Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pozyskujemy Fundusze z Unii Europejskiej w projektach edukacyjnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pozyskujemy Fundusze z Unii Europejskiej w projektach edukacyjnych."— Zapis prezentacji:

1

2

3

4 Pozyskujemy Fundusze z Unii Europejskiej w projektach edukacyjnych

5 Podczas spotkań słuchacze i nauczyciele w ramach zajęć pozalekcyjnych wykorzystują komputer - jest to narzędzie pracy i źródło wiedzy. Wykorzystywane są programy zakupione przez szkołę, portale edukacyjne, pakiety multimedialne oraz oprogramowanie dostępne w pracowni komputerowej i centrum multimedialnym.

6 Projekt G&G – nasi słuchacze – wolontariusze uczą podstaw korzystania z Internetu osoby starsze

7

8 Promocja ECDL w naszej szkole

9 zajęcia wyrównawcze dla słuchaczy którzy nie posiadają podstawowych kompetencji komputerowych przygotowanie do zdobycia certyfikatu ECDL

10 nasza szkoła jest centrum egzaminacyjnym dla zawodu technik informatyk, technik rachunkowości, technik administracji egzamin zawodowy zdają u nas także uczniowie z innych szkół trójmiasta egzaminy są przeprowadzane w szkolnych pracowniach komputerowych

11 Zajęcia pozalekcyjne realizujące ideę szkolnego ruchu naukowego w ramach przedmiotowych Zespołów Badawczych prowadzonych przez nauczycieli - zajęć nastawionych na rozwijanie zainteresowań z przedmiotów: matematyka chemia fizyka biologia informatyka p. przedsiębiorczości prowadzone metodą projektu.

12 Koła zainteresowań: 1.Koło informatyczne 2.Koło historyczne 3.Koło filmowe 4.Konsultacje dla maturzystów 5.Koło ekonomiczne 6.Szkolny Klub Przedsiębiorczości 7.Matematyka dla każdego

13 Szkoła aktywnie uczestniczy w programie Dzień przedsiębiorczości, który skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Dzień przedsiębiorczości jest projektem sprzyjającym podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

14 W czasie ferii słuchacze mogą korzystać z zajęć w pracowniach komputerowych. Prowadzone są zajęcia z zakresu grafiki z wykorzystaniem programu: Corel Draw, Corel Photopaint, Power Point

15

16 Szkolna pracownia była miejscem przygotowywania materiałów multimedialnych wykorzystywanych w promocji szkoły słuchacze wykazali się pomysłowością, samodzielnością i zaangażowaniem.

17 Multimedialne Centrum Informacji znajdujące się w bibliotece jest dostępne dla słuchaczy codziennie od godz. 11.00-18.00 Można tam wyszukiwać informacje potrzebne do zajęć.

18

19

20

21 Komputer w każdej sali lekcyjnej i na holu szkoły

22 z dysleksji dla naszych słuchaczy i ich dzieci z wykorzystaniem programów komputerowych Córka słuchaczki Aleksandry H. z klasy I zaocznej LO dla Dorosłych Wiktoria – lat 7 (pierwszoklasitka)

23 Wykorzystanie pracowni przez nauczycieli KM CKU do opracowywania; materiałów edukacyjnych, dyplomów na zakończenie roku szkolnego prowadzenie zajęć z wykorzystaniem tablicy interaktywnej

24 Udostępniano szkolne komputery na potrzeby Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdyni a nauczyciele KM CKU pracowali na rzecz środowiska lokalnego jako członkowie komisji i jako operatorzy informatycznej obsługi OKW. http://www.gdynia.pl/wybory2/5835_56185.html

25 od 5 lat bierzemy udział w akcji – w programie społecznym Szkoła bez przemocy wzięliśmy udział w projekcie "Na północy STOP cyberprzemocy". Celem było nabycie wiedzy z zakresu prawnej ochrony dzieci przed cyberprzemocą, procedury i systemu reagowania w szkole na ujawnianie cyberprzemocy oraz współpracy z policją

26

27 kontakt e-mail z kołami w całej Polsce udział w konkursach organizowanych przez LMiR

28

29 Współpraca projektowa z miastami partnerskimi

30

31 Szkolenia nauczycieli szkół gdynskich

32 Wszystkie formy wykorzystywania zasobów pracowni komputerowych pozwoliły na poszerzenie wiedzy i umiejętności naszych słuchaczy, pozwoliła nawiązać szerszą współpracę ze społecznością lokalną


Pobierz ppt "Pozyskujemy Fundusze z Unii Europejskiej w projektach edukacyjnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google