Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych rok szkolny 2013/2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych rok szkolny 2013/2014."— Zapis prezentacji:

1 Zespół Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych rok szkolny 2013/2014

2 Główne zadania realizowane przez nauczycieli przedmiotów przyrodniczych biologia chemia fizyka geografia

3 Analiza wyników egzaminu maturalnego z biologii, geografii, chemii i fizyki Przeprowadzenie i analiza próbnych egzaminów maturalnych Diagnoza wiedzy i umiejętności uczniów po gimnazjum Praca z uczniem słabym i zdolnym Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych

4 Zaplanowanie i przeprowadzenie konkursów wewnętrznych Udział w konkursach zewnętrznych i olimpiadach przedmiotowych

5 KONKURSY VI Podkarpacki Konkurs Chemiczny organizowany przez Politechnikę Rzeszowską Ogólnopolski Konkurs Chemiczny „Alchemik” Olimpiada Wiedzy „O Żywieniu i Żywności” Ogólnopolski Konkurs „Eureka” z fizyki Konkurs geograficzny „Mój region” Okręgowa Olimpiada Fizyczna Konkurs Plastyczny „Szanujmy Matkę Ziemię” Konkurs „Mam Haka Na Raka” Międzyszkolny Konkurs „Baw się z fizyką”

6 Wycieczki edukacyjne Wycieczka na Politechnikę Rzeszowską – XXI Seminarium – Wybrane problemy chemii Wycieczka geograficzna – Środowisko społeczno – ekonomiczne naszego miasta Wycieczka do Rezerwatu „Szklarnia” w Lasach Janowskich Ognisko integracyjne i zwiedzanie ścieżki przyrodniczej „Ciemny Kąt” Wycieczka do Inkubatora Technologicznego pod hasłem „Baw się fizyką”

7

8

9

10 Zaangażowanie w organizację uroczystości szkolnych i miejskich Nauczyciele Zespołu Przedmiotów Przyrodniczych przez cały rok szkolny byli zaangażowani w szereg inicjatyw związanych z organizacją uroczystości szkolnych i działań pozaszkolnych (imprez i akcji ogólnomiejskich). Przykłady to: Sprzątanie Świata, Święto Patrona, Dni Otwarte Szkoły, Spartakiada, Studniówka, zakończenie roku szkolnego, oprawa medialna wydarzeń.

11

12

13

14

15

16

17

18 Prowadzenie zajęć dodatkowych i kół zainteresowań Nauczyciele Przedmiotów Przyrodniczych (biologia, geografia, fizyka, chemia) prowadzili zajęcia pozalekcyjne dla uczniów przygotowujących się do konkursów i olimpiad, maturzystów, uczniów z trudnościami. Prowadzili również koła zainteresowań z poszczególnych przedmiotów I zajęcia w ramach projektów.

19 Doskonalenie nauczycieli, rozwój zawodowy i inne czynności Nauczyciele w sposób ciągły podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe poprzez: szkolenia internetowe przygotowujące do oceniania prac maturalnych z geografii i chemii ocenianie prac maturalnych z geografii, chemii i biologii udział w warsztatach - „Ewaluacja wewnętrzna w szkole” udział w konferencjach i sympozjach podjęcie studiów podyplomowych pełnienie funkcji liderów zespołów ( zespół przyrodniczy, zespół ds. współpracy z mediami, zespół ds. ewaluacji wewnętrznej)

20 Kluczową sprawą w prowadzonych przez Zespół działaniach była stała i ścisła współpraca oparta o komunikację werbalną i elektroniczną, jak również przyjazne nastawienie wszystkich nauczycieli do podejmowanych działań. Zaowocowało to wieloma sukcesami, które zostały przedstawione w szczegółowym sprawozdaniu Zespołu Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych Dziękuję za uwagę Opracowała Anna Nowak


Pobierz ppt "Zespół Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych rok szkolny 2013/2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google