3: Akceptacja regulaminu

21 Człowiek- najlepsza inwestycja Tytuł projektu: Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Lubelskim Nr projektu: UDA-POKL.03.05.00-00-199/12-00 Dostęp na platformie do właściwej sieci współpracy: Nauczyciele pracują zespołowo zostanie umożliwiony przez koordynatora sieci. Proszę o umieszczenie na liście mailingowej IMIENIA I NAZWISKA oraz adresu e-mail. Tego adresu, który umieszczą Państwo na liście proszę użyć podczas rejestrowania się na platformie www.doskonaleniewsieci.pl www.doskonaleniewsieci.pl

22 Człowiek- najlepsza inwestycja Tytuł projektu: Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Lubelskim Nr projektu: UDA-POKL.03.05.00-00-199/12-00 Krok 4: Akces do sieci

23 Człowiek- najlepsza inwestycja Tytuł projektu: Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Lubelskim Nr projektu: UDA-POKL.03.05.00-00-199/12-00 Krok 5: Logowanie

24 Człowiek- najlepsza inwestycja Tytuł projektu: Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Lubelskim Nr projektu: UDA-POKL.03.05.00-00-199/12-00 ” Krok 6: Funkcjonalności platformy

25 Człowiek- najlepsza inwestycja Tytuł projektu: Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Lubelskim Nr projektu: UDA-POKL.03.05.00-00-199/12-00 Aktywności na platformie

26 Człowiek- najlepsza inwestycja Tytuł projektu: Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Lubelskim Nr projektu: UDA-POKL.03.05.00-00-199/12-00 Wypowiedź na forum!

27 Człowiek- najlepsza inwestycja Tytuł projektu: Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Lubelskim Nr projektu: UDA-POKL.03.05.00-00-199/12-00 Dodawanie nowego wątku!

28 Człowiek- najlepsza inwestycja Tytuł projektu: Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Lubelskim Nr projektu: UDA-POKL.03.05.00-00-199/12-00 Publikacja materiałów

29 Człowiek- najlepsza inwestycja Tytuł projektu: Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Lubelskim Nr projektu: UDA-POKL.03.05.00-00-199/12-00 Grupy dyskusyjne

30 Człowiek- najlepsza inwestycja Tytuł projektu: Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Lubelskim Nr projektu: UDA-POKL.03.05.00-00-199/12-00 Przedyskutuj z partnerem punkty jakie powinny znaleźć się w „ZASADACH WSPÓŁPRACY”

31 Człowiek- najlepsza inwestycja Tytuł projektu: Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Lubelskim Nr projektu: UDA-POKL.03.05.00-00-199/12-00 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Człowiek- najlepsza inwestycja Tytuł projektu: Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Lubelskim Nr projektu: UDA-POKL.03.05.00-00-199/12-00."

Podobne prezentacje


Reklamy Google