Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRACOWNIE MARZEŃ Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój Wykształcenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRACOWNIE MARZEŃ Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój Wykształcenia."— Zapis prezentacji:

1 PRACOWNIE MARZEŃ Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Cel główny projektu Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia – także na rynkach europejskich - oraz podniesienie poziomu zdawalności Egzaminu z Przygotowania Zawodowego Projekt współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Cele szczegółowe 1. Podniesienie jakości procesu kształcenia. 2. Wzrost możliwości zatrudnienia na lokalnym rynku pracy przez bardzo dobre przygotowanie praktyczne uczniów kształcących się w zawodzie technik elektronik, technik telekomunikacji. 3. Wyrównywanie szans na rynku pracy uczniów naszej szkoły pochodzących z terenów wiejskich. 4. Rozwijanie umiejętności w zakresie ICT jako niezbędnego narzędzia do zarządzania informacją. Projekt współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Cele szczegółowe 5. Nabycie wiedzy i umiejętności uczniów związanej z obsługą profesjonalnych systemów EDA. 6. Wzrost wiedzy uczniów na temat technicznego języka angielskiego. 7. Wyposażenie szkoły w nowoczesne materiały i narzędzia dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia Projekt współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Pracownia elektroniczna Projektowanie, montaż, badanie elementów i układów elektronicznych Wykonanie urządzeń : zasilacza, generatora i wzmacniacza Nabycie praktycznej wiedzy oraz umiejętności wykonywania układów elektronicznych Projekt współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Pracownia komputerowa Nauka obsługi programów komputerowych (Multisim, Altium Designer) przeznaczonych do projektowania i symulacji układów elektronicznych. Wykonanie projektu własnego urządzenia Nabycie umiejętności rysowania schematów, symulowania układów elektronicznych, projektowania obwodów drukowanych Projekt współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Pracownia mikroprogramowania Zapoznanie z mikroprocesorami z rodziny AVR i PITC Wykonanie urządzenia mikroprocesorowego - zaprojektowanego i omówionego w trakcie kursu. Nabycie praktycznej wiedzy oraz umiejętności programowania mikroprocesorów Projekt współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 j. angielski techniczny Słownictwo techniczne dotyczące elektroniki oraz techniki w życiu codziennym Napisanie dokumentów aplikacyjnych w j. angielskim Nabycie umiejętności posługiwania się słownictwem technicznym w języku angielskim Projekt współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Przedsiębiorczość Praca z interaktywnym programem komputerowym, projekcje filmów szkoleniowych Napisanie dokumentów aplikacyjnych Nabycie umiejętności odnalezienia się na rynku pracy, zdobycie wiedzy na temat zakładania własnej firmy Projekt współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Szkolenie Altium Designer Nauka obsługi programu komputerowego Altium Designer przeznaczonego do projektowania schematów ideowych oraz obwodów drukowanych Szkolenie ukończone certyfikatem Nabycie umiejętności rysowania schematów układów elektronicznych oraz projektowania obwodów drukowanych Projekt współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Realizacja Przewidziane są 2 edycje: grudzień 2009 – kwiecień 2010 maj 2010 – listopad 2010 Projekt współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Jak zostać beneficjentem? Należy pobrać druk formularza zgłoszeniowego ze strony szkoły lub z biura projektu Wypełniony i podpisany przez ucznia i rodzica formularz dostarczyć do biura projektu p.113 Projekt współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "PRACOWNIE MARZEŃ Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój Wykształcenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google