Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zastosowanie techniki Motywacyjnej Analizy Potencjału Pracowniczego (MAPP) na bazie systemu w wersji MAPP3 Konferencja “Skuteczna rekrutacja – intuicja,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zastosowanie techniki Motywacyjnej Analizy Potencjału Pracowniczego (MAPP) na bazie systemu w wersji MAPP3 Konferencja “Skuteczna rekrutacja – intuicja,"— Zapis prezentacji:

1 Zastosowanie techniki Motywacyjnej Analizy Potencjału Pracowniczego (MAPP) na bazie systemu w wersji MAPP3 Konferencja “Skuteczna rekrutacja – intuicja, nauka czy sztuka?” 8 - 9 kwietnia 2008r.

2 Motywacja wewnętrzna – definicja oraz elementy wspólne dla teorii motywacji Motywacja wewnętrzna to wewnętrzna siła napędowa, dzięki istnieniu której jednostka próbuje osiągnąć jakiś cel, aby tym samym zaspokoić swoje potrzeby i oczekiwania  motywacja jest zjawiskiem indywidualnym i ściśle zależy od jednostki  motywacja jest zjawiskiem intencjonalnym, jest więc kontrolowana przez jednostkę i spostrzegana przez nią jako wybór  w wyjaśnieniu motywacji najważniejsze są odpowiedzi na dwa pytania  co powoduje wzbudzenie aktywności jednostki  co powoduje wybór kierunku działania  wszystkie teorie motywacji próbują przewidywać zachowanie jednostki i to stanowi ich główny cel

3 Motywacja wewnętrzna – podstawowy schemat potrzeby, oczekiwania (motywy) to powoduje siła napędowa, (zachowanie, działanie) osiągnięcie pożądane cele to powoduje poczucie spełnienia, zrealizowania osiągnięcie

4 Motywacja wewnętrzna a motywacja zewnętrzna

5 A = f (M x E x I) wg Atkinsona A– tendencja do działania M– motywacja wewnętrzna E– spostrzegane prawdopodobieństwo osiągnięcia celu I – spostrzegana wartość celu Motywacja zewnętrzna – dostarczają jej warunki zewnętrzne, które umożliwiają jednostce osiągnięcie wyznaczonego przez motywację wewnętrzną celu oraz zaspokojenie jej potrzeb i oczekiwań

6 Podstawowe zastosowania techniki MAPP konkretne działania / procesy:  przygotowanie motywacyjnego profilu jednostki  przygotowanie motywacyjnego profilu stanowiska pracy  analiza dopasowania pracownika do stanowiska pracy  analiza członków zespołu (analiza wzajemnego dopasowania)  efektywny dobór członków zespołu  tworzenie modelowych opisów stanowisk na podstawie danych pochodzących od najefektywniejszych pracowników dziedziny:  rekrutacja i selekcja  realizacja ścieżek karier (awanse, przesunięcia, zadania indywidualne)  motywowanie niefinansowe  outplacement  doradztwo zawodowe

7 Podstawowe zasady interpretowania wyników techniki MAPP  każda informacja w MAPP powinna być interpretowana w powiązaniu z innymi – wszystko od siebie zależy  zapoznaj się z całością wyników i szukaj głównych wątków przez wszystkie skale i przekroje  sprawdź, czy nie ma braku logiki w wynikach (np. podobny poziom motywacji w skrajnie innych od siebie czynnikach)  sprawdź, czy są przerwy w punktacji  sprawdź, czy wyniki są spolaryzowane  uzasadnij niskie stopnie dopasowania do stanowiska (w wersji analizy dopasowania)

8 Profil osoby: Widok ogólny ekranu prezentacji wyników

9 Profil osoby: Wprowadzenie. Motywatory bazowe

10 Profil osoby: Spektrum motywacji bazowych

11 Profil osoby: Gwiazdy motywacji (1)

12 Profil osoby: Gwiazdy motywacji (2)

13 Profil osoby: Gwiazdy motywacji (3)

14 Profil osoby: Gwiazdy motywacji (4)

15 Profil osoby: Gwiazdy motywacji (5)

16 Profil osoby: Gwiazdy motywacji (6)

17 Profil osoby: Gwiazdy motywacji (7)

18 Profil osoby: Gwiazdy motywacji (8)

19 Profil osoby: Motywacyjny kanon zawodowy

20 Profil osoby: Kanon zawodowy – szczegóły (1)

21 Profil osoby: Kanon zawodowy – szczegóły (2)

22 Profil osoby: Kanon zawodowy – szczegóły (3)

23 Profil osoby: Podejście tematyczne – realizowanie zadań (1)

24 Profil osoby: Podejście tematyczne – realizowanie zadań (2)

25 Profil osoby: Podejście tematyczne – sfera społeczna (1)

26 Profil osoby: Podejście tematyczne – sfera społeczna (2)

27 Profil osoby: Podejście temat. – potencjał specjalizacyjny

28 Profil osoby: Podejście temat. – przyswajanie wiedzy (1)

29 Profil osoby: Podejście temat. – przyswajanie wiedzy (2)

30 Profil osoby: Portret motywacyjny

31 Profil osoby: Analiza potencjału zarządczego

32 Profil osoby: Analiza potencjału interpersonalnego

33 Profil osoby: Motywacyjna mozaika zawodowa

34 Porównanie potencjału osób: Motywatory bazowe

35 Porównanie potencjału osób: W ujęciu gwiazd motywacji

36 Porównanie potencjału osób: W ujęciu kanonu zawod.

37 Porównanie potencjału osób: Potencjał zarządczy

38 Porównanie potencjału osób: Potencjał interpersonalny

39 Opis stanowiska: Zdefiniowanie danych podstawowych

40 Opis stanowiska: Definiowanie kolejnych aspektów

41 Opis stanowiska: Prezentacja gotowego profilu

42 Dopasowanie osoby do stanowiska: Diagram ogólny

43 Dopasowanie osób do stanowiska: Analiza szczegółowa

44 Zastosowanie techniki Motywacyjnej Analizy Potencjału Pracowniczego (MAPP) Dziękujemy za uwagę: Kinga Padzik Maciej Drozdowski Konferencja “Skuteczna rekrutacja – intuicja, nauka czy sztuka?” 8 - 9 kwietnia 2008r.


Pobierz ppt "Zastosowanie techniki Motywacyjnej Analizy Potencjału Pracowniczego (MAPP) na bazie systemu w wersji MAPP3 Konferencja “Skuteczna rekrutacja – intuicja,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google